Cevap Yaz
26 Şubat 2024, 5:47 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 40-41-42-43-44. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 40-41-42-43-44. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Biographies ünitesine ait çeşitli bilgilerin yer aldığı 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40-41-42-43-44 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 40-41-42-43-44. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 40-41-42-43-44. Sayfa Cevapları Biographies

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları MEB Yayınları

14. Read the timeline of İdil Biret.
Çeviri: İdil Biret’in zaman çizelgesini okuyun.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları

Write a biography of İdil Biret according to Activity 14.
Çeviri: Etkinlik 14’e göre İdil Biret’in biyografisini yazınız.

Cevap:

İdil Biret was born on 21 November 1941 in Ankara. She started music at the age of two. She took her first music lesson from Mithat Fenmen. In 1948, when she was only seven years old, President İsmet İnönü made an offer for Biret to study abroad. (İdil Biret, 21 Kasım 1941’de Ankara’da doğdu. İki yaşında müziğe başladı. İlk müzik dersini Mithat Fenmen’den aldı. 1948 yılında henüz yedi yaşındayken Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Biret’e yurt dışında eğitim görme teklifinde bulundu.)


PROJECT

15. Choose a scientist.
Do research about his/her life and write a short biography of him/her.
Çeviri: Bir bilim insanı seçin. Hayatı hakkında araştırma yapın ve kısa bir biyografisini yazın.

Cevap:

Ibn Sina was born in Buhara in 980. He is a doctor, astronomer, philosopher, writer and sage. He earned the nickname “father of medicine”. (İbn Sina 980 yılında Buhara’da doğdu. Doktor, astronom, filozof, yazar ve bilgedir. “Tıbbın babası” lakabını kazandı.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

1. Make statements about Kate in Simple Past Tense.
Çeviri:
Basit Geçmiş Zamanda Kate hakkında açıklamalar yapın.
Cevap:

1. born in Krakow/1955
→ Kate was born in Krakow, in 1955. 

2. grow up/Warsaw
→ She grew up in Warsaw.

3. begin school/1962
→ She began school in 1962.

4. move to Poznan/1963
→ She moved to Poznan in 1963.

5. study architecture/university
→ She studied architecture at university.

6. graduate/1978
→ She graduated in 1978.

7. get married/1980
→ She got married in 1980.

8. have a son/1982
→ She had a son in 1982.

9. retire/2015
→ She retired in 2015.


2. Complete the dialogue with the suitable questions. There is an extra one.
Çeviri: Diyaloğu uygun sorularla tamamlayın. Fazladan bir tane daha var.

Cevap:

Jack: (1) ….e….
Alex: I was born in Houston.
Jack: (2) ….g…..
Alex: In 1995.
Jack: (3) ….d…..
Alex: Yes, I was.
Jack: (4) ….b…..
Alex: I studied Physics.
Jack: (5) ….f……
Alex: I graduated from university in 2010.
Jack: (6) …..c….
Alex: Yes, I won two awards.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları

3. Read the text about Tesla. Fill in the blanks with the past form of the verbs.
Çeviri:
Tesla hakkındaki metni okuyun. Boşlukları fiillerin geçmiş halleriyle doldurun.
Cevap:

Nikola Tesla (1)…was.. (be) born on July 9, 1856 , in Smiljan, Austrian Empire. He
(2)…was… (be) from a Serbian family. His mother (3)…didnt go…. (not go) to school but
she was very intelligent. As he (4)…grew up… (grow up), his imagination and creativity grew, too. He (5)..attended…. (attend) the Technical University at Graz, in 1882. Tesla (6)….went…. (go) to work in Paris and he (7)….made…. (make) his first induction motor in 1883.
He (8)…sailed… (sail) for America in 1884, with four cents in his pocket and
calculations for a flying machine. He (9)….worked… (work) with Thomas Edison. But the two inventors were different from each other. Tesla (10)….established…. (establish) his own laboratory.


4. Complete the paragraph with the correct form of the verbs.
Çeviri: Paragrafı fiillerin doğru şekliyle tamamlayın.

Cevap: 

Mustafa Kemal Atatürk (1)..was… the founder and the first president of the Republic of Türkiye. He (2)…was.. born in 1881, in Salonika. But he (3)…lost… his father at an early age and he had to leave school. He (4)…worked… on his uncle’s farm. Then he (5)…entered…. the Military School. He (6)…graduated.. from the War Academy in 1905.
Mustafa Kemal Atatürk went to Samsun and (7)…started… the War of Independence. He (8)…died…. on November 10, 1938. But he is still in our hearts.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları MEB Yayınları

MY VISUAL DICTIONARY

Find/Draw the pictures of the new words in this unit. Write the meanings under the pictures.
Çeviri: Bu ünitedeki yeni kelimelerin resimlerini bulun/çizin. Anlamlarını resimlerin altına yazınız.
Cevap: 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları MEB Yayınları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.