Cevap Yaz
2 Ocak 2024, 17:52 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 46-47-48-49-50. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 46-47-48-49-50. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Wild Animals ünitesine ait cevapların yer aldığı 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46-47-48-49-50 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 46-47-48-49-50. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 46-47-48-49-50. Sayfa Cevapları Wild Animals

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları MEB Yayınları

1. Listen to the words/phrases and repeat.
Çeviri: Kelimeleri/cümleleri dinleyin ve tekrarlayın.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları MEB Yayınları

2. Match the animals with the statements. There is an extra one.
Çeviri: Hayvanları ifadelerle eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları MEB Yayınları


3. Group the animals in Activity 2.
Çeviri:
Hayvanları Etkinlik 2’de gruplandırın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları MEB Yayınları1


4. Match the statements with the words. There is an extra one.
Çeviri:
İfadeleri kelimelerle eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları MEB Yayınları11


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları MEB Yayınları

5. Answer the questions. 
Çeviri: Soruları cevapla.

1. Are you interested in wildlife? Why?/Why not?
Çeviri: Yaban hayatıyla ilgileniyor musunuz? Neden?/Neden olmasın?
Cevap: Yes I am interested in. Because I rarely see it. (Evet, ilgileniyorum. Çünkü nadir görüyorum.)


2. Do you know any extinct species?
Çeviri:
Nesli tükenen türler biliyor musunuz?
Cevap: Yes, I know, Mammoths, dinosaurs and Tasmanian tigers. (Evet, biliyorum, Mamutlar, dinazorlar ve tazmanya kaplanı.)


Why do you think they are extinct?
Çeviri:
Sizce neden nesli tükendi?
Cevap: I think it became extinct due to bycatch. (Bence yanlış avlanma yüzünden nesli tükenmiştir.)


6. Listen to the dialogue and choose the correct option.
Çeviri:
Diyaloğu dinleyin ve doğru seçeneği seçin.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları MEB Yayınları


7. Listen to the dialogue again and circle the correct option.
Çeviri:
Diyaloğu tekrar dinleyin ve doğru seçeneği daire içine alın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları MEB Yayınları1


8. Listen to the dialogue again and write T/F/NI. Correct the false statements.
Çeviri: Diyaloğu tekrar dinleyin ve T/F/NI yazın. Yanlış beyanları düzeltin.

Cevap:

(NI) 1. Kyle and Laura are at the beach.

(F) 2. Dodos became extinct in the fifteenth century.
→ Dodos became extinct in the seventeenth century.

(NI) 3. Dodos lived in Asia and Australia.

(T) 4. Mammoths were enormous mammals.

(F) 5. Mammoths lived in deserts.
→ Mammoths lived in jungles.

(T) 6. Passenger pigeons became extinct because they lost their habitat.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları MEB Yayınları

SPEAKING

9. Work in pairs.
Ask and answer the questions about the endangered animals below.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki nesli tükenmekte olan hayvanlarla ilgili soruları sorun ve cevaplayın.

Cevap:

Where do Caracal live?
They live in Southeast of Turkey.

Where do Anatolian leopard live?
The ylive in Southeast of Turkey.


10. Talk about extinct or endangered species.
Explain why they are extinct or endangered now.
Çeviri:
Nesli tükenmekte olan veya nesli tükenmekte olan türler hakkında konuşun. Neden neslinin tükendiğini veya neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıklayın.
Cevap: I think the Woolly Mammoth are endangered because they lost their habitat. (Tüylü mamutların yaşam alanlarını kaybettikleri için neslinin tükendiğini düşünüyorum.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları MEB Yayınları

11. Talk about extinct or endangered species.
What should we do to prevent the endangered species from extinction?
Use the prompts.
Çeviri: Nesli tükenmekte olan veya nesli tükenmekte olan türler hakkında konuşun. Nesli tükenmekte olan türlerin neslinin tükenmesini önlemek için ne yapmalıyız? İstemleri kullanın.

Cevap: I think the animals are endangered because they lost their habitat. (Hayvanların yaşam alanlarını kaybettikleri için neslinin tükendiğini düşünüyorum.)

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.