Cevap Yaz
6 Şubat 2024, 18:14 - Betül Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 58-59-60-61-62-63-64. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 58-59-60-61-62-63-64. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde LGS sınavına hazırlanan ve orta düzeyde ingilizce eğitimi görmeye başlayacak olan 7. sınıf öğrencilerimize, içerisinde Wild Animals ünitesinin bulunduğu 7. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 58-59-60-61-62-63-64. sayfa cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 58-59-60-61-62-63-64. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 58-59-60-61-62-63-64. Sayfa Cevapları  Wild Animals

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 58 Bilim ve Kültür Yayınları

a. Do you know any wild animals?
Çeviri:  Vahşi hayvanlar tanıyor musun?
Cevap: Yes, I do. Lion, tiger, eagle……


b. Why do you think some animals become extinct?
Çeviri: Neden bazı hayvanların neslinin tükendiğini düşünüyorsunuz?
Cevap: Because people destroy their habibat.


1) Match the words with the correct pictures. One word is extra.
Çeviri: Kelimeleri doğru resimlerle eşleştirin. Bir kelime ekstradır.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 58 Bilim ve Kültür Yayınları


2) Write the words in the correct boxes.
Çeviri: Kelimeleri doğru kutulara yazın.
Cevap:7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 58 Bilim ve Kültür Yayınları2

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 59 Bilim ve Kültür Yayınları

1) Listen and name the animals according to the order you hear.
Çeviri:  Dinleyin ve hayvanları duyduğunuz sıraya göre adlandırın.
Cevap: 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 59 Bilim ve Kültür Yayınları


2) Listen again and fill in the blanks.
Çeviri: Tekrar dinleyin ve boşlukları doldurun.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 59 Bilim ve Kültür Yayınları2


3) Listen to Doctor David Russel and circle the correct answers.
Çeviri: Doktor David Russell’ı dinleyin ve doğru cevapları daire içine alın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 59 Bilim ve Kültür Yayınları3

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 60 Bilim ve Kültür Yayınları

Work in pairs. Ask and answer about the characteristics of the following animals. Search the Internet if you need help.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki hayvanların özelliklerini sorun ve cevaplayın. Yardıma ihtiyacınız olursa internette arama yapın.

Cevap: 

Number  2. which animal is it ? What are its chacecteristics?
It’s a stork. Storks migrate to hot regions in summer.

Number  3. which animal is it ? What are its chacecteristics?
It’s  a snake. It is a cold-blooded reptile. 

Number  4. which animal is it ? What are its chacecteristics?
It’s a crow. Crows are black and scary. 

Number 5. which animal is it ? What are its chacecteristics?
He’s a Kangaroo.Kangaroos carry their young in their pouches.


2 Play a game. Ask questions and find out your friends’ favourite animal.
Çeviri: Bir oyun oynayın. Sorular sorun ve arkadaşlarınızın en sevdiği hayvanı bulun.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 61 Bilim ve Kültür Yayınları

1) Look at the pictures. Say what kind of animals you see.
Çeviri:  Resimlere bakın. Ne tür hayvanlar gördüğünü söyle.
Cevap: There are reptiles, mammals, and birds.


2) Close your books. Listen to the CD and answer the questions.
Çeviri: Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

a. What are the texts about?
Cevap: The text describes the characteristics of birds, mammals and reptiles.

b. Why are reptiles cold-blooded animals?
Cevap: Because they  don’t have a constant  body temperature.


3) Open your books, listen and read the texts. Then, do the exercises.
Çeviri: Kitaplarınızı açın, metinleri dinleyin ve okuyun. Ardından, egzersizleri yapın.

a Write True (T) or False (F).
Çeviri: Doğru (T) veya Yanlış (F) Yaz.
Cevap:

1 Birds can fly because they have wings.(T)

3 Some mammals live in groups, some don’t.(F)

5 Reptiles have scales and bony plates on their bodies.(T)

2 Ostriches can fly very well.(F)

4 Mammals feed on only meat.(T)

6 The temperature of a reptile’s body always changes.(T)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 62 Bilim ve Kültür Yayınları

4 Read the paragraph.
Çeviri: Paragrafı oku.


Now, write the reasons why some animals became extinct.
Çeviri: Şimdi bazı hayvanların neslinin tükenmesinin nedenlerini yazın.
Cevap:

People hunt animals for their skins, fur or teeth . (İnsanlar derileri, kürkleri veya dişleri için hayvanları avlarlar.)

The  destroyed their habitat. (Yaşam alanlarını yok etti.)

The polluted the environment. (Kirlenen çevre.)


5 Read the sentences and write the names of the animals. Then, match them with the pictures.
Çeviri: Cümleleri okuyun ve hayvanların isimlerini yazın. Ardından bunları resimlerle eşleştirin.
Cevap:

1. A __Snake___ is a reptile. It has poison and can kill a man.(a)
2. An__Eagle___ is the largest bird. It has huge wings and strong eyes.(d)
3. An _Elephant___ is one of the biggest mammals. It has tusks and a trunk.(b)
4. A __Penguin___ has wings, but it can’t fly (c)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 63 Bilim ve Kültür Yayınları

Roger prepared a poster for his project about wildlife. Read his suggestions to protect wildlife.
Çeviri: Roger, vahşi yaşamla ilgili projesi için bir poster hazırladı. Yaban hayatı korumak için önerilerini okuyun.

Add four more suggestions.
Çeviri: Dört öneri daha ekleyin.
Cevap:

Don’t cut sown trees. (Ağaçları kesmeyin.)
Organize campaign for nature. (Doğa için kampanya düzenleyin.)
Don’t kill animals. (Hayvanları öldürmeyin.)
Stop polluting environment. (Çevreyi kirletmeyi bırakın.)

Answer the questions according to Roger’s poster.
Çeviri: Soruları Roger’ın posterine göre cevaplayın.

1. What do you see in the poster?
Cevap:  I see wild animals and trees.

2. Why do people hunt the animals?
Cevap: For their skin, fur or teeth.

3. How can we stop animal deaths?
Cevap: We can vaccinate them.

4. What should people learn about?
Cevap: They should learn how to protect wild life.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 64 Bilim ve Kültür Yayınları

7) Work in pairs. Read the given sentences and make suggestions. Use should / shouldn’t.
Çeviri:  Çiftler halinde çalışın. Verilen cümleleri okuyun ve önerilerde bulunun. Kullanmalı / kullanmamalı.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 64 Bilim ve Kültür Yayınları


8) Read the sentences given below and put them in the correct place in the text.
Çeviri:  Aşağıda verilen cümleleri okuyarak metinde doğru yere koyunuz.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 64 Bilim ve Kültür Yayınları2


Now, write True (T) or False (F).
Çeviri: Şimdi Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.
Cevap:

1. Tigers belong to the cat family.(T)
3. Tigers have yellow eyes.(F)
2. Some of them are ten metres long.(T)
4. Tigers are in danger of becoming extinct(T)


7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 58-59-60-61-62-63-64. Sayfa, Wild Animals ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde hayvanlarla ilgili ingilizce kazanımların bulunduğu çalışmaların cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.