Cevap Yaz
17 Şubat 2024, 9:20 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 58-59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 58-59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Television ünitesinin cevaplarının yer aldığı 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58-59-60-61-62-63 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 58-59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 58-59-60-61-62-63. Sayfa Cevapları Television

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları MEB Yayınları

1. Listen to the words/phrases and repeat.
Çeviri: Kelimeleri/cümleleri dinleyin ve tekrarlayın.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları MEB Yayınları

2. Complete the statements with the words in Activity 1.
Çeviri: İfadeleri Etkinlik 1’deki kelimelerle tamamlayın.

Cevap:

1. I generally watch programs on …..channel… 1.
2. My brother took the ….remote control….. to change the channel.
3. Tom Hanks is a famous …actor….. around the world.
4. This program is suitable for general ….audience…… .
5. People usually change the channel when they see a/an …..commercial…. .


3. Match the photos with the programs. There is an extra one.
Çeviri: Fotoğrafları programlarla eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları MEB Yayınları

4. Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevapla.

1. Do you like watching TV? Why?/Why not?
Çeviri: Televizyon izlemeyi sever misin? Neden?/Neden olmasın?

Cevap: Yes I like. Because it gives me pleasure. (Evet, severim. Çünkü bana keyif veriyor.)


2. How many hours a day do you watch TV?
Çeviri: Günde kaç saat televizyon izliyorsunuz?

Cevap: I watch television for two hours a day. (Günde iki saat televizyon izliyorum.)


3. Which programs do you prefer watching?
Çeviri: Hangi programları izlemeyi tercih edersiniz?

Cevap: I like cartoon shows and cooking shows. (Çizgi film programlarını ve yemek programlarını severim.)


5. Listen to the dialogue and tick the programs you hear.
Çeviri: Diyaloğu dinleyin ve duyduğunuz programları işaretleyin.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları MEB Yayınları


6. Listen to the dialogue again and match the children with their favorite TV programs.
Çeviri: Diyaloğu tekrar dinleyin ve çocukları en sevdikleri TV programlarıyla eşleştirin.

Cevap: 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları MEB Yayınları1


7. Listen to the dialogue again and complete the statements with the words in the box.
Çeviri: Diyaloğu tekrar dinleyin ve ifadeleri kutudaki kelimelerle tamamlayın.

Cevap:

1. Ronald ….always….. watches TV after finishing his homework.
2. Ronald ….usually….. prefers watching sitcoms.
3. Sema ….sometimes….. watches TV.
4. Sema  ….never….. watches soap operas.
5. Rebecca ….often….. watches TV in the evenings.
6. Rebecca ….rarely….. watches reality shows.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları MEB Yayınları

8. Put the words in the correct order.
Çeviri: Kelimeleri doğru sıraya koy.

Cevap:

1. prefer/playing basketball/Selen/to volleyball
→ Selen prefers playing basketball to volleyball.

2. to going to school/don’t/I/prefer/sleeping
→ I don’t prefer sleeping to going to school.

3. prefer/watching series/Ryan/to the news
→ Ryan prefers/ vatching series to the news. 

4. doesn’t prefer/Anne/to reading/watching TV
→ Anne doesn’t prefer watching TV to reading.

5. going to the cinema/They/to watching movies /prefer/at home
→ They prefer going to the cinema to watching movies at home.


9. Make statements about the people’s preferences in the chart.
Çeviri: Grafikte insanların tercihleri ​​hakkında açıklamalar yapın.

Cevap: 

  1. Helen prefers diving to trekking. (Helen doğa yürüyüşüne dalmayı tercih ediyor.)
  2. Kemal prefers swimming to playing badminton. (Kemal yüzmeyi badminton oynamaya tercih ediyor.)
  3. We prefer watching sitcoms to documentaries. (Sitcom izlemeyi belgesel izlemeyi tercih ediyoruz.)
  4. Wendy and Tom prefer listening to music to dancing. (Wendy ve Tom müzik dinlemeyi dans etmeye tercih ediyor.)
  5. I prefer basketball to tennis. (Basketbolu tenise tercih ederim.)
  6. Fred prefers running to walking. (Fred koşmayı yürümeye tercih ediyor.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları MEB Yayınları

10. Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevapla.

1. What are your daily routines?
Çeviri: Günlük rutinleriniz neler?

Cevap: My daily routine includes breakfast, going to school, doing homework, eating, spending time with my family and sleeping. (Günlük rutinimde sabah kahvaltı, okula gitmek, ödevlerini yapmak, yemek yemek, ailemle vakit geçirmek ve uyumak var.)


2. What do you prefer doing in your free time?
Çeviri: Boş zamanlarınızda ne yapmayı tercih edersiniz?

Cevap: I read books in my free times. (Boş zamanlarımda kitap okurum.)


11. Read and complete the dialogue with the questions. 
Çeviri: Diyaloğu okuyun ve sorularla tamamlayın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları MEB Yayınları

12. Read again and write T/F/NI. Correct the false statements.
Çeviri: Tekrar okuyun ve T/F/NI yazın. Yanlış beyanları düzeltin.

Cevap:

(T) 1. Emel is a famous chef in Türkiye.
(F) 2. She was born in France.
→ She was born in Turkey.

(NI) 3. She wants to open a new restaurant in Gaziantep.
(F) 4. She stayed in France for five years.
→ She stayed in France for seven years.

(T) 5. She got an award last year.


13. Match the questions with the answers. There is an extra one.
Çeviri: Soruları cevaplarıyla eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları MEB Yayınları1

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.