Cevap Yaz
13 Mart 2024, 21:35 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Celebrations ünitesinin bulunduğu 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78-79-80-81-82-83 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları Celebrations

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları

15. Look at the picture and say what you need and don’t need.
Çeviri: Resme bakın ve neye ihtiyacınız olduğunu ve neye ihtiyacınız olmadığını söyleyin.

Cevap: I need chicken, eggs, cucumber. I don’t need milk and lettuce. (Tavuğa, yumurtaya, salatalığa ihtiyacım var. Süte ve marula ihtiyacım yok.)


16. Complete the dialogue. There is an extra one.
Çeviri: Diyaloğu tamamla. Fazladan bir tane daha var.

Cevap:

Joseph: Hi, guys! Welcome to my party. (1) ….Would you like…. some cake?
Laura: Yes!(2) ….I love cake…. . Yummy!
Andrew: Yes. But (3) …Just a little, please….. .
Margeret: No, thanks.(4) ….I’m full…… .
Joseph: OK. What about the beverages?(5) …Would you like some…?
Laura: Yes, please.
Andrew: (6) ….No, thanks….. . Cake is enough for me.
Margeret: Yes, (7) ….I’d like….. a glass of orange juice.
Joseph: Here you are. Enjoy it.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları MEB Yayınları

17. Look at the table in the picture and make suggestions.
Çeviri: Resimdeki tabloya bakın ve önerilerde bulunun.


18. Plan a party and take notes about it.
Çeviri: Bir parti planlayın ve bunun hakkında notlar alın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları MEB Yayınları

19. Write an invitation card for the party in Activity 18.
Çeviri: Etkinlik 18’deki parti için bir davetiye yazın.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları MEB Yayınları


20. Imagine you are organizing a birthday party.
Prepare a list for needs, guests, food and drinks.
Çeviri: Bir doğum günü partisi düzenlediğinizi hayal edin. İhtiyaçlar, misafirler, yiyecek ve içecekler için bir liste hazırlayın.

Cevap: 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları MEB Yayınları1


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları MEB Yayınları

1. Put the statements in the correct order and make a dialogue.
Çeviri: İfadeleri doğru sıraya koyun ve diyalog kurun.

Cevap:

(2) Oh! That sounds good. What should you do first?
(5) Then, I should buy some flowers. They really love flowers.
(4) OK. What is the next step after ordering the cake?
(1) I want to arrange a surprise party for my parents’ wedding anniversary.
(6) Buying flowers is a good idea. Is that all?
(3) First, I should order a delicious cake.
(7) No. There is one more thing to do. Finally, I should decorate the house for them.
(8) I think, they will love all these surprises.


2. Read the dialogues and answer the questions.
Çeviri: Diyalogları okuyun ve soruları cevaplayın.

1. When is Allan’s birthday party?
Çeviri: Allan’ın doğum günü partisi ne zaman?

Cevap: Next Sunday. (Bir sonraki Pazar.)


2. Why does Carl refuse Allan’s invitation?
Çeviri: Carl neden Allan’ın davetini reddediyor?

Cevap: Because he has a important exam. (Çünkü önemli bir sınavı var.)


3. What kind of party does Elizabeth throw?
Çeviri: Elizabeth ne tür bir parti veriyor?

Cevap: Slumber party. (Pijama partisi.)


4. Is Nicole hungry?
Çeviri: Nicole aç mı?

Cevap: No, she full. (Hayır, o dolu.)


5. What does Max want to drink?
Çeviri: Max ne içmek istiyor?

Cevap: A glass of lemonade. (Bir bardak limonata.)


6. Who accepts the party invitation?
Çeviri: Parti davetini kim kabul eder?

Cevap: Daniel.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları MEB Yayınları

3. Match the questions with the answers. There is an extra one.
Çeviri: Soruları cevaplarıyla eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları MEB Yayınları


4. Look at the invitation card and answer the questions.
Çeviri: Davetiyeye bakın ve soruları cevaplayın.

1. What kind of party is it?
Çeviri: Ne tür bir parti bu?

Cevap: Its a wedding party. (Bu bir düğün partisi.)


2. Whose party is it?
Çeviri: Kimin partisi?

Cevap: Its Clara and David’s wedding. (Clara ve David’in düğünü.)


3. When is the party?
Çeviri: Parti ne zaman?

Cevap: Its on 23 rd July 2023. (23 Temmuz 2023’te.)


4. Where is the party?
Çeviri: Parti nerede?

Cevap: Its at the Country Hotel. (Country Otel’de.)


5. What time is the party?
Çeviri: Parti ne zaman?

Cevap: At 8 p.m. (Akşam saat 8’de.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları MEB Yayınları

5. Match the parties with the invitation cards. There is an extra one.
Çeviri: Tarafları davetiye kartlarıyla eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları MEB Yayınları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.