Cevap Yaz
26 Şubat 2024, 11:42 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 86-87-88-89-90-91. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 86-87-88-89-90-91. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Dreams ünitesine ait çalışmaların yer aldığı 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86-87-88-89-90-91 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 86-87-88-89-90-91. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 86-87-88-89-90-91. Sayfa Cevapları Dreams

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları MEB Yayınları

1. Listen to the words/phrases and repeat.
Çeviri: Kelimeleri/cümleleri dinleyin ve tekrarlayın.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları MEB Yayınları

2. Match the words with their definitions. There is an extra one.
Çeviri: Kelimeleri tanımlarıyla eşleştir. Fazladan bir tane daha var.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları MEB Yayınları


3. Complete the statements with the words in the box. There is an extra one.
Çeviri: İfadeleri kutudaki kelimelerle tamamlayın. Fazladan bir tane daha var.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları MEB Yayınları1


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları MEB Yayınları

4. Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevapla.

1. What is your dream job?
Çeviri: Hayalindeki meslek ne?

Cevap: Becoming a veterinarian. (Veteriner olmak.)


2. What are your plans for the future?
Çeviri: Geleceğe dair planlarınız neler?

Cevap: Becoming a veterinarian. To start a beautiful family and live in peace. (Veteriner olmak. güzel bir aile kurmak ve huzurla yaşamak.)


5. Listen to the texts and number the photos.
Çeviri: Metinleri dinleyin ve fotoğrafları numaralandırın.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları MEB Yayınları


6. Listen to the texts again and complete the statements with the words in the box. 
Çeviri: Metinleri tekrar dinleyin ve ifadeleri kutudaki kelimelerle tamamlayın.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları MEB Yayınları1


7. Listen to the texts again and match the halves of the statements. 
There is an extra one.
Çeviri: Metinleri tekrar dinleyin ve ifadelerin yarısını eşleştirin.
Fazladan bir tane daha var.

Cevap: 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları MEB Yayınları3


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları MEB Yayınları

8. Make statements about Mary’s dreams.
Çeviri: Mary’nin rüyaları hakkında açıklamalar yapın.

Cevap:

  1. Mary will/won’t live in a village. 
  2. Mary will/won’t go to Paris.
  3. Mary will/won’t be a doctor.
  4. Mary will/won’t be a teacher.
  5. Mary will/won’t live in a bly house.
  6. Mary will/won’t lcarn to play the quitar.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları MEB Yayınları

9. Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevapla.

1. Will high technology be good or bad for us? Why?
Çeviri: Yüksek teknoloji bizim için iyi mi yoksa kötü mü olacak? Neden?

Cevap: High nectology can be both good and bad for us. Because while it makes everything easier for us, it can reach an uncontrollable level. (Yüksek nektoloji bizim için hem iyi hem de kötü olabilir. Çünkü her işimizi kolaylaştırırken kontrol edilemez boyuta ulaşabilir. )


2. What do you think about the life in the future?
Çeviri: Gelecekteki yaşam hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap: I think it will be more technological and comfortable. (Daha teknolojik ve konforlu olacağını düşünüyorum.)


10. Read the texts and write titles for the texts.
Çeviri :Metinleri okuyun ve metinlere başlık yazın.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları MEB Yayınları

11. Read the texts on page 90 again and match the halves of the statements. There is an extra one. 
Çeviri: 90. sayfadaki metinleri tekrar okuyun ve ifadelerin yarısını eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.

Cevap: 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları MEB Yayınları


12. Read the texts again and match the statements with the underlined ones in the texts. There is an extra one. 
Çeviri: Metinleri tekrar okuyun ve ifadeleri metindeki altı çizili ifadelerle eşleştirin. Fazladan bir tane daha var.

Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları MEB Yayınları1

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.