Cevap Yaz
8 Mayıs 2024, 21:44 - Furkan Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-148-150-151. Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-148-150-151. Cevapları ATA Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Maddenin Isı İle Etkileşimi konusunun yer aldığı 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-148-150-151 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-148-150-151. Cevapları ATA Yayıncılık

8.Sınıf ATA Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 145-146-147-148-149-150-151. Sayfa Cevapları Maddenin Isı ile Etkileşimi

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları ATA Yayıncılık

6) Bu deneyde belirlediğiniz değişkenleri aşağıdaki tabloya yazalım.

Bağımsız Değişken: Buz büyüklüğü
Bağımlı Değişken: Sıcaklık değişimi
Kontrol Edilen Değişken: Isıtıcının gücü

Sonuçları Yorumlayalım

● Buz erirken sıcaklığı değişti mi? Neden?
Cevap: Buz erirken sıcaklık değişmez çünkü erime sıcaklığına ulaştıktan sonra sıcaklığı artmaz sadece hal değiştirir.

● Her iki beherglastaki buzların tamamının erimesi için geçen süreler eşit mi? Neden?
Cevap: Her iki beherglastaki buzlar aynı anda eridi çünkü ısıtıcılar ve buz parçalarının boyutları eşitti.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları ATA Yayıncılık

Başlangıçta sıvı hâlde bulunan bir maddenin buharlaşma ısısı denince ne anlarız? Buharlaşma sıcaklığı ile yoğuşma sıcaklığı aynı kavramlar mıdır? Bir maddenin yoğuşma ısısı, buharlaşma ısısına eşit midir? Tahmin edelim. Daha sonra “Buharlaşıyorum” isimli etkinliği yapalım.
Cevap: Buharlaşma ısısı bir sıvı maddenin gaz haline geçerken ortama yaydığı sıcaklığa denir. Buharlaşma sıcaklığı ile yoğuşma sıcaklığı elbette farklı şeylerdir ve bunların ısısı eşittir. 

Buharlaşma olayı bir sıvı maddenin gaz haline geçmesidir. Yoğuşma ise tam tersi olarak gaz haldeki buharın sıvı hale dönmesidir.


Sonuçları Yorumlayalım

● Alkol ve su, aynı sıcaklıkta mı kaynamaya başladı? Neden?
Cevap: Evet aynı sıcaklıkta kaynamaya başladı çünkü her iki sıvının da kaynama noktası eşittir, yüz santigrattır.

● Su ve alkol, kaynarken bunların sıcaklıkları değişti mi? Neden?
Cevap: Su ve alkol kaynarken sıcaklıkları değişmez çünkü bu maddeler kaynama noktasına ulaşmıştır ve buharlaşmaya başlayacaktır.

● Su ve alkolün tamamen buharlaşması için geçen süre eşit midir? Neden?
Cevap: Hayır eşit değildir çünkü her iki maddenin yoğunlukları farklıdır bu yüzden buharlaşma için gereken süre farklı olabilir.

● Deneydeki bağımsız, bağımlı ve kontrol edilen değişkenleri yazalım.
Cevap:

Bağımsız Değişken: Sıvının cinsi
Bağımlı Değişken: Buharlaşma süresi
Kontrol Edilen Değişken: Başlangıç sıcaklığı ve ısıtıcının gücü

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları ATA Yayıncılık

Pekiştiren Soru

Aşağıdaki tabloda verilen değerleri kullanarak maddenin soğuma grafiğini çiziniz.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları ATA Yayıncılık

Bu grafikle ilgili verilen ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. [D] Madde iki kere hâl değiştirmiştir.
2. [Y] Madde başlangıçta sıvı hâldedir.
3. [D] Maddenin donma sıcaklığı 80º C’tur.
4. [D] Madde 14. dakikadan katı hâldedir

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları ATA Yayıncılık

5. Bölüm Sonu Soruları

A. Halime, A, B ve C özdeş kaplarına ilk sıcaklığı 20 °C olan sulardan farklı miktarda koyup kapları 20 dakika boyunca özdeş ısıtıcılarla ısıtıyor. Suların sıcaklığını ölçüp şekildeki grafiği çiziyor.

A, B ve C kaplarındaki suların kütlelerini aşağıdaki kapların içini karalayarak kıyaslayalım.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları ATA Yayıncılık


B. Yapılan bir deneyde ilk sıcaklığı – 30 °C olan madde ısıtıcı ile ısıtılıyor ve ölçüm sonuçları aşağıdaki tabloya yazılıyor.

Tablodaki verilerden yararlanarak bu maddenin sıcaklık-zaman grafiğini aşağıya çizelim.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları ATA Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Aşağıdaki tabloda öz ısıları verilmiş maddelerden eşit miktarda alınıp özdeş kaplarda özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor.

Madde / Öz ısı

Demir 0,11 J/g °C
Kurşun 0,031 J/g °C
Cıva 0,033 J/g °C
Zeytinyağı 0,47 J/g °C

Maddelerin ilk sıcaklıkları eşit olduğuna göre, ısıtma işlemi sonunda hangisinin son sıcaklığı diğerlerinden daha büyük olur? (Maddelerin hâl değiştirmediği varsayılacaktır.)
Cevap: B) Kurşun 


2. Sabri, ilk sıcaklıkları eşit olan saf sulardan özdeş K, L ve M kaplarına farklı miktarda koyup özdeş ısıtıcılarla 2 dakika boyunca ısıtıyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre kaplardaki saf suların son sıcaklıklarının arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: B) L > M > K


3. Dilek aşağıdaki değişkenlere göre bir deney tasarlayacaktır.

Bağımsız Değişken: Madde miktarı
Bağımlı Değişken: Sıcaklık değişimi
Kontrol Edilen Değişken: Maddenin cinsi, verilen ısı

Buna göre Dilek, tasarlayacağı deneyde aşağıdaki düzeneklerden hangisini kullanmalıdır?
Cevap: A)


4. Saf X maddesine ait sıcaklık-zaman grafiği aşağıdaki gibidir

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A) X maddesi 10 °C’ta sıvı hâldedir. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.