Cevap Yaz
9 Ocak 2024, 18:20 - Furkan Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 220-221-222-223. Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 220-221-222-223. Cevapları ATA Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. Ünite Sonu Soruları konusunun yer aldığı 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 220-221-222-223 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 220-221-222-223. Cevapları ATA Yayıncılık

8.Sınıf ATA Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 220-221-222-223. Sayfa Cevapları 6. Ünite Sonu Soruları

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları ATA Yayıncılık

6. Ünite Sonu Soruları

A. Aşağıda görselleri verilen canlıların besin zincirindeki görevlerini “üretici, tüketici, ayrıştırıcı” şeklinde yazalım.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları ATA Yayıncılık

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.

1 (D) Üretici canlılar kendi besinlerini üretirler.
2 (D) Ekoloji piramidinde aşağıdan yukarıya doğru bir üst basamağa aktarılan enerjinin miktarı azalır.
3 (Y) Fotosentez hızını sadece ışık rengi etkiler.
4 (D) Oksijenli solunum sonucunda üretilen enerji miktarı oksijensiz solunuma göre daha fazladır.
5 (Y) Bitkiler gündüz sadece solunum yapar.
6 (D) Buzulların erimesi küresel iklim değişikliğinin sonuçlarındandır.
7 (Y) Yağlı kâğıdın geri dönüşümü yapılır.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları ATA Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim. 

1. Aşağıdaki canlılardan hangisi besin zincirinin ilk basamağında yer alır?
Cevap: C)


2. Aşağıdaki görsel bir besin zincirine aittir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) Fare, 1. dereceden tüketicidir. 


3. Aynı ekoloji piramidinde bulunan K, L, M ve N canlıları hakkında aşağıdaki bilgiler veriliyor.

• K canlısı otçul beslenmektedir.
• M canlısı kendi besinini üretir.
• K canlısının sayısı artarsa N canlısının da sayısı artar.
• L canlısı ölmüş organizmaların çürüyüp toprağa karışmasında görev alır.

Buna göre canlıların ekoloji piramidindeki dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: D)


4. Ekoloji piramidinde aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe,

I. Birey sayısı
II. Biyolojik birikim
III. Vücut büyüklüğü

verilenlerden hangileri azalır?
Cevap: A) Yalnız I

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları ATA Yayıncılık

5. Fotosentez hızına etki eden faktörler ile ilgili bir deney yapan öğrenci aşağıdaki deney düzeneğini hazırlıyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre öğrencinin yaptığı deneyde bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Sıcaklık


6.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları ATA Yayıncılık

Yukarıdaki düzenek ile ilgili,
I. Fare ve bitki solunum yapmaktadır.
II. Ortam aydınlık hâle getirilirse bitki fotosentez yapabilir.
III. Düzenekteki farenin bir süre sonra ölmesi beklenir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: D) I, II ve III 


7.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları ATA YayıncılıkYukarıda verilen düzenekte;
I. balık sayısını azaltmak,
II. ışık kaynağını yeşil ışık veren başka bir kaynak ile değiştirmek,
III. suyun sıcaklığını 25 °C’a çıkarmak
işlemlerinden hangileri uygulanırsa bitkinin fotosentez hızı artar? (İşlemler ayrı ayrı uygulanacaktır.)
Cevap: B) Yalnız III 


8. Hurda kâğıt, tekrar kâğıt imalatında kullanıldığında hava kirliliği %75–94, su kirliliği %35, su kullanımı %45 azaltılır. Böylece ekonomiye katkıda bulunur. Ayrıca bir ton atık kâğıdın kâğıt hamuruna katılması, 4 ton odunun belkide en az on senede yetişebilecek 12 cm çapında 20 ağacın kesilmesini önlemiş olur.

Bu bilgilerden yola çıkılarak geri dönüşümün faydaları ile ilgili;
I. Çevre kirliliğinin artmasını engeller.
II. Doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılmasını sağlar.
III. Aile ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlar.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
Cevap: D) I, II ve III

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları ATA Yayıncılık

9. Aşağıdaki şema karbon döngüsüne aittir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre şemayı inceleyen bir öğrencinin,
I. Hayvanlar döngüye solunum yaparak katılırlar.
II. Fotosentez sonucu atmosferdeki karbondioksit miktarı artar.
III. Ayrıştırıcılar ölü organizmalardaki karbonun açığa çıkmasında rol alır.

yorumlarından hangileri doğrudur?
Cevap: B) I ve III 


10. Solunum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A) İnsan kas hücreleri yeterli miktarda oksijen 


11. Aşağıdaki görselde sera etkisi temsilî olarak gösterilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre,
I. Sera gazları uzaya yansıyan ışınların bir kısmının yeryüzüne geri dönmesine neden olur.
II. Sera etkisi küresel ısınmaya neden olur.
III. Sera gazlarının azalması durumunda atmosferdeki karbondioksit miktarı artar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: B) I ve II 


12. Sınıftaki çöp kutusuyla ilgili Doruk’un gözlemlediği katı atıklar ve çeşitleri aşağıdaki grafikte verilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre çöp kutusundaki atıklar aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: A) Tebeşir, silgi, poşet dosya, karton kutu, kâğıt mendil

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.