Cevap Yaz
14 Mart 2024, 22:32 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 210-214-215-216-217. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 210-214-215-216-217. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Lokman Hekim’in Masalı konusunun yer aldığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 210-214-215-216-217 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 210-214-215-216-217. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık

8.Sınıf Ferman Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 210-214-215-216-217. Sayfa Cevapları Lokman Hekim’in Masalı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Sağlıklı yaşamak için neler yapıyorsunuz? Anlatınız.
Cevap: Sağlıklı yaşamak için dengeli ve düzenli olarak besleniyorum. Ayrıyeten spor yapıyorum. 

2. Geçmiş dönemlerde kullanılan tedavi yöntemleri hakkında neler biliyorsunuz? Bu tedavi yöntemlerinin günümüzde kullanılanlardan farkı nedir? Açıklayınız.
Cevap: Geçmiş dönemlerde bitkisel olarak tedavi yöntemleri kullanılmaktaymış. Belli bitkileri ezerek yaraya sürme ya da bitkilerin yemeğini, çayını yaparak tedavi etme gibi yöntemler bulunmaktaymış. 


Metni önemli bilgi, düşünce ve olayları hatırlamanızı sağlamak amacıyla not alarak okuma stratejisine uygun şekilde okuyunuz. Bunun için metni türünün özelliklerine ve noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. Sessiz okuma sırasında metinde önemli gördüğünüz bölümleri defterinize not ediniz. Okumanın ardından notlarınızı arkadaşlarınızın notlarıyla karşılaştırınız
Cevap:

Lokman Hekim Adana’da yaşarmış. 
Nanenin sancıya şifa olması
Kekik ağrılara şifa olması
Dağ çayı midelere şifa olması
Ölümün çaresi olmaması. Önemli gördüğüm yerlerdir 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 214 Cevapları Ferman Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: Bucak
Anlamı: kenar, köşe yer
Cümlem: Bucaklardan gelen insanlar dertlerine şifa arıyorlarmış. 

Kelime/Kelime Grubu: Türüm türüm
Anlamı: çevreye güzel kokular yaymak
Cümlem: Çiçeklerin kokusu türüm türüm geliyordu. 

Kelime/Kelime Grubu: Sancı
Anlamı: İç organlarda oluşan ağrı. 
Cümlem: Karnıma sancı girince direk yere çöktüm. 

Kelime/Kelime Grubu: Sarmaşmak
Anlamı: birini kucaklamak
Cümlem: Uzun zamandır görmediğim kardeşime doğru koşup sarmaştım. 

Kelime/Kelime Grubu: kulak kabartmak
Anlamı: Belli etmeden dinleyeme çalışmak
Cümlem: Söylediklerini merak edince kulak kabarttı. 


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Lokman Hekim kimdir, insanlara nasıl yardım etmektedir?
Cevap: Gezip topladığı bitkilerle ilaç yapan şifa dağıtıcısıdır. 

2. Olaylar, hangi şehrimizde geçmektedir?
Cevap: Olaylar Adana şehrinde geçmektedir. 

3. Metinde geçen bitkilerin adları nelerdir?
Cevap: gül, pamuk, buğday, çiçek, papatya, nergis,  gelincik, nane, kekik, pamuk, karpuz, kavun, dağ çayı, ayva, ıspanak, menekşe, sümbül metinden geçen bitki adlarıdır. 

4. Lokman Hekim, ölüme çare olacak ilacı yapmayı nasıl başarmıştır?
Cevap: Uyurken kendine seslenen ota doğrun koşmuş. Otun dediklerini dinlemiş. Daha sonra otu koparmış ve Seyhan Irmağı’nın aktığı yere gitmiş ve otun söylediklerini yapmıştır. 

5. Ölüme çare olacak ilaç yapıldıktan sonra neler yaşanmıştır?
Cevap: İlaç yapıldıktan sonra azgın yel gelmiş ve ilaç dökülmüştür. Böylece ilaç kaybolmuş bir daha da o otu bulamamıştır. 


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.
Cevap:

Metnin Konusu: Hastalıklara şifa olan Lokman Hekim hakkında bilgi vermektedir. 
Metnin Ana Fikri: Yapılan iyilikler tek bir hata ile çabuk unutulur. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları Ferman Yayıncılık

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Lokman Hekim’in Masalı” adlı metnin yapı unsurlarını belirleyerek aşağıya yazınız.
Cevap:

Yer: Adana 
Zaman: Zaman belirsizdir. 
Kişiler/Varlıklar: Lokman Hekim, bitkiler, ve hastalar. 
Olay Örgüsü: Lokman Hekim otlar ile konuşur ve hastalıklara şifa bulurmuş. Her hastalığın şifasını bulan Lokman Hekim bir tek ölüme derman bulamamış. Bir gün uyuklarken bir ot kendine seslenir ve ölüme şifa olduğunu söyler. Lokman Hekim otu dinler ve koparıp ilacı yapmak için Seyhan Irmağı’na koşar. Burada ilacı yapar ve sevinerek giderken azgın bir yel ilacı döker. Bunun üzerine ölümsüzlüğe çare olan ilaç kaybolur. Lokman Hekim’i seven bitkiler üzülür ve Lokman Hekim’e yüz çevirirler. Lokman Hekim’de bir daha o otu bulamaz. 


5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki gerçek ve kurgusal unsurları belirleyiniz. Belirlediğiniz gerçek ve kurgusal unsurları aşağıya yazınız.
Cevap:

Gerçek Unsurlar: Lokman Hekim, hastalar, bitkilerin şifası, yaşadığı şehir gerçektir. 
Kurgusal Unsurlar: Bitkilerin konuşması, ölüme şifa olan ot kurgusal unsurlardır. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları Ferman Yayıncılık

6. ETKİNLİK

Metinde geçen deyimleri belirleyerek deyimlerin geçtiği cümleleri aşağıya yazınız. Bu deyimleri kullanarak birer cümle yazınız.
Cevap:

Deyim: O, kırların yolunu tutar tutmaz çimenlerin, otların fısıltısı bir musiki olurmuş sanki. (yolunu tutmak) 
Örnek cümle: Okul bittikten sonra evin yolunu tuttuk.

Deyim: Her yaprak, her çiçek gözü, her yerin aydınlık yüzü dile gelir; Lokman Hekim’e hangi hastalığı iyi edeceğini söylermiş. (dile gelmek)
Örnek cümle: Çiçekler sulanmadığı için o kadar çok solmuştu ki dile gelmek

Deyim:  Dağ çayı yolunu keser (yolunu kesmek)
Örnek cümle: Yolda yürürken önünü birden köpek kesti. 


7. ETKİNLİK

İnsanların geçmişten günümüze ilaç ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırmanızın sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınıza bir konuşma yaparak sununuz. Yaptığınız konuşmayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Cevap:

Geçmişte, insanlar hastalıkların tedavi edilmesi için doğal kaynaklara, bitkilere başvururken, günümüzde fabrika üretimi ilaçlar kullanılır.

Tarihte, bitkiler, hayvanlar ve mineraller gibi doğal kaynaklar, sağlık sorunlarına çözüm bulmak için kullanılan ilk ilaçlardı. Bu ilaç ve tedavi yöntemleri, antik çağlardan Orta Çağ’a kadar pek çok kültürde yaygın olarak kullanılmıştır.

Sanay. Devrimi ile birlikte tıpta gelişmeler yaşanmıştır. Kimya biliminin ilerlemesi, yapay ilaçların üretimini kolaylaştırdı. İlk fabrikasyon ilaçlar 19. yüzyılda üretildi. Alexander Fleming’in 1928’de penisilini keşfetmesi, antibiyotiklerin kullanımının yaygınlaşmasını sağladı ve enfeksiyonlarla mücadelede dünyaya büyük bir yarar sağladı.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları Ferman Yayıncılık

7. ETKİNLİK

Aşağıya ilaç kullanımı konusunda yazma sürecine uygun bilgilendirici bir metin yazınız. Metinde yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz. Metninizi gözden geçirirken varsa yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Metninize uygun bir başlık belirlemeyi unutmayınız. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

Sağlık sorunlarının tedavisinde etkili olan ilaçlar, doğru kullanılmadıklarında beklenen faydaları sağlayamaz ve hatta sağlık problemlerine yol açabilir.

Doğru ilaç kullanımı için bir doktorla görüşülmeli ve onun tavsiyesiyle ilaç kullanmalıyız. Çünkü herkesin sağlık durumu farklı olduğundan, belirli bir hastalık veya semptom için doğru ilacı seçmek önemlidir. Bunu en iyi bilecek kişiler doktorlardır. Doktorumuzla iletişim kurarak sağlık geçmişimizi paylaşmalı ve kullandığımız diğer ilaçlar varsa bilgi vermeliyiz. Bu bilgilere göre, doktorumuz bize en uygun tedavi için ilaç vermesine yardımcı olacaktır.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.