Cevap Yaz
20 Ekim 2023, 9:28 - Sena Yazdı

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 33-34-35-36-37. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 33-34-35-36-37. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 1. Ünitemizi Değerlendirelim konusunun bulunduğu 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 33-34-35-36-37 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 33-34-35-36-37. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Sınıf MEB Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 33-34-35-36-37. Sayfa Cevapları 1. Ünitemizi Değerlendirelim

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. İslam’da bilgi kaynakları nelerdir? Yazınız.
Cevap: İslam’da bilgi kaynakları; vahiy, akıl ve duyulardır.


2. İslam’da iman amel ilişkisini kısaca açıklayınız.
Cevap: Amel, insanların dünyada ahiret için çalışıp iyi şeyler yapmasıdır. Bir insanda iman ne kadar kuvvetliyse amellerde o kadar iyi ve çok olur.


3. Bilgi, iman etmek için tek başına yeterli midir? Açıklayınız.
Cevap: Bilgi, iman etmek için tek başına yeterli değildir. Çünkü imanın gerektirdiği diğer koşullarında sağlanması gerekir. 


4. “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsrâ suresi, 36. ayet.) ayetini insanın doğru bilgiye ulaşma sorumluluğu bakımından açıklayınız.
Cevap: İnsan her duyduğu ve gördüğüne körü körüne inanmamalıdır. Çünkü gördüğün ve duyduğun her zaman kesin doğru bir bilgiye dayanmamaktadır. Kesin bir bilgiye ulaşmadan duyulana ve görülene göre hareket etmekte bizleri yanlış yollara sürükleyebilmektedir.


5. Rüya, keşf ve ilhamın herkes açısından bağlayıcı bilgi kaynağı olmamasının sebebini açıklayınız.
Cevap: Rüya, keşf ve ilhamın herkes için bağlayıcı bir bilgi kaynağı değildir. Çünkü bu bilgiler akıl yolundan, vahiyden, duyulardan veya başka bir somut delilden yararlanmadığı için taklidi bilgi kaynağı olarak geçmektedir.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. İslam’a göre aşağıdakilerden hangisi bağlayıcı bilgi kaynağı değildir?
Cevap: B) İlham 


2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tavsiyelerinden olamaz?
Cevap: B) Kur’an bağnazlığı ve taassubu önerir. 


9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları MEB Yayınları

3. “Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” (Hucurât suresi, 6. ayet.)
Yukarıdaki ayetin vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Yanlışa düşmemek için bize haber verilenlerin doğruluğunu araştırmamız gerekir. 


4. Fanatiklik, bağnazlık, cehalet, …
Yukarıdaki kavramların yanına yazılabilecek en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Taassup 


5. Aşağıdakilerden hangisi bilgi kaynaklarıyla ilgili yanlış bir yargıdır?
Cevap: E) Doğru bilgiye rüya ile ulaşılır. 


6. Mehmet: “Kelime olarak güven duygusu içinde tasdik etmek, tereddüt ve şüphe etmeden, gönül huzuruyla bağlanmak anlamına gelir. Zıddı ise inkârdır.” dedi.
Mehmet’in arkadaşlarına tanımını yaptığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) İman 


9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları

7. Yukarıdaki şemada soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Cevap: D) Vahiy 


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz.
Cevap: 

1. …Vahiy… Allah’ın (c.c.) melek aracılığıyla peygamberlere, onların da insanlara bildirdiği, hayatın hangi ilkelere göre yaşanacağını ve nelere uyup nelerden sakınılacağını bildiren ilahî bilgiler ve bu bilginin gönderiliş tarzıdır.

2. Yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan toplulukların aktara geldiği haberlere …mütevatir…. haber denir.

3. ….Amel….. dünya ve ahirette ceza veya mükâfat konusu olan, iradeye dayanan her türlü iş ve davranış demektir.

4. ….Salih amel……; dinin farz kıldığı ibadetler başta olmak üzere bütün hayırlı işleri kapsar.

5. …..Fıtrat…. insanların doğuştan hakikati ayırt etme ve İslam’ı kabul etme kabiliyetidir.


9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 36-37 Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
Cevap: 

1. (D) Tahkikî iman imanın en üst derecesidir.
2. (D) Zanla hareket eden insan doğru bilgiye ulaşamaz.
3. (D) Amel iman bütünlüğü İslam’ın önem verdiği bir husustur.
4. (Y) Bilgi ahlakı bilgiyi gizlemeyi gerekli kılar.
5. (Y) Rüya, keşif ve ilham herkesi bağlayıcı bir bilgidir.


E. Aşağıdaki soruları cevaplayarak yan sayfadaki bulmacayı çözünüz.
Cevap: 

9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 36-37 Cevapları MEB Yayınları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.