Cevap Yaz
29 Ağustos 2023, 9:44 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 177-178-179. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 177-178-179. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıfa gitmekte olan lise öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 177-178-179 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 177-178-179. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 177-178-179. Sayfa Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları MEB Yayınları

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcük veya sözcükleri yazınız
Cevap:

1. Sanayi Devrimi’nin ilk dönemlerinde nüfus en fazla …Avrupa… Kıtası’nda artmıştır.
2. Gelişmiş ülkelerde doğum oranlarının azalması ve ortalama yaşam süresinin uzaması sonucu gelecekte …yaşlanma…. gibi olumsuz sonuç ortaya çıkabilir.


B) Aşağıdaki tabloda nüfusa dair verilen özelliklerle bu özelliklere ait olan ifadeleri eşleştiriniz
Cevap: 

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları MEB Yayınları


C) Aşağıda yer alan soruların doğru cevaplarını altlarındaki boşluklara yazınız.

4. Yukarıdaki haber metnine uygun bir başlık yazınız.
Cevap: Gelecekte Dünya Nüfusu

5. Doğum oranları hangi tür ülkelerde ve hangi nedenlerden dolayı daha fazladır?
Cevap: Gelişmemiş ülkelerde kontrollü olmadığı için doğum oranı fazladır. 

6. Hindistan’ın 2040 yılına gelindiğinde dünyanın en kalabalık ülkesi olarak öngörülmesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Kontrolsüz doğumdan dolayı doğum oranı fazladır. Bu yüzden en kalabalık ülkesi olarak öngörülmektedir. 


7. Yandaki tabloya göre aritmetik nüfus yoğunluğunun en az ve en fazla olduğu bölgeler sırasıyla hangileridir?
Cevap: En az b, en fazla d


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları MEB Yayınları

Nüfus piramitleri nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını gösteren grafiklerdir. Yukarıda dört ülkeye ait nüfus piramitleri verilmiştir. Bu piramitlere bakarak 8, 9, 10 ve 11. soruları cevaplayınız

8. Kaç numara ile gösterilen piramit doğum oranının son yıllarda giderek azaldığı bir ülkeye aittir?
Cevap: III 

9. Yukarıdaki piramitlerde verilen değerleri yansıtan ülkelere günümüzden örnekler yazınız.
Cevap:

I → Hindistan, Nijerya
II → Hollanda, Belçika
III → Bangladeş, Türkiye 
IV → Fransa, Amerika

10. Kaç numara ile gösterilen piramit diğerlerine göre daha az gelişmiş bir ülkeye aittir?
Cevap: I numaralı piramittir. 

11. Verilen piramitlere sahip olan ülkeleri az gelişmişten çok gelişmişe doğru sıralayınız.
Cevap: I – III – II- IV


Ç) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 

12. (…) Buna göre aşağıda verilen ülkelerin hangisinde iş gücü açığı daha fazladır?
Cevap: C) Almanya


13. Yukarıdaki dünya haritasında numaralandırılarak gösterilen alanların hangisi diğerlerine göre daha yoğun nüfuslu bir bölgedir?
Cevap: B) IV 


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları MEB Yayınları

14. Yukarıdaki grafikte bir ülkeye ait olan nüfus artış hızının yıllara göre değişimi verilmiştir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Cevap: E) Ülke nüfusu verilen yıllarda sürekli artış göstermiştir.


15. Tabloda bir ülke nüfusunun sektörlere göre dağılım oranları (%) verilmiştir. Bu verilerden faydalanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: D) Sanayi sektöründe çalışanlara ait oranın en fazla olduğu dönem 2016 yılıdır

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.