10. Sınıf Coğrafya
Forum Başlıkları
Tarih
Levha tektoniği ve yer kabuğu hareketlerinin yeryüzü şekillerini nasıl şekillendirdiğini anlamak ben...
19 Haziran 2023 15:54
yazan: Zülal Güneş
1
Bu etkinlikte, yeryüzündeki göller ve akarsular hakkında bilgi edinme süreci oldukça ilginçti. Gölle...
11 Temmuz 2023 09:43
yazan: Zülal Güneş
1
Türkiye'nin coğrafi özellikleri hakkında daha fazla bilgi edindim. Örneğin, Türkiye'de karstik şekil...
10 Temmuz 2023 14:49
yazan: Zülal Güneş
1
Nüfusun toplum hayatındaki rolünü anlamak, bir ülkenin sosyal ve ekonomik dinamiklerini anlamamıza y...
27 Nisan 2023 15:50
yazan: Zülal Güneş
1
Nüfus piramitlerini incelemek de oldukça öğreticiydi. Farklı ülkelerin nüfus yapısını karşılaştırara...
15:54
yazan: Zülal Güneş
1
doğum oranlarının, yaşlanma nüfusu ve diğer faktörlerin nasıl etkilediğini anlamak, bu bilgileri ger...
15:54
yazan: Zülal Güneş
1
Öğrenirken, nüfus artışının olumlu ve olumsuz etkilerini görmek de oldukça düşündürücüydü. Ülkemizde...
15:54
yazan: Zülal Güneş
1
Haritada, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki nüfus dağılımını gösteren numaralar vardı, ve bunları in...
15:55
yazan: Zülal Güneş
1
Bu bölümdeki sorular, Türkiye'nin nüfus yapısı ve dağılımıyla ilgili önemli bilgilere ulaşmamıza yar...
15:55
yazan: Zülal Güneş
1
Bu bölümdeki sorular bazen oldukça karmaşıktı ve gerçekten düşünmemi gerektirdi. Özellikle iki göç h...
15:55
yazan: Zülal Güneş
1
Özellikle göç hızının nedenlerini analiz etmek bazen zorlayıcı olabilir. Ama bu cevap anahtarından y...
15:56
yazan: Zülal Güneş
1
Bu cevap anahtarları gerçekten hayat kurtarıcı oluyor! Özellikle göç türleri ve nüfus hareketleri gi...
15:56
yazan: Zülal Güneş
1
Gastronomi, yemek yapımı ve sunumuyla ilgili sanatsal bir meslek gibi görünüyor. Hava trafik kontrol...
15:56
yazan: Zülal Güneş
1
Gelişmiş ülkelerde sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanların oranı daha yüksekken, az gelişmiş ülk...
15:57
yazan: Zülal Güneş
1
Ayrıca gelişmiş ülkelerde hizmet sektörünün önemli bir rol oynadığını ve ekonomik faaliyetlerin dağı...
15:57
yazan: Zülal Güneş
1
Kara yolu uzunluğu konusunda, bazı ülkelerin neden bu kadar fazla kara yolu ağına sahip olduğunu anl...
02 Mayıs 2023 09:39
yazan: Zülal Güneş
1
Ayrıca harita incelemesi sayesinde hangi ulaşım yollarının daha işlek olduğunu anlamak daha kolay ha...
09:39
yazan: Zülal Güneş
1
Harita incelemesi, hangi bölgelerin hangi afetlere daha yatkın olduğunu anlamamıza yardımcı oldu. Bu...
09:40
yazan: Zülal Güneş
1
Türkiye'de afetler konusunu incelediğimiz bu bölüm oldukça aydınlatıcıydı. Orman yangınlarının en ço...
09:40
yazan: Zülal Güneş
1
Deprem, tsunami, yangın gibi afetlerle mücadele için alınabilecek önlemler hakkında bilgi sahibi olm...
09:41
yazan: Zülal Güneş
1
Deprem, tsunami, yangın gibi afetlerle mücadele için alınabilecek önlemler hakkında bilgi sahibi olm...
09:41
yazan: Zülal Güneş
1
Haritalar ve veriler, bu konuyu daha iyi anlamama yardımcı oldu. Öğrenirken keyif aldım ve dünya üze...
03 Mayıs 2023 15:35
yazan: Zülal Güneş
1
Ayrıca, Kanal İstanbul'un amaçları hakkındaki soru da beni düşündürdü. Öğrendiğim bu bilgiler, dünya...
15:35
yazan: Zülal Güneş
1
Coğrafya gerçekten günlük yaşamımızın her yönünü etkiliyor gibi görünüyor ve bu bilgileri paylaşmak,...
15:36
yazan: Zülal Güneş
1
Coğrafya gerçekten hayatımızın her alanında çok önemli bir rol oynuyor gibi görünüyor. Herkesin bu t...
15:36
yazan: Zülal Güneş
1
Özellikle Türkiye'nin erozyon riskine sahip bölgeleri hakkında bilgi edinmek beni etkiledi. Ayrıca d...
15:36
yazan: Zülal Güneş
1
Jeolojik zamanlar ve yer kabuğundaki hareketler hakkında öğrenmek oldukça ilginçti. Özellikle, izost...
19 Haziran 2023 15:59
yazan: Zülal Güneş
1
yaşadığımız yerdeki deprem riskini öğrenmek de biraz ürkütücüydü, ancak daha bilinçli olmamıza yardı...
16:27
yazan: Zülal Güneş
1
Harita ve coğrafya konuları bazen karmaşık olabiliyor, özellikle bu dış kuvvetler ve süreçler hakkın...
20 Haziran 2023 13:47
yazan: Zülal Güneş
1
Bu haritada dağları ve ovaları tanımlamak zor olabilir, özellikle hangi sayı hangi dağı veya ovanın...
03 Temmuz 2023 09:28
yazan: Zülal Güneş
1
Bu sayfadaki soruların bazıları oldukça zorlayıcıydı, özellikle o harita eşleştirme işi. Ama cevap a...
09:28
yazan: Zülal Güneş
1
Bu su kaynaklarıyla ilgili etkinlikler gerçekten dikkat çekiciydi. Çevremizdeki su kaynaklarına örne...
09:29
yazan: Zülal Güneş
1
Bu harita eşleştirme etkinliği gerçekten kolaydı, ancak bazı akarsu havzaları ve gölleri eşleştirmek...
09:29
yazan: Zülal Güneş
1
Bu konu benim için oldukça zorlayıcıydı, özellikle su kaynakları ve göl türlerinin anlaşılması konus...
14:28
yazan: Zülal Güneş
1
Toprakların sınırlı bir kaynak olduğunu ve onları korumanın gerekliliğini anladım. Ayrıca, iklim ve...
14:28
yazan: Zülal Güneş
1
Ülkemizde erozyonun nedenleri ve etkileri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak önemlidir. Erozyonu...
04 Temmuz 2023 11:05
yazan: Zülal Güneş
1
Toprak çeşitlerini anlamak gerçekten zordu, ancak cevap anahtarında verilen bilgilerle biraz daha ne...
11:05
yazan: Zülal Güneş
1
İklimin bitki örtüsüne etkisi konusunda daha fazla bilgi edinmek harikaydı. Aynı bitki örtüsüne sahi...
11:05
yazan: Zülal Güneş
1
Bu coğrafya ders kitabındaki bitki örtüsü konusu gerçekten eğlenceli Endemik bitki türlerini araştır...
11:06
yazan: Zülal Güneş
1
Ormanlar ve bitki örtüleri hakkında çalışırken, farklı iklim bölgelerinde hangi bitki topluluklarını...
15:32
yazan: Zülal Güneş
1
Yer kabuğu ve tektonik oluşumlar hakkında çalışırken, yer kabuğunun levhalarından oluştuğunu ve bu l...
10 Temmuz 2023 11:16
yazan: Zülal Güneş
1
Depremler hakkında öğrenirken, fay hatlarının kırılmasıyla meydana geldiğini keşfettim. Bu, yer kabu...
11:16
yazan: Zülal Güneş
1
Türkiye'deki iç kuvvetlerin ve bu kuvvetlerin oluşturduğu yer şekillerinin önemli bir bileşeni olan...
11:16
yazan: Zülal Güneş
1
Bu ödev, yer şekillerinin oluşumundaki farklı etmenlerin ve süreçlerin anlaşılmasına yardımcı oluyor...
11:16
yazan: Zülal Güneş
1
Bu çalışma sırasında, iklimin yer şekilleri üzerindeki etkilerini daha iyi anlama fırsatım oldu. İkl...
11:17
yazan: Zülal Güneş
1
Türkiye'deki dış kuvvetlerin oluşturduğu yer şekilleri hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatım old...
11:17
yazan: Zülal Güneş
1
Bu etkinlikte, Türkiye'nin ana yer şekilleri konusundaki bilgilerimi gözden geçirme fırsatı buldum....
14:49
yazan: Zülal Güneş
1
Bu sayfadaki cevaplara göre, Türkiye'deki fay kaynaklarının özellikle Güney Marmara, Ege kıyıları ve...
11 Temmuz 2023 09:43
yazan: Zülal Güneş
1
bazı soruları çözerken bu cevap anahtarından yardım aldım. Özellikle su kullanımı ve korunmasıyla il...
16:14
yazan: Zülal Güneş
1
bu cevap anahtarını kullanarak bazı soruları çözerken rahatladım ve cevap anahtarına başvurmak zorun...
16:14
yazan: Zülal Güneş
1
Bu coğrafya dersindeki konular bazen karmaşık olabiliyor. Özellikle bitki örtüsü ve biyoçeşitlilik h...
16:15
yazan: Zülal Güneş
1
Özellikle tektonik göllerin nerede bulunabileceği ve antropojen bozkırların oluşum koşulları gibi ko...
16:16
yazan: Zülal Güneş
1
Sanayileşme nüfusu etkiler. Sanayileşme arttıkça o bölgenin nüfusu artar. Çünkü o bölgelerin insan g...
04 Nisan 2023 10:41
yazan: Zülal Güneş
1
Haritalı soru tipleri sınavlarımızda çıkan soru tiplerine benziyor. Harita sayesinde konular gözümde...
10:42
yazan: Zülal Güneş
1
Yeryüzünde nüfusun seyrek olduğu alanlar yükseltisi fazla olan yerler, çöller, kurak alanlar, tepele...
10:42
yazan: Zülal Güneş
1
Ders dışı olan etkinlikleri, ders çalışması ve konu tekrarı yaptıktan hemen sonra yapıyorum. Ders so...
10:42
yazan: Zülal Güneş
1
Siyasi olaylar sonucunda insanlar bulundukları yerden zorunlu bir şekilde göç etmek zorunda kalabili...
10:42
yazan: Zülal Güneş
1
Orantısız göç beraberinde birçok sıkıntıyı getirir. En önemlisi de nüfusun artışıyla birlikte göç al...
10:42
yazan: Zülal Güneş
1
Burada bulunan ders dışı etkinlik ve hazırlama çalışmalarını severek yapıyorum. Ders çalışırken eğle...
10:43
yazan: Zülal Güneş
1
Soruları verilen haritaya göre yanıtlamak oldukça sevdiğim bir soru tipi. Bu tarz soruları görerek ç...
10:43
yazan: Zülal Güneş
1
Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.