Cevap Yaz
1 Mayıs 2024, 11:02 - Saniye Yazdı

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 221-222. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 221-222. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf lise öğrencilerinin lise hayatında çokça ihtiyaç duyabileceği dersler arasında bulunan ve içerisinde 3. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 221-222 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 221-222. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 221-222 Sayfa Cevapları 3. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları MEB Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

1. Bilgi; toplama, işleme, değiştirme ile araştırma-geliştirme (arge) faaliyetleri dördüncül ekonomik faaliyet grubunda yer alır.
2. İnsanların ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık, güvenlik, ulaşım gibi hizmet grupları üçüncül ekonomik faaliyet grubunda yer alır.
3. Karar verme ve kontrol etme faaliyet grupları beşincil ekonomik faaliyet grubunda yer alır.
4. Doğrudan doğal ortama bağlı olarak sürdürülen, ham madde elde edilmesini sağlayan faaliyetlere birincil ekonomik faaliyet adı verilir.
5. İnşaat iş kolu ikincil ekonomik faaliyet grubunda yer alır.


6. Üçüncül ekonomik faaliyetler grubunda yer alan bankacılık, sigortacılık ve borsa ile ilgili iş ve işlemleri kapsayan finans iş kolları son yıllarda çok büyümüştür. Günümüzde bir şirketin hisseleri, borsa aracılığıyla tüm dünyaya satılabilmektedir. 

Bankacılık, sigortacılık ve borsa gibi finans iş kollarının son yıllarda aşırı büyümesi, küresel ticaret ve ekonomiye ne gibi katkılar sağlamıştır?
Cevap: Üçüncül ekonomik faaliyetler grubunda yer alan iş kollarının son yıllarda bu kadar büyümesi hiç şüphesiz teknolojinin hızlı şekilde gelişerek daha önce var olmayan ekonomik faaliyetlerin oluşmasına sebep olmuştur. Şirketlerin yalnızca kendi bölgesinde değil daha geniş coğrafyalarda insanlara hizmet verebilmesi daha büyük fırsatlar yakalayarak kar oranlarını arttırmalarına sebep olmuştur.


7. Ekonomik faaliyetler ile bu faaliyetlerde çalışan nüfus oranları, ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Örneğin Almanya’da üçüncül ekonomik faaliyet grubunda çalışanların oranı yüksek iken Afganistan’da birincil ekonomik faaliyet grubunda çalışanların oranı yüksektir.

Ekonomik faaliyetler ile bu faaliyetlerde çalışan nüfus oranlarının ülkeden ülkeye farklılık göstermesinde ülkelerin hangi özellikleri belirleyici unsur olmaktadır?
Cevap: Ülkenin gelişmiş ve gelişmemiş olması en belirgin özelliklerindendir. O ülkenin birincil ekonomik faaliyetleri daha çok ise daha çok hayvancılık ve tarım ağır basmaktadır. Almanya daha gelişmiş ülkedir. Yeni teknoloji ve iş sahası vardır.


8. Birincil ekonomik faaliyet türleri, insanların ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerinin elde edilmesi ve diğer üretimler için ham madde sağlaması yönünden önemli faaliyet türleridir. Bu faaliyet türlerinde çalışanların oranı, bazı ülkelerde oldukça düşüktür.

Bu faaliyet türlerinde çalışanların oranının düşük olduğu ülkeler, ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerini karşılamada sıkıntı yaşamakta mıdır? Neden?
Cevap: Bu oranın düşük olduğu ülkeler sorun yaşamıyorlardır. Çünkü oranın yüksek olduğu ülkelerden ve bölgelerden satın almaktadır. Ülke ekonomisi açısından biraz sıkıntı olabilir. Fakat gerekli besin ihtiyaçlarını gelişmiş ülkelerde fabrikalar da sağlamaktadır.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları MEB Yayınları

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

9. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde birincil ekonomik faaliyet grubunda çalışan iş gücü oranı daha azdır?
Cevap: D) Almanya


10.
I. Eğitim
II. Sağlık
III. İnşaat
IV. Maden işleme
Yukarıdaki iş kollarından hangileri ikincil ekonomik faaliyet grubunda yer almaktadır?
Cevap: D) III ve IV 


11. Aşağıda, iki farklı ülkeye ait, çalışan nüfusun ekonomik faaliyet gruplarına göre dağılımı verilmiştir.
10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları MEB Yayınları

Bu ülkeler ile ilgili olarak;
I. nüfus miktarlarına,
II. ekonomik gelişmişlik düzeylerine,
III. çalışan nüfusun cinsiyet dağılımına
bilgilerinden hangilerine kesinlikle ulaşılabilir?
Cevap: B) Yalnız II


12. Aşağıdaki dünya haritasında bazı ülkeler gösterilmiştir.
10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları MEB Yayınları 2

Haritada verilen ülkelerden hangisinde ar-ge faaliyetlerinde çalışan iş gücü oranı diğerlerine göre daha fazladır?
Cevap: D) Japonya


13. Aşağıdaki meslek çalışanlarından hangisi diğerlerinden farklı bir ekonomik faaliyet grubunda yer alır?
Cevap: E) Fırıncı


14. Aşağıdaki grafikte, çalışan nüfusun ekonomik faaliyet gruplarına dağılımı ile ekonomik faaliyet gruplarının millî gelire olan katkısının oransal dağılımı verilmiştir.
10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları MEB Yayınları 3

Yukarıda verilen grafik aşağıdaki ülkelerden hangisine ait olabilir?
Cevap: A) Fransa

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.