Cevap Yaz
1 Mayıs 2024, 11:01 - Saniye Yazdı

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 209-210-211. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 209-210-211. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf lise öğrencilerinin lise hayatında çokça ihtiyaç duyabileceği dersler arasında bulunan ve içerisinde 2. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 209-210-211 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 209-210-211. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 209-210-211 Sayfa Cevapları 2. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 209 Cevapları MEB Yayınları

2. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A) Aşağıdaki eşleştirmeyi yapınız.

1. Aşağıda göçe sebep olan nedenlere ait numaralanmış bazı itici ve çekici faktörler verilmiştir. Bu faktörlerin numaralarını noktalı alanlara yazınız.
Cevap:

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 209 Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları MEB Yayınları

B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

2. İstanbul, Sakarya, Bursa, İzmir ve Antalya gibi çevresinde orman alanlarına sahip yerler çeşitli nedenlerden dolayı geçmişten bugüne yoğun bir şekilde göç almaktadır. Bu durum, yoğun göç alan yerlerde konut açığının artmasını beraberinde getirmiştir. Konut açığının kapatılması için yeni yerleşim alanlarına ihtiyaç duyulmuş ve özellikle orman örtüsü tahrip edilmiştir. Bu nedenle orman örtüsü bu gibi yerlerde her geçen gün biraz daha azalmaktadır. ”

Türkiye’de nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Sakarya, İzmir gibi yerlerde, orman örtüsünün artan konut ihtiyacının karşılanması için tahrip edilmesi ile bu gibi yerlerde yaşanan hava kirliliği arasında ne gibi bir ilişki vardır?
Cevap: Bu yerlerde ağaçların ve yeşil alanların azaltılmasından dolayı atmosferdeki hava kirli olur ve temiz hava daha azdır. Soluğumuz hava kirli olduğundan sık hastalıklara sebep olur. İnsanların çokluğundan arabadan çıkan gazlar ve fabrikalardan zaten hava kirliliği oldukça çoktur.


3. İnsanların yaşamlarını devam ettirdikleri yeri, devamlı veya uzun süreli olarak yer değiştirmesine göç adı verilir. İnsanların tarih boyunca yaptıkları göçlerde birçok faktör etkili olmuştur. Bu faktörler, itici ve çekici faktörler olarak sınıflandırılabilir. İnsanların bulundukları yerden ayrılmalarına neden olan olumsuzluklara itici faktörler denir. Ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel, doğal unsurlarda yaşanan olumsuzluklar göçe neden olan itici faktör olabilir. Örneğin işsizlik, ekonomik nedenli itici bir faktör iken savaşlar siyasi nedenli itici bir faktördür.

İnsanların göç etmesine neden olan doğal unsurlara dayalı itici faktörler neler olabilir?
Cevap: Doğal unsurlara dayalı olarak olumsuz iklim şartları, çoraklaşma ve çölleşme, kuraklık, deprem, heyelan, volkanik patlama, sel ve su baskını, dağlık ve engebeli arazi yapısı itici faktörlerdendir.


4. Türkiye’de nüfus doğal ve beşerî faktörlerin etkisiyle ülke geneline düzenli bir dağılım göstermemiştir. Dağılımda yaşanan bu düzensizlik, ülkede birtakım sosyal, kültürel ve ekonomik sorunları beraberinde getirmiştir. Örneğin nüfuslanmanın az olduğu alanlarda doğal kaynaklarının yeterince kullanılamaması ülkede gelir kaybına neden olmaktadır.

Türkiye’de nüfuslanmanın aşırı olduğu alanlarda ne gibi sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlar yaşanmaktadır?
Cevap: Nüfuslanmanın aşırı olduğu alanlarda kişi başına düşen verdiği arttığı için ekonomik açıdan sorunlar yaşanmaktadır. Geçim sıkıntısı ve işsizlikler artmaktadır. Farklı kültürlerden göçlerin çokluğundan kültür çatışması yaşanmaktadır. 


5. Türkiye’de iş imkânlarının fazla olduğu, yoğun göç alan şehirlerde; çarpık yapılaşma, altyapı yetersizliği, kamusal hizmetlerin ihtiyaca cevap verememesi gibi birtakım mekânsal sorunlar yaşanır. Yaşanan bu sorunların çözüme kavuşturulması, merkezî ve yerel yönetimlerin önündeki en önemli sorunlardır. 

Yerel yönetimler, yoğun göç alan şehirlerde göçe bağlı olarak ortaya çıkan mekânsal sorunların çözülmesi için neler yapabilir?
Cevap: Alt yapı güçlendirmesi yapmalı, kamu alanlarının daha arttırılması, topluma verilen hizmetin daha da arttırılması ve daha iyi yöneticiler seçmeleri gerekmektedir.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 211 Cevapları MEB Yayınları

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaşanan göçlerin mekânsal etkilerinden biri değildir?
Cevap: A) Tarımda makine kullanımının artması


7. Aşağıdakilerden hangisi 1960’lı yıllarda başlayan Türkiye’den işçi göçlerinin yoğun olarak yaşandığı ülkelerden biri değildir?
Cevap: E) Yunanistan 


8. 2021 yılı itibarıyla dünya üzerindeki 30 milyondan fazla insan, özellikle savaşlar ve iç çatışmalar gibi nedenlerle, mülteci ve sığınmacı konumundadır. Aşağıdaki ülkelerden hangisi, sınırları içinde en fazla sığınmacı barındıran ülkelerin başında yer almaktadır?
Cevap: C) Türkiye 


9. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin ana yurdu olan Orta Asya’dan göçlerinin sebeplerinden biri değildir?
Cevap: A) Yeni kıtaların keşfi


10. Nüfus miktarının az olduğu illerde yıllar arasındaki net göç hızında büyük farklar ortaya çıkabilmektedir. Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde net göç hızında yıllar arasındaki fark diğerlerine göre daha fazladır?
Cevap: A) Bayburt 


11. Türkiye’de 1950’de %75 olan kırsal nüfus oranının, 2022’de %6,6’ya kadar gerilemesinde;
I. şehirlerde iş imkanlarının fazla olması,
II. köyden kente göçlerin yaşanması,
III. tarımda makineleşme ile iş gücüne duyulan ihtiyacın azalması gibi faktörlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Cevap: E) I, II ve III


12. Dünya üzerinde yaşanan göçler; ekonomik, doğal, siyasi ve sosyal birtakım nedenlerle gerçekleşmektedir. Aşağıdaki göçe sebep olan faktörlerden hangisi siyasi nedenli değildir?
Cevap: B) Doğal kaynakların yetersizliği


13.
I. Beyin göçü
II. Mübadele göçleri
III. İşçi göçleri
Yukarıdaki göçlerden hangileri zorunlu göç kapsamındadır?
Cevap: B) Yalnız II


14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de köyden kente göçün sebeplerinden biri değildir?
Cevap: E) Kırsal kesimde konut sıkıntısının olması


15. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de mevsimlik göçlere sebep olan faktörlerden değildir?
Cevap: B) Sanayi

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.