Cevap Yaz
1 Mayıs 2024, 11:03 - Saniye Yazdı

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 267-268-269. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 267-268-269. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf lise öğrencilerinin lise hayatında çokça ihtiyaç duyabileceği dersler arasında bulunan ve içerisinde Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 267-268-269 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 267-268-269. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 267-268-269 Sayfa Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 267 Cevapları MEB Yayınları

KONUYA BAŞLARKEN

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

1. Sel ve taşkınlar hidrolojik kökenli doğal afetlerdendir.
2. Klimatolojik kökenli doğal afetlerden biri olan kuraklığın etki alanı geniş, oluşma hızı yavaş ’dır.
3. İnsan faaliyetleri sırasında gerçekleşen afetlere beşeri afet adı verilir.
4. Depremler jeolojik ve jeomorfolojik kökenli doğal afetlerdendir.
5. Çığ, don, yıldırım düşmesi klimatolojik kökenli doğal afetlerdendir.


B) Aşağıdaki eşleştirmeyi yapınız.

6. Aşağıda verilen afet türlerini oluşma hızlarına göre eşleştiriniz.
Cevap:

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 267 Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 268 Cevapları MEB Yayınları

C) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

7. Afet yönetim sistemi iki aşamalı bir süreçtir. Bu aşamaların ilki afetlerden önce yapılması gereken zarar azaltma ve hazırlık çalışmalarından oluşan risk yönetimidir. İkincisi ise afet anında müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirmelerden oluşan risk yönetimidir.

Yaşanması olası bir afet ile mücadelede afet yönetim sisteminin ne gibi katkılar sağlaması beklenir?
Cevap: Afet anında müdahaleleri çok önemlidir. Bilinçli şekilde müdahale eden kuruluşlar çok sayıda insanın da canının kurtulmasını sağlar. Afet sonrasında ortamın düzelmesi ve toplumun yardımına koşmaları çok büyük katkılar sağlamaktadır.


8. Ülkeler, yaşanması olası olan afetleri önceden tespit edebilmek için çeşitli uyarı sistemleri geliştirmiştir. Ancak geliştirilen bu uyarı sistemleri ülkelerin bulunduğu coğrafi bölgelere göre farklılık göstermektedir. Örneğin Büyük Okyanus kıyısında bulunan ABD, Çin ve Japonya’nın içinde yer aldığı 26 ülkede Pasifik Erken Uyarı Sistemi adı verilen ve tsunamiyi önceden haber veren erken uyarı sistemi kurulmuştur. Bu sistem sayesinde yaşanması olası bir tsunami önceden belirlenmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Afetlere karşı geliştirilen erken uyarı sistemlerinin ülkelerin bulunduğu coğrafi bölgeye göre farklılık göstermesinin nedenleri neler olabilir?
Cevap:  O bölgenin coğrafi koşullarına ve gelişmişlik seviyesine bağlı olarak değişmektedir. Ülkelerin ekonomik durumlarına göre de bu durum farklılık göstermektedir.


9. Afetler genel olarak oluşum nedenine göre ve oluştuğu ortama göre doğal ve beşerî olmak üzere ikiye ayrılır. Örneğin deprem, tsunami, çığ doğal afet; açlık, nükleer kazalar beşerî afettir. Doğal afetler genellikle doğal süreçler içerisinde meydana gelirken beşerî afetler ise insan etkisiyle meydana gelmektedir.

İnsan etkisiyle meydana gelen beşerî afetlerin son yüzyılda hem sayıca artmasında hem de çeşitlenmesinde insanın doğal ortamı kullanma biçimi nasıl etkili olmuştur?
Cevap: İnsanlar doğal ortamları sürekli yerleşme, sanayileşme ve fabrika işlerinden yok etmiştir. Doğal ortamların tahribatı ve yok edilmesiyle afetler sıklıkla olmaktadır. Yapılan fabrika ve sanayilerde kullanılan malzemeleri kalitesiz ve bilinçsiz kullandıklarında da burumla karşılaşılabilir. Bu sayede de hem çeşitlenme hem de afetlerin sayısı artmaktadır.


10. Türkiye’de orman yangıları, Akdeniz iklim bölgesinde yer alan alanlarda özellikle yaz mevsiminde belirgin olarak yaşanmaktadır. Türkiye’de yaşanan orman yangınlarında mevsimsel faktörlerin etkisinin önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ancak yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de yaşanan orman yangınlarının yaklaşık %87’sinin insan kaynaklı olduğu ortaya çıkmıştır.

Türkiye’de yaşanan orman yangınlarının büyük oranda insan kaynaklı olması gerçeğinden hareketle insanların orman alanlarını nasıl kullanılabileceğine yönelik ne gibi bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır?
Cevap: Ormanlık alanlarda ateş, mangal gibi faaliyetler yapılmamalıdır. Çöp atmamalı atanlara yönelik ceza uygulaması olmalıdır. Kamera sistemleri geliştirmelidir. 

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 269 Cevapları MEB Yayınları

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

11. Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi yapılması gerekenlerden birisi değildir?
Cevap: C)Dökülen tehlikeli maddelerin temizlenmesi


12. Aşağıdakilerden hangisi klimatolojik kökenli doğal afetlerden değildir?
Cevap: A) Sel


13. Aşağıdaki grafikte 2006 ila 2016 yılları arasında dünyada yaşanan afet sayıları verilmiştir. 
10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 269 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre;
I. Yaşanan sel ve taşkın sayısının en fazla olduğu,
II. Kuraklığın sayıca kütle hareketlerinden fazla olduğu,
III. Şiddetli rüzgârların sayıca kuraklık, volkan ve
kütle hareketlerinin toplamından fazla olduğu yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: E) I, II ve III


14. Aşağıdaki afetlerden hangisinin oluşma hızı diğerlerine göre daha yavaştır?
Cevap: A) Açlık


15. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde tsunami yaşanma olasılığı diğerlerine göre daha azdır?
Cevap: E) Finlandiya

16. Aşağıdaki grafikte 1958-2008 yılları arasında Türkiye’de yaşanan afet türlerinin oransal dağılımı verilmiştir.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 269 Cevapları MEB Yayınları

Grafikteki bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz?
Cevap: E) Diğer afetlerin içerisinde nükleer kazaların da yaşandığına

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.