Cevap Yaz
1 Mayıs 2024, 11:00 - Saniye Yazdı

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 180-181-183-184-185. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 180-181-183-184-185. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf lise öğrencilerinin lise hayatında çokça ihtiyaç duyabileceği dersler arasında bulunan ve içerisinde Türkiye’de Nüfusun Yapısal Özellikleri konusunun bulunduğu 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 180-181-183-184-185 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 180-181-183-184-185. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 180-181-183-184-185 Sayfa Cevapları Türkiye’de Nüfusun Yapısal Özellikleri

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları MEB Yayınları

KONUYA BAŞLARKEN

Ülkeler, belirli dönemlerde, sınırları içinde ne kadar nüfusun bulunduğunu ve bu nüfusun ne gibi özelliklere sahip olduğunu tespit etme ihtiyacı duyar. Çünkü kalkınma ve yatırım planlarının yapılması, uygulanması için nüfusun yaş gruplarına dağılımı, cinsiyet durumu, eğitim durumu, iş kollarına dağılımı, kentsel ve kırsal oranı gibi yapısal özellikleri önemli verilerdir.

1. Türkiye’de nüfusun yapısal özelliklerinin bilinmesi, geleceğe dair planlamalarda ne gibi yararlar sağlar?
Cevap: Bu özelliklerin bilinmesi gelecek neslin ve yaşamın kalkınması, ekonomisi ve gelişimi için önemli adımlar atılmasına yarar sağlar. Daha iyi bir gelecek ve nesil yaratabilmeye fayda sağlar.

2. Türkiye’nin genç nüfus potansiyelinin giderek azalması, ileriki dönemlerde ne gibi sonuçlar doğurabilir?
Cevap: Genç nüfusun azalması kalkınmanın, iş seviyesinin düşmesini sağlar. Gelecek neslin daha geriden gelmesini ve nüfusun düşmesini doğurabilir.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları MEB Yayınları

DÜŞÜNELİM – TARTIŞALIM

Türkiye’de yaşlı nüfus oranının giderek artmasının sebepleri neler olabilir? Yaşlı nüfus oranın artması ne gibi sonuçlar doğurabilir?
Tartışınız.
Cevap: Devlet bütçesinin dağılımında oldukça etkili olur. Üretim geriliği ve aksaklığı söz konusu olur. 

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları MEB Yayınları

DERS DIŞI ÇALIŞMA

1. Türkiye’de okuma yazma oranının en yüksek ve en düşük olduğu üç il hangileridir?
Cevap: Türkiye’de okuma oranının en yüksek olduğu üç il, Çanakkale, Muğla ve İzmir’dir. Okuma oranın en düşük olduğu iller de Mardin, Siirt ve Ağrı’dır.

2. Okuma yazma oranının yüksek ve düşük olduğu iller arasında ne gibi farklılıklar vardır?
Cevap: Yüksek olan yerlerde koşullar ve şartlar okuma ve yazmaya daha yatkın illerdir. Okuma ve yazma oranı düşük olan iller daha çok coğrafi koşullarından ve bulundukları bölgelerden dolayı yerleşim yerleri olarak çok tercih edilmemektedir. Daha çok gelişmiş illere yönelme vardır.

3. Bazı illerde okuma yazma oranının düşük olmasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Eğitim konusunda henüz gelişmemiş iller olduğundan dolayı oran düşük olabilir.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları MEB Yayınları

DERS İÇİ ÇALIŞMA

Aşağıdaki grafiklerde, Türkiye’de 15-64 yaş aralığındaki çalışan nüfusun 1960 ve 2021 yıllarındaki sektörel dağılım oranları verilmiştir.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları MEB Yayınları

1. Çalışan nüfus oranı düşen ve yükselen sektörler hangileridir?
Cevap: Çalışan nüfus oranında düşen sektör tarım sektörüdür. Yükselen sektör hizmet sektörüdür.

2. Tarım sektöründe çalışan nüfus oranının düşmesinde neler etkilidir?
Cevap: Tarım alanlarının kısıtlanmasından kaynaklı olabilir. Ülkenin ekonomik durumundan etkilenmiş olabilir.

3. Verilen yıllarda tarım sektöründe çalışan nüfus oranının azalması, tarımsal üretimin azalması anlamına gelir mi? Gerekçeleri ile açıklayınız.
Cevap: Tarımsal üretimin azalması anlamına gelmektedir. Şuan bütün tarım ürünleri fabrikalardan çıkmakta ve daha sağlıksız olmaktadır. Tarım sektörünün azalması tarımsal ürünlerinde kısıtlanmasına sebep olmaktadır.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 185 Cevapları MEB Yayınları

1. Türkiye’de nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı nasıldır? Bu dağılımın sosyal, kültürel, ekonomik yansımaları nelerdir?
Cevap: Türkiye’de nüfusun yaş gruplarına göre çocuk nüfus (0-14 yaş) %22, çalışma çağındaki nüfus (15-64 yaş) %68,1, yaşlı nüfus (65 yaş ve üstü) %9,9 oranındadır. Çalışma çağındaki nüfusun fazla olması üretim faaliyetlerinde bulunabilecek iş gücünün fazla olduğunun
göstergesidir. Bu da ülkemizin kalkınmasında büyük katkı sağlamaktadır.

2. Türkiye’de nüfusun cinsiyete göre dağılım oranları nasıldır? Nüfusun toplumsal cinsiyet eşitliği açısından görünümü (eğitim, istihdam vb. sosyal-ekonomik haklar yönünden) nasıl bir seyir izlemektedir?
Cevap: Türkiye’de nüfus verilerine göre nüfusun % 49,9’u kadın, % 50,1’i erkektir. Ülkemizde kadın eğitim ve istihdam konusunda daha önemli konumdadır. Türkiye’de kadın ve erkek eşitliği her koşulda korunmaktadır.

3. Türkiye’de okuma yazma oranı hangi düzeydedir? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.
Cevap: Türkiye de okuma yazma oranı yüksektir. Erkeklerin okuma yazma oranı kadınlara göre daha fazladır. Geçmiş dönemlerde kadınların daha az okula gitmesi bu durumu sebeplemiştir.

4. Türkiye’de çalışan nüfusun iş kollarına dağılımı nasıldır?
Cevap: Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım sektörü artıp, sanayi ve hizmet sektörü düşüktü. Fakat günümüzde tarım sektörü oldukça düşmüş hizmet ve sanayi sektöründe hızlıca bir oran değişikliği vardır.

5. Türkiye’de nüfusun kentleşme oranı hangi düzeydedir? Sebepleriyle birlikte açıklayınız.
Cevap: Daha fazla iş imkanı olan, sanayileşmiş ve hizmet sektörünün çok olduğu yerlerde kentleşme oranı yüksektir. Çalışan nüfusu bu oranı belirlemektedir.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.