Cevap Yaz
1 Mayıs 2024, 11:02 - Saniye Yazdı

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 234-235-236. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 234-235-236. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf lise öğrencilerinin lise hayatında çokça ihtiyaç duyabileceği dersler arasında bulunan ve içerisinde Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 234-235-236 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 234-235-236. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 234-235-236 Sayfa Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları MEB Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A) Aşağıdaki eşleştirmeyi yapınız.

1. Aşağıdaki dünya haritası üzerinde önemli deniz ticaret yolları ve bu yollar üzerinde yer alan boğaz ve kanallar numaralandırılarak gösterilmiştir.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları MEB Yayınları
Numaralanmış boğaz ve kanalların hangileri olduğunu haritadaki numaralarla eşleştiriniz.
Cevap:

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları MEB Yayınları 2

 

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları MEB Yayınları

B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

2. Türkiye, kruvaziyer adı verilen gezinti gemileri ile yapılan turizm etkinliği için ciddi yatırımlar yapmıştır. Bu turizm etkinliğinin gelişmesi için özellikle İstanbul, Antalya, Alanya, İzmir ve Kuşadası limanları ön plana çıkarılmıştır.

Türkiye’de kruvaziyer taşımacılığa dayalı deniz turizminin yaygınlaşması, Türkiye’nin limanlarının ve turizminin gelişimine nasıl katkı sağlar?
Cevap: Turizim ve limanların gelişmesini sağlamıştır. Daha çok turist gelmiştir ve bu da Türkiye ekonomisine oldukça iyi katkılar sağlamıştır. Deniz turizmi sayesinde deniz gezileri çoğaldığından turistler de aşırı ilgi göstermiştir. Bu da kültürel etkileşimi de arttırmıştır.


3. Avrasya Tüneli (İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi), İstanbul’un farklı kıtalarda yer alan iki yakasını deniz tabanından bağlayan kara yoludur. Avrasya Tüneli, Asya ile Avrupa kıtası arasında kesintisiz kara yolu ulaşımına imkân tanımaktadır. 

Asya ile Avrupa kıtası arasında kara yolu bağlantısı sağlayan Avrasya Tüneli, Türkiye’nin kara yolu ulaşımı açısından jeopolitik önemine nasıl katkılar yapmıştır?
Cevap: Avrasya Tüneli ticaret konusunda kolaylık sağlamıştır. Ulaşımın ve ticaretin daha hızlı olmasını sağlamıştır. Bu sayede Ülkemizin ekonomisi gelişmiştir. Jeopolitik açıdan Avrasya tüneli önemli yapılardandır. Trafiğe, zamana tasarruf sağlayan bu tünel toplum tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.


4. Malların ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere kara, deniz, demir ve hava yolu ulaşım araçları ile aktarılması süreci olarak ifade edilen ulaşım, zamanla ekonomik bir sektör hâline gelmiştir. Bu durum, dünyanın farklı yerlerinde ticarete konu olan malların ulaşım sistemleri ile taşınabilir hâle gelmesini sağlamıştır.

Dünyada zamanla ekonomik bir sektör hâline gelmiş olan ulaşım, uluslararası ticaretin gelişmesine ne tür katkılar sağlamıştır?
Cevap: Ekonomik sektör haline gelen ulaşım Ülkeler arasında ticareti de artırmıştır. Ticaretin gelişmesi sayesinde ülke ekonomisi de artmıştır. Ticaretin daha hızlı yapılması sağlamıştır. Bu da iş imkanlarının, sanayileşmenin hızlanmasını sağlamıştır. Ülkeler arası kültürel etkileşime sebep olmuştur. 


5. Tarihî İpek Yolu’nun tekrar canlandırılmasının önemli bir aşaması olarak düşünülen Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı; paydaş ülkeler olan Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’nin ortak çalışması ile 30 Ekim 2017’de hizmete açılmıştır. Bu ulaşım hattı sayesinde Çin ile Avrupa kıtası arasındaki demir yolu taşımacılık mesafesi 7 bin km kısalmış ve yolculuk süresi 15 güne inmiştir.

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı’nın Çin ile Avrupa kıtası arasındaki ulaşımda sağlayacağı faydalar dikkate alındığında; Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’nin jeopolitik konumuna sağlayacağı katkılar neler olabilir?
Cevap: Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üçlüsü bulunduğu jeopolitik konumunun kazandırdıkları sayesinde gerek turistik gerek ekonomik gerek kültürel anlamda iş birliği yaparak büyük bir atılım yapmışlardır. Üçlü ülkeler arasında ticaretin daha hızlı, daha güvenilir ve kolay olması sağlanmış olacaktır.


6. İstanbul Boğazı, Karadeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlar. Dünyanın en işlek su yollarından biri olan İstanbul Boğazı; Panama Kanalı’ndan 4 kat, Süveyş Kanalı’ndan ise 3 kat daha fazla trafiğe sahiptir.

Deniz yolu ulaşımında trafiğin yoğun olduğu su yollarından olan İstanbul Boğazı, yaşanan bu yoğun trafikten nasıl etkilenmektedir?
Cevap: İstanbul Boğazındaki trafik yoğunluğu oldukça fazladır. Gemilerin deniz üzerinde fazla beklemesinden kaynaklı deniz kirliliği ve hava kirliliğini beraberinde getirmektedir. Arıza yapan gemiler deniz üzerinde zor yapılmaktadır. Çoğu gemiler denize bu şekilde zarar vermektedir. Bu da denizdeki canlıların da zarar görmesine sebep olmaktadır. Çevrede yaşayan toplumu da etkilemektedir.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları MEB Yayınları

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

7. Akdeniz ile Atlas Okyanusu arasında bağlantıyı en kısa yoldan sağlayan su yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Cebelitarık Boğazı 


8. Dünyada yaygın olarak kullanılan ulaşım sistemi, kara yoludur. Ancak kara yolu ulaşım sistemi, dünyanın bazı alanlarında çeşitli nedenlerden dolayı gelişme imkânı bulamamıştır.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre haritada verilen numaralanmış alanlardan hangilerinde kara yolu ulaşım sistemi, yer şekillerinin olumsuz etkisine bağlı olarak
gelişme imkânı bulamamıştır?
Cevap: B) Yalnız II


9. Deniz yolu ulaşım sisteminin transit taşımacılıkta yoğun olarak kullanılmasında;
I. ülkelerin deniz yolu taşımacılığına önem vermesi,
II. ülkelerin artan ham madde ihtiyacını başka ülkelerden karşılama isteği,
III. ülkelerin enerji ihtiyacını başlıca enerji üretim
noktalarından karşılama zorunluluğu durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Cevap: E) I, II ve III 


10. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde hava yolu ulaşım sisteminin yaygın olarak kullanılması ve gelişmesi, ülkenin çok sayıda adadan oluşması ile ilişkilendirilebilir?
Cevap: B) Japonya


11.
I. Kiel Kanalı
II. Süveyş Kanalı
III. Panama Kanalı
IV. Cebelitarık Boğazı
Yukarıdaki boğaz ve kanallardan hangileri konumu gereği küresel öneme sahiptir?
Cevap: E) II, III ve IV


12. Aşağıdaki havalimanlarından hangisi yıllık ortalama yolcu sayısı bakımından diğerlerinden daha az öneme sahiptir?
Cevap:  D) Adnan Menderes Havalimanı

13. Hava yolu ulaşımının yaygınlaşması dünyada;
I. turizm sektörünün gelişmesi,
II. küresel ticaretin genişlemesi,
III. kısa süreli yer değiştiren insan sayısının artması
durumlarından hangilerinin yaşanmasına neden olmuştur?
Cevap: E) I, II ve III


14. Aşağıdaki grafikte, 2015 yılı dünya hava yolu taşımacılığının bölgesel payları gösterilmiştir.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları MEB Yayınları 2

Grafiğe göre;
I. Afrika’nın payının %5’in altında olduğu,
II. Asya Pasifik’in payının Orta Doğu’dan daha
fazla olduğu,
III. Kuzey Amerika’nın payının Avrupa’dan daha fazla olduğu bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: C) I ve II

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.