Cevap Yaz
20 Ekim 2023, 9:38 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 35-36. Sayfa Cevapları Yıldırım Yayınları

10.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 35-36. Sayfa Cevapları Yıldırım Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 35-36 Cevapları konusunu paylaştım. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 35-36. Sayfa Cevapları Yıldırım Yayınları

10. Sınıf Yıldırım Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 35-36. Sayfa Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları Yıldırım Yayınları

A. Aşağıdaki soruları haritaya göre yanıtlayınız.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları Yıldırım Yayınları

1. I numaralı yerde deprem ve volkanik faaliyetlerin gerçekleşme olasılığı ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Cevap: Bu bölgede deprem ve volkanik faaliyetler,in gerçekleşme olasılığı yüksektir. 

2. II numaralı yerde hangi levhaların karşılaşması sonucu sıradağlar oluşmuştur?
Cevap: Asya ve Hindistan levhalarının karşılaşması sonucunda Himalayalar adı verilen sıra dağları oluşmuştur. 

3. III numaralı yerde buzulların erimiş olması epirojenik hareketleri nasıl etkilenmiştir? Neden?
Cevap: Buzulların erimesi yer kabuğunun çökmesine neden olmuştur. 


B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1. Yerin iç kısımları hakkındaki bilgiler nasıl elde edilmektedir?
Cevap: Jeoloji ve jeofizik bilimi sayesinde bilgiler elde edilmektedir. 

2. Jeolojik zamanların belirlenmesinde hangi ölçütler kullanılmaktadır?
Cevap: Fosiller ve tektonik olaylar kullanılmaktadır. 

3. Türkiye hangi levhaların etkisinde kalmaktadır?
Cevap:Türkiye; Avrasya, Afrika ve Arabistan levhalarının etkisinde kalmaktadır. 

4. Senozoyik’te meydana gelen başlıca dağlar ve yer altı kaynakları hangileridir?
Cevap: Himalaya dağları, petrol, linyit, borasit ve tuz yataklarıdır. 

5. Derinlik kayaçları nasıl oluşmaktadır?
Cevap: Magmanın yeryüzüne çıkarken yüzeye yaklaşırken soğuması ile oluşur. 

6. Epirojenik hareketleri oluşturan etmenler nelerdir?
Cevap: İklim değişiklikleri, dağ oluşumları, buzulların erimesi, denizlerin çekilmesi gibi etmenlerdir.


C. Aşağıdaki ifadeleri uygun kavramlarla tamamlayınız.
Cevap:

1. Bir fay hattı boyunca yer kabuğunun çöken kısmına …graben… denir.
2. Yer kabuğu ….kıtasal….., ….okyanusal….. ve kıtasal-okyanusal levhalardan oluşmaktadır.
3. Tor topoğrafyası …iç…. püskürük kayaçların bulunduğu yerlerde oluşmaktadır.
4. Ağrı ve Erciyes Dağları birer …..volkan…… konisidir.
5. Antiklinal ve senklinal, …..orojenik….. hareketler sonucunda oluşmaktadır


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları Yıldırım Yayınları

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 

1. Bazı yer şekilleri iç kuvvetlerin etkisiyle, bazıları da iç ve dış kuvvetlerin karşılıklı etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır.
Buna göre aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda iklim koşullarının etkisinden söz edilemez?
Cevap: C) Ağrı Dağı


2. (…) Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Türkiye’deki dağların tamamı Üçüncü Jeolojik Zaman’da meydana gelmiştir.


3. (…) Buna göre aşağıdakilerden hangisi yer altında yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalıp, başkalaşıma uğrayarak oluşmuş kayaç türlerinden biridir?
Cevap: D) Kuvarsit


4. (…) Aktif volkanlarla ilgili bilimsel araştırmalar yapan bir bilim insanı grubu, çalışmalarını haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde yaparsa başarılı olur?
Cevap: A) I


5. (…) Yukarıdaki dağlardan hangileri ülkemizde volkanik olayların gerçekleştiğini kanıtlamaktadır?
Cevap: E) III ve IV


6. . Türkiye’deki masif arazilerle ilgili araştırma yapmak isteyen bir jeolog, bu çalışmasını aşağıdaki yerlerden hangisinde sürdürürse daha başarılı olur?
Cevap: B) Zonguldak’taki taş kömürü havzalarında 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.