Cevap Yaz
1 Mayıs 2024, 9:52 - Saniye Yazdı

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 109-110-111. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 109-110-111. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Dinî Yorum Farklılıklarının Sebepleri konusunun bulunduğu 10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 109-110-111 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 109-110-111. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

10.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 109-110-111 Sayfa Cevapları Dinî Yorum Farklılıklarının Sebepleri

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İtikad, fırka ve mezhep kavramlarının anlamlarını kaynaklardan araştırınız.
Cevap:

  • İtikat: Allahü Teâlâ’nın, kullarının dünya ve ahirette mutlu olabilmeleri için gönderdiği ve Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği bilgi ve hükümlerin tamamının Allah’tan geldiğine, hak ve doğru olduğuna kesin olarak iman etmektir.
  • Fırka: İslam düşünce tarihinde itikadi konularda kendilerine özgü görüş ve düşüncelere sahip olan ekollere denmektedir.
  • Mezhep: İslam dininin bütün hükümlerini bilip tespit etmede yetkin olan ve müctehid denilen âlimin, dinin ayrıntılarına ait hususlarda kendine has metotlarla ortaya koyduğu görüşlerinin toplamını ve bu görüşlerde ortaya çıkan yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle oluşan sistemdir.

2. İslâm âlimlerinin bazı dinî konulardaki görüşlerinin farklı olmasında ortam ve kültürün etkilerini araştırınız.
Cevap: Dini görüşler birbirinden farklı olduğu için farklı toplumlar farklı bir kültür içerisine girdiğinde öncelikle kendi görüşlerini belirtir. O kültürde bu görüş aynı olmaz ve bu da kültür ortamını etkiler.

3. Eş’arîlik ve Mâturidîliğin insanın iradesi ve sorumluluğu ile ilgili görüşlerini tespit edip karşılaştırarak not ediniz.
Cevap: Mutaridilik, akıl yoluyla Allah’ın var olduğuna inanmaktadır. Bu yaratılan her şeyin Allah’ın aklı ile oluştuğunu düşünen görüştür. Eş’arilik hiç bir şeyin kendiliğinden ve akıl yoluyla oluşmadığını Allah’ın gücüne kudretine inanmaktadırlar. Eş’ariler Müslüman olmayanlarında Allah’a inanmakla yükümlü olduğunu savunur fakat Maturidilik yükümlü olmadığını söyler. 

4. İmam Azam ve İmam Şâfiî’nin dinî hükümleri belirlemedeki yöntemlerini araştırınız.
Cevap:

  • İmam Azam, hanefilik mezhebinin görüşçüsüdür. Hanefiliği Ebû Hanîfe, sahâbîlerin görüşlerinden de yararlanmıştır. Kendisi, uyguladığı bu yöntemi şöyle belirtmektedir: “Allahü Teâlâ’nın kitabı Kur’an-ı Kerim’deki hükümleri tereddütsüz kabul ederim. Onda bulamadığım konularda Resûlullah’ın (s.a.v.) sünnetini esas alırım. Sünnette açık bir hüküm bulamazsam, sahâbîlerden dilediğimin görüşünü kabul ederim. Eğer bu üç kaynakta da hüküm bulamazsam başkasının görüşüne bakmam, kararı kendim veririm. görüşüyle belirtmektedir.
  • İmam Şafi, şafi mezhebinin görüşünü savunmaktadır. İmam Mâlik ile Hanefî mezhebinden Muhammed Şeybânî’nin görüşlerini iyi bilen İmam Şâfiî, fıkhi meselelerde görüş belirtirken bu âlimlerden edindiği bilgileri de dikkate almıştır. İmam Şâfiî, görüşlerinin Kur’an-ı Kerim’e ve sünnete uygun olmasına dikkat etmiştir. Öğrencilerine ya da bir meselenin dinî hükmünü soran kişilere görüşünü açıkladıktan sonra, “Söylediklerimin yanlışlığını ortaya koyan bir hadis okur veya duyarsanız bana haber veriniz ki görüşümü düzelteyim.” görüşünü belirtmiştir.

5. Nisâ suresinin 59. ayetinin açıklamasını bir Kur’an tefsirinden okuyarak ayette verilmek istenen mesajları not ediniz.
Cevap: Allah hangi mezhepte olursak olalım ona ve peygamberlerimize iman inanmamızı ve iman etmemizi söylemektedir. Eğer inanmayan ve anlaşmazlık yaşadığımız konular olursa kuran ve sünnet yerine bunları iyi bilen alime veya ona getirmemizi uygun görmektedir.

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

NELER BİLİYORSUNUZ?

İnsanların dinî yorumlarında farklılıkların bulunduğu bir gerçektir. Bu yorum farklılığının sebepleri neler olabilir? Düşününüz ve görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Çok eski zamanlarda yaşayan alimler dinin farklı farklı oluşabileceğini, yaratılanların, sünnet ve farzların farklı olabileceği görüşünü sunmuşlardır. Bu ayrılığa düşünüldüğünden dolayı farklı dini yorumlar ortaya çıkarak mezhepler oluşmuştur. 

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

ETKİNLİK

Cuma namazlarında hutbenin bitiminde okunan Nahl suresinin 90. ayetinde, “Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder; hayâsızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor.” buyrulur. Ayeti yorumlayarak sözü edilen konularla ilgili görüşlerinizi her biriniz ayrı ayrı belirtiniz. Yorumlarınızda doğru veya doğruya yakın olanlar olduğu gibi yanlış yorumlar da olabilir. Yaptığınız yorumlar ise ayet değil, sizin ayetle ilgili görüşlerinizdir. Buradan hareketle,

• Dinin yanlış yorumlanmasından doğan sorunların sebeplerini ve nasıl ortaya çıktığını düşününüz.
Cevap: Dinin yanlış yorumlanmasının sebepleri kültürel , coğrafi ve görüş farklılığıdır. İnsanlar yaşadıkları kültürün ve mezhebin inanışına göre farklı yorumlar sergilerler bu da çatışmaya düşerek sorunlara yol açmaktadır.

• Bu sorunların giderilmesi için yapılması gereken çalışmalar konusunda beyin fırtınası yapınız.
Cevap: Herkesin kültürüne ve mezhebine saygı duymalıyız. Bizim yorumumuz doğru ve farklı olabilir. Bu konuda çatışma yaşamadan, sorun yaratmadan anlatmalıyız. Kuran ve sünnetlerden yardımcı olabiliriz.

 

 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.