Cevap Yaz
1 Mayıs 2024, 9:53 - Saniye Yazdı

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 115-117-121-124. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 115-117-121-124. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Dinî Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar konusunun bulunduğu 10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 115-117-121-124 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 115-117-121-124. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

10.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 115-117 Sayfa Cevapları Dinî Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

NELER BİLİYORSUNUZ?

Mezhep ve fırka kavramı size ne ifade etmektedir? Arkadaşlarınıza açıklayınız.
Cevap: Mezhep, farklı görüşlerle ama aynı dine inanmak ifadesini çağrıştırmaktadır. Aslında bütün mezhepler Allah’ın var olduğuna ve onun yarattıklarına inanmaktadır. Fakat görüşler mezhep yoluyla ayrılmıştır. Fıkra da mezhep gibi farklı düşünceleri destekleyen görüşleri belirtir.

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

ETKİNLİK

Örnek verilen bu hususlarda mezheplerin aynı görüşte olmalarının sebebi ne olabilir? Tartışınız.
Cevap: Bu görüşlerin her mezhepte aynı olmasının sebebi dinimizce Allah’ın varlığına ve yarattıklarına inandığımızdandır. Allah kuran ve sünnetlerle bize mezheplerin aslında aynı yola çıktığını anlatmıştır. Dinimizdeki mezheplerde uyulması gereken, yerine getirilmesi gereken sünnetler aynıdır. Davranışlar, yasaklar, haramlar her mezhep için geçerlidir. Çünkü Allah’ın varlığına inanıyorsak bunları yerine getirmeli ve uymalıyız.


İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar

NELER BİLİYORSUNUZ?

Eş’arîlik ve Mâturidîlik hakkında neler biliyorsunuz? Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Mutaridilik, akıl yoluyla Allah’ın var olduğuna inanmaktadır. Bu yaratılan her şeyin Allah’ın aklı ile oluştuğunu düşünen görüştür. Eş’arilik hiç bir şeyin kendiliğinden ve akıl yoluyla oluşmadığını Allah’ın gücüne kudretine inanmaktadırlar. Eş’ariler Müslüman olmayanlarında Allah’a inanmakla yükümlü olduğunu savunur fakat Maturidilik yükümlü olmadığını söyler. 


İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

NELER BİLİYORSUNUZ?

Hanifîlik ve Şâfiîlik hakkındaki bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Hanefilik, imam azam ön görüşünde kullanılan mezheptir. Allah’a sonsuz iman ederek onun sünnetlerine ve kuran doğrultusunda ve bu doğrultu dışına çıkmadan sahabelerinin de görüşlerine önem vererek bu mezhebi uygulamıştır. Şafilik, İmam şafinin sunduğu mezheptir. Allah’ın sünnetlerine uyarak görüşünü sunmuştur. Ülkemizin bir çok yerinde bu mezhebe uyulmaktadır.

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

ETKİNLİK

Fıkhi mezheplerin belirgin görüşleri ve temel eserleri nelerdir? Edindiğiniz bilgileri de dikkate alarak araştırınız ve tespitlerinizi defterinize not ediniz.
Cevap: Fıkhi mezhepler 4’e ayrılmış bunlar Sü
nnilik, Şiilik, Hariciler ve Bağımsız Mezhepler’dir. Tüm mezheplerin ortak görüşü sünnet ve Kuran-ı Kerim’dir. Türkiye’de bir çok insan Ehl-i Sünnet anlamlarından birine gelen Sünnilik mezhebine hakimdir. Sünnilik Şafii, Hanefi, Maliki ve Hanbeli olmak üzere kendi içlerinde dört mezhebe daha ayrılır.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.