Cevap Yaz
21 Ekim 2023, 13:18 - Sena Yazdı

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 110-111. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 110-111. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde liseye gitmekte olan 10. sınıf öğrencileri için YKS sınavında da karşılarına çıkacak olan din kültürü dersine ait çok önemli bilgilerin ve çalışmaların olduğu, 4. Ünitemizi Değerlendirelim başlıklı çalışmaların yer aldığı 10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 110-111 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 110-111. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 110-111. Sayfa Cevapları 4. Ünitemizi Değerlendirelim

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları MEB Yayınları

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.
Cevap:

1. “Birbirinize kin beslemeyin, birbirinize hased etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları ….kardeş olunuz……. ” (Buhârî, Edeb, 62; Müslim, Birr, 23.)

2. Hasetten (kıskançlıktan) sakının! Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de …..iyi amelleri…… yakar, bitirir.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 44; İbn Mâce, Zühd, 22.)

3. “Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar …..günahtır…… ” (Hucurât suresi, 12. ayet.)

4. İslam ahlakının kaynağı ….Kur’an……. ve sünnettir.

5. “Bir kişi bir başka kişinin ayıbını örterse Allah da …..kıyamet günü…… onun ayıbını örter.” (Müslim, Birr, 72; Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 2, s. 389.)


B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

6. İslam ahlakının gayesi nedir?
Cevap: İslam ahlakının gayesi iyi olan duygu, düşünce gibi insanı davranışların aile ve toplumsal terbiye ile dışarı vurulmasıdır. 


7. Evrensel ahlak ilkeleriyle İslam’ın ahlak ilkeleri arasında ne tür benzerlikler vardır?
Cevap: Evrensel ahlak ilkeleri ile İslam ahlak ilkelerinin ikisi de saygılı olmayı, iyi davranmayı, sözünde durmayı, dürüst olmayı ve benzeri iyi davranışların yapılmasını öngörmektedir. 


8. İslam ahlakında yerilen davranışlar nelerdir? Yazınız.
Cevap:

  • Yalan söylemek
  • Emanete hıyanet etmek
  • Hile yapmak
  • Gıybet etmek vb.

9. Tutum ve davranışlarda ölçülü olmak ne demektir? Açıklayınız.
Cevap: Tutum ve davranışlarda ölçülü olmak, yerine göre davranmak, yeteri kadar konuşabilmek ve anlaşılır olmak demektir.


10. İftira atmanın insanlara verdiği zararlar nelerdir? Yazınız.
Cevap: İftira atmak insanları zor duruma sokar, hayatlarına sıkıntı verir ve duygusal anlamda zarar verir.


C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

11. “Müminlerin iman yönünden en mükemmel olanı ahlakı en güzel olanıdır.” (Tirmizî, Birr, 47.) hadisinde Hz. Muhammed (s.a.v)’in vurgulamak istediği ana mesaj aşağıdaki ifadelerden hangisinde yer alır?
Cevap: A) Güzel ahlak kişinin hayatını ve davranışlarını düzenler. 


10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları MEB Yayınları

12.Aşağıdakilerden hangisi ahlak kavramı içinde yer almaz?
Cevap: C) Beden


13. Hz. Aişe’ye (r.a.) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ahlakı sorulması üzerine “Siz hiç Kur’an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur’an’dı.” (Müslim, Müsâfirîn, 39.) diye cevap vermiştir. Hz. Aişe’nin bu cevabından aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
Cevap: D) Kur’an okumak ahlaklı olmanın ön şartıdır. 


14.Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında yerilen tutum ve davranışlardan biridir?
Cevap: B) İhsan 


15.Aşağıdakilerden hangisi ölçülü bir insanın yaptığı davranışlardan olamaz?
Cevap: C) İhtiyaç oranında alışveriş yapıp iktisatlı olmak 


16, 17 ve 18. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

16. Ahlaklı olmanın genel ilkeleri nelerdir?
Cevap: 

  • Saygılı olmak
  • Doğru sözlü olmak
  • Mütevazi olabilmek

17. Toplumun ahlak kurallarının bireysel tutum ve davranışlara yansıması nasıl olur?
Cevap: Toplumun en küçük birimini bireyler oluşturur. Bu nedenle bireyler ve bireylerin içinde bulunduğu aileler toplumun kaderini belirler.


18. “Topluma karşı sorumlu olmak” sözünden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Topluma karşı yapmakla yükümlü olduğumuz bazı görevlerimizin olduğunu anlıyorum. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.