Cevap Yaz
15 Ağustos 2023, 15:20 - Zülal Güneş Yazdı

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 132-133. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

12.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 132-133. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde lise son sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 132-133 Cevapları konusunu paylaştık. III. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 132-133. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

12.Sınıf MEB Yayınları T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 132-133. Sayfa Cevapları III. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 132 Ders Kitabı Cevapları

1-2. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Halkın Atatürk’e sevgisinin yapılan inkılapların uygulanmasına etkileri nedir?
Cevap: Olumlu bir şekilde karşılayan kesim de vardır, olumsuz olarak karşılayan kesimde vardır. Bazı kesimler Atatürk’ü sevip ona inanalar ve getirdiklerini de direk kabul edenlerdir. 

2. Atatürk’ün şapka inkılabı sırasında Kastamonu’daki tutumu, onun hangi kişisel özellikleri ile ilişkilendirilebilir?
Cevap: Halkın nabzını iti tutan ve halkını iyi tanıyan bir liderdir. 


Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

3. Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu’nun getirdiği kazançlar nelerdir?
Cevap: Bu kanun ile eğitim seviyesi tüm ülkede aynı seviyede ilerlemesi sağlanmıştır. Her kategoride insan bu sayede eşit şartlarda eğitim almıştır. 

4. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılma nedenleri nelerdir?
Cevap: Ülke içerisinde ayaklanma çıkaran gruplar buralardan gelmesinden kaynaklı İstiklal Mahkemeleri tarafından kapatılmıştır. 

5. Türk kadınlarının siyasi, sosyal ve hukuki haklara kavuşmaları hangi düzenlemeler ve kanunlarla oldu?
Cevap: Kadınlara seçme ve seçilme hakkı 1934 yılında verilmiş ve kadınlar hukuki haklarına kavuşmuşlardır. 

6. Saltanatın kaldırılmasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Saltanat sistemi Cumhuriyet sistemine karşıt bir rejimdir. Babadan oğula geçen sistem değil de demokratik sisteme geçildiği için bu sistemin kaldırılması gerekli olmuştur. Bundan dolayı saltanat tamamen kaldırılmıştır. 

7. Cumhuriyetçilik ile millî egemenlik arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
Cevap: Milli egemenlik bağımsız bir devleti yansıtmaktadır. Dışa bağımlı olmadan kendini yönetmesidir. Cumhuriyetçilikte halkın kendi seçimi ile yönetimidir. Bu da bağımsızlığı desteklediği için Cumhuriyet rejimi desteklenmiştir. 


Aşağıdaki tabloya göre 8. ve 9. soruları cevaplayınız

8. Tabloda verilen inkılaplara baktığınızda hangileri millî bir kimlik oluşturmak için yapılmıştır?
Cevap: Türk Medeni Kanunu’nun kabulü, Türk Dil Kurumunun açılması, Türk Tarih Kurumunun açılması

9. Tabloda verilen inkılaplara baktığınızda hangileri Türk milletini çağdaş dünyaya uyumlu hâle getirmek için yapılmıştır?
Cevap: Saltanatın kaldırılması, Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi, Şapka Kanunu’nun kabulü


Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

10. (…) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız
Cevap: B) Milliyetçilik 


12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 133 Ders Kitabı Cevapları

11. Atatürk’ün: “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz.” sözü aşağıdaki çalışmalarından hangisiyle ilgilidir?
Cevap: D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

12. (…) Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri doğrudan Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir?
Cevap: A) Yalnız I

13. (…) Yukarıda verilen gelişmelere bakıldığında aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili olduğu söylenemez?
Cevap: E) Devletçilik

14. Türk kadını aşağıda verilen haklardan hangisine Medeni Kanun’la kavuşmamıştır?
Cevap: D) Seçme seçilme hakkı

15. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında sağlık alanında yapılan çalışmalar arasında yer almaz?
Cevap: C) Etfal Hastanesinin açılması

16. Atatürk’ün: “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?
Cevap: A) Laiklik

17. (…) Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonuçları arasında yer almaktadır?
Cevap: C) Cumhuriyetin ilanı

18. Türk kara sularında yük ve yolcu taşıma hakkı yalnızca Türk gemilerine verilmesi hangi gelişme sonucunda olmuştur?
Cevap: B) Kabotaj Kanunu

19. (…) Atatürk’ün bu sözleri aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
Cevap: D) İnkilapçılık

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.