T.C. İnkılap Tarihi Ders Kitabı

İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları kategorisi içerisinde, öğrencilere 8. sınıfta ve 12. sınıfta okutulan inkılap tarihi kitabının cevaplarını barındırmaktadır. Bu cevapları öğrencilerimiz inceleyebilir ve yorumda bulunabilirler.


T.C. İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları

Dersi ders saatleri içerisinde dinleyerek öğrenmek, ders içerisinde yapılan soru çözümleri ve soruların cevaplarından faydalanarak anlatabilmek hem öğretmen açısından artılar sağlayan hem de öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştıran bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 8. Sınıf inkılap ders kitabı cevapları da bu noktada hem eğitimcilerin hem de öğrencilerin işini oldukça kolaylaştıran bir kaymak olarak varlığını göstermektedir. 8. sınıf öğrencileri liseye hazırlık yapan öğrenciler olduğu için özellikle bulundukları yıl içerisinde ders kitaplarında sorular ve en önemlisi çözümlerinin varlığı öğrencilerin ders çalışırken hem sağlamasını yapabilmesi hem de çözümlerden yararlanması açısından oldukça önemli bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.


T.C. İnkılap Tarihi Cevapları

Öğretmenlerin bilgi birikimlerini öğrencilerine aktarabilmesinin çok önemli bir detay olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ancak öğretmenlerin bilgi birikimlerini aktarırken faydalandıkları kaynakların dersi en iyi şekilde özetleyebilecek içeriğe sahip olması ve hatta çözümlemeli içerikler sayesinde eğitimcinin sağlama yaparak ilerlemesine olanak tanıyan ders kitaplarının varlığı öğrencilerin dersi daha net anlayarak başarılı olmalarına yardımcı olan önemli bir etkendir.

İnkılap tarihi ve Atatürkçülük konularının derslerde öğrencilere aktarılması oldukça önemli bir nokta olmaktadır. Bu kitaplar özellikle 8. sınıfa gelmiş bir öğrencinin hem eğitimsel anlamada hem de genel kültür anlamında belleğine yerleşmesi gereken önemli konuları içermektedir. Bu bağlamada inkılap tarihi ders kitapları öğrencileri hem içinde bulunduğu dönemdeki tüm sınavlara hem de sonraki yıllarda karşına çıkabilecek çeşitli sınavlara hazırlanırken yardımcı olacaktır.

Özellikle 8. sınıf öğrencileri hem liseye hazırlık oldukları için sınava hazırlık programlarının yoğunluğundan hem de artık liseye geçecekleri için ağır tempoya adapte olabilmeleri açısından sıkı bir eğitim dönemi geçirmektedirler.

Hem dönemin ağır geçmesi hem de sınav stresi altında olan 8. sınıflar için eğitim olanaklarının iyi olması öğrencilere stresi düşüren bir etken olarak motive edebilir hem de iyi öğrenebilmenin verdiği başarı duygusu ile sınava ve ders dönemine olan motivasyonları yükselmiş olacaktır. Ders kitaplarının bu noktada yeri çok önemlidir. Çünkü içeriği son derece zengin, öğrencilerinin en iyi şekillerde öğrenebilmesi için detaylı bir şekilde açıklamaların bulunduğu ve en önemlisi çözümlemeli içerikleriler sayesinde öğrencilerin soruları rahatlıkla öğrenip cevaplayabilmelerine olanak sağladıkları için ders kitapları son derece önemli bir öğrenme materyali olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öğrenciler, ders kitaplarının ve öğretmenlerin varlığı sayesinde dersi derste rahatlıkla öğrenebilmektedirler. Ancak ev çalışma sistemi ve İnkılap tarihi kitabı varlığı sayesinde evde tekrar yapma imkanı olan öğrenciler, dersleri öğrendikten sonra pekiştirme yapma şansına da sahip olabilmektedir. Özellikle kaynaklarda soru ve soruların cevaplarının var olması da öğrencilerin ev çalışma sistemlerini yürütürken destek almasını sağlayacak bir uygulama olduğundan öğrenmenin hızı oldukça artmış olacaktır. Ayrıca forumsinif.com sitesi de kaynak odaklı çalışmaların varlığı ile öğrencilere ekstra destekler sağlayarak öğrenmelerinin kolaylaşması için çeşitli içerikler sunmaktadır.

Tüm derslerde, ders anlatımları genellikle zorlu bir süreç olarak bilinmektedir. Anlatılan dersleri, öğrenmeye çalışan öğrenciler içinde aynı durum geçerli olabilmektedir. Ancak ders kitaplarının varlığı ve özellikle kaynakların içlerinde çözümlemelerin oluşu da hem dersi öğreten hem de öğrenenler için son derece faydalı bir durum olarak gözlenmektedir.  forumsinif.com sitemizde 8. Sınıf inkılap ders kitabı cevapları ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Bu kaynaklar öğrencilerin öğrenme sürecini en iyi şekillerde gerçekleştirebilmesinde oldukça etkinliği olan içeriklerdir.

Öğrenmenin iyi gerçekleşebildiği durumlarda hem öğretmenler daha sağlıklı ve verimli bir ders anlatımı yapabilmektedir. Hem de öğrenciler için dersler daha keyifli geçebileceği gibi başarılı öğrenci sayısı da her geçen gün biraz daha artabilecektir. Öğrenci ve öğretmenlerin, verimli bir ders yılı geçirmesi, başarmış, hedefine ulaşabilmiş ve geleceğe hazır bireyler yetiştirebilmenin en temel yollarından biri olarak karşınıza çıkabilmektedir.

Kaynakların varlığı her öğrenmede etkili olduğu gibi İnkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinde de önem arz etmektedir. Öğrenciler genellikle dikkat eksikliği yaşadığı için kaynağın zenginliği ve içerinin eğlenceli oluşu, bunların yanı sıra da çözümleme içerikler sunması, öğretmenlerin konuyu aktarırken işini oldukça kolaylaştırmaktadır. Bu anlatım şeklide öğrencilerin dikkatini toplayabilmesine ve zaten zorlu bir sınav öncesi döneminin stresini azaltabilmesine olanak sağlamaktadır.

Kaynakların varlığı ile liseye hazırlanırken eğitim açısından donanımlı alan öğrenciler sınavda daha başarılı olabilecekleri gibi lise eğitim hayatları boyunca da almış oldukları kaliteli eğitimin faydasını öğrenim dönemleri boyunca kesinlikle görebileceklerdir.

Ders kitapları gibi eğitim materyallerinin varlığı öğrenmedeki etkiyi arttırarak başarıya olanak sağlamaktadır. Başarılı olmak ve hedeflediği noktaya varabilmek için azimle çalışan 8. sınıf öğrencilerinin kaynak çeşitliliğine sahip olması ve bu kaynakların soru cevap ve çözümleme içerikleriyle birlikte sunulması ve İnkılap tarihi kitabı içeriğinin de bu şekilde olması 8. sınıf öğrencileri için inkılap dersinin öğrenimini oldukça kolaylaştırmaktadır.

Erken yaşlarda öğrenilen bilgilerin uzun yıllar bellekte kalabildiği bilinen bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada okul sıralarında öğrenilen bilgilerin doğruluğu ve netliği öğrencilerin tüm hayatlarını olumlu yönde etkileyecek bilgileri de içeriyor olması açısından son derece önemli bir nokta olarak bilinmektedir.

Başarılı olmak ve hatta her konuda bilgi sahibi olabilmek hayatın her döneminde öğrencilerin isteyebileceği bir olgudur. Ders kitapları her türlü bilgiyi içeriğinde barındırdığından hem konuyu aktaran öğretmene zengin içerikleri ile yardımcı olan kaynaklar hem de öğrencilerin dersleri en iyi şekilde öğrenebilmeleri için sağlıklı bir öğrenme ortama yaratmaktadır. Sitemizde içeriği zenginleştirilmiş ve öğrenmeyi pekiştiren pek çok kaynağı aynı anda bulma olanağınız mevcuttur.

T.C. İnkılap Tarihi
Forum Başlıkları
Tarih
Öğrencilerim için cevapların örneklerini forum sınıf sitesinden aldım . Çok güzel bir site ayrıca ön...
24 Kasım 2021 12:36
yazan: admin
1
23 Eylül 2022 09:46
yazan: Zülal Güneş
2
18 Haziran 2022 18:09
yazan: Zülal Güneş
2
8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa Cevapları MEB Yayınları Çok iyi bir site kaliteli sitelerd...
28 Haziran 2022 10:32
yazan: Zülal Güneş
1
Osmanlı'da birçok fikir akımı ortaya çıkmıştır ancak hepsi başarı olmamıştır. En bilinenler Batıcılı...
14 Ocak 2020 02:21
yazan: admin
1
Batı Cephesi’nde, Kuva-yı Milliye birlikleri 7. maddeden dolayı itilaf devletlerinin saldırmasından...
02 Aralık 2021 11:49
yazan: Furkan
1
Milliyetçilik akımı yüzünden o dönemde Osmanlı Devleti'nde yaşayan diğer milletten olan insanlar dur...
14 Haziran 2022 09:39
yazan: Zülal Güneş
1
Doğup büyüdüğümüz yerin konumu, gelenekleri, örf ve adetleri ne ise bizde o şekilde büyütülürüz ve h...
15 Haziran 2022 09:40
yazan: Zülal Güneş
1
Antlaşmanın 7. maddesin de İtilaf Devletlerinin Osmanlı'yı önceden işgal etmek istedikleri ve bu kon...
28 Haziran 2022 09:43
yazan: Zülal Güneş
1
Rumlar Karadeniz Bölgesi’nde bağımsız Rum Devleti kurmak istediği için güvenliğe zarar verip kargaşa...
09:43
yazan: Zülal Güneş
1
Mustafa Kemal Atatürk kendi fikirleri ve idealleri doğrultusunda Milli Mücadeleyi yönetmek istediği...
09:44
yazan: Zülal Güneş
1
Misak-ı Milliye aykırı bir anlaşmadır bu yüzden geçersiz sayılır. Ayrıca Büyük Millet Meclisi de anl...
09:45
yazan: Zülal Güneş
1
Mustafa Kemal Atatürk Picardie Manevralarında Hazırladığı Raporunda Gelecekteki Savaşlar Hakkında ha...
26 Eylül 2019 09:58
yazan: Furkan
1
Doğu Cephesi'nin başarılı bir şekilde kapatılması bizi savaşlarda ruhen daha güçlü hale getirmiştir....
02 Aralık 2021 11:01
yazan: Furkan
1
Mustafa Kemal Atatürk Yunanlıların İzmir ve Batı Anadolu'ya verdikleri zararları canlı bir şekilde g...
07 Aralık 2021 11:15
yazan: Sena
1
O dönemde tüm erkekler genç, yaşlı demeden cepheye katılmışlardır. Bu yüzden de kağnılarla cephaneli...
11:21
yazan: Sena
1
Türk Devletinin iyi bir yönetime ihtiyacı vardı bu karşılanmış oldu. Bunun yanında ise egemenliği ve...
29 Aralık 2021 15:06
yazan: Furkan
1
Atatürk ülkemizi izleyip eksik olduğu alanları belirlemiştir. Bizi daha çağdaş daha yaşanabilir bir...
05 Ocak 2022 16:36
yazan: Furkan
1
İnsanlar gün geçtikçe büyür ve gelişir. Fikirler hiçbir zaman en baştaki gibi kalmaz. Yaşanılan olay...
06 Ocak 2022 11:24
yazan: Furkan
1
Eğitimli toplum çağdaş bir toplumdur. Bilim her şeyin temelinde az da olsa mutlaka vardır. Bilgili b...
13:12
yazan: Furkan
1
Toplumsal alanda düzeni sağlamak adına kuralların olması çok önemlidir. Bunların başında trafik kura...
19 Ocak 2022 11:09
yazan: Zülal Güneş
1
Üretim çeşitli yollardan madde elde etmeye verilen addır. Tüketim ise ihtiyaçlar ve istekler doğrult...
11:13
yazan: Zülal Güneş
1
Halkın sağlığını korumak baş amaçlarıdır. Sağlıklı bir ortam oluşturmak, sağlıkla ilgili eğitimi gel...
11:23
yazan: Zülal Güneş
1
Atatürk Türk gençliğine çok güvenmektedir. Türk istikbalini ilelebet korumalarını istemiştir. Ayrıca...
11:27
yazan: Zülal Güneş
1
Farklı görüş ve bakış açısı her zaman iyidir. Demokraside de farklı bakış açısı bir olaya farklı bir...
11:35
yazan: Zülal Güneş
1
Olumlu bir davranıştır. Halk bu faaliyet sayesinde Atatürk sevgisini daha çok gözler önüne sererek k...
11:45
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite değerlendirme sorularını konu tekrarlarımın ardından çözüyorum bu sayede konuları daha iyi kav...
11:49
yazan: Zülal Güneş
1
Bir devletin diğer devletlerle olan ilişkilerini dış politika denir. Devletin kendi içerisinde yaşad...
11:52
yazan: Zülal Güneş
1
Atatürk dış politikada da kendi görmek istediği gibi davranmıştır. Her zaman saygılı bir davranış se...
11:59
yazan: Zülal Güneş
1
Bölgede büyük oranda Türkler yaşamaktaydı. Kendi benliklerini kaybetmemeleri adına Türkçe konuşmalar...
14:06
yazan: Zülal Güneş
1
Sınavlarımdan önce burada bulunan soruları çözdüm. Sorular sayesinde ön hazırlık yapmış oldum. Bütün...
14:08
yazan: Zülal Güneş
1
Atatürk hastalığına rağmen hiç durmadan ülkesi için çabalamaya devam etmiştir. Bu durum Atatürk'ün v...
14:13
yazan: Zülal Güneş
1
İnsanlar bıraktıkları eserlerle ölseler bile yıllarca hatırlanmaya devam ederler. Onların fikirleri,...
14:17
yazan: Zülal Güneş
1
Evet büyük etkisi olmuştur. I. Dünya Savaşı sonunda devletler kendi aralarında anlaşmak için ağır an...
14:21
yazan: Zülal Güneş
1
Konu tekrarı yapıp ardından pekiştirmek adına burada bulunan soruları çözüyorum bu sayede kendimi ko...
14:25
yazan: Zülal Güneş
1
Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi sonrasında halk ve milletler özgürlüklerinin değerini anlayıp özg...
27 Temmuz 2022 10:31
yazan: Zülal Güneş
1
Monarşi'den sonra Cumhuriyet yönetimine geçilmesi insanların gözlerini açmıştır. Halkın söz sahibi o...
10:33
yazan: Zülal Güneş
1
Savaşlar en çok ekonomik sıkıntılara yol açar. Milletler savaş sonrası toparlanamazlar. Ülke savaş d...
10:34
yazan: Zülal Güneş
1
Savaşın fiziksel olarak sona ermesi ülkeler arası anlaşma ve barış anlamına gelmez. Barış olması içi...
10:34
yazan: Zülal Güneş
1
Siyasette uyguladığımız yalnızlık politikasına son vermek için katılmışızdır. Ayrıca çıkarlarımız do...
01 Ağustos 2022 10:29
yazan: Zülal Güneş
1
Mondros Ateşkes Anlaşma'sı yapıldıktan sonra Kuvay-ı Milliye kurulmuştur. Bununla birlikte halk birl...
10:30
yazan: Zülal Güneş
1
Milletin birbirine olan inancı ve güvenci sayesinde ülkemiz o kötü günlerden bu güzel günlere gelmiş...
10:30
yazan: Zülal Güneş
1
Ülke içinde olan karmaşa diğer ülke ve milletler için bir fırsat doğurabilir. Birlik içinde olmayan...
10:34
yazan: Zülal Güneş
1
Bu yöntem bir kurtuluş çaresi olamaz. Bitişe kadar gelinen bir anlaşmada daha sonradan dönmek karşı...
02 Ağustos 2022 09:45
yazan: Zülal Güneş
1
Evet her savaş bir millet için dönüm noktasıdır. Savaş sonunda zafer varsa ülke toparlanır ve kendil...
09:47
yazan: Zülal Güneş
1
Askeri olarak zafer kazanmak diğer devletlerin gözünde önemli bir konuma getirir. Bu yüzden diğer de...
09:48
yazan: Zülal Güneş
1
Bu kongre toplandığı zaman Milli Mücadele başlamış olacaktı. Bu mücadelenin sonunda da yeni bir devl...
09:48
yazan: Zülal Güneş
1
Bağımsızlığımızı ilan etmek uğruna bir sürü kan dökülmüş, şehit verilmiştir. Bu yüzden de Cumhuriyet...
09 Ağustos 2022 09:36
yazan: Zülal Güneş
1
Atatürk ileri görüşlülüğü ve zekası ile yaptığı değişikliklerin güncel zamanda da geçerli olabilmesi...
09:51
yazan: Zülal Güneş
1
Çağdaş bir toplum eğitimli bir toplumdur. Eğitim bir toplum için oldukça önemlidir. Toplumu ileriye...
09:52
yazan: Zülal Güneş
1
Zaman geçtikçe birçok konu zamana göre şekillenir bu yüzden de kanunlarda tekrar şekillenebilir. Yaş...
09:53
yazan: Zülal Güneş
1
Zaman geçtikçe insanların yaşayış tarzları ve düşünceleri değişiyor. Bu da yönetim biçimlerinde de d...
09:56
yazan: Zülal Güneş
1
Cumhuriyet'in ilk yıllarında planlı ekonomi uygulanmıştır. Başlıca sebebi ise savaş sonrası ülkenin...
09:57
yazan: Zülal Güneş
1
Her zaman bir hedefimiz olmalıdır ki durmadan yükleselebilelim. Ayrıca eğitim, bilim gibi önemli kon...
09:58
yazan: Zülal Güneş
1
Yapılan inkılaplar insanların yaşantılarını büyük oranda etkilediği için sevenler de sevmeyenler de...
09:59
yazan: Zülal Güneş
1
Demokrasinin olduğu bir ülkede yönetim bir aileye veyahut bir kişiye ait değildir. O yüzden birden ç...
09:59
yazan: Zülal Güneş
1
Köyden kente göç yapılması kentlerde bulunan çarpık kentleşme sorununu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca şe...
11:07
yazan: Zülal Güneş
2
ABD Kıbrıs sorununda arabuluculuk görevini üstlenmiştir. Bunun başlıca sebeplerinden biri o dönem dü...
11:08
yazan: Zülal Güneş
3
Devletlerin dış politikalarını belirleyen esas durumlar devletlerin ekonomik çıkarları, milli ve man...
10:00
yazan: Zülal Güneş
1
Devletler arası sorunları çözmek için objektif olan bir kurum kurabilir. Sorun olan dönemlerde görüş...
10:01
yazan: Zülal Güneş
1
Konu tekrarları sonrası burada bulunan ünite sonu değerlendirme sorularını çözüyorum. Bu da beni iyi...
10:02
yazan: Zülal Güneş
1
Almanya I. Dünya Savaşı'nda istediği şeyleri elde edememiştir. Yaptığı anlaşmalarda oldukça ağırdır...
10:08
yazan: Zülal Güneş
1
Savaşlar toplumlar arasında çıkan sorunlardan kaynaklıdır. Savaş başladığı zaman ortalık daha çok ka...
10:54
yazan: Zülal Güneş
1
Filistin'de yaşanan toprak sorunu sonrasında diğer Müslüman devletleri arasında anlaşmazlık yaşanmış...
10:54
yazan: Zülal Güneş
1
Zorlandığım konuları tekrar ettikten sonra buradaki soruları çözerek kafama takılan yerleri netleşti...
10:55
yazan: Zülal Güneş
1
Soğuk Savaş cephelerde, ateşli silahlarla fiziki olarak savaşıp sayısız can vermek yerine çeşitli an...
10:56
yazan: Zülal Güneş
1
ABD bu dönemde ülkelerin durumlarından faydalanıp ideolojik, ekonomik ve askeri gibi önemli konulard...
10:57
yazan: Zülal Güneş
1
Marshall Planı doğrultusunda ülkede üretim ve gelir artışı yaşanmıştır. Ancak ülke devlet ekonomisin...
10:59
yazan: Zülal Güneş
1
Sınavlarıma hazırlanırken yaptığım konu tekrarları ardından bu soruları çözüyorum. Bu sayede sınavla...
11:00
yazan: Zülal Güneş
1
Orada bulunan Türkler ilk önce siyasi olarak düşünüp stratejik olarak ilerlemek istemiştir. Ancak bu...
11:02
yazan: Zülal Güneş
1
Devlet arası çıkan çatışmalarda iki tarafında mantıklı düşünerek bir takım şeylerden vazgeçmesine ve...
11:07
yazan: Zülal Güneş
1
Devlet her şeyden önce kendi haklını ve topraklarını düşünmelidir. Planlı ve stratejik şekilde ilerl...
11:07
yazan: Zülal Güneş
1
Ekonomik krizlerin başlıca sebebi ülkenin iç ve dış sorun yaşamasından kaynaklıdır. Ekonomik sıkıntı...
11:09
yazan: Zülal Güneş
1
Bu yüzyılda Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya’da çıkan çatışmaların çoğunun sebebi petrol yatakların...
11:09
yazan: Zülal Güneş
1
Ünite değerlendirme soruları sayesinde tarihimiz hakkında daha çok bilgi sahibi oldum. Yanlış bildiğ...
11:10
yazan: Zülal Güneş
1
Mustafa Kemal Atatürk Askeri Rüştiye de okuduğu dönemlerde Matematik derslerindeki başarısı sayesind...
07 Eylül 2022 09:35
yazan: Zülal Güneş
1
Fransız İhtilali yüzünden Osmanlı topraklarından olan parçalanmalar halkı birlik ve beraberliğe sürü...
09:37
yazan: Zülal Güneş
1
Ateşkes anlaşmaları savaş durumu olduğunda kısa süreli barış elde etmek için yapılır. Barış anlaşmal...
21 Eylül 2022 14:18
yazan: Furkan
1
Osmanlı Devleti'inin I. Dünya Savaşı'ndaki en önemli cephesi Çanakkale Cephesi'dir. Olağan bir yenil...
15:02
yazan: Furkan
1
Verilen hükümlerin altında yatan asıl amacın ülkeyi işgal etmek olduğunu anlayan Mustafa Kemal Atatü...
22 Eylül 2022 14:19
yazan: Zülal Güneş
1
Halk ne olursa olsun birlik ve beraberlik içinde olmalıdır. Her ne durumda olunursa olunsun mantıklı...
14:29
yazan: Zülal Güneş
1
Mustafa Kemal Atatürk bu cümleyi milletine olan güveni sayesinde kurmuştur. O zor dönemlerde milleti...
23 Eylül 2022 09:11
yazan: Zülal Güneş
1
Misak-ı Milli'nin en önemli maddelerinden biri olan altıncı maddesi özgürlüğümüzü hedef alınarak yaz...
09:41
yazan: Zülal Güneş
1
O dönemde İtilaf Devletleri ülkemizin bulunduğu zor durumdan faydalanmak için kendi aralarında gizli...
09:42
yazan: Zülal Güneş
1
Hem işini doğru yapıyor hemde reklamlarla para kazanıyor yani kazanç sağlıyor. Aynı zamanda reklamla...
28 Haziran 2022 09:42
yazan: Zülal Güneş
3
Atalarımın o toprağı savaşla kazanmış olmasına rağmen oradaki halklara hoşgörü uygulayarak onlara bi...
15 Ekim 2019 11:59
yazan: Zeynep
1
8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa Cevapları çok güzel bir site mutlaka tavsiye ederim....
22 Haziran 2022 09:43
yazan: Zülal Güneş
1
17 Haziran 2022 17:09
yazan: Zülal Güneş
3
Çok teşekürler sayhenide öğretmenlerimin gözune girdim💕💕...
07 Eylül 2022 09:50
yazan: Zülal Güneş
8
16:51
yazan: Furkan
0
gercekten cok ise yarıyor ama keske biraz bilgi odaklı olsaydı direk cevapları verip gecmeseydi yani...
19 Ocak 2022 11:32
yazan: Zülal Güneş
1
Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak, milletimizin birliğini ve ülkemizin bütünlüğünü korumak için Atatür...
03 Aralık 2021 15:40
yazan: Furkan
2
Kale dışarıdaki düşmandan korunmak içindir. Dışarıdakiler’den korunursun ama içindeki düşmandan koru...
02 Aralık 2021 16:04
yazan: Furkan
1
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin tüm cevaplarını üşenmeden paylaşmışsınız harik...
18 Eylül 2019 13:00
yazan: Furkan
1
Osmanlı Padişahları özellikle İstanbul'dan Hicaz'a giden demir yolu yapımına halife oldukları için ö...
15 Ekim 2019 10:20
yazan: Zeynep
1
Birinci Dünya savaşının büyük bir savaş olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat birinci dünya savaşının ço...
07 Ekim 2019 18:50
yazan: Furkan
1
Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.