Cevap Yaz
5 Şubat 2023, 18:07 - Zülal Güneş Yazdı

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 219-220-221. Sayfa Cevapları Semih Ofset SEK Yayınları

12.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 219-220-221. Sayfa Cevapları Semih Ofset SEK Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde lise son sınıf öğrencileri olan 12. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 7. Ünite Değerlendirmesi ile alakalı soruların bulunduğu 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 219-220-221 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 219-220-221. Sayfa Cevapları Semih Ofset SEK Yayınları

12.Sınıf Semih Ofset SEK Yayınları T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 219-220-221. Sayfa Cevapları 7. Ünite Değerlendirmesi

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Semih Ofset SEK Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başında (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. Yanlış cümlelerin doğrularını altlarındaki satırlara yazınız.
Cevap:

1. (.D.) 1980 sonrasında SSCB açıklık ve yeniden yapılanma adıyla reform programı uygulamaya başladı.
2. (.Y.) 1973 Arap-İsrail Savaşı’nda İsrail SSCB’nin askerî desteğiyle savaşı kazandı.
→ ABD’nin  askeri desteği ile savaşı kazandı. 

3. (.Y.) İran-Irak Savaşı dünyada petrol fiyatlarının düşmesine yol açtı.
→   Petrol kuyularının bombalanması petrol fiyatlarının artışına neden olmuştur. 

4. (.D.) 1960’ta kurulan bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’tür.
5. (.D.) II. Dünya Savaşı’ndan sonra Yunanistan Ege’de bulunan adaları silahlandırmaya başladı.
6. (.Y.) Ermeni diasporasının desteklediği EOKA Türk diplomatlara karşı saldırılar gerçekleştirdi.
→ Rumların kurduğu EOKA Türk diplomatlara karşı saldırılar gerçekleştirmiştir. 

7. (.D.) Milli Birlik Komitesi 1960 darbesinin ardından anayasayı yürürlükten kaldırdı.
8. (.Y.) 1970’lerin ikinci yarısında ülkemizde enflasyon düşüşe geçti.
→ Enflasyon yükselişe geçmiştir. 

9. (.D.) 1973 genel seçimi sonrasında koalisyon hükûmetleri ülkeyi yönetti.
10. (.D.) 1970’lerde şiddet ve terör olayları büyük artış gösterdi.
11. (.Y.) 1970’lerde ülkemizde ithalat azalırken ihracat artış gösterdi.
→ İthalat artmış ihracat azalışa geçmiştir. 

12. (.Y.) 1980’lerden itibaren ithal ikameci sanayileşmeye ilkesi benimsendi.
→ 1980’lerden itibaren serbest piyasa ekonomisine geçilerek ihracata yönelik bir üretim politikası izlenmiştir. 


B. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. 1960’larda hangi ülke ve liderlerinin çabaları Yumuşama Dönemi’ni başlatmıştır?
Cevap: SSCB’nin yeni lideri Kruşçev ve ABD’nin yeni lideri Eisenhower’ın gerilimi azaltmaya yönelik attıkları adımlar yumuşama dönemini başlatmıştır. 

2. ABD ve SSCB’yi 1960’lardan itibaren karşı karşıya getiren gelişmeler nelerdir?
Cevap: Küba Sorunu, Vietnam Savaşı olayları karşı karşıya getiren gelişmeler olmuştur.

3. Arap-İsrail Savaşlarında İsrail hangi Arap ülkeleriyle karşı karşıya gelmiştir?
Cevap: İsrail Mısır, Suriye, Ürdün ve Irak ile karşı karşıya gelmiştir. 

4. İran-Irak Savaşı daha sonraki hangi savaşın başlamasına neden olmuştur?
Cevap: Körfez Savaşlarının başlamasına neden olmuştur. 

5. Megali İdea nedir?
Cevap: Yunanistan’ın İyonya denizi, Ege denizi, Doğu Akdeniz, Balkanlar ve İstanbul civarını topraklarına katarak hakimiyet altına aldıktan sonra başkenti Kostantinapolis yapma düşüncesidir. 


12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Semih Ofset SEK Yayınları Sayfa 220 Ders Kitabı Cevapları

6. 24 Ocak 1980’de alınan ekonomik kararların amaçları nelerdir?
Cevap: Ülkenin yapmış olduğu ödemeleri dengelemek, enflasyonu düşürmek, serbest piyasa ekonomisine geçiş yaparak ihracatı arttırmayı amaçlayan ekonomi politikasıdır.

7. 1960’larda edebiyat alanında eserleri ilgi gören şair ve yazarlar kimlerdir?
Cevap: Şiirde Cemal Süreyya, İlhan Berk, Sezai Karakoç, Turgut Uyar, Edip Cansever,
Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet, Ahmet Arif; romanda Attila İlhan, Adalet
Ağaoğlu, Vedat Türkali, Kemal Tahir, Tarık Buğra, Oğuz Atay, Yaşar
Kemal gibi ilgi gören isimlerdir. 


C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. (…) Aşağıdakilerden hangisi Yumuşama Dönemi’nde yaşanan gelişmelerden biri değildir?
Cevap: E) ABD ve SSCB birlikte Vietnam’ı işgal etti. 


2. I. Petrol fiyatları dünya genelinde yükselmiştir.
II. Türkiye tarafsızlık politikası izlemiştir.
III. Basra Körfezi’nin güvenliği tehlikeye düşmüştür.
Yukarıda bazı özellikleri verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) İran-Irak Savaşı 


3. (…) Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama amacının kısa adıdır?
Cevap: C) Enosis


4. (…) Aşağıdakilerden hangisi Türk-Yunan ilişkilerinde sorunlara neden olan konulardan biri değildir?
Cevap: A) Meriç Nehri’nin kullanımı 


12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Semih Ofset SEK Yayınları Sayfa 221 Ders Kitabı Cevapları

5. (…) Aşağıdakilerden hangisi Milli Birlik Komitesinin aldığı kararlardan değildir?
Cevap: D) Uluslararası antlaşmalar feshedildi. 


6. Aşağıdakilerden hangisi 1983 seçimlerinin özelliklerinden değildir?
Cevap: E) Açık oy gizli tasnif sistemiyle yapıldı. 


7. 1960’larda Devlet Planlama Teşkilatının planları doğrultusunda kalkınma planları hazırlandı ve bunun bir sonucu olarak sanayileşmeyi amaçlayan ithal ikameci sanayileşme 1980’lere kadar sürdürüldü. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde atılan ekonomik adımlardan değildir?
Cevap: B) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) özelleştirildi. 


Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. ABD ve SSCB’yi silahlanma yarışında antlaşma yapmaya zorlayan gelişmeler nelerdir?
Cevap: Küba sorunu, Vietnam Savaşı nükleer savaşa girmesi haline girmesi ile yaşanabilecek felaketler antlaşma yapmaya zorlayan gelişmelerdir.

2. İran-Irak Savaşı’nın dünya ekonomisine etkisi ne olmuştur?
Cevap: İki büyük petrol üreten bu devletler savaşta petrol yataklarının bombalanması ile petrol fiyatları yükselmiştir. Enflasyonun yükselmesine neden olmuştur. 

3. Yunanistan Ege Denizi’ni hâkimiyeti altına almak için neler yapmaktadır?
Cevap: II. Dünya Savaşı’ndan sonra Meis ve On İki Ada askeri güç bulundurmamak şartı ile Yunanistan’a bırakılmıştır. Yunanistan Ege Denizini hakimiyeti altına almak için Ege Adalarını silahlandırmaya başlamıştır. 

4. Batı Trakya Türkleri hangi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır?
Cevap: Temel hak ve özgürlükleri ellerinden alınarak öz benliklerini reddetmişlerdir. 

5. Ermeni diasporası ve ASALA Türkiye’ye karşı hangi faaliyetlerde bulunmuştur?
Cevap: Sözde ermeni soykırımını gündeme taşıyarak propagandalar düzenlemişlerdir. ASALA adı verilen terör örgütü ile Türkiye dışında yaşayan Türk temsilcilerine ve
diplomatlarına yönelik silahlı eylemler düzenlemişlerdir. 

6. 27 Mayıs Askerî Darbesi’nin siyasi sonuçları nelerdir?
Cevap: Anayasa yürürlükten kaldırılmıştır. Meclisi feshetmiş ve siyasal faaliyetleri yasaklamıştır. 

7. 1961 ve 1982 Anayasalarının genel özellikleri bakımından benzerlikleri ve farklıkları nelerdir?
Cevap: 

Benzerlikleri
→ Her iki anayasada askeri müdahale sonrası oluşturulmuştur.
→ Her iki anayasa halk oyuna sunularak kabul edilmiştir.
→ Her iki anayasada da bakanlar kurulu askere karşı sorumludur. 

Farklılıkları
→ 1982  anayasası daha detaylı bir şekilde yazılmıştır
→ 1982 anayasası daha sertken 1961 anayasası daha yumuşaktır.
→ 1982 anayasasında değiştirilemeyecek madde sayısı arttırılmıştır. 

8. İthal ikameci sanayileşme ilkesinin amacı nedir?
Cevap: Önceki dönemlerde ithal edilen ürünlerin zaman içerisinde tamamen kendi başına üretmesine denir. 

9. 1980’lerden itibaren ekonomik alanda liberalleşme adına neler yapılmıştır?
Cevap: 1980’lerden itibaren serbest piyasa ekonomisine geçilerek ihracata yönelik bir üretim politikası izlenmiştir. Ülkenin yapmış olduğu ödemeleri dengelemek, enflasyonu düşürmek amaçlanmıştır. 

10. Türkiye’de 1950’lerden itibaren artış gösteren iç ve dış göçlerin sebebi nedir?
Cevap: Kırsal kesimde tarımda makine kullanımı yaygınlaştığı için iş sorunu ortaya çıkmıştır. Bu nedenden dolayı iş bulmak için şehirlere göç başlamıştır. Ekonomik sorunlardan dolayı iş bulmak adına dış göçte yaşanmıştır. 

11. 1960’lardan itibaren halkın günlük hayatında hangi değişiklikler olmuştur?
Cevap: İç talebin ve ithalatın artması, ihracatın düşmesinden ötürü TL değer kaybetti ve yüksek bir enflasyon meydana geldi. Bunu takip eden nedenlerden dolayı birçok ürün karaborsaya düştü. Tüp ekmek ve yağ sıraları oluştu. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.