Cevap Yaz
30 Nisan 2024, 14:32 - Zülal Güneş Yazdı

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 215-216-217. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 215-216-217. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 12. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun yer aldığı 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 215-216-217 Cevapları konusunu paylaşmış bulunuyoruz. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 215-216-217. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

12.Sınıf MEB Yayınları T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 215-216-217. Sayfa Cevapları 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları MEB Yayınları

Tablo A’daki ifadelerle Tablo B’deki kelime veya kelime gruplarını eşleştirerek doğru harfi Tablo A’daki boşluklara yazınız.
Cevap:

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları MEB Yayınları


Aşağıdaki 2-8. soruları cevaplayınız

2. Cumhuriyet’in ilk dönemi ile Demokrat Parti Dönemi’ni ulaşım politikaları açısından karşılaştırınız.
Cevap: Cumhuriyet’in il döneminde ulaşımda devlet gücü ön planda olmuştur. Demiryolları, karayolları ve limanlar devlet altyapı projeleri ile desteklenmiştir. Demokrat Parti Dönemi’nde ise özel sektör ve serbest piyasa destekli olmuştur. 

3. Türkiye’nin çok partili hayata geçişinde etkili unsurları açıklayınız
Cevap: Çok partili hayata geçişte etkili olan unsurlar Türkiye’nin NATO’ya katılması şartlarından biri olması. Atatürk’ün gayelerinden bir tanesi olması. Ülkedeki görüş ayrılıkları. 

4. 1946 ve 1950 yıllarındaki seçim sistemlerini karşılaştırınız
Cevap: 

  • 1946 seçimlerinde oylar açık sayım gizlidir. 1950 yılında olan seçimde oylar gizli sayımlar açıktır. 
  • 1946 seçimlerinde uygulayıcı meclis iken 1950 yılında yapılan seçimde uygulayan Yüksek Seçim Kuruludur
  • 1946 seçimlerinde yargı güvencesi yoktur. 1950 seçimlerinde yargı güvencesi vardır. 
  • 1946 seçimlerinde Seçmen pusulaları yakılırken, 1950 seçimlerinde Sulh Hukuk Mahkemelerinde korunur. 
  • 1946 seçimlerinde sonuçlar yayılarak açıklanmıştır. 1950 seçimlerinde sonuçlar hemen açıklanmıştır.

5. İki kutuplu dünya düzeninde ortaya çıkan örgütlenmeleri yazınız.
Cevap: NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü), CENTO (Orta Doğu ve Orta Asya Paktı) ve SEATO (Güneydoğu Asya Antlaşması Örgütü)

6. Türkiye’nin Batı Bloku’nda yer alma gerekçelerini yazınız
Cevap: Türkiye’nin Batı Bloğunda yer almasının sebebi ekonomik ve siyasi politikalar Batı Bloğuna daha elverişli olduğu için yer almıştır. 

7. Türkiye’nin Batı Bloku’na dâhil olduğunu gösteren adımları yazınız
Cevap: Soğuk Savaş’ın olduğu dönemde ABD’den askeri ve ekonomik destek alması, Marshall Planı’nda destek almamız. NATO’ya katılmamız. 

8. Demokrat Parti Dönemi’ndeki iç göç hareketlerinin nedenlerini yazınız
Cevap: Ulaşım canlanmış ve tarımda makine kullanımı yaygınlaştığı için şehirlere göç iş bulma amacı ile iç göçler meydana gelmiştir. 


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki 9-17. çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

9. (…) Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: D) Sovyet tehdidi karşısında Türkiye, Batı’dan yardım almıştır.


10. • Ekilen topraklar 1948’de 9,5 milyon hektar iken 1956’da 14,6 milyon hektara yükseldi.
• II. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’nin özendirmesiyle 1948’de başlayan geniş çaplı kara yolu yapımı sürdürülerek kırsal bölgelere ulaşım imkânı sağlandı.
• 1952’de Türkiye NATO üyeliğine kabul edildi.
Bu bilgilere göre Demokrat Parti Dönemi ile ilgili ulaşılabilecek genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: D) Türkiye’nin kalkınmasında ve dış siyasette olumlu adımlar atılmıştır


11. (…) Yukarıdaki ifadelerden hangileri, Türkiye’nin Batı Bloku yanlısı bir dış politika izlemesinin sebepleri arasında gösterilebilir?
Cevap: D) I, II ve V


12. • Marshall Planı’ndan sağlanan fonlar ile tarımsal araç, makine ve özellikle de traktör ithalatı desteklendi.
• Devlet mülkiyetindeki topraklar ve meralar küçük üreticilere veya topraksız köylülere dağıtıldı.
Yukarıdaki bilgiden yararlanarak ulaşılabilecek genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: A) Ekonomide tarıma dayalı büyüme hedeflendi.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları MEB Yayınları

13. (…) Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: E) Çok partili hayata geçişle seçim usullerinde değişiklik yapılmıştır.


14. (…) Metinde bahsedilen ekonomik plan aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Marshall 


15. II. Dünya Savaşı’ndan önce uluslararası politikanın sahnesi Avrupa’ydı. II. Dünya Savaşı bu durumu değiştirdi. —- ve —- yerkürenin iki başat gücü hâline geldi.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Cevap: D) ABD-SSCB 


16. (…) Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: E) Seçmenlerin büyük çoğunluğu seçimlere katılım göstermiştir


17. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin çok partili hayata geçmesinin sonuçları arasında gösterilemez?
Cevap: A) Hükûmet modeli değişmiştir

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.