Cevap Yaz
14 Ağustos 2023, 16:05 - Zülal Güneş Yazdı

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 177-178-179. Sayfa Cevapları Semih Ofset SEK Yayınları

12.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 177-178-179. Sayfa Cevapları Semih Ofset SEK Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde lise son sınıf öğrencileri olan 12. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. Ünite Değerlendirmesi ile alakalı soruların bulunduğu 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 177-178-179 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 177-178-179. Sayfa Cevapları Semih Ofset SEK Yayınları

12.Sınıf Semih Ofset SEK Yayınları T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 177-178-179. Sayfa Cevapları 5. Ünite Değerlendirmesi

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Semih Ofset SEK Yayınları Sayfa 177 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başında (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. Yanlış cümlelerin doğrularını altlarındaki satırlara yazınız.
Cevap:

1. (.Y.) II. Dünya Savaşı’nda İngiltere, Fransa ve SSCB Mihver Devletler grubunda yer alıyordu.
→ Mihver devletler Almanya, İtalya ve Japonya’dır. 

2. (.D.) II. Dünya Savaşı’nda Almanya, SSCB ile Polonya topraklarını işgal etti.
3. (.D.) ABD, Pearl Harbor Baskını üzerine II. Dünya Savaşı’na dahil oldu.
4. (.Y.) Birleşmiş Milletlere bağlı FAO, Dünya Sağlık Örgütü’nün kısaltmasıdır.
→ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’dür. 

5. (.D.) İsmet İnönü Adana ve Kahire’de İngiltere Başbakanı ile görüşmeler yaptı.
6. (.Y.) Türkiye II. Dünya Savaşı nedeniyle Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nı uygulayamadı.
→ Üretimi arttırıp istihdamı sağlamak için çıkarılmıştır. 

7. (.Y.) Türkiye’de II.Dünya Savaşı yıllarında nüfus artış hızı yükseldi.
→ II. Dünya savaşı olduğu yıllar nüfus düşmüştür. 

8. (.D.) Atlantik Bildirisi’nde savaş sonrasında toprak kazanılmayacağı ilkesi kabul edildi.
9. (.D.) Yalta Konferansı’nda Almanya’nın savaş sonrasındaki geleceği konuşuldu.
10. (.Y.) II. Dünya Savaşı’ndan sonra Milletler Cemiyeti Teşkilatı kuruldu.
→ Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu. 

11. (.D.) Mısır SSCB’nin desteğiyle 1956’da Süveyş Kanalı’nı devletleştirdi.
12. (.Y.) Soğuk Savaş Dönemi’nde Mısır, Suriye ve Irak Batı Bloku ile yakın ilişkiler kurdu.


B. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Almanya II. Dünya Savaşı’nda hangi ülkeleri işgal etmiştir?
Cevap: Almanya, SSCB ile Polonya topraklarını işgal etti.

2. Türkiye hangi sebeple Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmiştir?
Cevap: NATO’ya üye olmak ve siyasi yalnızlıktan kurtulmak için Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmiştir. 

3. Atlantik Bildirisi hangi iki ülke ve liderlerin ortak bildirisidir?
Cevap: İngiltere Başkanı Winston Churchill ve ABD Başkanı Franklin Roosevelt’in ortak bildirisidir. 

4. Yalta Konferansı’nın toplanma amacı nedir?
Cevap: ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliğinin Avrupa’nın savaştan sonraki durumu yeniden yapılandırmak için düzenlenen bir konferanstır 

5. Potsdam Konferansı hangi ülkelerin liderleri arasında gerçekleşmiştir?
Cevap: ABD Başkanı Truman, İngiltere Başbakanı Churchill ve SSCB Lideri Stalin aralarında gerçekleşmiştir. 


12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Semih Ofset SEK Yayınları Sayfa 178 Ders Kitabı Cevapları

6. Arap Birliği hangi ülkelerin katılımıyla kurulmuştur?
Cevap: Arap Birliği 22 Mart 1945 yılında Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Suriye ülkelerinin katılımı ile Kahire’de kurulmuştur. 

7. Balfour Deklarasyonu ile İngiltere, Yahudilere hangi konuda destek vadetmiştir?
Cevap:  İngiltere Balfour Deklarasyonu ile Yahudilere bir   ulusal anayurt kurmaları konusunda destek vadetmiştir. 


C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. (…) Aşağıdaki devletlerden hangisine gerçekleştirilen saldırının başarısız olması Almanya’nın II. Dünya Savaşı’nda mağlup olma sürecini başlatmıştır?
Cevap: A) SSCB

2. (…) Aşağıdakilerden hangisi iyi ilişkilerin bozulmasının ana sebebidir?
Cevap: E) SSCB’nin Türkiye’den üs ve toprak talebi

3. I. Fransa ve İngiltere ile Karşılıklı Yardım Antlaşması’nın imzalanması
II. Almanya ile Saldırmazlık Paktı’nın imzalanması
III. Almanya’nın SSCB’ye saldırması
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri II. Dünya Savaşı’nın Türkiye topraklarına sıçraması tehlikesini önlemiştir?
Cevap: C) II-III


12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Semih Ofset SEK Yayınları Sayfa 179 Ders Kitabı Cevapları

4. (…) Aşağıdakilerden hangisi hükûmetin ekonomi alanında aldığı önlemlerden değildir?
Cevap: D) Teşvik-i Sanayi Kanunu kabul edildi. 


5. (…) Müttefik Devletlerin, Almanya ve İtalya ile imzalanacak barış antlaşmaların şartlarını belirlediği toplantı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Potsdam Konferansı 


6. (…) II. Dünya Savaşı’nın yol açtığı bu durum, aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?
Cevap: B) SSCB’nin Orta ve Doğu Avrupa’da yayılmasına 


Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. II. Dünya Savaşı’nın başlıca sebepleri nelerdir?
Cevap: I. Dünya Savaşında yenilgiye uğrayan Almanya’nın ağır şartlı antlaşma imzalaması, Japonya’nın yayılma politikası etkili olmuştur. 

2. Birleşmiş Milletlerin başlıca amaçları nelerdir?
Cevap: Dünya barışını sağlamak, uluslararası ekonomik, kültürel birliği sağlamak.

3. II. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin izlediği dış politikayı kısaca açıklayınız.
Cevap: Türkiye uzun bir süre tarafsızlığı seçmiş “Yurtta sulh cihanda sulh” politikasını izlemiştir. Savaşın sonuna doğru NATO’ya üye olmak için Almanya ve Japonya’ya savaş ilan ederek diplomasi açısından savaşa katılmıştır. 

4. Türkiye hangi gerekçelerle savaş sonuna kadar Müttefik Devletler yanında savaşa girmemiştir?
Cevap: Türkiye bu dönemde kötü durumdadır. Sovyet Rusya’yı gerekçe göstererek savaşa katılmamıştır.  

5. II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin ekonomik durumunu kısaca açıklayınız.
Cevap: II. Dünya Savaşı’nda Türkiye ekonomik olarak kötü durumdadır. Yeni bir dünya savaşından çıktığı için ve yeni kurulan bir devlet olduğu için ekonomik olarak da kötüdür. 

6. Yalta Konferansı’nda SSCB’nin Türkiye ile ilgili talebi nedir?
Cevap: Montrö Boğazlar Sözleşmesinin tekrardan gözden geçirilmesini ve değiştirilmesini talep etmiştir. 

7. Potsdam Konferansı’nda Almanya ile ilgili hangi kararlar alınmıştır?
Cevap: Almanya’ya askeri ve ekonomik kısıtlamalar getirilecek, diğer ülkelerde olan Almanlar Almanya’ya göç ettirilecek. Almanya dört işgal bölgesine ayrılarak ABD, İngiltere, Fransa ve SSCB yönetimine bırakılacak.

8. II. Dünya Savaşı’nın başlıca sonuçları nelerdir?
Cevap:

  • 70-85 milyon insan hayatını kaybetmiştir.
  • Nazizim ve faşizm temizlenmiştir
  • ABD ve Rusya güçlenmiş iki blok oluşarak Soğuk Savaş dönemi başlamıştır
  • Birleşmiş Milletler, Varşova Paktı, Nato ve Cento kurulmuştur.
  • İtalya, İngiltere ve Fransa’nın sömürgeleri ile bağlantıları kesildiği için bağımsız devletler ortaya çıkmıştır. 

9. I. Dünya Savaşı’nın ardından Filistin’e gerçekleşen Yahudi göçü hangi sorunlara neden olmuştur?
Cevap: Yahudilerin Filistin’e göç etmeleri orada yaşayan Müslüman halkı olumsuz etkilemiştir. Yahudiler ve Filistinliler arasında savaş başlamıştır. 

10. II. Dünya Savaşı’nın ardından Orta Doğu’daki başlıca gelişmeler nelerdir?
Cevap: Orta Doğuda gruplaşmalar başlamıştır. İngiliz işgalinde olan devletler bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Yahudiler İsrail devletini kurmuştur. Fransa ve İngiltere Orta Doğudaki hakimiyetleri sona erince Suriye ve Lübnan bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.