Cevap Yaz
30 Nisan 2024, 14:33 - Zülal Güneş Yazdı

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 237-239-240-242-243-244-245. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 237-239-240-242-243-244-245. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 12. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Türkiye’deki Siyasi, Ekonomik, Sosyo-Kültürel Hayat konusunun yer aldığı 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 237-239-240-242-243-244-245 Cevapları konusunu paylaşmış bulunuyoruz. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 237-239-240-242-243-244-245. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

12.Sınıf MEB Yayınları T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 237-239-240-242-243-244-245. Sayfa Cevapları Türkiye’deki Siyasi, Ekonomik, Sosyo-Kültürel Hayat

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 237 Cevapları MEB Yayınları

BAŞLANGIÇ SORUSU

Demokratik yönetimlerin kesintiye uğratılmasının sosyal ve kültürel hayata etkileri neler olabilir?
Cevap: Demokratik yönetim halkında yönetimde söz sahibi olmasıdır. Demokratik yönetimin kesintiye uğraması iç isyanların başlamasına neden olacaktır. Halkın yönetime olan güveni azalır ve devlete olan sorumluluklarını yerine getirmezler. 


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları MEB Yayınları

TARİHSEL DÜŞÜNME

1. Darbelerin sosyo-ekonomik alanda meydana getirdiği olumsuzlukları yorumlayınız.
Cevap: Darbeler sonucunda toplumun düzeni bozulmuş, yönetime olan güvensizlik nedeniyle yatırımlar azalma yolunda gitmeye başlamıştır. İşsizlik sorunu artmış ve toplumdaki adalet anlayışı yok olma yolunda ilerlemeye başlamıştır.

2. Darbelerin Türk siyaseti üzerindeki etkileri nelerdir? Yorumlayınız.
Cevap: Darbeler sonucunda demokratik yönetim anlayışı sekteye uğramıştır. Askeri yönetim devralmış ve sıkı yönetim ilan ederek demokrasinin gerisine götürmüştür.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 240 Cevapları MEB Yayınları

KRONOLOJİK DÜŞÜNME

1. Siyasi kutuplaşmanın ve askerî darbelerin sosyal hayata etkilerini yorumlayınız.
Cevap: Siyasi kutuplaşma sonucunda askeri darbe meydana gelmiştir. Askeri darbe sonucunda sıkı yönetim ilan edilerek toplumdaki sosyal hayat sekteye uğradı. Darbe sonucunda sosyal yaşam tarzı her anlamda değişmiştir. Giyim alanında, müzikte, arkadaşlık ilişkileri, yaşam biçiminin de değişimine neden olmuştur. 

2. Askerî darbelerin sanat üzerindeki etkilerini tartışınız.
Cevap: Askeri darbe sonucunda sanata kısıtlama gelmiştir. Sinema salonlarının kapanması, bazı kitapların basımının durması, yazarlara eser yazmaları yasaklanmıştır. Toplumsal eleştiri yapanlar filmler yerine bireysel konularda filmler gösterimde olmuştur. 


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 242 Cevapları MEB Yayınları

TARİHSEL DÜŞÜNME

1. Verilen bilgilerden hareketle 1961 ve 1982 Anayasalarının yapısal farklılıklarını açıklayınız
Cevap:

  • 1982 Anayasası daha detaylı hazırlanan bir anayasadır.
  • 1982 anayasası 1961 anayasasına göre daha serttir.
  • 1961 ve 1982 anayasaları halk oyuna sunularak kabul edilmiştir. Fakat 1982 anayasası ilk kez düzenli hale getirilen halk oylaması ile kabul edilmiştir.
  • 1961 Anayasasında Yüksek Hâkimler Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Millî Güvenlik Kurulu kuruldu. 1982 Anayasası ile Yükseköğretim Kurulu kuruldu.
  • 1961 anayasasında Atatürk milliyetçiliğine yer verilmemişken 1982 anayasasında yer verilmiştir.2. 1961 ve 1982 Anayasalarının verilen maddelerini insan haklarına yaklaşımları bakımından karşılaştırınız.

2. 1961 ve 1982 Anayasalarının verilen maddelerini insan haklarına yaklaşımları bakımından karşılaştırınız.
Cevap: Her iki anayasada askeri darbe sonrası hazırlanmıştır. Halk oylamasına sunularak demokratik bir düzen esas alınmıştır. Genel olarak benzerlik gösterir. 1982 Anayasasın da daha detaylı ve devletin daha yetkili olduğu anlatılmış ve vurgulanmıştır. 


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 243 Cevapları MEB Yayınları

ARAŞTIRALIM

1960 sonrası Batı Avrupa’daki göçmen Türk ailelerinin uyum ve bütünleşme sürecini araştırınız. Elde ettiğiniz bilgilerle iki sayfayı geçmeyecek bir rapor hazırlayarak EBA üzerinden arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: 

1960 yılında Batı Avrupa’da ortaya çıkan işçi ihtiyacı, iki dünya savaşını atlatmış, büyük insan kayıpları vermiş ülkelerini tekrardan kurmak isteyen Avrupa’lı devletlerin işçi ihtiyaçlarını karşılamak için dünya savaşlarından en az hasarla atlatmış ülkelerin vatandaşlarını ülkelerine çağırarak ücretli iş vaadetmesi olayıdır.

Bu çağrıya başta Türkiye olmak üzere bir çok Asya ve Orta Doğu ülkesinden rağbet görmüş, işçi göçleri Avrupa’ya doğru yapılmıştır. Günümüzde Alman Gurbetçiler, Hollandalı Gurbetçiler ve Fransa Gurbetçileri olarakta adlandırılan insanlar, 1960’lı yıllarda göç etmiş insanların çocukları veya torunlarıdır. 

Günümüzdeki ekonomik koşullar, iş ihtiyacının halen devam etmesi ve hayat şartlarının daha kolay olması gibi sebeplerden dolayı Türkiye’den göç etmiş gurbetçiler halen Avrupa’da yaşamaya deavm etmektedir. Hayat şartlarının kolay olması, ekonomik sebepler işin olumlu tarafı olsa bile gurbeçtilerimiz pek çok sorunla karşılaşmaktadır.

Dağı taşı altın olan ülkemizin topraklarını bırakmak birçok insanın vatan hasreti çekmesine, ailesinden kopmasına; dinini, kültürünü ve inanışlarını yaşamasında zorluk yaşamalarına; ırkçılığa, dışlanmaya, şiddete ve hakarete maruz kalmaları gibi olaylar 1960’lı yıllardan 2000’li yıllara kadar sürmüştür. 

2000’li yıllarda yavaş yavaş Avrupa’lıların gurbetçilere, gurbeçtilerin Avrupalılara alışmasına, karışmasına ve kaynaşmaları sorunları azaltmıştır ancak Türk gurbetçiler benliklerini kaybederek yavaş yavaş asimile olmaya başlamış öyle ki bir çok gurbetçi Türkçe bile konuşamamaktadır. 


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 244 Cevapları MEB Yayınları

KANIT SORGULAMA 4

Kanıtlardan yararlanarak aile ve toplum ilişkisine yönelik bir metin yazınız
Cevap: Aile, insanın eğitim, düşünce, sosyal davranış, din, sanat, toplumsal kurumlar gibi davranış ve düşünce gibi durumların temelini oluşturan yapıdır. Ailede öğrenilen her durum toplumdaki yapıyı belirler. Psikolojik işlev, ekonomik ihtiyaçlar, çocuğun toplumsal hayatta yer edinmesi, toplumdaki insan ilişkileri ailedeki öğretiler ile olur. Bundan dolayı aile ve toplum ilişkisi çok önemlidir. 


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 245 Cevapları MEB Yayınları

TARİHSEL DÜŞÜNME

1. 24 Ocak Kararları’nın ekonomiye etkilerini yorumlayınız.
Cevap: 24 Ocak kararları ekonomiyi olumsuz etkilemiştir. 24 Ocak Kararları ile ülkeye yabancı sermaye girişi artmıştır. İthalat ve ihracat oranı artsa da enflasyon oranı düşürülememiştir. 

2. 1980’li yıllardaki ekonomi politikalarının günlük hayata etkilerini sosyo-kültürel bağlamda yorumlayınız.
Cevap: 1980’li yıllardaki yapılan ekonomi politikaları doğrultusunda enflasyon oranı düşmediği için, ülkede yabancı sermaye arttığı için ekonomik kriz yaşanmaya başlamıştır. Bu da sosyal hayatta olumsuzluğa itmiştir. İşsizlik artmış, tüketici harcamaları düşüşe geçmiştir. Toplumun sosyal yapısı büyük oranda  değişmeye başlamıştır. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.