Cevap Yaz
30 Nisan 2024, 14:33 - Zülal Güneş Yazdı

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 246-247-248-249. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 246-247-248-249. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 12. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun yer aldığı 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 246-247-248-249 Cevapları konusunu paylaşmış bulunuyoruz. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 246-247-248-249. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

12.Sınıf MEB Yayınları T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 246-247-248-249. Sayfa Cevapları 7. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 246 Cevapları MEB Yayınları

Tablo A’daki ifadelerle Tablo B’deki kelime veya kelime gruplarını eşleştirerek doğru harfi Tablo A’daki boşluklara yazınız.
Cevap:

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 246 Cevapları MEB Yayınları


2. Bağlantısızlar Hareketi’nin ortaya çıkmasının sebepleri nelerdir?
Cevap: Dünya Savaşları ve Soğuk Savaş’tan beri devam eden Avrupa Devletleri arasındaki güç yarışları sonucunda ortaya çıkmıştır. Bağlantısızlar Harekatı doğu ve batı bölünmesinden uzak kalmak istenmesidir. 

3. Arap-İsrail Savaşlarının dünya siyaseti üzerindeki etkileri neler olmuştur?
Cevap: Arap- İsrail Savaşları dünya siyasetini olumsuz etkilemiştir. İsrail Arap topraklarında hak iddia ederek savaş başlamış ve uzun yıllar süren bu savaşların sonucunda Arap devletleri teknolojik yetersizlikten dolayı yenilmiştir. Bu savaşlar ile devletler taraflı duruma geçerek arkadaki güçler konumuna gelmiştir. 

4. Türk-Yunan ilişkilerinin gerginleşmesine sebep olan etmenler nelerdir?
Cevap: Türk-Yunan ilişkilerinin gerginleşmesine sebep olana etmenler Kıbrıs ve Ege sorunudur. Yunanistan’ın Kıbrıs’a ve Ege’ye hakim olmak istemesidir. 

5. Ermeni diasporasının Türk-Ermeni ilişkileri üzerindeki etkileri nelerdir?
Cevap: Ermeni diasporası, Türk-Ermeni diplomatik ilişkilerde her zaman engel olarak karşımıza çıkmıştır. Sözde ermeni soykırımı iddialarını, Ermenistan’ın birçok ülkeye kabul ettirmiş olması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman buna karşı durarak siyasi çıkmaza dönüşmesi başta ekonomik olmak üzere birçok işbirliğinin önüne geçerek engellemektedir.

6. Darbelerin Türk siyasi yaşamı üzerindeki etkileri nelerdir?
Cevap: Darbeler Türk siyasi yaşamını olumsuz etkilemiştir. Darbeler sonucunda demokratik yönetim elden alınarak sıkı yönetim ilan edilmiştir. Pek çok sosyal aktivite yasaklanmış ve tutuklanmalar meydana gelmiştir. 


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 247 Cevapları MEB Yayınları

7. 1961 ile 1982 Anayasalarının benzer ve farklı yönleri nelerdir?
Cevap:

Benzerlikleri:

  • İkisi de darbe sonucunda oluşturulan anayasalardır. 
  • İki anayasa da Kurucu meclis tarafından hazırlanmıştır
  • Her iki anayasa da halk oyuna sunulmuştur

Farklılıkları:

  • 1982 Anayasası daha detaylı bir anayasadır
  • 1982 anayasası 1961 anayasasına göre daha serttir.

8. Turgut Özal Dönemi ekonomi politikasının temel özellikleri nelerdir?
Cevap: Turgut Özal döneminde ekonomik politikalar yabancı sermayeye ilişkin olmuştur. Yabancı sermaye artmıştır. Enflasyon oranı düşürmeye yönelik hedefi olmuştur. Üretimin azalmasını önleme ve karaborsacılığı engelleme yönünde adım atılmak istenmiştir. Kamu harcamalarını sınırlandırma, ücretlerin düşürülmesi gibi hedefleri olmuştur. 


9. Bağlantısızlar Hareketi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: B) ABD ve SSCB politikalarına gösterilen tepkidir.


10. 1970’li yıllardan itibaren Türkiye’de iç sorunların artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
Cevap: D) DP iktidarının uyguladığı politikalar


11. Türkiye’de 1960-1980 arasında demokratik süreci kesintiye uğratan iki askerî darbe yapılmış ve bir muhtıra verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu olayların ortak sonuçlarından biridir?

Cevap: E) Ordunun siyasetteki etkisini artırmıştır


12. İthalatın piyasa ekonomisi gereği serbest bırakılmasıyla aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiş olamaz?
Cevap: E) Fiyat artışını sağlamak


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 248 Cevapları MEB Yayınları

13. 1956 Süveyş Krizi genellikle Soğuk Savaş’ı Orta Doğu’ya taşıyan olay olarak kabul edilir. Yenilgiye uğrayan eski sömürge devletleri Fransa ve İngiltere’nin bölgede bıraktığı iktidar boşluğu, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği tarafından hızla doldurulmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi 1956 Süveyş Krizi sonrasında meydana gelmiştir?
Cevap: C) Orta Doğu’daki güç dengeleri değişmiştir.


14. Türkiye’den Avrupa’ya göçlerle ilgili verilen bilgilerden yararlanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: D) Göçler aile ilişkilerinin güçlenmesini sağlamıştır.


15. Tabloda verilenlerden yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Cevap: D) II. Dünya Savaşı sonrası sağlık ve eğitim alanında iyileşmeler yaşandı.


12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 249 Cevapları MEB Yayınları

16. Tarımda makineleşme ile kırsal kesimde işsiz kalan köylüler, ağır sanayinin kurulduğu şehirlere göç etti. Kentlerde kısa zamanda gerçekleşen olağan dışı nüfus artışları bazı sorunları da beraberinde getirdi.
Aşağıdakilerden hangisi kentlerdeki nüfus artışıyla ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

Cevap: A) İş gücü ihtiyacı


17. Savaşın daha ilk gününde Arap güçlerinin %80’ini etkisiz hâle getiren İsrail; savaş sonunda Ürdün’ün elindeki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü , Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni ve Mısır’a ait Gazze Bölgesi ve Sina Yarımadası’nı işgal etti.
Verilen olaylar aşağıdakilerden hangisinin sonucunda yaşanmıştır

Cevap: C) 1967 Arap-İsrail Savaşı


18. Aşağıdakilerden hangisi Arap-İsrail Savaşları’nın sonuçlarından biri değildir?
Cevap: E) Bölgede mezhep çatışmaları ortaya çıktı.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.