Cevap Yaz
8 Eylül 2022, 18:29 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 166-167-168-169. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 166-167-168-169. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabilecekleri konular arasında bulunan ve içerisinde  4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları konusunun da bulunduğu 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 166-167-168-169 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 166-167-168-169. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

8.Sınıf MEB Yayınları T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 166-167-168-169. Sayfa Cevapları 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 166 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki tabloda yer alan farklı alanlarda yapılan inkılaplardan yararlanarak soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı boşluklara yazınız.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 166 Ders Kitabı Cevapları

1-Siyasi alanda yapılan inkılapları gösteren harfler hangileridir?
Cevap: m, b, f, h

2-Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları gösteren harfler hangileridir?
Cevap: a, ı, g, j

3-Toplumsal alanda yapılan inkılapları gösteren harfler hangileridir?
Cevap: ç

4-Ekonomi alanında yapılan inkılapları gösteren harfler hangileridir?
Cevap: c

5-Hukuk alanında yapılan inkılabı gösteren harf hangisidir?
Cevap: i

6-Yukarıdaki tabloda yer alan inkılaplardan hangisi veya hangileri I. Meclis tarafından gerçekleştirilmiştir? Harflerini yazınız.
Cevap: f


B. Aşağıda cumhuriyetçilik ve milliyetçilikle ilgili olan kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerden verilen ilkelerle ilgili olanlara (✓), olmayanlara (X) işareti koyunuz.
Cevap:

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 166 Ders Kitabı Cevapları


Mustafa Kemal’e göre Türk gençliğinin en önemli görevi nedir? Açıklayınız.
Cevap:

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 166 Ders Kitabı Cevapları


8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 167 Ders Kitabı Cevapları

Ç. Aşağıdaki kavramlarla doğrudan ilgili olan Atatürk ilkelerini boşluklara yazınız.
Cevap:

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 167 Ders Kitabı Cevapları


D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

7- I. Musiki Muallim Mektebinin açılması
II. İstanbul’da resim ve heykel müzesinin açılması
III. Güzel Sanatlar Fakültesinin kurulması
Yukarıdaki gelişmeler Mustafa Kemal’in hangi alanda yaptığı çalışmalara örnektir? Yazınız
Cevap: Güzel sanatlar alanında çalışmalar yapmıştır.


8 ve 9. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

8-Urfa Milletvekili Yahya Kemal Bey, kadınlara hangi alanda haklar verilmesini istemiştir? Yazınız.
Cevap: Seçme ve seçilme alanında

9-1934 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verildiği halde, bu konunun 1924 Anayasası hazırlık çalışmalarında görüşülüp tartışılmasını yorumlayınız.
Cevap: Kadın erkek eşitliği sağlanmış ve kadınlara önem verilmeye başlanmıştır.


E. Aşağıda boş bırakılan yerleri tablodan yararlanarak uygun sözcüklerle doldurunuz
Cevap:

10-___Türk Tarih Kurumu___ bilimsel verilere dayanarak tarih araştırmaları yapmak için kurulmuştur.

11-___Tevhid-i Tedrisat Kanunu___ ile eğitimde birlik sağlanmıştır.

12-Cumhuriyetin 10. yıl kutlamalarında Mustafa Kemal’in konuşmasına ___Onuncu Yıl Nutku___ adı verilmiştir.

13-Yeni Türk harflerinin toplum tarafından öğrenilmesini sağlamak amacıyla ___Millet Mektepleri___ açılmıştır.

14-Toplumsal alanda kadın, erkek eşitliği büyük bir oranda ___Medeni Kanun___ ile sağlanmıştır.


8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 168 Ders Kitabı Cevapları

F. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

15-Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan bu kararların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Millî ekonomiyi kurmak


16-1930’da çıkarılan Hıfzıssıhha Kanunu kolera, veba, tifo, tifüs, çiçek, difteri gibi salgın hastalıkların devlete bildirilmesi mecburiyetini getirmiştir.
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Cevap:  C) Doktor sayısını artırmak


17-Mustafa Kemal’in “Bugünün ihtiyaçlarına uygun kanun yapmak ve onu tatbik etmek ilerleme vasıtalarının en mühimlerindendir.’’
sözüyle aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemi üzerinde durmuştur?
Cevap: A) Çağdaş hukuk


18-Arap harflerinin
– Türkçenin ses yapısına uygun olmaması
– Okuma, yazma öğrenmeyi zorlaştırması
aşağıdaki inkılaplardan hangisinin yapılmasını zorunlu hale getirmiştir?
Cevap: C) Latin harflerinin kabulünü


19-26 Kasım 1934 tarihinde kabul edilen “Lakap ve Unvanların Kaldırılmasına Dair Kanun’’ ile halk arasında ayrıcalık bildiren ağa, paşa, molla, şeyh gibi unvanlar kaldırıldı. Soyadı Kanunu ile ilgili yapılan bu düzenleme Atatürk ilkelerinden hangisi doğrultusunda atılan bir adımdır?
Cevap:  A) Devletçilik


20-  (…) Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözleriyle ilgili olan Atatürk ilkeleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
Cevap: B) Millîyetçilik Halkçılık Laiklik


8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 169 Ders Kitabı Cevapları

21- (…) Aşağıdakilerden hangisi bu amaçları sağlamaya yönelik kanunlardan biri değildir?
Cevap: D) Şeriye ve Evkâf Vekâleti’nin kaldırılması


22- (…) gibi gelişmelerden hangisi veya hangileri etkili olmuştur?
Cevap: C) I ve II


23- (…) Atatürkçü düşünce sistemi ile ilgili verilen sözler aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olarak kullanılamaz?
Cevap: D) Eşitlik


24- (…) Mustafa Kemal belirtilen amaçlara ulaşmak amacıyla aşağıdakilerden hangisinin yapılmasını gerekli görmüştür?
Cevap: D) Saltanatın kaldırılmasını


25-Cumhuriyetin ilk yıllarında temel tüketim maddelerinin ve bazı önemli hizmetlerin devlet eliyle üretilmesi gerçekleştirilmiştir. Devlet ağır sanayi kuruluşlarını açarak ürettiği mallarla sanayinin diğer alanlarının geliştirilmesine öncülük etmiştir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir
Cevap: D) Özel sektörün fabrika kuracak düzeyde sermayeye sahip olmaması


8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 166-167-168-169. Sayfa, 4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.