Cevap Yaz
27 Mayıs 2024, 10:01 - admin Yazdı

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde lise son sınıf öğrencilerinin en son sekizinci sınıfta görmüş olduğu inkılap tarihi dersine ait yeni müfredatın da içinde bulunduğu 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları içeriklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları konusu içerisinde Ali HOCAOĞLU, Duygu KARA, Emrullah ALEMDAR ve Savaş KELEŞ’in yazarlığını yaptığı kitabın içindeki çeşitli etkinliklerin, tabloların, soruların ve cevaplanması gereken tüm etkinliklerin cevapları aşağıda bulunan listede ayrı ayrı açıklamalı şekilde cevapları paylaşılmıştır. Cevaplara ulaşmak için aşağıdan etkinlik isminize uygun yada sayfa numarasına uygun bağlantıyı takip edebilirsiniz.

İçindekiler

1. ÜNİTE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 12-13-14

 • MUSTAFA KEMAL’İN LİDER OLARAK YETİŞMESİNDE ETKİLİ KOŞULLAR Etkinliği Sayfa 15

 • Mustafa Kemal’in Doğduğu Yüzyılda Osmanlı Devleti Etkinliği Sayfa 15

 • Mustafa Kemal’in Okuduğu Okullar Etkinliği Sayfa 16

 • Mustafa Kemal’in Hayatına Yön Veren Şehirler Etkinliği Sayfa 17

 • Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Düşünürler Etkinliği Sayfa 18

 • Mustafa Kemal’in Okuma Sevgisi Etkinliği Sayfa 19

 • 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ Etkinliği Sayfa 19

 • Osmanlı Devleti’nde Fikir Akımları Etkinliği Sayfa 19

 • Siyasi ve Askerî Gelişmeler Etkinliği Sayfa 20-21-22-23-24-25

 • Ekonomik Hayat Etkinliği Sayfa 26

 • Sosyal Hayat Etkinliği Sayfa 27

 • I. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE OSMANLI DEVLETİ Etkinliği Sayfa 28

 • Büyük Savaşa Doğru Etkinliği Sayfa 28

 • Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı Etkinliği Sayfa 29-30

 • Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler Etkinliği Sayfa 31-32

 • I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Zaferleri Etkinliği Sayfa 33-34-35-36-37

 • I. Dünya Savaşı’nda Mustafa Kemal Etkinliği Sayfa 38-39

 • 1915 Olayları, Ermenilerin Sevk ve İskânı Etkinliği Sayfa 40-41

 • Savaş Yıllarında Anadolu Etkinliği Sayfa 42

 • I. Dünya Savaşı’nın Kader Yılı Etkinliği Sayfa 43

 • I. DÜNYA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI Etkinliği Sayfa 44-45

 • Mondros Ateşkes Antlaşması ve Antlaşmanın Uygulanması Etkinliği Sayfa 46

 • Mondros Ateşkes Antlaşması’na Yönelik Tepkiler Etkinliği Sayfa 47

 • Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) ve İmzalanan Barış Antlaşmaları Etkinliği Sayfa 48-49

 • Ölçme ve Değerlendirme Etkinliği Sayfa 50-51-52-53

 

2. ÜNİTE MİLLÎ MÜCADELE 54-55-56

 • MİLLÎ MÜCADELE’YE HAZIRLIK DÖNEMİ Etkinliği Sayfa 57

 • İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919) ve Kuvay-ı Millîye Etkinliği Sayfa 57-58-59

 • Cemiyetler Etkinliği Sayfa 60-61

 • Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı (19 Mayıs 1919) Etkinliği Sayfa 62-63

 • Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi Etkinliği Sayfa 64-65-66-67-68

 • Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Millî Etkinliği Sayfa 69-70-71

 • BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILMASI (23 Nisan 1920) Etkinliği Sayfa 72

 • BMM’nin Açılış Gerekçeleri ve Genel Özellikleri Etkinliği Sayfa 72

 • BMM’ye Karşı Ayaklanmalar Etkinliği Sayfa 73-74

 • İstiklal Mahkemeleri Etkinliği Sayfa 75-76

 • SEVR ANTLAŞMASI (10 Ağustos 1920) Etkinliği Sayfa 77-78-79

 • DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ İLE BU CEPHELERDE ÖNE ÇIKAN ŞAHSİYETLER 80

 • Doğu Cephesi Etkinliği Sayfa 80-81

 • Güney Cephesi Etkinliği Sayfa 82

 • BATI CEPHESİ VE BU CEPHEDE ÖNE ÇIKAN ŞAHSİYETLER Etkinliği Sayfa 83

 • Kuvay-ı Millîye’den Düzenli Orduya Geçiş Etkinliği Sayfa 83-84

 • I. İnönü Muharebesi Etkinliği Sayfa 85-86

 • II. İnönü Muharebesi Etkinliği Sayfa 87

 • Kütahya-Eskişehir Muharebeleri Etkinliği Sayfa 88-89

 • Sakarya Meydan Muharebesi Etkinliği Sayfa 90-91

 • Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi (26-30 Ağustos 1922) Etkinliği Sayfa 92-93

 • MİLLÎ MÜCADELE’NİN SONA ERMESİ VE LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI Etkinliği Sayfa 94

 • Mudanya Ateşkes Antlaşması Etkinliği Sayfa 94

 • Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Etkinliği Sayfa 95-96-97

 • Ölçme ve Değerlendirme Etkinliği Sayfa 98-98-99-10-101

 

3. ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 102-103-104

 • ATATÜRK İLKELERİ Etkinliği Sayfa 105

 • Cumhuriyetçilik Etkinliği Sayfa 105

 • Milliyetçilik Etkinliği Sayfa 105

 • Halkçılık Etkinliği Sayfa 106

 • Laiklik Etkinliği Sayfa 106

 • Devletçilik Etkinliği Sayfa 107

 • İnkılapçılık Etkinliği Sayfa 107-108

 • SİYASİ ALANDAKİ GELİŞMELER Etkinliği Sayfa 109

 • Saltanatın Kaldırılması Etkinliği Sayfa 109

 • Ankara’nın Başkent Olması (13 Ekim 1923) Etkinliği Sayfa 110

 • Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923) Etkinliği Sayfa 110

 • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) Etkinliği Sayfa 111

 • 1924 Anayasası Etkinliği Sayfa 112

 • HUKUK ALANINDAKİ GELİŞMELER Etkinliği Sayfa 113

 • Türk Medeni Kanunu (17 Şubat 1926) Etkinliği Sayfa 114-115

 • EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDAKİ İNKILAPLAR Etkinliği Sayfa 116

 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) Etkinliği Sayfa 116

 • Harf İnkılabı (1 Kasım 1928) Etkinliği Sayfa 117

 • Millet Mektepleri Etkinliği Sayfa 118

 • Türk Tarih Kurumu Etkinliği Sayfa 118

 • Türk Dil Kurumu (12 Temmuz 1932) Etkinliği Sayfa 119

 • Üniversite Reformu Etkinliği Sayfa 120-121

 • Güzel Sanatlar ve Spor Alanındaki Gelişmeler Etkinliği Sayfa 122-123

 • TOPLUMSAL ALANDAKİ İNKILAPLAR Etkinliği Sayfa 124

 • Kılık Kıyafet Düzenlemeleri Etkinliği Sayfa 124

 • Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925) Etkinliği Sayfa 124

 • Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik Etkinliği Sayfa 125

 • Soyadı Kanunu (21 Haziran 1924) Etkinliği Sayfa 125

 • Türk Kadınına Sağlanan Haklar Etkinliği Sayfa 126-127-128

 • EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER Etkinliği Sayfa 129

 • Türkiye İktisat Kongresi (17 Şubat-4 Mart 1923) Etkinliği Sayfa 129

 • Cumhuriyet’in İlk Yıllarındaki Ekonomik Gelişmeler Etkinliği Sayfa 130-131

 • 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ve Türkiye’ye Etkileri Etkinliği Sayfa 132-133

 • SAĞLIK ALANINDAKİ GELİŞMELER Etkinliği Sayfa 134-135

 • TÜRKIYE CUMHURIYETI’NIN TEMELLERI VE ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SISTEMI Etkinliği Sayfa 136-137-138

 • Ölçme ve Değerlendirme Etkinliği Sayfa 139-140-141-142-143

 

4. ÜNİTE İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA 144-145-146

 • ATATÜRK DÖNEMI İÇ POLITIK GELIŞMELER Etkinliği Sayfa 147

 • I ve II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Teşekkülü Etkinliği Sayfa 147

 • Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri Etkinliği Sayfa 147-148-149-150

 • ATATÜRK DÖNEMI TÜRK DIŞ POLITIKASI Etkinliği Sayfa 151

 • Türkiye-Yunanistan İlişkileri Etkinliği Sayfa 152

 • Türkiye-İngiltere İlişkileri ve Musul Sorunu Etkinliği Sayfa 153-154

 • Türkiye-Fransa İlişkileri ve Hatay’ın Ana Vatana Katılması Etkinliği Sayfa 155-156-157

 • Türkiye-SSCB İlişkileri Etkinliği Sayfa 158

 • Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girişi (18 Temmuz 1932) Etkinliği Sayfa 158

 • Balkan Antantı (9 Şubat 1934) Etkinliği Sayfa 158

 • Montreux Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936) Etkinliği Sayfa 159

 • Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937) Etkinliği Sayfa 160

 • Atatürk’ün Ölümü ve İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi Etkinliği Sayfa 161

 • İKI DÜNYA SAVAŞI ARASINDAKI DÖNEMDE DÜNYADA MEYDANA GELEN SIYASI VE EKONOMIK GELIŞMELER Etkinliği Sayfa 161

 • I. Dünya Savaşı Sonrasında Barışı Sağlama Çabaları Etkinliği Sayfa 161-162

 • 1929 Ekonomik Bunalımı (Kara Perşembe) ve Etkileri Etkinliği Sayfa 163-164

 • İki Savaş Arasındaki Dönemde İdeolojilerin Etkileri Etkinliği Sayfa 165-166-167

 • Ölçme ve Değerlendirme Etkinliği Sayfa 168-169-170-171

 

5. ÜNİTE II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 172-173-174

 • II. DÜNYA SAVAŞI Etkinliği Sayfa 175

 • II. Dünya Savaşı’nın Nedenleri Etkinliği Sayfa 175-176-177-178

 • Savaşın Başlaması ve Seyrine Etki Eden Gelişmeler (1 Eylül 1939) Etkinliği Sayfa 179-180-181-182-183

 • Birleşmiş Milletler Teşkilatının Kuruluşu (1 Ocak 1942) Etkinliği Sayfa 184

 • II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE Etkinliği Sayfa 185

 • II. Dünya Savaşı Dönemi’nde Türkiye’nin Dış Politikası Etkinliği Sayfa 185

 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye’deki İç Politik Gelişmeler Etkinliği Sayfa 186

 • II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’deki Ekonomik ve Toplumsal Yansımaları Etkinliği Sayfa 187-188

 • II. DÜNYA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI Etkinliği Sayfa 189

 • Barışı Sağlama Çabaları Etkinliği Sayfa 189-190

 • II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları ve İki Kutuplu Dünya Düzeni Etkinliği Sayfa 191

 • Orta Doğu’nun Yeniden Şekillenmesi Etkinliği Sayfa 192-193-194

 • Ölçme ve Değerlendirme Etkinliği Sayfa 195-196-197-198-199

 

6. ÜNİTE II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA 200-201-202

 

7. ÜNİTE TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE 218-219-220

 

8. ÜNİTE 2 YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 250-251-252

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.