Cevap Yaz
15 Ağustos 2023, 15:27 - Furkan Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 96-97-98-99-100-101-102-103-104. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 96-97-98-99-100-101-102-103-104. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 8. sınıf inkılap tarihi ders kitabı 96-97-98-99-100-101-102-103-104 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 96-97-98-99-100-101-102-103-104. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

8.Sınıf MEB Yayınları T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 96-97-98-99-100-101-102-103-104. Sayfa Cevapları Milli Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 96 Ders Kitabı Cevapları

2. MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ’NDE BATI CEPHESİ

1-Batı Cephesi’nde hangi devlete karşı savaşılmıştır? Söyleyiniz.
Cevap: Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı savaşılmıştır.

2- Millî Mücadele’de Batı Cephesi’nin açılmasında ve Kuvâ-yı Millîye birliklerinin yoğun olarak bu bölgede ortaya çıkmasında hangi olay etkili olmuştur? Söyleyiniz.
Cevap: Bu cephede Kuva-yı Milliye birlikleri 7. madde gereğince itilaf devletlerinin işgallere başlamasına karşın Osmanlı’nın artık yetersiz kalması sebebiyle son cephe olan Batı Cephesinde ortaya çıkmıştır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 97 Ders Kitabı Cevapları

I. İnönü Savaşı’nın sonuçlarından hangileri iç, hangileri dış politika ile ilgilidir? Söyleyiniz
Cevap:

Dış Politika:

 • Afganistan’la bir dostluk antlaşması imzalandı.
 • İtilaf Devletleri savaş sonunda ortaya çıkan yeni durumu görüşmek için Londra Konferansı’nı düzenledi.
 • Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması imzalandı.
 • İtilaf Devletleri’nin Yunanlara olan güveni sarsıldı.

İç Politika: 

 • Meclis, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adıyla yeni Türk Devleti’nin ilk anayasasını kabul etti.
 • Ethem Bey İsyanı tamamen bastırıldı.
 • İstiklal Marşı mecliste millî marş olarak kabul edildi.
 • Halkın düzenli orduya ve Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’ne olan güveni arttı. Askere alma işleri kolaylaştı ve hızlandı.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 98 Ders Kitabı Cevapları

1-Bu anayasa maddelerinden hangisi gelecekte devletin yönetim şeklinin değişeceğini gösterir? Yazınız.
Cevap: Aşağıdaki madde gelecekte devletin yönetim şeklinin değişeceğini göstermektedir.

 • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim şekli, milletin geleceğini doğrudan kendisinin belirlemesi esasına dayanır.

2-Kuvvetler birliği ilkesinin uygulanmasının göstergesi olan maddeyi açıklayınız.
Cevap: Kuvvetler birliği ilkesininin uygulanmasının göstergesi olan madde aşağıdaki maddedir. Bu madde ile beraber seçilen bir vekilin en yüksek yetkide olduğu ve bu yetkiyi diğer birimlere hizmet etmek için kullanıldığı açıklanır.

 • Yürütme gücü ve yasama yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi
  olan Büyük Millet Meclisinde belirir ve toplanır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 99 Ders Kitabı Cevapları

1-İtilaf Devletleri’nin Londra Konferansı’na TBMM Hükûmeti ve İstanbul Hükûmeti’ni birlikte çağırmalarının sebebi nedir? Açıklayınız.
Cevap: İtilaf Devletleri ülke içerisinde ikilik çıkartmak amacıyla TBMM Hükümeti ile İstanbul Hükümeti’ni bir arada çağırmış olabilirler. Böylece birliğimizi bozmaya çalışmaktadırlar.


2-Londra Konferansı’nda İtilaf Devletleri ile TBMM Hükûmeti arasında uzlaşma sağlanamamasının sebepleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Londra Konferansı’nda İtilaf Devletleri, TBMM Hükümeti’ne kabul edilemez bir anlaşma olan Sevr Antlaşması’nı kabul ettirmeye çalıştıkları için aralarında anlaşmazlık çıkıp uzlaşma sağlanamamıştır.


Mustafa Kemal, Londra Konferansı’ndan barış adına bir sonuç alınamayacağını bildiği halde hangi nedenlerle konferansa katılma kararı almıştır? Açıklayınız.
Cevap: Londra Konferansı’na TBMM Hükümeti’nin katılmasının sebebi diğer ülkelerin kamuoyundaki “Türkler barışa yanaşmıyor, savaşı uzatmak istiyorlar.” şeklindeki asılsız iddiaları da boşa çıkarmak için katılım göstermiştir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 100 Ders Kitabı Cevapları

MİLLÎ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!

İstiklal Marşı’nın yazıldığı dönemin şartlarını göz önüne alarak Mehmet Âkif’in “Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın.” sözünü niçin söylediğini açıklayınız.
Cevap: Çünkü İstiklal Marşı milli mücadeleye girmiş, küllerinden büyük bedeller ödeyerek doğmuş bir milletin bağımsızlığını ilan eden bir marş olduğu için böyle bir söz söylemiş olabilir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 102 Ders Kitabı Cevapları

II. İnönü Savaşı (23 Mart-1 Nisan 1921)

Mustafa Kemal’in İsmet Paşa’ya çektiği telgrafta “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus (ters) talihini de yendiniz.” sözünü Millî Mücadele’nin geleceği açısından yorumlayınız.
Cevap: Mustafa Kemal, İsmet Paşa’ya çektiği bu telgraf ile Batı Cephesi’nin Türk milleti için önemini kastetmiştir. Bu Cephe’nin kaybedilmesi durumunda bütün Anadolu’nun tekrardan işgale açık bir hale gelme tehlikesi vardı bu nedenle Atatürk bunun önemini bu şekilde vurgulamıştır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 103 Ders Kitabı Cevapları

Kütahya-Eskişehir Savaşlarında Türk ordusunun Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmesinin nedenlerini söyleyiniz.
Cevap: Bu taktiksel geri çekilme ile beraber Türk Ordusu bildiği bir yere, Yunan Kuvvetleri ise bilmedikleri bir bölgeye çekilerek Atatürk coğrafi avantaj kullanmak istemiştir. Bunu yanı sıra Yunan Kuvvetleri’nin destek kaynaklarından uzaklaşması hedeflenmiştir.


Kütahya-Eskişehir Savaşlarında düzenli ordunun yenilmesi ülke içinde ne gibi tartışmalara yol açmıştır? Açıklayınız.
Cevap: Kütahya-Eskişehir Savaşları sırasında düzenli ordunun yenilmesi ile beraber halkın yeni hükümete olan inancı ve güveni ülkede propaganda yapan muhalif derneklerin de etkisiyle azalmıştır ve isyanlar çıkmasına sebep olmuştur.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 104 Ders Kitabı Cevapları

Eskişehir – Kütahya Savaşları, II. İnönü Savaşı, I. İnönü Savaşı, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Londra Konferansı, İstiklal Marşı’nın Kabulü

Yukarıda verilenleri, boşluklara kronolojik olarak yerleştiriniz.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 104 Ders Kitabı Cevapları


8. T.C. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 96-97-98-99-100-101-102-103-104. Sayfa, Milli Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi başlıklı konuyu detaylı cevaplarıyla paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.