Cevap Yaz
30 Kasım 2022, 18:26 - Furkan Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 134-135-136-137-138-139. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 134-135-136-137-138-139. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar konusunun da içerisinde bulunduğu 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 134-135-136-137-138-139 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 134-135-136-137-138-139. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

8.Sınıf MEB Yayınları T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 134-135-136-137-138-139. Sayfa Cevapları Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 134 Ders Kitabı Cevapları

ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE
2. SİYASAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

1-İnkılap ve ihtilal kavramları arasındaki farkı araştırınız.
Cevap: 

inkılap: Devrim/dönüşüm anlamına gelir.
ihtilal: Devletin siyasal, toplumsal ve ekonomik anlamda kökünü değiştirmek  veya ortadan kaldırmak amacıyla yapılan silahlı hareket.

2-Atatürk hangi nedenlerle farklı alanlarda inkılaplar yapmıştır? Açıklayınız.
Cevap: Atatürk toplumların ihtiyaçlarını gözeterek ve çağdaş bir ülke seviyesine ulaşabilmek için ekonomi, siyaset eğitim, sağlık, ulaşım ve buna benzer bir çok alanda inkılaplar yapmıştır.


Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde yeni bir devletin kurulacağına yönelik belirtiler nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Milli Mücadele döneminde Büyük Millet Meclisi’nin görüşmeler yapması, ordu kurması, ülkenin düşmanlardan kurtulabilmesi için hamleler yapması en büyük etkiyi yapmıştır. Ayrıca Büyük Millet Meclisi’nin anayasa yayınlaması en büyük belirtilerdendir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 135 Ders Kitabı Cevapları

Mustafa Kemal, saltanatın kaldırılması konusunda “bitmiş bir gerçek” sözüyle ne demek istemiştir? Açıklayınız
Cevap: Atatürk, saltanat sistemi günümüz çağının şartlarını ve ihtiyaçlarını karşılayamaması ve suistimal edilmesi nedeniyle artık günümüzde istenilse bile kullanılamayacak bir sistem olması nedeniyle böyle bir söz söylemiştir.


Saltanatın kaldırılmasına rağmen halifeliğin devam etmesinin sebepleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: İnsanların yeni kurulacak devlete karşı bir anda cephe almasını önlemek ve gerekli alt yapıyı ve eğitimi vererek insanları bilinçlendirdikten sonra bu inkılapları uygulamış olabilirler.


Bir devlet için başkentin önemi nedir? Söyleyiniz.
Cevap: Bir devletin başkenti o ülkenin kalbi ve beynidir. Bir vücutta kalp ve beyin olmadan çalışamaz aynı şekilde bir ülkenin başkenti olmadan da çalışamaz. Devletin yasama-yürütme ve yargı makamlarının genel merkezi burada bulunur. Devletin cumhurbaşkanı, meclisi bu bölgede bulunduğu için en önemli noktadır.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 136 Ders Kitabı Cevapları

Ankara’nın başkent yapılmasında stratejik konumunun ne gibi etkisi olmuştur? Açıklayınız.
Cevap: Ankara’nın o sırada işgal edilmeyen bölgelerin en merkezi noktası olması nedeniyle yani konumu itibari ile stratejik etkisi olmuştur.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 137 Ders Kitabı Cevapları

Millî Mücadele Dönemi’nde millî egemenliğe dayalı bir devlet kurulmasına rağmen cumhuriyetin ilanı niçin daha sonraya bırakılmıştır? Tartışınız.
Cevap: Henüz cumhuriyetin ilanı için gereken zeminlerin inşa edilmemesi nedeniyle cumhuriyetin ilanı sonraya bırakılmış olabilir.

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 138 Ders Kitabı Cevapları

1-Meclis hükûmeti sistemi ile kabine sistemi arasındaki farkı araştırınız.
Cevap: 

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 138 Ders Kitabı Cevapları


2-Mustafa Kemal “Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi ile devlet şekli demektir.” sözüyle cumhuriyet yönetiminin hangi özelliğini vurgulamıştır Açıklayınız.
Cevap: Cumhuriyet yönetiminin demokrasi ile kavram bakımından aynı anlama geldiğini vurgulamıştır. 

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 139 Ders Kitabı Cevapları

1921 Anayasası’ndan kısa bir süre sonra niçin yeni bir anayasa hazırlanmıştır? Açıklayınız.
Cevap: Cumhuriyetin ilanı öncesinde meydana gelen isyanlar ve kurtuluş savaşı sırasında meydana gelen ani gelişen olaylara müdahale etmek ve daha katı olabilmek adına böyle bir kurallar getirilmiştir. Ancak daha sonrasında bu olayların yatışması ve devletin temellerinin oturmasından sonra daha mâkul kanunlar ilan edilmiştir.


Aşağıdaki ifadelerin saltanat ve cumhuriyet kavramlarındaki karşılıklarını boşluklara yazınız.
Cevap:

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 139 Ders Kitabı Cevapları


1-Halifenin TBMM tarafından atanmasını TBMM’nin otoritesi açısından değerlendiriniz.
Cevap: Halifenin devletten üstün olmadığını vurgulamak amacıyla ve TBMM’nin en yüksek makam olduğunu belirtmek bakımından çok önemli bir karardır.

2-Halifeliğin kaldırılması Atatürk ilkelerinden hangilerinin güçlenmesine katkı sağlamıştır? Açıklayınız.
Cevap: Atatürk’ün ilkelerindne laiklik, cumhuriyetçilik ve eşitlik ilkelerine katkı sağlamıştır.


8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları 134-135-136-137-138-139. Sayfa, Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.