Cevap Yaz
29 Kasım 2022, 23:32 - Zülal Güneş Yazdı

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 50-51. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

12.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 50-51. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 12. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde I. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları konusunun bulunduğu 12. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 50-51 Cevapları konusunu paylaştık.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 50-51. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

12.Sınıf MEB Yayınları T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 50-51. Sayfa Cevapları I. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 50 Ders Kitabı Cevapları

1-2. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız

1. Osmanlı hâkimiyeti altındaki Arapların büyük bir kısmı, I. Dünya Savaşı’nda İngiltere’nin yanında yer almıştır. Buna göre milliyetçilik ve İslamcılık akımlarının Araplar üzerindeki tesiri nasıl değerlendirilebilir?
Cevap: Araplar kendi çıkarları için İslamcılık akımında vazgeçmiş ve bu zamana kadar birlikte yaşadıkları milleti hiçe saymıştır. 

2. İngilizlerin Filistin konusunda önce Araplara özel yönetim vaad etmesi ardından da bunu bir “Haçlı Seferi” olarak adlandırması İngilizlerin Orta Doğu politikası hakkında ne gibi ipuçları vermektedir?
Cevap: Orta Doğuyu kendi himayesi altında tutarak sömürgeyi amaçlamıştır. 


Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

3. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin İttifak Devletleri’nin yanında savaşa katılmasının sebepleri nelerdir? Açıklayınız
Cevap: Siyasette yalnızlığı bitirmek ve çıkar doğrultusunda İttifak grubunda yer almışızdır. 

4. Osmanlı Devleti’nin Çanakkale Cephesi’ndeki başarısının I. Dünya Savaşı’nın gidişatı üzerindeki etkileri nelerdir?
Cevap: Çanakkale Savaşını kazanmamız ile I. Dünya savaşının uzamasını sağlamışızdır. 

5. İngiltere’nin Irak Cephesi’ni açarak ulaşmak istediği hedefler nelerdir?
Cevap: Petrol yataklarını almak istediği için bu bölgede cephe açıp bölgenin hakimiyetini sağlamak istemiştir. 

6. I. Dünya Savaşı’nda Mustafa Kemal’in savaştığı cepheleri yazınız
Cevap: Kafkas, Çanakkale ve Suriye-Filistin cephelerinde savaşmıştır. 

7. Paris Barış Konferansı’nda İtilaf Devletleri arasında hangi konularda anlaşmazlıklar yaşanmıştır?
Cevap: Osmanlı Devleti topraklarını bölüşmede anlaşmazlıklar yaşamışlardır. 


Yandaki tabloya göre 8. ve 9. soruları cevaplayınız.

8. Yandaki tabloda verilen kararlardan hangileri Türk milleti lehinedir?
Cevap: Wilson prensipleri Türk milletinin lehinedir. 

9. Wilson Prensipleri’nin 12. Maddesi ile Paris Barış Konferansı kararı birbiriyle neden çelişmektedir?
Cevap: Paris Barış konferansında çoğunluk kuramayan devletler sahte belgeler ile çoğunluk göstererek bu yerleri almaya çalışmışlardır. Bu da Wilson prensiplerine ters bir davranıştır. 


Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

10. Mustafa Kemal’le ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Cevap: E) Katıldığı ilk savaş, Çanakkale Muharebeleridir.

11. I. Çanakkale
II. Suriye
III. Kafkas

Yukarıda verilen cephelerden hangileri I. Dünya Savaşı’nda, Osmanlı Devleti’nin taarruz amaçlı açtığı cepheler arasında yer alır?
Cevap: C) Yalnız III


12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Sayfa 51 Ders Kitabı Cevapları

12. (…) Bu bilgiye göre, I. Dünya Savaşı öncesinde devletlerarası bloklaşmanın ortaya çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Cevap: B) 1830 İhtilalleri’nin sonuçları


13. Aşağıdaki devletlerden hangisi Paris Barış Konferansı’na katılmamıştır?
Cevap: B) Rusya


14. I. Arnavutluk
II. Batı Trakya
III. On İki Ada
Yukarıda verilen topraklardan hangilerini Osmanlı Devleti Balkan Savaşları’nda kaybetmiştir?
Cevap: C) I ve II


15. I. Dünya Savaşı’nda yaşanan;
I. Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması,
II. ABD’nin savaşa katılması,
III. Bulgaristan’ın savaşa katılması,
gelişmelerinden hangileri İtilaf Devletleri’nin lehine sonuçlanmıştır?
Cevap: B) Yalnız II 


16. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin esasları Paris Barış Konferansı’nda belirlenmemiştir?
Cevap: D) Sevr Antlaşması


17. I. Dünya Savaşı’nda, İngiltere’nin Araplarla iş birliği yapmak için imzaladığı gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Mac Mahon


18. (…) maddelerinden hangileri imparatorlukların parçalanmasında etkili olmuştur?
Cevap: C) Yalnız III


19. (…) Buna göre Avusturya ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: D) Donanması zayıflamıştır


20. (…) Yaşanan bu gelişmeler üzerine Sovyet Rusya aşağıdaki antlaşmalardan hangisini imzalayarak savaştan çekilmiştir?
Cevap: C) Brest Litowsk Antlaşması

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.