Cevap Yaz
4 Şubat 2024, 20:56 - Furkan Yazdı

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 38-39-40-41-42-43-44-45. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 38-39-40-41-42-43-44-45. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 4. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 1. Ünite Sonu Değerlendirme konusunun bulunduğu 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38-39-40-41-42-43-44-45 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 38-39-40-41-42-43-44-45. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 38-39-40-41-42-43-44-45. Sayfa Cevapları 1. Ünite Sonu Değerlendirme

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları MEB Yayınları

A) Aşağıdaki bulmacayı çözünüz. 

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları MEB Yayınları

B) Cümlelerdeki boşlukları, verilen kelimelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.
Cevap:

1. Magmanın yeryüzüne ulaştığında soğuyarak katılaşmasıyla __kayaç__ oluşur
2. Fosilleşmenin olması için canlı kalıntısının __hava__ ile temasının hemen kesilmesi
gerekir.
3. Fosiller üzerinde çalışan bilim insanlarına __paleontolog__. denir.
4. Dünya’daki __bor__ madeninin yaklaşık %73’ü Türkiye’de bulunmaktadır.
5. Dünya kendi etrafında bir tam dönüşünü __24 saatte__ tamamlar.
6. Dünya kendi etrafında dönerken Güneş ışığının ulaştığı bölgeler __aydınlık__ olur.
7. Fosilleri inceleyen bilim dalına __paleontoloji__ denir.
8. Yer kabuğu, okyanus ve deniz tabanında daha __ince__ olur.
9. Dünya kendi etrafında __dönme__ hareketi yapar.
10. Dünya kendi etrafında dönerken Güneş ışığının ulaşmadığı bölgeler __karanlık__ olur.


C) Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin başına “D”, yanlış ifadelerin başına “Y” yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğrularını altlarındaki noktalı alanlara yazınız

1. (D) Yer kabuğu kayaçlardan oluşur.
2. (D) Kayaçlar, insan faaliyetleri ile parçalara ayrılır.
3. (D) Kayaçlar, yapılarındaki minerallerden dolayı farklı parlaklıkta olabilir.
4. (Y) Yer kabuğundaki taşlaşmış canlı kalıntılarına maden denir.
Doğrusu: Yer kabuğundaki taşlaşmış canlı kalıntısına fosil denmektedir.

5. (Y) Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma süresi 2 yıldır.
Doğrusu: Dünya’nın güneş etrafında dolanma süresi 2 değil, 1 yıldır.

6. (D) Dünya’nın kendi etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur.

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları MEB Yayınları

1. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

I. Gece ve gündüzün oluşması
II. Bir yılın 365 gün 6 saat olması
III. Bir günün 24 saat sürmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri Dünya’nın dönme hareketi ile ilgilidir?
Cevap: B) I ve III


2. Esin Öğretmen, öğrencilerinden Dünya’nın hareketleri ve bu hareketlerin sonuçlarıyla ilgili kavram kartları hazırlamalarını istemiştir. Hazırlanan kavram kartları aşağıda verilmiştir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kavram kartları ile eşleşmez?
Cevap: C) Dünya’nın Güneş etrafındaki bir tam tur süresidir.


3. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde çıkan ve ekonomik değer taşıyan bir maden değildir?
Cevap: B) Kum


4. Kayaçlarla ilgili ödev hazırlayan öğrenciler, kayaçların parçalanıp dönüşmesiyle ilgili aşağıdaki kartonları panoya asacaklardır.

Öğrencilerin kayaçları küçükten büyüğe sıralayabilmesi için kartonları hangi sırayla asmaları gerekir?
Cevap: A) I-III-II-IV


5. I. Milyonlarca yıl öncesine ait canlıların kalıntılarıdır.
II. Sadece bitkilerin fosilleri bulunabilir.
III. Bulundukları bölgelerin yapısı ve iklim özellikleri hakkında bilgi verir.

Fosiller ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Cevap: B) I ve III

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları MEB Yayınları

6. I. Gece ve gündüz oluşur.
II. Dünya bu hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar.
III. Bu hareketi kendi etrafında dönerek gerçekleştirir.

Bu ifadelerden hangileri Dünya’nın dolanma hareketi ile ilgilidir?
Cevap: A) Yalnız II


7. I. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir.
II. Kayaçların yapısında mineraller bulunur.
III. Geçmişte yaşamış canlıların kalıntı ve izleri kayaçları oluşturur.

Kayaçlarla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?
Cevap: A) I ve II


8. Kayaçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Kayaçların tamamı sert ve dayanıklı bir yapıdadır.


9. Görsel Sanatlar dersinde Güneş’i hep sol üst köşeye çizen Defne’ye öğretmeni, Güneş’in gün boyunca sabit kalıp kalmadığını sormuş ve bir gün boyunca Güneş’in konumunu belirli aralıklarla gözlemleyip çizmesini istemiştir. Defne gün içinde yaptığı gözlemler sonucunda aşağıdaki şekli oluşturmuştur.

Buna göre Güneş’in gün içindeki konumunun değişmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Dünya, kendi etrafında döndüğü için Güneş’in konumu değişmektedir. 

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

10. Fosiller, Dünya’nın geçmişi hakkında önemli bilgiler saklar. Koşullar uygun olduğunda fosil oluşabilir. Fosilleşme farklı şekillerde gerçekleşir. Fosilleşmenin gerçekleşmesi için en uygun koşullar karadan daha çok deniz tabanında oluşur. Çünkü ayrışma sonucu sürekli karadan denize taşınan mineraller deniz tabanında birikir. Canlı kalıntılarının üzeri bazı minerallerle dolar ve bu kalıntılar taşlaşır. Zamanla taşlaşan kalıntı fosilleşmiş olur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Cevap: D) Canlı kalıntısının bütün bölümleri eksiksiz fosilleşebilir.


11. Dünya’nın kendi etrafında yaptığı harekete dönme hareketi, Güneş etrafında yaptığı
harekete ise dolanma hareketi denir. Öğretmen sınıfa elinde bir fener ile girer. Sınıfın perdelerini kapatır. Karanlık bir ortam elde ettikten sonra bir öğrenciyi yanına çağırır. Öğrenciden Dünya modelini elinde tutmasını ister. Öğretmen feneri açarak Dünya modeline doğru tutar. Öğrencinin Dünya modelini yavaş yavaş döndürmesini ister.

Yapılan bu etkinlikte öğrenciler aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır:
I. Gece ve gündüzün oluşumu modellenmiştir.
II. Bir yılın oluşumu modellenmiştir.
III. Dünya’nın dolanma hareketi modellenmiştir.

Öğrencilerin ulaştığı sonuçlardan hangileri doğrudur?
Cevap: A) Yalnız I


12. Milena, madenler ve kullanım alanlarıyla ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır.

Milena’nın hazırladığı tabloyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: D) Bor ve bakırın kullanım alanı değişirse tablo doğru olur. 

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları

13. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş etrafında yaptığı harekete benzer bir harekettir?
Cevap: C) Lambanın etrafında uçan kelebeğin hareketi


14 Aşağıdaki görselde Dünya’nın yaptığı hareketler numaralandırılarak verilmiştir.

I. Dünya’nın 1. hareketi sonucunda gece ve gündüz oluşur.
II. Dünya’nın 1. hareketinde; Dünya, Güneş etrafında başladığı noktaya 1 yılda gelir.
III. Dünya 2. hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar.

Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Cevap: B) I ve III


15. Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonucu oluşur. Dünya bu hareketi tamamlar.
Yukarıda verilen sembollerin yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Cevap: D) Gece-gündüz 24 saatte 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.