Cevap Yaz
12 Aralık 2023, 14:39 - Sena Yazdı

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

4.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 4. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Classroom Rules konusunun bulunduğu 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22. Sayfa Cevapları Pasifik Yayınları

4.Sınıf Pasifil Yayınları İngilizce Ders Kitabı 10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22. Sayfa Cevapları Classroom Rules

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları Pasifik Yayınları

1. Follow the lines and find the objects. Then, listen and repeat. 
Çeviri: Çizgileri takip edin ve nesneleri bulun. Daha sonra dinleyin ve tekrarlayın.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları Pasifik Yayınları

2. Listen and number.
Çeviri: Dinle ve numaralandır.
Cevap: 

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları Pasifik Yayınları


3. Listen and repeat.
Çeviri: Dinle ve tekrar et.


4. Work in pairs. Use the keywords. Make dialogues as in part 2.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Anahtar kelimeleri kullanın. Bölüm 2’deki gibi diyaloglar yapın.
Cevap: 

Student: May I leave now Teacher?
Teacher: Yes, of course.

A: Give me the toy car, please
B: Sure. Here you are. 

– Can I go out?
– Yes, of course.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları Pasifik Yayınları

5. Look and listen. Then, work in pairs. Choose three pictures and act out dialogues as in track 4.
Çeviri: Bak ve dinle. Daha sonra çiftler halinde çalışın. Üç resim seçin ve 4. parçadaki gibi diyalogları canlandırın.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları Pasifik Yayınları

6. Colour and cut the finger puppets. Work in pairs. Ask and answer questions with “May/Can I…..?”. Say instructions and act out. 
Çeviri:
Parmak kuklalarını renklendirin ve kesin. Çiftler halinde çalışın. “Mayıs/Yapabilir miyim….?” ile soru sorun ve cevaplayın. Talimatları söyleyin ve harekete geçin.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları Pasifik Yayınları

7. Look, read and say the answers. Then, work in pairs and act out. 
Çeviri:
Bakın, okuyun ve cevapları söyleyin. Daha sonra çiftler halinde çalışın ve harekete geçin
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları Pasifik Yayınları


8. Work in pairs. Ask for permission, make requests and answer.
Çeviri:
Çiftler halinde çalışın. İzin isteyin, istekte bulunun ve cevap verin.
Cevap:

You : Can I go out?→ (Sen: Dışarı çıkabilir miyim?)
Your friend : Yes, you can.→
(Senin arkadaşın: Evet yapabilirsin.)
You : Say that again, please.→ (Sen: Tekrar edin lütfen.)
Your friend : Yes, you can go out. → (Senin arkadaşın: Evet dışarı çıkabilirsin.)


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları Pasifik Yayınları

9. Play in groups of three and roll the dice. Move the number of spaces on the dice. The first student at “FINISH” is the winner. 
Çeviri: Üçlü gruplar halinde oynayın ve zarları atın. Zardaki boşluk sayısını hareket ettirin. “FINISH”de ilk olan öğrenci kazanır.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Pasifik Yayınları

10. Let’s remember the numbers. Listen and repeat.
Çeviri:
Rakamları hatırlayalım. Dinle ve tekrar et.


11. Count from 1 to 20.
Çeviri: 1’den 20’ye kadar sayın.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Pasifik Yayınları

12. Let’s count from 20 to 50. Listen and repeat.
Çeviri: 20’den 50’ye kadar sayalım. Dinleyin ve tekrarlayın.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Pasifik Yayınları

13. Listen and circle.
Çeviri: Dinleyin ve daire içine alın.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Pasifik Yayınları


14. Count the numbers from 1 to 50.
Çeviri: 1’den 50’ye kadar sayıları sayın.


15. Say the numbers below.
Çeviri: Aşağıdaki sayıları söyleyin.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları Pasifik Yayınları

16. Play in groups of four. Roll the dice and move forward. Say the number or answer the question in this box. 
Çeviri: Dörtlü gruplar halinde oynayın. Zarları atın ve ilerleyin. Numarayı söyleyin veya bu kutudaki soruyu yanıtlayın.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları Pasifik Yayınları

17. Write the numbers in the puzzle.
Çeviri:
Sayıları bulmacanın içine yazın.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları Pasifik Yayınları


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları Pasifik Yayınları

Prepare a visual dictionary. Write the new words. Stick or draw pictures for them.
Çeviri:
Görsel bir sözlük hazırlayın. Yeni kelimeleri yazın. Onlar için resimler yapıştırın veya çizin.


Prepare simple puppets and make dialogues as in part 6. Ask for and give permission. 
Çeviri:
Basit kuklalar hazırlayın ve 6. bölümdeki gibi diyaloglar yapın. İzin isteyin ve verin.


Prepare a poster of classroom rules. Draw or stick pictures.
Çeviri:
Sınıf kurallarını içeren bir poster hazırlayın. Resim çizin veya yapıştırın.


Read the sentences and give points to yourself between 0 and 5.
Çeviri: Cümleleri okuyun ve kendinize 0 ile 5 arasında puan verin.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.