Cevap Yaz
15 Ağustos 2023, 15:42 - Furkan Yazdı

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 23-24-26-29-30-31-32. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 23-24-26-29-30-31-32. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusunda 4. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 4 sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Nationality ünitesi cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 23-24-26-29-30-31-32. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 23-24-26-29-30-31-32. Sayfa Cevapları Nationality

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23 MEB Yayınları

1) I am from Turkey (Ben Türkiye’denim.)
I am Turkish. (Ben Türk’üm.)

2) She is from Russia. (O Rusya’den.)
She is Russian. (O Rus.)

3) She is from Britian. (O İngiltere’den..)
She is British. (O İngiliz.)

4) He is from France. (O Fransa’dan.)
He is France. (O Fransız.)

5) He is from Germany. (O Almanya’dan.)
He is German. (O Alman.)

6) They are from the USA. (Onlar USA’den/Amerika Birleşik Devletleri’nden.)
The are American. (Onlar Amerika’n.)

7) He is from Japan. (O Japonya’dan.)
He is Japanese. (O Japon.)


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23 MEB Yayınları


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 24 MEB Yayınları

3. Draw, color, and talk.
Çeviri: 3. Çizin, renklendirin ve söyleyin.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 24 MEB Yayınları

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 26 MEB Yayınları

Listen and match.
Çeviri: Dinle ve Eşleştir.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 26 MEB Yayınları

4. Look at the map ask and answer.
Çeviri: Haritaya bakın ve sorun.
Cevap:

Where is Hatay? (Hatay nerede?)
It’s in in the South. (Güneyde)

Where is Hakkari? (Hakkari nerede?)
It’s in the east. (Doğuda)


5. Give directions, follow the dots and take 5 objects.
Çeviri: Yön verin, noktaları takip edin ve 5 nesne alın.
Cevap: Go two dots east, take the car. Go three dots east and take the ball. Go three dots east and one dots south, take the teddy bear. Go one dots west and south, take the Eraser. Go six dots west and take the pencil sharpener.

Çeviri: İki nokta doğuya git, arabayı al. Üç nokta doğuya git ve topu al. Üç nokta doğuya ve bir nokta güneye git, oyuncak ayıyı al. Bir nokta batıya ve güneye git, silgiyi al. Altı nokta batıya git ve kalemtıraşı al.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 29 MEB Yayınları

1. Match the countries with the nationalities.
Çeviri: Ülkeleri milliyetlerle eşleştirin. ⇔ 

1. Japan ⇔  Japanese
2. Britain ⇔  British
3. Pakistan ⇔  Pakistani
4. The USA ⇔  American
5. Iran ⇔  Iranian
6. Turkey ⇔  Turkish
7. Russia ⇔  Russian
8. Germany ⇔  German
9. Iraq ⇔  Iraqi


2. Write the nationalities or the countries.
Çeviri:  Milliyetleri veya ülkeleri yazın.
Cevap:

1. Akira is from __Japan__. She is Japanese.

2. Sam is from the USA. He is __American__.

3. Aref is from __Iran__. He is Iranian.

4. Dimitri is from __Russia__. He is Russian.

5. Katrin is from Germany. She is __German__.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 30 MEB Yayınları

3. Match the people with their suitcases.
Çeviri: İnsanları bavullarıyla eşleştirin.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 30 MEB Yayınları


4. Look at the pictures above, ask, and answer.
Çeviri: Yukarıdaki resimlere bakın, sorun ve cevaplayın.
Cevap.

2. A: Where is Sam From?
B: He is from USA. He is American.

3. A: Where is Mustafa from?
B: He is from Turkey. He is Turkish.

4. A: Where is Adele from?
B: She is from France. She is french.

5. A: Where is Katrin from?
B: She is from Germany. She is German.

6. A: Where is Akira from?
B: She is from Japan. She is Japanese.

7. A: Where is Ian
B: He is from Britain. He is British.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 31 MEB Yayınları

5. Use the compass and find the countries.
Çeviri: Pusulayı kullanın ve ülkeleri bulun.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 31 MEB Yayınları

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32 MEB Yayınları

6. Look at the map and write True(T) or False(F).
Çeviri: Haritaya bakın ve Doğru(T) veya Yanlış(F) yazın.

1.Çanakkale is in the west. __T__ (Çanakkale batıdadır.)
2. Gaziantep is in the north. __F__ (Gaziantep kuzeydedir.)
3. Ordu is in the north. __T__ (Ordu kuzeydedir.)
4. Antalya is in the south. __T__ (Antalya güneydedir.)
5. Kars is in the west. __F__ (Kars batıdadır.)
6. Van is in the east. __T__ (Van doğudadır.)


7. Follow the instructions and find the secret code.

a) Walk 3 steps to the south and circle the letter.
b) Walk 4 steps to the east and circle the letter.
c) Walk 3 steps to the south and circle the letter.
d) Walk 2 steps to the east and circle the letter.
e) Walk 5 steps to the north and circle the letter.
f) Walk 3 steps to the est and circle the letter.
g) Walk 1 step to the north and circle the letter.

  • a) Güneye doğru 3 adım yürüyün ve harfi daire içine alın.
  • b) Doğuya doğru 4 adım yürüyün ve harfi daire içine alın.
  • c) Güneye doğru 3 adım yürüyün ve harfi daire içine alın.
  • d) Doğuya doğru 2 adım yürüyün ve harfi daire içine alın.
  • e) Kuzeye doğru 5 adım yürüyün ve harfi daire içine alın.
  • f) En fazla 3 adım yürüyün ve harfi daire içine alın.
  • g) Kuzeye doğru 1 adım yürüyün ve harfi daire içine alın.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32 MEB Yayınları

SECRET CODE (Gizli Kod): TURKISH


8. Use the card and play memory game.
Çeviri: Kartı kullanın ve hafıza oyunu oynayın.


4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 23-24-26-29-30-31-32. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 23-24-26-29-30-31-32. Sayfa, Nationality Ünitesi içerisinde eksik veya hatalı bir kısım ile karşılaşmanız halinde bunu bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.