Cevap Yaz
16 Ağustos 2022, 12:41 - Sena Yazdı

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 83-84-85-86-87-88-89. Sayfa Cevapları CEM Yayınları

4.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 83-84-85-86-87-88-89. Sayfa Cevapları CEM Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 4. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Fun With Science Ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 4. sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 83-84-85-86-87-88-89 cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 83-84-85-86-87-88-89. Sayfa Cevapları CEM Yayınları

4.Sınıf CEM WEB Ofset Yayınları İngilizce Ders Kitabı 83-84-85-86-87-88-89. Sayfa Cevapları Fun With Science

4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 83 Ders Kitabı Cevapları

1. Look at the picture below. Where are the children?
Çeviri: Aşağıdaki resme bakınız. Çocuklar nerede?
Cevap: Children in the lab
(Çocuklar laboratuvarda)


2. Do you know the words below? Ask your teacher and learn. Then match them with the equipment.
Çeviri: Aşağıdaki kelimeleri biliyor musunuz? Öğretmenine sor ve öğren. Daha sonra bunları ekipmanla eşleştirin.
Cevap:
4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 83 Ders Kitabı Cevapları


3. Find the words.
Çeviri: Kelimeleri bulun.
Cevap:
4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 83 Ders Kitabı Cevapları1


4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 84 Ders Kitabı Cevapları

4. Listen, point and repeat.
Çeviri: Dinleyin, işaretleyin ve tekrarlayın.


5. Ask and answer about the pictures above.
Çeviri: Yukarıdaki resimler hakkında soru sorun ve cevaplayın.
Cevap: 

Where is the magnifier? (Büyüteç nerede?)
– On the notebook. (Not defterinin üzerinde.)

Where is the microscope? (Mikroskop nerede?)
– In front of the box. (Kutunun önünde.)


6. Listen and tick the objects you hear.
Çeviri: Dinleyin ve duyduğunuz nesneleri işaretleyin.
Cevap:
4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 84 Ders Kitabı Cevapları


4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 85 Ders Kitabı Cevapları

7. Listen and label Tom, Kate, Jack, Mike and Amanda.
Çeviri: Tom, Kate, Jack, Mike ve Amanda’yı dinleyin ve etiketleyin.
Cevap:
4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 85 Ders Kitabı Cevapları


8. Look at the picture above again. Red, find and match.
Çeviri: Yukarıdaki resme bir kez daha bakın. Kırmızı, bul ve eşleştir.
Cevap:
4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 85 Ders Kitabı Cevapları1


9. Work in pairs. Ask and answer.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Sor ve cevapla.
Cevap:

Where is computer? (bilgisayar nerede?)
– It’s on the table. (Masanın üzerinde.)

Where are pencils? (Kurşun kalemler nerede?)
– They are in the pencil box. (Kalem kutusunun içindeler.)


4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 86 Ders Kitabı Cevapları

10. Listen and draw.
Çeviri: Dinleyin ve çizin.
Cevap:
4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 86 Ders Kitabı Cevapları


11. Look at the picture above. Write True (T) or False (F).
Çeviri: Yukarıdaki resme bakın. Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.
Cevap: 

(F) 1. The glass is behind the laptop. (Cam dizüstü bilgisayarın arkasında)

(T) 2. The tubes are on the shelves. (Tüpler rafların üzerinde.)

(T) 3. The magnifier is under the table. (Büyüteç masanın altındadır.)

(F) 4. The bottle is near the goggles. (Şişe gözlüğün yanında.)

(T) 5. The laptop is in front of the bottle. (Dizüstü bilgisayar şişenin önünde.)

(T) 6. The magnifier is in the box. (Büyüteç kutunun içindedir.)


4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 87 Ders Kitabı Cevapları

12. Let’s do an experiment. Listen and circle the words you hear.
Çeviri: Haydi bir deney yapalım. Dinleyin ve duyduğunuz kelimeleri daire içine alın.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 87 Ders Kitabı Cevapları


13. Guess the result of the experiment and find the correct picture.
Çeviri: Deneyin sonucunu tahmin edin ve doğru resmi bulun.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 87 Ders Kitabı Cevapları1 


14. Ask your teacher and learn the extra words in activity 12.
Çeviri: Öğretmeninize sorun ve 12. aktivitedeki ekstra kelimeleri öğrenin.


4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 88 Ders Kitabı Cevapları

15. Look at the steps of being scientific and the pictures carefully. Then match them.
Çeviri: Bilimsel olma aşamalarına ve resimlere dikkatlice bakın. Sonra onları eşleştirin.
Cevap:

4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 88 Ders Kitabı Cevapları


16. Read and tick the sentence / sentences you do.
Çeviri: Yaptığınız cümleyi/cümleleri okuyup işaretleyin.
Cevap:

(✓) I think scientifically. I study a lot. Because I love my country. (Bilimsel düşünüyorum. Çok çalışıyorum. Çünkü ben ülkemi seviyorum.)

(✓) I do my homework every day. Because I am responsible for my country. (Ev ödevimi her gün yaparım. Çünkü ben ülkemden sorumluyum.)

(✓) I only do my homework at weekends. (Ödevlerimi sadece hafta sonları yaparım.)


4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 89 Ders Kitabı Cevapları

17. Look at the pictures. Ask and learn their names.
Çeviri: Resimlere bakın. Adlarını sorun ve öğrenin.


18. Put the pictures into order. Then listen and check.
Çeviri: Resimleri sıraya koyun. Sonra dinleyin ve kontrol edin.
Cevap:
4. Sınıf İngilizce CEM Yayınları Sayfa 89 Ders Kitabı Cevapları


4.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 83-84-85-86-87-88-89. Sayfa, Fun With Science Ünitesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.