Cevap Yaz
20 Kasım 2023, 15:42 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 152-153-154-155-156-157-158-159. Sayfa Cevapları Başak Yayınları

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 152-153-154-155-156-157-158-159. Sayfa Cevapları Başak Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Festivals Ünitesine ait çalışmaların bulunduğu 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 152-153-154-155-156-157-158-159 Cevapları konusunu paylaştık. Festivals Ünitesi içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 152-153-154-155-156-157-158-159. Sayfa Cevapları Başak Yayınları

5.Sınıf Başak Yayınları İngilizce Ders Kitabı 152-153-154-155-156-157-158-159. Sayfa Cevapları Festivals

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 152 Başak Yayınları

6c. Read again and number the pictures. 
Çeviri: Tekrar okuyun ve resimleri numaralandırın.

Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 152-153-154-155-156-157-158-159. Sayfa Cevapları Başak Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 153 Başak Yayınları

6d. Read the texts below and correct the information mistakes. 
Çeviri: Aşağıdaki metinleri okuyun ve bilgi hatalarını düzeltin.

Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 153 Başak Yayınları


7a.Listen and guess the course subject. 
Çeviri: Dersin konusunu dinleyin ve tahmin edin.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 154 Başak Yayınları

7b. Find and match. 
Çeviri: Bulun ve eşleştirin.

Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 154 Başak Yayınları


7c. Write and say the numbers. 
Çeviri: Rakamları yazın ve söyleyin.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 155 Başak Yayınları

In groups, prepare a poster on one of these festivals. Then, present it to your friends. 
Çeviri: Gruplar halinde bu festivallerden birinde bir poster hazırlayın. Ardından, arkadaşlarınıza sunun.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 156 Başak Yayınları

1. Label the pictures. Then, listen and check. 
Çeviri: Resimleri etiketleyin. Daha sonra dinleyin ve kontrol edin.

Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 156 Başak Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 157 Başak Yayınları

2. Write the numbers.
Çeviri: Numaraları yaz.

Cevap: 

100→ one hundred 
700→ seven hundred
605→ six hundred five
493→ four hundred ninety three
800→ eight hundred
440→ four hundred and forty
527→ five hundred twenty seven
1000→ thousand


3. Complete the sentences using the words below.
Çeviri:

Cevap: 

1. We have __guests__ from different countries for the Children’s Day.
2. Duygu __celebrates__ Children’s Day in April.
3. Chen decorates his house with __firecracker__ for Chinese New Year.
4. Chen __watches__ dragon dancers at Chinese New Year.
5. Chen __lights up__ lanterns for Chinese New Year.
6. Chen’s mother cleans their __house__ .
7. Latika __decorates__ her house with lights and candles for Diwali.
8. Latika and her family watch the __firework__ shows at Diwali.
9. Children wear __traditional__ clothes for the parade.
10.Safiya visits her __concerts__ at Ramadan Feast.
11.Larry’s favourite festival is Independence Day. He goes to the __relatives__ on this day.
12.We hang Turkish __flag__ everywhere on Youth and Sports Day, Republic Day, Children’s Day and Victory Day.


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 158 Başak Yayınları

4. Talk about your favourite festivals. Give reasons.
Çeviri: En sevdiğiniz festivaller hakkında konuşun. Nedenler verin.

Cevap: My favorite festival is a children’s holiday. Because Atatürk gave it to us. (En sevdiğim festival bir çocuk bayramıdır. Çünkü onu bize Atatürk verdi.)


5. Read and number the pictures.
Çeviri: Resimleri okuyup numaralandırınız.

Cevap:
5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 158 Başak Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 159 Başak Yayınları

6. Read again to mark the sentences as True (T) or False (F).
Çeviri:

Cevap: 

(F) 1. People in Spain celebrate “La Tomatina” in April.
(F) 2. The festival is in Turís.
(F) 3. They fight using guns.
(T) 4. A person climbs up a tree.
(T) 5. People throw tomatoes each other.
(T) 6. They wear goggles.
(F) 7. They clean the streets before the festival.
(F) 8. There is a bonfire in the evening.


7. Read again and answer the questions.
Çeviri: Tekrar oku ve soruları cevapla.

1. Where is Andres From?
Çeviri: Andres nerelidir?

Cevap: He is from Spain. (O İspanya’dan.)


2. Where is the festival?
Çeviri: Festival nerede?

Cevap: The festival is in Bunol, Valencia. (Festival Bunol, Valencia’da.)


3. What is the name of the festival?
Çeviri: Festivalin adı nedir?

Cevap: La Tomatina.


4. What time does the festival start?
Çeviri: Festival ne zaman başlıyor?

Cevap: The festival starts at 11 in the morning. (Festival sabah 11’de başlıyor.)


5. Where does a person climb?
Çeviri: Bir insan nereye tırmanır?

Cevap: A person climbs up a pole; takes the ham and the festival starts. (Bir kişi bir direğe tırmanır; jambonu alır ve festival başlar.)


6. What do people throw each other?
Çeviri: İnsanlar birbirine ne atar?

Cevap: There are many trucks full of tomatoes and people throw tomatoes each other. (Bir sürü kamyon dolusu domates var ve insanlar birbirine domates fırlatıyor.)


7. Where do people come from?
Çeviri: İnsanlar nereden geliyor?

Cevap: Thousands of people come to Bunol from different countries. (Bunol’a farklı ülkelerden binlerce insan geliyor.)


8. Do people have fun?
Çeviri: İnsanlar eğleniyor mu?

Cevap: Yes, people have fun. (Evet, insanlar eğlenir.)


9. What do people wear?
Çeviri: İnsanlar ne giyiyor?

Cevap: People wear safety goggles and gloves. (İnsanlar koruyucu gözlük ve eldiven giyerler.)


10. Do people clean the streets?
Çeviri: İnsanlar sokakları temizliyor mu?

Cevap: Yes, after festival people clean the streests. (Evet, bayramdan sonra insanlar sokakları temizler.)

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 152-153-154-155-156-157-158-159. Sayfa, Festivals Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.