Cevap Yaz
20 Temmuz 2023, 14:27 - Sena Yazdı

6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı 138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150. Sayfa Cevapları

6.Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı 138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150. Sayfa Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 6. sınıf beceri temelli test kitabı sayfa 138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150 Cevapları konusunu paylaştık. 4. TEMA: Matematik ünitesi ile ilgili eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı 138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150. Sayfa Cevapları

6.Sınıf Beceri Temelli Test Kitabı Sayfa 138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150. Cevapları 4. TEMA: Matematik

4. TEMA Matematik Testleri: Sayfa 138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150. Cevapları

6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 138 Cevapları

1. Serdar, bu yolculuğun ilk 100 kilometresini gittikten sonra göstergeyi Şekil 2’deki bilgileri gösterirken, tekrar sıfırlayıp yola devam etmiştir. Serdar bu yolculuğu tamamladığında ise aracının göstergesi Şekil 3’teki bilgileri göstermiştir. Buna göre Serdar Bey’in aracının bu yolculuğun tamamında ortalama yakıt tüketimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:
13 + 11 . 3 = 13 + 33 = 46
46 ÷ 4 = 11,5


6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 139 Cevapları

2. Bir okul bahçesinde içlerinde birer terimin yazılı olduğu eş karelerden oluşan bir oyun zemini bulunmaktadır. Bu oyun zeminindeki karelerin tamamı, içlerinde yazan terimlerin benzer olması durumunda aynı renk, olmaması durumunda ise farklı renk olacak şekilde boyanacaktır. Buna göre bu boyama işleminde toplam kaç farklı renk kullanılması gerekmektedir?
Cevap: B) 5
5y, 1y, +2y, 4y, 2y, 7y
11a, 7a
+2x, 3x, 4x, x
5xy, 2xy
9, 5
5 renk kullanırız.
6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 139 Cevapları


3. Bu fındık bahçesinden 2017, 2018 ve 2019 yıllarında elde edilen değirmenlik kuru fındık miktarlarının aritmetik ortalamasının 240 kg olduğu bilinmektedir. Buna göre bu fındık bahçesinden 2017 yılında toplanan zuruflu fındık kaç kilogramdır?
Cevap: C) 372
846 ÷ 3 = 282 → 2019 Değirmenlik kuru fındık.

240 . 3 = 720
282 + 314 = 596
720 – 596 = 124
124 . 3 = 372


6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 140 Cevapları

4. Bu takımdaki sporcuların yarışmayı tamamlama sürelerinin aritmetik ortalaması 36 dakika olduğuna göre Sadri’nin bu yarışmayı tamamlama süresi kaç dakikadır?
Cevap: A) 32
x + 40 + 35 + 35 + 38 = 148 + x

148 + x ÷ 5 = 36
148 + x = 36 . 5
148 + x = 180 → 148 karşıya eksi (-) olarak atılır.
180 – 148 = x
x = 32


5. Erdem, bu puanları gören babasına, matematik öğretmeninin 1. proje puanını henüz girmediğini bu yüzden matematik dersindeki dönem sonu ortalama puanının belli olmadığını söylemiştir. Erdem’in babası matematik dersindeki dönem sonu ortalama puanının 90 olmasını istediğine göre Erdem’in 1. proje puanı kaç olmalıdır?
Cevap: A) 100

90 + 95 + 85 = 270
270 ÷ 3 = 90 →  Ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması.
Dönem sonu ortalama puanının 90 olması istendiği için;
90 . 3 = 270
1. sınav + 2. sınav→ 85 + 90 = 175
270 – 175 = 95
95 . 2 = 190
190 – 90 = 100 → 1. proje notu


6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 141 Cevapları

6. Bu üç arkadaşın eşit sayıda müsabakaya katıldıkları bilindiğine göre Ömer, Neşe ve Kübra’nın müsabakalardan kazandıkları toplam puanları gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: D)
Ömer→ 4. 2 = 8 puan
Neşe→ (3 . 2) + (3.1) = 6 + 3 = 9 puan
Kübra→ galibiyet= 1 , beraberlik = 5 olmalı;
(1.2) + (5.1) = 2 + 5 = 7 puan


6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 142 Cevapları

7. Bu ailenin Aralık, Ocak ve Şubat aylarında kullandığı doğal gaz için ödeyeceği ücretleri gösteren sütun grafiği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: B)
6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 142 Cevapları
Şubat⇒ 45 . 4 = 180

Aralık⇒ 80 . 3 = 240
Ocak⇒ 110 . 2,5 = 275


6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 143 Cevapları

8. Barış, uzunlukları x santimetre olan dikdörtgen şeklindeki özdeş tahtaları, aralarında boşluk kalmayacak ve kısa kenarları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi dizerek dikdörtgen şeklindeki sınıf tahtasının enini ve boyunu ölçmüştür. Buna göre bu sınıf tahtasının santimetre cinsinden çevresinin uzunluğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:
C) 20x + 50
7x + 10 → uzun kenar
3x + 15 → kısa kenar
Çevre uzunluğu= (Kısa kenar + uzun kenar) .2
(7x + 10 + 3x + 15) .2 = (10x +25) .2 = 20x + 50


9. Bu grafiğe göre bu müzik aletlerinin ürettiği seslerin frekans değerlerinin aralıkları hesaplandığında, en büyük ve en küçük frekans aralığına sahip olan müzik aletleri sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: C) Flüt ve Tuba
En büyük frekans değeri olan müzik aleti ⇒ Flüt= 2600 Hertz.

En küçük frekans değeri olan müzik aleti ⇒ Tuba= 200 Hertz.


6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 144 Cevapları

10. Aşağıda Betül Hanım’ın yapmış olduğu kekte kullandığı bazı malzemelerin miktarları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre Betül Hanım’ın yapmış olduğu kekte kullandığı bu malzemelerin miktarları, birer cebirsel ifade ile gösterilmek istenirse aşağıdaki tariflerden hangisi yazılmalıdır?
Cevap: C) 


6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 145 Cevapları

11. Yiğit’in bu matematik kitabının kenar uzunlukları için yazdığı cebirsel ifadelerde yer alan değişkenin değeri 5 santimetreye eşit olduğuna göre kitabın ön yüzünün çevresinin uzunluğu kaç santimetreye eşittir?
Cevap: D) 94
Etiketin uzun kenarı→ 2x – 1

x = 5 için;

Kitabın kısa kenarı→ 4 . 5 = 20 cm.
Kitabın uzun kenarı→ 3 (2x – 1) = 3 (2 . 5 – 1 )= 3 . 9 = 27 cm
Kitabın çevresi→ 2 ( 20+27) = 47= 94


6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 146 Cevapları

12. Ayşegül Öğretmen, test sorularından oluşan matematik ödevi için öğrencilerine, aşağıdaki ödev takip yönergesini hazırlamıştır. Ayşegül Öğretmen bu ödev takip yönergesinde, ilk gün çözülen soru sayısını x ile ifade ederse üçüncü gün çözülen soru sayısını aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi ile ifade eder?
Cevap: A) 2(x+3)/3
İlk gün belirli bir sayıda soru çöz.→ x

İkinci gün, ilk gün çözdüğün soru sayısının 3 fazlasının 2 katı kadar sayıda soru çöz.→ 2(x+3)

Üçüncü gün, önceki gün çözdüğün soru sayısını üçte biri kadar sayıda soru çöz. → 2(x+3)/3


13. Buna göre aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi Elif’in yapmış olduğu çerçevede kullandığı tahta çubuklardan bir tanesinin santimetre cinsinden uzunluğuna karşılık gelmektedir?
Cevap: D) x – 10/4
x santimetre tahtanın iki ucundan 5’er santimetre kesilirse→ x-10
x – 10 cm olan tahta 4 eşit parçaya bölünürse→ x – 10/4


6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 147 Cevapları

14. Buna göre bu aracın üçüncü parkurda 100 kilometrede harcadığı yakıt miktarı litre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: C) 6,67
1.Parkur
→ 6,17 = 6,2
2.Parkur→ 6,64 = 6,6
3.Parkur→ ?
4.Parkur→ 6,35 = 6,4
5.Parkur→ 6, 12 = 6,1
Aritmetik ortalamaları 6,4 olduğuna göre;
6,4 . 5 = 32,0
6,2 + 6,6 + 6,4 + 6,1 = 25,3
32,0 – 25,3 = 6,7
C) 6,67 → 6,7 ‘ye yuvarlanabilir.


15. Bu modelde kullanılan tel, çivilere görseldeki gibi iki sıra olacak şekilde sarılmış ve herhangi bir parça artmamıştır. Buna göre Eren’in kullandığı telin santimetre cinsinden uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 6x + 12
Eş kenar üçgenin uzunluğu→ 3x + 3x = 6x
Karenin uzunluğu→ 12
6x + 12


6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 148 Cevapları

16. Inch (inç) bazı ülkelerde kullanılan bir uzunluk birimidir ve 1 inch 2,54 cm’ye karşılık gelmektedir. Aşağıda inch ve santimetre cinsinden eşit aralıklarla bölmelendirilmiş iki cetvel gösterilmiştir. Yiğit kaleminin boyunu bu cetvelleri kullanarak aşağıdaki gibi ölçmüştür. Buna göre Yiğit’in kaleminin boyu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Cevap: D) 6,58
2 inç + 1,5 cm.

→ 2. 2,54 = 5,08 cm.
→ 5,08 + 1,5 = 6,58 cm.


17. Eray masanın üzerinde bulunan meyvelerden alabilmek için yükseklikleri eşit üç kutuyu aşağıdaki gibi üst üste yerleştirip üzerine çıktığında, masanın yerden yüksekliği ile aynı seviyeye gelmiştir. Bu kutuların her birinin yüksekliği a cm, masanın yerden yüksekliği ise 90 cm olduğuna göre Eray’ın santimetre cinsinden boyunun uzunluğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) 90-3a
Bir kutunun yüksekliği a ise;

3 kutu → 3a yüksekliktedir.
Masanın yerden yüksekliği 90 ise Eray’ın boyu → 90 – 3a


6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 149 Cevapları

18. Murat bu altı aylık sürede hattına tanımlı internet paketindeki kullanımı için aylık 24 TL, bu paketin internet kotasını aşan her 1 gigabaytlık internet kullanımı için ise 12 TL ücret ödemiştir. Buna göre Murat’ın bu altı aylık sürede kullandığı internet için ödediği toplam ücretin aylık ortalaması kaç liradır?
Cevap: D) 58
6 aylık paket ödemesi → 6 . 24 = 144 TL
Her 1 GB aşım için 12 TL ödediğine göre;
17 . 12 = 204 TL
144 + 204 = 348 TL
Aylık ortalama ödediği tutar→ 348 ÷ 6 = 58 TL


19. Bu bir saatlik zaman diliminde otobüste toplam 54 kişinin yolculuk yaptığı bilindiğine göre bu yolculardan TL cinsinden alınan toplam ücrete karşılık gelen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) 2,75 x + 2,25 (29 – x)
65 yaş ve üstü çıkarılır ise; 54 – 25 = 29


6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 150 Cevapları

20. Buna göre Banu Hanım’ın kızı tablodaki bu cebirsel ifadelerden hangisini seçerse okuduğu toplam sayfa sayısı için ay sonunda alacağı harçlık diğer seçeneklere göre daha fazla olur?
Cevap: C) III. Seçenek
A’ya bir değer verirsek→ A = 40

I→ 40/20 = 2
II→ 40/10 + 5 = 4 + 5 = 9
III→ 3 . 40/20 +5 = 6 + 5 = 11
IV→ 5 . 40/40 +5 = 5 + 5 = 10


21. Bu bilgilere göre Ufuk’un incelemiş olduğu veriler aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: D)

1. Video→ 1280 + 650 + 814 = 2744
2. Video→ 1250 + 790 + 965 = 3005
3. Video→ 1360 + 653 + 891 = 2904


6.Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Cevapları 138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150. Sayfa, 4. TEMA: Matematik İşlemli Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.