Cevap Yaz
25 Temmuz 2023, 14:56 - Furkan Yazdı

6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı 46-47-48-49-50-51-52-53-54. Sayfa Cevapları

6.Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı 46-47-48-49-50-51-52-53-54. Sayfa Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 6. sınıf beceri temelli test kitabı sayfa 46-47-48-49-50-51-52-53-54 Cevapları konusunu paylaştık. Türkçe 5. Ünite cevaplarının bulunduğu bu konu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı 46-47-48-49-50-51-52-53-54. Sayfa Cevapları

6.Sınıf Beceri Temelli Test Kitabı Sayfa 46-47-48-49-50-51-52-53-54. Cevapları 5. ÜNİTE: TÜRKÇE

5. ÜNİTE TÜRKÇE Testleri: Sayfa 46-47-48-49-50-51-52-53-54.  Cevapları

6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 46 Cevapları

1.

Bu cihaz6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 150 Cevaplarıın çalışma prensibi şu şekildedir: • Tuşlara basılınca ekranda harfler çıkmaktadır. • Hangi harf yazılmak istenirse o harfin yer aldığı tuşa, harfin tuştaki sırası kadar basılmalıdır. • Boşluk, “( )” şeklinde gösterilmiştir. Bu bilgilere göre “ÇOK HOŞ” sözünün yazımı için aşağıdaki tuşlamalardan hangisi yapılmalıdır?

Bu cihazın çalışma prensibi şu şekildedir:

• Tuşlara basılınca ekranda harfler çıkmaktadır.
• Hangi harf yazılmak istenirse o harfin yer aldığı tuşa, harfin tuştaki sırası kadar basılmalıdır.
• Boşluk, “( )” şeklinde gösterilmiştir.

Bu bilgilere göre “ÇOK HOŞ” sözünün yazımı için aşağıdaki tuşlamalardan hangisi yapılmalıdır?
Cevap: C)


6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 47 Cevapları

2. • Sahiplik hakkını başkasına vermek
• Bir pazarlıkta, belli bir fiyata vermeyi kabul etmek
• Elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak

“Bırakmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu anlamlarından herhangi biri ile kullanılmamıştır?
Cevap: A) Saçlarını omzuna bırakmıştı. 

Çünkü bu cümlede “bırakmak” sözcüğü serbest kılmak, boşa çıkarmak gibi anlamlarda kullanılmıştır.


3. (…)
Bu parçadaki deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Cevap:  D) Tepeden bakan tavrı herkesi bıktırmaya başlamıştı. 

Çünkü parçadaki “kabak tadı vermek” ifadesi aynı şeyi tekrarlamak, komik olmayan hareketler sergilemek ve sıkıcı durum gibi anlamlara gelebiliyor. D) şıkkındaki “herkesi bıktırmak” ifadesi de aynı anlamdadır.


4. (…)
Bu metne göre üzerinde “Küllü suya, eritilmiş yağ eklenerek üretilmiştir.” yazan bir sabunla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: C) Soğuk yöntemle üretilmiştir, kaynatılmadan kalıplara dökülmüştür. 

6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 48 Cevapları

5. (…)

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Bu evin bir özelliği daha var:” cümlesi getirilirse metnin anlam bütünlüğü sağlanmış olur?
Cevap: B) II. 

Çünkü II. cümleden hemen sonra başlayan III. cümlede ev ile ilgili bir kaç özellikten bahsedilmiştir. 


6. (…)
Bu haber metnine getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Balinaların Şarkıları Geldikleri Bölgeler Hakkında Bilgi Veriyor 

Çünkü metinde balinaların çıkardığı seslerin geldikleri bölgeler hakkında bilgi verdiğine dair geniş bilgiler yer almaktadır.


7. Dost dediğin üzüldüğünde sana moral vermeli, güzel haberler aldığında seninle sevinmeli ve ağladığında seninle ağlamalı.

Aşağıdaki dizelerden hangisi tema bakımından bu cümle ile örtüşmektedir?
Cevap:

C) Dostları olmalı insanın
Aynen gemilerin limanları gibi
Zaman zaman uğradığın
Yükünü boşalttığın

Çünkü C) şıkkında dostluk temalı bir şiir bulunmaktadır.

6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 49 Cevapları

8. (…)
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre,

I. İyi niyetle alınmış her hediye onda ilham uyandırır.
II. Ona alınabilecek en iyi hediye kalem açacağı olmalı.
III. Şair duyarlılığı onu kırılgan biri hâline getirdi.

cümlelerinden hangileri getirilebilir?
Cevap: B) Yalnız II.

Çünkü parçada bahsi geçen şair sürekli olarak kurşun kalem kullandığı için en uygun hediye elbette kalem açacağı olacaktır.


9. I. kızılötesi ışın yayarak
II. biri olan Sagittarius A
III. geçtiğimiz günlerde normalden 75 kat daha fazla
IV. galaksimizdeki kara deliklerden
V. dikkatleri üzerine çekti.

Numaralanmış ifadelerle anlamlı bir cümle oluşturulduğunda aşağıdakilerden hangisi baştan dördüncü olur?
Cevap: A) I.

Çünkü mantıksal olarak cümlenin anlam bütünlüğünün sağlanması için “kızıl ötesi ışın yanarak” ifadesi baştan dördüncü olacaktır. Yukarıdaki cümleleri toparladığımızda cümle şu şekilde olacaktır:

IV. Galaksimizdeki kara deliklerden II. biri olan Sagittarius A III. geçtiğimiz günlerde normalden 75 kat daha fazla I. kızılötesi ışın yayarak V. dikkatleri üzerine çekti. 


10. Bu metinde sözü edilen araştırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
Cevap: C) Akıllı cihazların çocuklar üzerindeki etkisini belirlemek 

6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 50 Cevapları

11. (…)

Bu metinde oryantiringle ilgili,
I. Tarihî gelişim
II. Kullanılan araç gereçler
III. Kazanma şartları
bilgilerinden hangilerine değinilmiştir?
Cevap: B) Yalnız II.


12.

6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 50 Cevapları

Bu afişte numaralanmış yerlere getirilmesi gereken cümleler aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
Cevap: C) III / I /  II 

6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 51 Cevapları

13. 2-10 Kasım’da gerçekleşen 38’inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” temasıyla yola çıkıyor.

Bu cümle aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur?
Cevap: D) • 2-10 Kasım’da 38’inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı gerçekleşti.
• Fuar bu yıl “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” temasıyla başlıyor.


14. (…)

Bu parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yolları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Cevap: D) Karşılaştırma – Tanımlama 

Çünkü parçada iyimserlik ile olumlu tutum arasında karşılaştırma yapılmıştır. Ayrıca iyimserlik ve olumlu tutum ifadeleri için tanımlama yapılmıuştır.


15. • Olay, kişi, zaman ve yer unsurları kullanılmıştır.
• Anlatım, birinci kişi ağzından yapılmıştır.

Aşağıdaki metinlerin hangisinde bu özelliklerin tümü yer almaktadır?
Cevap: B) Sabahın erken saatleriydi. Otların üzerindeki çiğ damlaları dizlerimizi ıslatırken dedemle ben yaylaya doğru yola çıktık. İnek ve koyunların sesleri arasında şarkı söyleyerek yürüyorduk. Serin hava, ciğerlerime dolarken aniden bir sis bulutu yolumuzu kesti.

Olay: Çocuğun dedesiyle yaylaya gittiği sırada sis bulutu ile karşılaşmaları.

Kişi: Çocuk ve Dedesi

Zaman: Sabahın erken saatleri.

Yer: Yayla

6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 52 Cevapları

16. (…)

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: C) III. cümlede neden-sonuç ilişkisi kurulmuştur. 

Çünkü bu ifadede herhangi bir neden-sonuç ifadesi bulunmamaktadır.


17. Redif; yazılışı, okunuşu, anlamı ve görevi aynı olan eklerin, kelime ve kelime gruplarının dize sonlarında tekrar edilmesi
ile oluşur.

Buna göre,

I. (…)
II. (…)
III. (…)

dizelerinin hangilerinde redif vardır?
Cevap: B) Yalnız III. 


18. (…)

Bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır?
Cevap: A) Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. 

6. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 53 Cevapları

19. (…)

Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
Cevap: B) Seyirci, oynadığınız karakterle, sinemadan çıkar çıkmaz karşılaşabileceğine inanmalıdır. 

Çünkü bu ifade karakterin gerçekçi oynanılması ve seyircinin inanması anlamına gelmektedir.


20. Edat; tek başına anlamı olmayan, bulunduğu cümleye tahmin, karşılaştırma ve neden-sonuç gibi anlam ilgileri katan bir kelime türüdür.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat, bu parçada sözü edilen anlam ilgilerinden herhangi birini katmamıştır?
Cevap: D) Beni görmek için kapının önünde saatlerce beklemiş. 


21. (…)

Aşağıdaki bağlaçlardan hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?
Cevap: A) çünkü 

İlk boşluğa “ancak” ifadesi, ikinci boşluğa “ise” ifadesi son boşluğa ise “ve” ifadesi gelmelidir.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.