Cevap Yaz
20 Temmuz 2023, 14:28 - Furkan Yazdı

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 2. Kitap 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 2. Kitap 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51. Sayfa Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 8. TEMA’ya ait çalışmaların olduğu 5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51. Sayfa Cevapları konusunu paylaştık. 8. TEMA’da bulunan çalışmalarla ilgili eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51. Sayfa Cevapları

5.Sınıf Beceri Temelli Test Kitabı Sayfa 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51. Cevapları 8. TEMA: Türkçe

8. TEMA Türkçe Testleri: Sayfa 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51. Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 40 Cevapları

1.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 76 Cevapları

Bu görselin yer aldığı bir afişte aşağıdakilerden hangisinin kullanılması beklenmez?
Cevap: D) Su Hayattır Hayat Güzel

Çünkü afişte suyla ilgili herhangi bir nokta yoktur. Toprak ve ufak bir fidan bulunmaktadır.


2. Bu metinle ilgili,
I. Koşul-sonuç cümlesi kullanılmıştır.
II. Eylemin gerçekleştirilme amacını ifade eden cümle vardır.
III. Bir eylemin nedenini belirten cümleye yer verilmiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: C) II ve III.

Çünkü cümle içerisinde koşul-sonuç cümlesi bulunmamaktadır ancak paragraf içerisinde eylemin amacını ve nedenine yer verilmiştir. Bu nedenle cevap II ve III’tür.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 41 Cevapları

3. Özveri (fedakârlık), bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçmektir.

Buna göre,
I. Az veren candan, çok veren maldan.
II. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz.
III. Az eli aşta gör, çok eli işte gör.
atasözlerinin hangilerinde özveri anlamı vardır?
Cevap: A) Yalnız I. 

Çünkü yalnızca I. ifadede özveri anlamı bulunmaktadır. Bu nedenle cevap A) I şıkkıdır.


4. (…) Bu paragrafta altı çizili ifadenin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Cevap: C) Epeyce zaman sonra, yaptığı hatanın farkına vardı. 

Çünkü “gel zaman git zaman” ifadesi aradan geçen uzun bir süreyi ifade etmektedir. C) şıkkında ise “epeyce zaman sonra” yani aradan geçmiş uzun bir süre ifade edilmiştir. Sonuç olarak aynı anlama çıktığı için cevap C) şıkkıdır. 

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 42 Cevapları

5.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 78 Cevapları

Bu görselde boş bırakılan yerlere başlıklara uygun cümleler yazılacaktır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi bu boşluklardan herhangi birine yazılamaz?
Cevap: B) Sokak hayvanlarını beslemede sağlıklı hazır mama kullan. 

A) şıkkı  “Kaynağında azaltım” seçeneğine gelebilir, C) şıkkı “Endüstriyel Kullanımı” alanına gelebilir, D) şıkkı ise “Gübreleştirme” alanında kullanılabilir ancak B) şıkkı herhangi birine dahil edilemez.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 43 Cevapları

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yay ayraç içinde verilen duyguyu yansıtmaz?
Cevap: A) Akşam yediğimiz o nefis kurabiyeleri kim yaptı acaba? (Kaygı) 

Çünkü A) şıkkındaki ifade içerisinde kaygı değil, merak söz konusudur. Bu nedenle cevap A) şıkkıdır.


7. İyi ki böyle öyküler yazılıyor, derken buluyorum kendimi. Böyle öyküler yazılıyor da başka türlü insanların ve hayatların mümkün olduğunu hatırlıyoruz.

Bu cümledeki altı çizili ifadenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
Cevap: B) Ne mutlu 

Çünkü “İyi ki” ifadesi olumlu bir duygu bildirmektedir. B u ifadeye en uygun olan B) şıkkındaki “Ne mutlu” ifadesi gelebilir. A), C) ve D) şıkları olumsuz bir duygu bildirmektedir.


8. (…)

Bu metinde “Çin baykuşu’’ ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Cevap: A) Nesillerinin neden tükendiğine

Çünkü metinde baykuşların neslinin tamamen tükendiğine dair bir ifade bulunmamaktadır. Bu nedenle cevap A) şıkkıdır.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 44 Cevapları

9. (…)

Oyunun son durumu ile ilgili bilinenler şunlardır:

• Fatih’in misketi ortadaki yuvarlağa Hasan’ın misketinden yakın, Emir’inkinden uzaktır.
• Ilgaz’ın misketi ortadaki yuvarlağa Emir’in misketinden yakın, Gökhan’ınkinden uzaktır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: B) Ilgaz yarışmanın ikincisidir. 

Çünkü verilen bilgilere göre oyunun birincisi Gökhan, ikincisi Ilgaz, üçüncüsü Emir, dördüncüsü Fatih ve sonuncusu Hasan’dır.


10. (…)

Bu metnin anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır?
Cevap: A) Tanımlama 

Çünkü metin içerisinde benzetme, karşılaştırma ve örneklendirme ifadeleri bulunmaktadır ancak hiç bir cümlesinde tanımlama ifadesi yoktur.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 45 Cevapları

11. Bu metinde sözü edilen kurumla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Cevap: D) Yurt dışında Türkçe eğitimi veren ilk kurum olduğuna

Çünkü görselin hiç bir ifadesinde yurt dışında Türkçe eğitim veren ilk kurum olduğuna dair ibare yoktur.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 46 Cevapları

12. Keloğlan’ın ağacın dibinde otlayıp geviş getiren, sakalını sallayıp meleyerek tırnağıyla yeri eşeleyen siyah bir keçisi varmış. Keloğlan; kırlara gider, ot toplar, sonra da onları omuzlayıp eve getirirmiş. Birazını keçisine verir, kalanını da satmak için dama yığarmış.

Bu metin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: D) Benzetmelerle anlatım zenginleştirilmiştir. 

Çünkü metin içerisinde herhangi benzetme anlatımı bulunmamaktadır.


13. Aşağıdaki tabloda bazı koyun türlerinin özellikleri verilmiştir.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 82 Cevapları

Bu bilgilere göre “dokuma” alanında yatırım yapmak isteyen Elif Hanım ile “süt ürünleri” üretmek isteyen Kübra Hanım en yüksek verimi elde etmek için hangi koyun türlerini beslemelidir?
Cevap: B) Merinos / /  Kıvırcık 

Çünkü Çümkü Merinos ve Kıvırcık koyunları en yüksek koyun tüyü ve süt verme oranına sahiptir.


14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kazandığı anlam yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?
Cevap: D) Parası çıkışmadığı için istediği kitabı alamadan döndü. (Bir yaşa erişmek, ulaşmak)

Çünkü “parası çıkışmadığı” ifadesi cebinde parasının yetersiz kalması anlamında kullanılmıştır. Yay ayraç içerisindeki ifade hatalıdır.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 47 Cevapları

15.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 83 Cevapları

Bu metinden hareketle söz konusu maddelerin ilgili olduğu alanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru işaretlenmiştir?
Cevap: C)

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 48 Cevapları

16. (…)

Bu parçanın anlam akışının sağlanması için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?
Cevap: D) III ve IV.


17. Özdemir Asaf’ın önemli bir özelliği, şiirlerinin bir kısmında “ünlü daralması (Türkçede a, e ünlüleri ile biten fiillere “-yor” eki getirildiğinde söyleyişte de yazımda da a ünlüsü ı, u; e ünlüsü i, ü olur. Örnek: izle – yor → izliyor)” yokmuş gibi davranmasıdır.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Özdemir Asaf’a aittir?
Cevap: 

B) Sana gitme demeyeceğim
Gene de sen bilirsin
Yalanlar isteyorsan yalanlar söyleyeyim
İncinirsin

Çünkü ünlü daralması yalnızca bu şiirde kullanılmıştır.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 49 Cevapları

18. Çay tiryakilerini Anadolu’nun her bölgesinde görebilirsiniz. Çayı içmek için sadece belirli özelliklere sahip bardakları kullanırlar. Tercih ettikleri bardakların bazı özellikleri şunlardır:

• Baş kısmı daha geniş, ortaya doğru daralan bir yapıda olmalıdır.
• Keskin çizgilerle daralmamalıdır.
• Üzerinde herhangi bir detay olmamalıdır.

Buna göre bir çay tiryakisinin tercih edeceği bardak aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C)

Çünkü A) şıkkındaki bardakta süsleme vardır bu nedenle kullanılmaz. B) şıkkındaki bardak düz olduğu için kullanılmaz. D) şıkkındaki bardak keskin hatlara sahip olduğu için kullanılmaz.

C) şıkkındaki bardak baş kısmı geniş, ortaya doğru daralan bir yapıda olduğu için en uygunudur.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 50 Cevapları

19.

• Teşhis (Kişileştirme): İnsan dışındaki canlı veya cansız varlıklara insana özgü nitelikler yükleme sanatıdır.
• Teşbih (Benzetme): Aralarında ilgi bulunan iki varlıktan birini diğerine benzetme sanatıdır.

Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde her iki sanat da örneklenmiştir?
Cevap: C) Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur
Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur

Çünkü “Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur” ifadesinde Teşhis vardır. 

“Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur” ifadesinde Teşbih vardır.


20. (…)

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurallardan herhangi birine uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışı vardır?
Cevap: C) Yeni taşındığımız ev 19 Mayıs mahallesinde yer alıyor. 

Çünkü “19 Mayıs mahallesi” ifadesinde özel bir isim anlamında kullanılmıştır bu nedenle mahallesi büyük yazılmalıdır. Doğru kullanımı “19 Mayıs Mahallesi” olmalıdır.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 51 Cevapları

21. (…)

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?
Cevap: B) ekmek parası 

İlk boş kısma “ekmek kapısı” ifadesi gelir. İkinci boşluğa “ekmeğini taştan çıkarmak” ifadesi gelmektedir. Son boşluğa ise “ekmek elden su gölden” ifadesi gelir. Boşta kalan tek ifade B) ekmek parası olduğu için cevap B) şıkkıdır.


5.Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Cevapları 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51. Sayfa, 8. TEMA Türkçe Çözümlü Test Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.