Cevap Yaz
14 Ağustos 2023, 13:29 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 2. Kitap 54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 2. Kitap 54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66. Sayfa Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin tatil günlerinde en çok ihtiyaç duyabileceği test konuları arasında bulunan 5. Sınıf Beceri Temelli Testler 2. Kitap 54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66. Sayfa Cevapları konusunu paylaştık. Beceri Temelli Test cevapları ile ilgili eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 2. Kitap 54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66. Sayfa Cevapları

5.Sınıf Beceri Temelli Test Kitabı Sayfa 54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66. Cevapları 4. ÜNİTE: Matematik

4. ÜNİTE Matematik Testleri: Sayfa 54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66.  Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 54 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 136 Cevapları

1. (…) Gülberk : “Gemi, uçağın 1 birim yukarısının 2 birim sağındadır.”
Mert : “Gemi, uçağın 2 birim aşağısının 1 birim sağındadır.”
Eren : “Gemi, uçağın 2 birim yukarısının 1 birim solundadır.”
Nil : “Gemi, uçağın 2 birim aşağısının 1 birim solundadır.”
Buna göre hangi öğrencinin vermiş olduğu bilgi yanlıştır?
Cevap: D) Nil

Çünkü Nil’e göre “gemi uçağın bir birim aşağısının iki birim solundadır” olması gerekir.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 136 Cevapları

2. (…) Yukarıdaki ekran görüntüsüne göre bu uçaklardan hangilerinin rotaları birbirine paraleldir?
Cevap: D) A64 ile F09

Çünkü birbirine paralel ve karşılıklı olarak kesişmedikleri noktalardadırlar. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 55 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 137 Cevapları

3. Buna göre bu gezegenler arasından araştırma gruplarının inceleyecekleri gezegenler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: B) Uranüs Venüs

Çünkü dik açı ölçüsü 90° ve buna en yakın Uranüs vardır. Doğru açının ölçüsü ise 180° ve buna en yakın Venüs gezegeni bulunmaktadır.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 137 Cevapları

4. (…) Buna göre hangi oyuncu Kerem ile aynı puanı almıştır?
Cevap: D) Erdem

Çünkü Kerem ile Erdem aynı birim kare içerisinde mızrakları saplandığı için  cevap Erdem’dir.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 56 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 138 Cevapları

5. (…) Bu kapının sol kanadı I. konuma getirildiğinde, kapının sağ kanadı II, III, IV ve V numaralı konumlardan hangisine getirilirse iki kapı kanadı birbirine paralel olur?
Cevap: B) III

Çünkü eşit uzaklıkta ve birbirine çakışmayacak şekilde olması gerektiği için III. numara olur. 


6. (…) Buna göre kağıdın tekrar açılmasıyla oluşan çokgen kaç kenarlıdır?
Cevap: B) 8

Çünkü kağıdı ok yönlerinde katlayıp üçüncü duruma geldiği zaman sağ alt köşeden kesip açtığımızda 8 kenar oluşmaktadır. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 57 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 139 Cevapları

7. (…) Yelpaze tam açıldığında ilk çubuk ile son çubuk arasındaki açının dar açı olması için bu yelpazenin sonundan en az kaç çubuk çıkartılmalıdır?
Cevap:  C) 6

120 ÷ 20 = 6
6 x 6 = 36
120 – 36 = 84


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 139 Cevapları

8. (…) Buna göre bu toplardan, spor salonuna en yakın ve en uzak olanın rengi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: B) Turuncu Kırmızı

Çünkü okul binasına en uzak olan top turuncu oda spor salonuna en yakın olan toptur. En uzak olan ise kırmızı olur. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 58 Cevapları

9. (…) Bunun için C ve D mekanizmalarındaki kolları aşağıda verilen yönlerden hangisindeki gibi hareket ettirmelidir?
Cevap: D) 2 – 2

Çünkü ilk olarak A köşesindeki açı dar açı olacağı için 2 yönünde, B köşesindeki açı ise geniş açı olabilmesi için yönünde hareket ettirilmesi gerekir.


10. (…) Daha sonra kağıtları açıp katlama çizgilerinden keserek elde ettiği şekilleri isimlendiriyor. Buna göre Umut aşağıdaki şekillerden hangisini elde etmiş olamaz?
Cevap: D) Paralelkenar

İlk olarak Şekil I. de yamuğu elde eder. Şekil II. beşgen, Şekil III. de ise altıgen olur. Sadece paralelkenar elde edilemez. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 59 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 141 Cevapları

11. (…) Buna göre Deniz’in bu modellemelerin kaç tanesinde akrep ile yelkovan arasında oluşan açı geniş açıdır?
Cevap: A) 4

Çünkü geniş açı olabilmesi için 90° ve 180° arasında olmalıdır. Satte her bir aralık 30°’yi ifade ettiğine  göre geniş açı olabilmesi için; 16:00 – 17:00 – 19:00 – 20:00 saatleri geniş açıyı gösterir.


12. Bu trafik levhaları hazırlanırken çerçevelerinde farklı geometrik şekiller kullanılmıştır. Yukarıdaki trafik levhalarının çerçevelerinde kullanılan geometrik şekiller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: B) 2 tanesi üçgen şeklindedir

Çünkü ilk olarak köşegen şıkkı köşegen komşu olmayan köşeleri birleştiren doğru denir. Burada hepsinin köşegeni yoktur. C şıkkı 1 tane dikdörtgen şeklinde levha vardır. D şıkkı ise altıgen levha yoktur. Bu yüzden sadece B şıkkı doğrudur.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 60 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 142 Cevapları

13. (…) Buna göre robotun hareketini tamamladığında geleceği nokta aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) N

3 pembe, 2 yeşil, 5 mavi ve 4 sarı şeklinde tuşlara basıldığı zaman yani 3 birim aşağı, 2 birim sol, 56 birim yukarı ve 4 birim sağa gittiği zaman N noktasına gelmiş olur. 


14. (…) Harita üzerinde gösterilen bu noktalara göre, Zeynep’in gitmek istediği hangi iki ilin Mersin’e olan uzaklıklarının birbirine eşit olduğu söylenebilir?
Cevap:  D) Erzurum ve Çanakkale

Çünkü iki şehirde Mersin iline aynı birim uzaklıkta yer almaktadır.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 61 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 143 Cevapları

15. (…) Buna göre kareler zemin üzerinde yukarıda belirtilen karelere getirildiklerinde oluşan görüntü aşağıdakilerden hangisi olur?
Cevap:

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 143 Cevapları

 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 62 Cevapları

16. (…) Buna göre Metin’in oyun tahtasındaki boncukların yerleşimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap:

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 144 Cevapları


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 63 Cevapları

17. (…) Buna göre B noktasından başlayarak birleştirilen noktalar sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: A) C – F – I – J

A-B doğruyu parçasının konumlarına baktığımız zaman A noktasından B noktasına giderken Adan 3 birim aşağı ve 2 birim sağına gidilmesi gerekir. Buna göre eş doğru parçasına eş doğru parçası çizmek için geçtiğimiz noktalar C – F – I – J noktalarından geçmiş oluruz. 


18. (…) Bunun için bir merdiveni yukarıdaki gibi duvara yaslayarak ampule ulaşmıştır. Buna göre Bulut, merdiveni duvara zeminle kaç derece açı yapacak şekilde yaslamıştır?
Cevap: C) 66

Duvar ve zeminin kesiştiği nokta dik açıdır. Merdiven ile zeminin oluşturduğu açının tamamını düşünüp, merdivenin koyulduğu yerde oluşan açıyı çıkarıp merdiven ile zeminde oluşan açıyı buluruz. Yani
180 – 156 = 24°
90 + 24 = 114
180 – 114 = 66° olarak buluruz.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 64 Cevapları

19.(…) Buna göre Ersin Öğretmenin sorusunu doğru olarak cevaplayan bir öğrencinin cevabı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: B) 52° azaltmalı 44° azaltmalı 1° artırmalı

K köşesindeki açı dik, L köşesindeki açı dar, M köşesindeki açı ise geniş açı olması gerekmektedir. K açısını dik yapmak için;
142 – 90 = 52° azaltmalı
L açısı dar açı olması gerekir Bunun için;
133° – 89° = 44° azaltılması gerekir.
M açısı geniş açı olması gerekir. Bunun için; 1° arttırılması gerekir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 65 Cevapları

20. (…) Buna göre elde edilen Şekil II’deki süslemede KLM açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevap: C) 110

Verilen üçgenlerin oluşturduğu dokuzgenin iç kısmı 360°’dir. Üçgenlerin tepe açısını bulmak için;
360° ÷ 9 = 40°
180° – 40° = 140°
140° ÷ 2 = 70°
KLM açısı da = 70 + 40 = 110° olarak buluruz.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 66 Cevapları

21. (…) Tuba Öğretmen öğrencilerinden bu grupların her birinden birer tane üçgen türü seçerek seçtikleri her iki üçgen türüne aynı anda uyan bir üçgen çizmelerini istemiştir.
Buna göre aşağıda verilen renk çiftlerinden hangisini seçen öğrenciler her iki üçgen türüne de uyan üçgeni çizemezler?
Cevap: C) Yeşil ve Pembe

Yeşil geniş açı demektir. Pembe ise eşkenar üçgen yani tüm açıları eşit olan üçgendir. Bu üçgenin açıları dar açıdır. Bundan dolayı aynı olamaz.


5.Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Cevapları 54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66. Sayfa, 4. Ünite Matematik Testi Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.