Cevap Yaz
15 Ağustos 2023, 15:58 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 1. Kitap 98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110. Sayfa Cevapları

5.Sınıf Beceri Temelli Testler 1. Kitap 98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110. Sayfa Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Fen Bilimleri bölümünün 1. Ünitesine ait cevapların yer aldığı 5. Sınıf Beceri Temelli Testler 2. Kitabı Sayfa 98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 1. Kitap 98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110. Sayfa Cevapları

5.Sınıf Beceri Temelli Test Kitabı Sayfa 98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110. Cevapları 1. Ünite: Fen Bilimleri

1. Ünite: Fen Bilimleri Testleri: Sayfa 98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110. Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 98 Cevapları

1. Verilen bilgilerden hareketle Güneş ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: C) Dünya gibi katmanları bulunmaktadır.

A) Kendi etrafında dönme hareketi yapar. → lekelerin hep aynı yönde ilerlediğini fark etmiştir.
B) Dünya’ya göre daha büyük bir gök cismidir. → Dünya kadar, bazılarının ise daha da büyük olduğu anlaşılmıştır. 
D) Küresel bir şekle sahiptir.  → Görselde ki cisim küreye benzediğinden dolayı ulaşıldığı söylenebilir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 98 Cevapları

2. Aşağıda bulunan görsellerden hangisinin açıklaması Güneş ile ilgili verilen metinde yer almaz?
Cevap: 

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 98 Cevapları


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 99 Cevapları

3. Güneş’in hacmi Dünya’nın hacminin yaklaşık olarak 1,3 milyon katıdır.
Güneş ve Dünya’nın büyüklüğünü model üzerinde göstermek isteyen bir öğrenci, farklı cisimler arasında tercih yapmaya çalışmaktadır.
Buna göre, öğrencinin bu modeli hazırlamak için seçeceği en uygun cisimler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap:

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 99 Cevapları


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 99 Cevapları

4. Uzun yıllar geçmesine rağmen oluşan bu izlerin bozulmadan kalması Ay’ın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
Cevap: D) Atmosferinin yok denecek kadar az olması


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 100 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 100 Cevapları

5. Buna göre, etkinlikte kullanılan malzemeler ve oluşan deliklerin temsil ettiği unsurlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: A) Dünya Ay Gök taşı Atmosfer Krater

I. dart balonlardan dolayı Dünyadaki atmosferi temsil eder. II. dart atmosfer bulunmadığı için Ayı temsil eder. Oklar Dünya ve aya çarpan gök taşlarını temsil etmektedir. Gök taşlarının yani okların açtığı deliklerde krateri temsil etmektedir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 101 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 101 Cevapları

6. Bu sürelerin eşit olması Ay ile ilgili aşağıdaki olaylardan hangisine sebep olur?
Cevap: C) Daima aynı yüzünün görünmesine 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 101 Cevapları

7. Verilen amaçlara yönelik tasarım fikirlerinden,
I. Ay’ın yüzeyinde kraterler olduğu için Ay keşif aracının tekerlekleri arazi araçları gibi büyük olmalıdır.
II. Ay yüzeyinde gece ve gündüz arasında sıcaklık farkı çok olduğu için sıcaklığın sabit olduğu bir ortam sağlanmalıdır.
III. Ay’ın atmosferi yok denecek kadar az olduğu için içi hava dolu ve bu havayı tutan bir ortam oluşturulmalıdır.
hangilerinin uygun olduğu söylenebilir?
Cevap: C) II ve III

II ve III uygun olmasının nedeni uzay aracında olan insanların güvenliği açısından bir araç istendiği için uygundur. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 102 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 102 Cevapları

8. Ay’ın karanlık yüzünü göremememizin nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: D) Ay’ın kendi ekseni etrafında dönme ve Dünya etrafında dolanma sürelerinin eşit olması 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 102 Cevapları

9. Ay’ın Dünya etrafında dolanırken bulunduğu bazı konumlar yukarıdaki şekilde numaralarla gösterilmiştir.
Verilenlere göre Ay’ın gözlemlenen evrede olabilmesi için numaralanmış konumlardan hangisinde olması gerekir?
Cevap: A) IV

IV konumdadır çünkü Ay’ın sağ tarafı karanlık sol tarafı aydınlıktır. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 103 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 103 Cevapları

10. Verilen görselde gözlenen evreler arasında geçen süreler aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
Cevap: B) 7 gün 14 gün 7 gün

1. Ay evresindekiler Yeni ay ve ilk dördün evrelerini içerir. Bu iki evrenin bir araya gelmesi 14 gün sürer. Bu nedenden dolayı 7 günde bir çekilmiştir. 

2. Ay evrelerinde ise ilk dördün ve son dördün bulunur. Bu iki evre toplam 28 günde oluşur. Bundan dolayı 14 gün arayla çekilmiştir.  

3. Ay evrelerinde  dolunay ve son dördün bulunur. Bu evrelerin meydana gelmesi 14 gün sürer. Bu nedenden dolayı 7 gün arayla çekilmiştir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 104 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 104 Cevapları

11. Buna göre, grafikte verilen K, L, M ve N ile gösterilen alanlar Ay’ın aşağıdaki konumlarından hangisinde gözlenebilir?
Cevap: A) 7 2 1 5


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 105 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 105 Cevapları

12. Selin havanın bulutlu olmasından dolayı 8, 16, 22 ve 28. günlerde Ay’ı gözlemleyememiştir.
Belirtilen günlerde hava açık olsaydı Ay’ı aşağıdakilerden hangisindeki gibi gözlemesi beklenirdi?
Cevap: C)

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 105 Cevapları


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 106 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 106 Cevapları

13. Öğrenci posteri incelediğinde Ay’ın gözlenen şeklinin değişmesine rağmen Güneş’in hep aynı olduğunu gözlemliyor.
Buna göre, Güneş’in görünümü değişmezken Ay’ın görünümünün değişmesinde,
I. Ay’ın ışık kaynağı olmaması
II. Ay’ın Dünya etrafında dolanması
III. Güneş’in kendi ekseni etrafında dönmesi
olaylarından hangileri etkili olmuştur?
Cevap: A) I ve II


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 106 Cevapları

14. Tabloda I, II ve III ile gösterilen yerlere aşağıdaki evrelerden hangileri gelmelidir?
(Taralı alanlar karanlık bölgeleri temsil etmektedir.)
Cevap:

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 106 Cevapları


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 107 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 107 Cevapları

15. Yukarıdaki şekilde Güneş, Dünya ve Ay’ın dönme ve dolanma yönleri verilmiştir.
Şekildeki konumları başlangıç noktası alınırsa Ay 10 tam tur attığında Dünya yaklaşık olarak aşağıdaki konumlardan hangisinde bulunur?
Cevap: B) 2


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 107 Cevapları

16. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap:  B) 25 Aralık tarihinde Ay hilâl şeklinde görünür. 

Dolunaydan birkaç gün sonra hilal görülmeyeceği için B şıkkı yanlıştır. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 108 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 108 Cevapları

17. Buna göre,
I. 6 Haziran’daki Ay şeklinde görülür.
II. 10 Haziran’da Ay dolunay evresindedir.
III. 20 Haziran’da Ay şişkin ay evresindedir.
yorumlarından hangileri doğrudur?
Cevap: C) I ve III

I doğrudur çünkü 3 hazirandan sonra Ay yavaş yavaş aydınlanmaya başlayacaktır. 
II yanlıştır. Çünkü Yeni Ay’dan 1 hafta sonra Ay ilk dördüne geçecektir. 
III doğrudur. Çünkü İlk dördünden sonra dolunaya oluşacak ve daha sonra şişkin Ay ortaya çıkacaktır. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 109 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 109 Cevapları

18. Buna göre, hareketlerin tam turunun gerçekleşme süreleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
Cevap:

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 109 Cevapları

Ay’ın kendi etrafında dönme süresi ve Dünya etrafında dolanma süresi eşit olması için 1 ve 2 numaralı sütunların eşit olması gerekmektedir. 3 numaralı yani Dünya’nın etrafında dolanma süresi kısa Güneş’in etrafında dolanma süresi uzun olması gerektiği için 4 numaralı sütunun 3 numaralı sütundan daha uzun olması gerekmektedir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 110 Cevapları

19. Güneş, Dünya ve Ay’ın hareketleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:
• Güneş kendi etrafında döner.
• Dünya kendi etrafında dönerken Güneş etrafında dolanma hareketi yapar.
• Ay kendi etrafında dönme hareketi yaparken Dünya etrafında dolanma hareketi yapar.
Verilen bilgilere göre Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketlerini gösteren aşağıdaki modellerden hangisi doğru çizilmiştir?
Cevap:

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 110 Cevapları


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 110 Cevapları

20. Görsele bakılarak,
I. Bazı evrelerde Ay, Güneş’e Dünya’dan daha yakındır.
II. Ay, Dünya çevresinde saat yönünde dolanmaktadır.
III. Ay’ın değişik şekillerde görülmesinin sebebi Dünya etrafında dolanmasıdır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: C) I ve III

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.