Cevap Yaz
19 Ekim 2023, 19:15 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 1. Kitap 112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122. Sayfa Cevapları

5.Sınıf Beceri Temelli Testler 1. Kitap 112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122. Sayfa Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Fen Bilimleri bölümünün 2. Ünitesine ait cevapların yer aldığı 5. Sınıf Beceri Temelli Testler 2. Kitabı Sayfa 112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 1. Kitap 112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122. Sayfa Cevapları

5.Sınıf Beceri Temelli Test Kitabı Sayfa 112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122. Cevapları 2. Ünite: Fen Bilimleri

2. Ünite: Fen Bilimleri Testleri: Sayfa 112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122. Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 112 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 112 Cevapları

1. Görselde verilen limonların son durumlarına göre bu deneyden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Cevap:  A) Ellerimizi düzenli olarak yıkarsak hiçbir zaman hasta olmayız. 

Ellerimizi düzenli yıkamak bizlerin hasta olma riskini azaltır fakat engel olmaz. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 112 Cevapları

2. Verilen bilgilere göre mikroskobik canlılar ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?
Cevap: D) Bütün mikroskobik canlılar, çıplak gözle gözlemlenebilir.

Gözle görülemeyecek kadar küçük mikroskobik canlılar bulunmaktadır. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 113 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 113 Cevapları

13. Bu tür ile mücadele için yapılan,
I. Laboratuvar ortamında türü tamamen ortadan kaldıracak maddeler tespit etme
II. Türü kontrol altına alabilecek kimyasallardan bitki örtüsüne ve diğer canlılara zarar vermeyecek olanını kullanma
III. Bölgede bu türün beslendiği tüm bitkileri ortadan kaldırma
deneysel çalışmalardan hangileri bölgede canlı yaşam dengesini bozmadan çözüm aramaya yöneliktir?
Cevap: B) Yalnız II

I ve III numaralı maddeler canlıların yaşamını tehlikeye atacak bir maddedir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 113 Cevapları

4. Gazete haberinde verilen çeçe sineği, ilk bakışta karasineğe benzeyen, küçük ama çok zararlı bir sinektir. Daha çok hayvanların üzerinde yaşayan ve kanla beslenen bu sinek uyku hastalığının taşıyıcısıdır.
Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
Cevap: A) Canlılar sınıflandırılırken hastalık yapma durumları göz önünde bulundurulur. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 114 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 114 Cevapları

5. Bunları inceledikten sonra bitkilerin bölümlerine ait tabloyu tahtaya çizerek doğru olarak doldurmuştur.
Buna göre, Zeynep’in çizdiği tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 114 Cevapları


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 114 Cevapları

6. Tablolardaki verilere göre,
I. Aynı gruptaki canlılar farklı özellikler gösterebilir.
II. Aynı özelliğe sahip tüm canlılar aynı gruptadır.
III. Farklı gruptaki canlılar benzer özellikler gösterebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Cevap: B) I ve III

II numaralı madde yanlıştır. Çünkü Aynı özelliğe sahip olan canlılar farklı gruplarda yer alabilir. Örnek olarak sürüngenler ve suda yaşayan omurgalı hayvanlar aynı grupta ele alınamaz. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 115 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 115 Cevapları

7. Yapılan bu deneyden mikroskobik canlılar ile ilgili,
I. Uygun koşullarda sayıca artabilirler.
II. Farklı ortamlarda yaşama şansı bulabilirler.
III. Farklı ortamlarda üreme hızları aynıdır.
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap:  A) I ve II

Farklı ortamlarda üreme hızları aynıdır ifadesi yanlıştır. Fraklı ortamlarda üreme hızları değişir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 115 Cevapları

8. Öğrenci yaptığı bu deneyler sonunda bitkilerle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?
Cevap: D) Bulundukları kapalı alanda su üretirler.

Kapalı alanda su üretmezler. Yapılan sulama sonucunda su ihtiyacını giderirler.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 116 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 116 Cevapları

9. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Cevap: B) Başkalaşım geçirdikten sonra canlıların sınıflandırmadaki yeri değişir.

Başkalaşım geçirse de sınıflandırmada olan yer değişmemiştir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 116 Cevapları

10. Yapılan deneyde hangi simitteki küflenmenin en az olması beklenir?
Cevap: D) N

Nem olayının olması için su bulunması gerekir. Poşet ile kapatılan parçalardan hava alması engellenmiş ve su ortamı da yoktur. Ayrıca en düşük sıcaklığa sahip olmasından dolayı en az küflenmesi beklenen N parçası olur. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 117 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 117 Cevapları

11. Bu olaylarla ilgili olarak,
I. Mikroskobik canlılar sadece kirli ortamlarda üreyebilirler.
II. 1 ve 4. olayların gerçekleşmesine neden olan canlılar her zaman zararlıdır.
III. 2 ve 3. olaylar mikroskobik canlıların yararlı yönlerinin de olduğunun birer kanıtıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Cevap: B) Yalnız III

Yalnız III doğrudur. Çünkü Mikroorganizmaların bizlere yararlı olan yönleri de bulunmaktadır. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 117 Cevapları

12. Verilen habere göre çiçekleri don olaylarından zarar görmüş meyve ağaçlarında aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?
Cevap:  D) Topraktan su ve mineral alma

Don olayında bitki zarar gördüğü için topraktan su ve mineral alma işlemini gerçekleştiremez. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 118 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 118 Cevapları

13. Karahindiba bitkisiyle ilgili,
I. Çiçekli bir bitkidir.
II. Papatya ile aynı sınıfta yer alır.
III. Rüzgâr, üreme şansını artırır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: D) I, II ve III


14. Bir canlıya ait özellikler şunlardır:
• Çok hücrelidir.
• Besinlerini dışarıdan hazır olarak alır.
• Omurgaya sahiptir.
• Vücutları tüyle kaplıdır.
Bu özelliklere uygun canlı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 118 Cevapları


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 119 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 119 Cevapları

15. Bu deney sonucuna göre,
I. Küf mantarlarının sıcak ve nemli ortamlarda üreme hızları daha yüksektir.
II. Ekmeğin küflenmesine neden olan canlı mikroskop ile gözlemlenir.
III. Besinler küflenmeye karşı kuru veya serin yerde saklanmalıdır.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: D) I, II ve III


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 119 Cevapları

16. Bu parçadan hareketle,
I. Bakteriler her yerde, her koşulda yaşayabilirler.
II. Balın içerisine sonradan su katılırsa balın bir süre sonra bozulması beklenir.
III. Bakterilerin yaşaması için gerekli su miktarı mantarların yaşaması için gerekenden daha fazladır. çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: C) II ve III

Bakteriler her yerde yaşaması mümkün değildir. Yaşayacakları ortam su etkinliğinin 0,91 olması gerekmektedir.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 120 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 120 Cevapları

17. Tabloda verilen bilgilere göre aşağıda yapılan çıkarımlardan hangisi yanlıştır?
Cevap: B) Pastörize işlemi mikroskobik canlıların çoğalmasını önlemiştir.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 120 Cevapları

18. Buna göre, posterde yapılan hataların düzeltilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Cevap: A) ●’taki yarasa, ▲’e aktarılmalıdır ve ★’da solucan yer almamalıdır

Yarasalar memeli hayvan olduğu için yumurta ile çoğalmazlar. Solucan omurgalı bir hayvan değildir. Bundan dolayı ★ yer almamalıdır. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 121 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 121 Cevapları

19. Öğrenci bu etkinlikle, bitki gövdesinin aşağıdaki görevlerinden hangisini kanıtlamış olur?
Cevap: C) Kök ile yapraklar arasında madde iletimini sağlar.

Yaptığı etkinlikte kökten sonra oluşan yaprakların arasında iletim olduğunu kanıtlamak istemiştir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 122 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 122 Cevapları

20. Buna göre üç kart için yapılan aşağıdaki tahminlerden hangisi doğrudur?
Cevap: D) Memeli Mantar Sürüngen 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.