Cevap Yaz
19 Ekim 2023, 19:20 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 1. Kitap 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64. Sayfa Cevapları

5.Sınıf Beceri Temelli Testler 1. Kitap 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64. Sayfa Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Matematik bölümünün 1. Ünitesine ait cevapların yer aldığı 5. Sınıf Beceri Temelli Testler 1. Kitabı Sayfa 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 1. Kitap 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64. Sayfa Cevapları

5.Sınıf Beceri Temelli Test Kitabı Sayfa 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64. Cevapları 1. Ünite: Matematik

1. Ünite: Matematik Testleri: Sayfa 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64. Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 52 Cevapları

 

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 52 Cevapları

1. İki yüzünde toplamları 9 olan farklı iki sayının yazılı olduğu dokuz tane kart bir çubuğun üzerine görseldeki gibi asılıyor.
Buna göre Mert’in bakış yönüne göre soldan sağa doğru okuduğu sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) İki yüz beş milyon dokuz yüz seksen bir bin dört yüz yetmiş altı

Her karttaki sayıların toplamı 9 olması gerektiği için Mert’e göre soldan hesaplayacak olursak;
9 – 7 = 2
9 – 9 = 0 
9 – 4 = 5
9 – 0 = 9
9 – 1 = 8
9 – 8 = 1
9 – 5 = 4
9 – 2 =7 
9 – 3 = 6
205 981 476 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 53 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 53 Cevapları

2. (…) Ayşe yere düşen boncukların tamamını abaküsün çubuklarına ekliyor.
Ayşe her çubuğa en az bir boncuk eklediğine göre elde edebileceği en büyük doğal sayı kaçtır?
Cevap: C) 524 334 322

424 334 323 → İlk sayı
213 223 211 → yere düşen boncuklardan sonra kalan sayı
2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2= 11 boncuk düşmüştür.
En büyük doğal sayı oluşturmak için ilk kutuya 3 boncuk diğerlerine birer boncuk eklersek oluşan sayı → 521 334 322 olur.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 53 Cevapları

 

3. Elinde 38 kibrit çöpü bulunan Betül, bu kibrit çöplerinin tamamını kullanarak oluşturulabilecek rakamları farklı sekiz basamaklı en büyük doğal sayıyı oluşturuyor.
Bu sayının birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaç olur?
Cevap: B) 8 

Sırayla → 98765431 şeklinde olur.
Birler bölüğü → 431 → 4 + 3 + 1 = 8 olur.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 54 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 54 Cevapları

4. Buna göre bu tuşlu telefonda SUDE yazmak için basılan tuşlar ile oluşan sayının binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?
Cevap: A) 23

777 788 333 çıkan sayıdır
Binler bölümündeki rakam 7 + 8 + 8 = 23 cevabını verir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 54 Cevapları

Buna göre bu üniversitede hukuk fakültesini 16. sırada kazanan Nurşen’in okul numarası aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Beş yüz on altı milyon beş yüz on dört bin üç yüz on iki 

Nurşen Hukuk Fakültesini 16. sırada kazanmıştır. Bu sayı 516 olur. Daha sonra son iki rakamın farkı alınarak 9 basamaklı olana kadar devam ettirilir. Bunun sonucunda  516 514 312 sayısı ortaya çıkar. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 55 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 55 Cevapları

Buna göre Kaan’ın okul numarası aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Beş yüz on iki milyon dört bin üç yüz elli 

sayılar sırayla yazıldığı zaman 512 004 3-0 → toplamı 15 olduğuna göre eksik sayı 5 tir. 
512 004 350 olur. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 56 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 56 Cevapları

7. Arda, ekrana aşağıdaki kelimelerden hangisini yazarsa bilgisayarın hard diskine okunuşu “altmış beş milyon sekiz yüz doksan sekiz bin altı yüz altmış beş” olan sayı kaydedilir?
Cevap: B) AYVA

altmış beş milyon sekiz yüz doksan sekiz bin altı yüz altmış beş” → 65898665
65 → A
89 → Y
86 → V
65 → A


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 56 Cevapları

8. Berra Öğretmen’in yazdığı bu toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 25 737

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 56 Cevapları


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 57 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 57 Cevapları

9. Yapılan bu tırmanışlarda son molaların verildiği yerlerin deniz seviyesine göre yüksekliklerinin toplamı kaç metredir?
Cevap: C) 16 880

8091 – 5000 = 3091 m
3091 ÷ 80 = 38 mola verirler. Zirveye 51 m kalır.

8848 – 5000 = 3848 m
3848 ÷ 40 = 96 mola veriler. Zirveye 8 m kalır.

8091 – 51 = 8040 m son mola yeri
8848 – 8 = 8840 m son mola yeri

8040 + 8840 = 16 880 m 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 57 Cevapları

10. Buna göre öğretmen herhangi bir parmağını kapattığında öğrencilerin bulabileceği en büyük sonuç kaçtır?
Cevap: B) 10 587

0 olan parmağını kapattığı zaman 
7530 + 3057 = 10 587 cevabı bulunur.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 58 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 58 Cevapları

11. Buna göre programlar çalıştırıldıktan sonra bilgisayarların ekranlarına yansıyacak değerler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: C) 

1. Bilgisayar çift tek olmadığı için 
20 517 – 14 348 = 6169
6 + 1 + 6 +9 =22

2. Bilgisayar  çifttir. 
51 254 + 14 576 = 65 830
6 + 5 + 8 + 3 + 0 = 22


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 59 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 59 Cevapları

12. Yukarıda verilen Avrupa kıtasındaki ülkelerden kampanyaya katılan kişi sayısı, Amerika kıtasındaki ülkelerden kampanyaya katılan kişi sayısından kaç fazladır?
Cevap: A) 41 782

Avrupa Kıtası;
95 316 + 9654 + 58 048 = 163 018 katılan kişi sayısı

Amerika Kıtası;
97 909 + 22 419 + 908 = 121 236

163 018 – 121 236 = 41 782 kişi fazladır. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 59 Cevapları

13. Çiğdem eylül ayının herhangi bir doğal sayının karesi veya küpü olan tarihlerinde kumbarasına 10’ar TL atıyor.
Buna göre Çiğdem kumbarasına eylül ayı boyunca toplam kaç TL atmıştır?
Cevap: C) 70

1² = 1
2² = 4
3² = 9
4² = 16
5² = 25

2³ = 8 
3³ = 27 

7 gün olduğuna göre 10 x 7 = 70 TL atar.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 60 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 60 Cevapları

14. Bu kartonda içinde bir doğal sayının karesine veya küpüne eşit olan sayıların yazılı olduğu bütün kareler sayı görünmeyecek şekilde boyanıyor. Daha sonra bu kartondan kare şeklinde parçalar kesiliyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kartondan kesilen kare şeklindeki parçalardan biri olamaz?
Cevap:  D)

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 60 Cevapları

 

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 60 Cevapları

 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 61 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 61 Cevapları

15. Buna göre Zeynep’in terazinin sol kefesine koyduğu paketin kütlesi kaç kilogramdır?
Cevap: D) 68

Sağ kefe → 2³ + 2³ + 5² + 3² + 3² + 3² =
8 + 8 + 25 + 9 + 9 + 9 = 68 kg 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 62 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 62 Cevapları

16. Buna göre Kaan bu sınavdan kaç puan almıştır?
Cevap: A) 50

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 62 Cevapları


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 63 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 63 Cevapları

17. Buna göre kütlesi 74 kg olan görevli, asansöre kütleleri 47 kg olan kolilerden en çok kaç tanesi ile bindiğinde asansör hareket eder?
Cevap: D) 7

375 – 74 = 371 kg daha ağırlık konulabilir.
371 ÷ 47 = 7 koli konulabilir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 63 Cevapları

18. Buna göre kısa parçaların uzunluğu kaç santimetredir?
Cevap: B) 48


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 64 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 64 Cevapları

19. Hazırlatılan bu kısa filmlerde gösterilen fotoğraf sayıları arasındaki fark kaçtır?
Cevap: B) 720

1.5 dakika → 60 + 30 = 90 saniye
90 . 24 =2160 fotoğraf

2 dakika → 120 saniye 
120 . 24 = 2880 fotoğraf

2880 – 2160 = 720


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 64 Cevapları

20. Ayşe Hanım bu halıları yıkatmak için hangi firmayı seçerse ödeyeceği toplam fiyat en az olur?
Cevap:  D) N

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 64 Cevapları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.