Cevap Yaz
20 Temmuz 2023, 14:26 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 2. Kitap 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93. Sayfa Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 2. Kitap 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93. Sayfa Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 6. ÜNİTE: Matematik konusununda bulunduğu 5. Sınıf Beceri Temelli Testler 2. Kitap 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93. Sayfa Cevapları konusunu paylaştık. 6. Ünite Matematik Cevapları konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 2. Kitap 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93. Sayfa Cevapları

5.Sınıf Beceri Temelli Test Kitabı Sayfa 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93. Cevapları 6. ÜNİTE: Matematik

6. ÜNİTE Matematik Testleri: Sayfa 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93.  Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 80 Cevapları

1. (…) Buna göre bu prizmada kırmızı boyalı kısımların yüzey alanları toplamı kaç santimetrekaredir?
Cevap: B) 124

Kırmızı alanın yüksekliği prizmanın yüksekliğinin 2/3’ü kadar olduğu için;
12 x 2/3 = 8 yüksekliği
Bir yüzey alanı = 3 x 8 = 24 diğer yan kısmı da 24 olduğu için toplamda iki yüzey 24 + 24 = 48 olur. 
Ön yüzey 4 x 8 = 32 arka yüz de 32 + 32 = 64 olur. 
Prizmanın alt yüzeyi ise 4 x 3 = 12 olur
64 + 48 + 12 =124 cm² olur.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 162 Cevapları

2. (…) Buna göre Merve bu kartonu, prizma haline getirdiğinde oluşan şeklin görünümü aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Cevap:

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 162 Cevapları

Karton katlandığı zaman sarı ve yeşil yan yana gelemeyeceği için D şıkkı olamaz.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 81 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 163 Cevapları

3. (…) Buna göre bir tane kare prizma tahta bloğun yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: B) 120

Şekil I de yere değen yüzeyin alanı 50 cm² olduğuna göre yere değen kısım iki dikdörtgen olduğu için 50÷ 2 = 25 cm². Bir dikdörtgenin alnı 25 cm² olur.
Şekil II de tabanları almadan altta kalan kare prizmanın 4 tane dikdörtgen alırız. Üst kısımda bulunan kare prizmanın üst yüzeyini katarak alırsak 4 dikdörtgen ve bir üst yüzey bulunmaktadır. 

4 D + 4D  + K= 210
25 x 8 = 200 cm² kare prizmaların dikdörtgen alanları. 
210 – 200 = 10 cm² karenin yani üst yüzeyin alanı olur. 
buna göre Bir prizmanın alanı 
kare taban 2 tane = 20 cm²
4 dikdörtgenin alanı → 4 x 25 = 100 cm²
100 + 20 = 120 cm²


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 163 Cevapları

4. Çevresinin uzunluğu 128 cm olan kare şeklindeki bir kumaş önce dikdörtgen şeklinde 8 eş parçaya sonra bu parçalardan her biri 4 eş parçaya ayrılıyor. Elde edilen kumaş parçalarının her birinin bir yüzünün alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: B) 32

Çevresi → 128 ÷ 4 =32 karenin her bir kenarı.
Dikdörtgenlerin kısa kenarı 32 ÷ 4 = 8 olur.
Dikdörtgenlerin uzun kenarı 32 ÷ 2 = 16 olur.
Buna göre oluşan dikdörtgenden tekrar 2 ye bölünmesi ile;
Kısa kenarı → 8 ÷ 2 = 4
Uzun kenarı → 16 ÷ 2 = 8 
Alanı → 8 x 4 = 32 olur.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 82 Cevapları

5. (…) Buna göre Çınar, bu renkli kağıtla oyuncağın en fazla kaç yüzeyini tamamen kaplayabilir?
Cevap: C) 5 

Dikdörtgenler prizmasının 6 yüzeyi vardır. 
Ön Yüzey → 8 x 5 = 40 cm² arka yüzeyi de 50 cm² = 40 + 40 = 80 cm²
Yan yüzey → 15 x 5 = 75 cm² diğer yanı da bulunmaktadır. Toplamda 75 + 75 = 150 cm² olur.
Üst ve alt yüzeyin alanı ise; 15 x 8 = 120 cm² Yani toplamda 120 + 120 = 240 cm² olur.
80 + 150 + 240 = 470 cm²
470 – 400 = 70 cm² alanı kaplayamayız. Bu değerlere göre 5 yüzey kaplanır 1 yüzey kaplanamaz.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 164 Cevapları

6. Şekil III’deki dikdörtgenin alanı 72 cm olduğuna göre kare kartonun kesilmeden önceki bir yüzünün alanı en az kaç santimetrekaredir?
Cevap: C) 169

Şekil II de iki tane yan yana olan karelerin alanı 72 cm²’dir. Buna göre;
Bir kare 72 ÷ 2 = 36 cm² olacaktır. 
Karenin bir kenarını bulmak için 36’nın çarpımı olur. Oda 6 x 6 =36’dır. Karenin bir kenarı 6 olur.
Şekil III de karelerin olduğu kısım altı kalan kısımda en az dediği için 1 veririz. Toplamda uzun kenar 6 + 6 + 1 = 13 olur.
13’ün karesini alırsak → 13² = 13 x 13 = 169 olur.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 83 Cevapları

7. (…) Buna göre zeminde açıkta kalan şekil aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap:

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 165 Cevapları


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 84 Cevapları

8. (…) Kare şeklindeki fincan tabaklarından her birini tepsi üzerinde kapladığı alan 81 cm² dir. Buna göre tepsinin kare biçimindeki üst yüzeyinin alanı en az kaç santimetrekaredir?
Cevap: C) 361

Fincan tabağının alanı 81 cm²’dir. Bir kenarı 81’in çarpımı olan 9 x 9 = 81 yani 9 olacaktır. 
Tepsinin bir kenarını bulmak için iki fincan tabağının kenarı ve boşta kalan kısmada en az değeri vermemiz gerekir. Buna göre;
9 + 9 + 1= 19 tepsinin bir kenarı 
19² = 19 x 19 = 361 olur. 


9. (…) Buna göre oluşturulan bu dikdörtgenler prizmasının bir yüzeyinin alanı santimetrekare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Cevap: C) 72

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 166 Cevapları


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 85 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 167 Cevapları

10. 2. şeklin yüksekliği, 1. şekilden büyük, 3. şekilden küçük olduğuna göre santimetre cinsinden kırmızı prizmanın yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: A) 15

Şekil I’in yüksekliği → 5 + 5 +7 = 17 cm
Şekil III’ün uzunluğu → 6 + 15 =21 cm
Şekil II’de kırmızı şekli bulmak için karenin uzunluğunu çıkartmamız gerekir. Yani 5 cm diğer değerlerden çıkartmalıyız.
17 – 5 = 12
21 – 5 = 16
12 < Kırmızı şekil < 16
Bundan yola çıkarak doğru cevap A şıkkı olacaktır. 


11. (…) Bir kenarının uzunluğu 40 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin kenarlarına 10 metre uzaklıkta olan kare şeklindeki bir alana havuç, geri kalan kısmına ise lahana ekilecektir. Buna göre bu tarlada lahana ekilecek bölgenin alanı kaç metrekaredir?
Cevap: B) 1200

Büyük bahçenin alanı → 40 x 40 =1600 m²
Yeşil alanı bulmak için içeir geçen alanı kenardan çıkartmamız gerekir. Yani sağ ve soldan 10 m içeir girdiği için toplamda 20 m çıkartmamız gerekir. 
40 – 20 =20 m  olacaktır. 
Yeşil yerin alanı → 20 x 20 = 400 m² olur. Yeşil alan havuç dikileceği için tüm alandan yeşil alanı çıkartmamız gerekir.
1600 – 400 = 1200 olur. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 86 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 168 Cevapları

12. (…) Bir usta bu paletteki kaldırım taşlarını hep üstten alıp kaldırımları döşemeye başlamış, palette kalan kaldırım taşları küp oluşturuncaya kadar bu şekilde döşemeye devam etmiştir. Buna göre usta, üstteki taşlar bitmeden bir alt kattan taş almadığına göre en az kaç tane kaldırım taşı kullanmıştır?
Cevap: C) 100

Küp olabilmesi için tüm uzunluklarının eşit olması gerekir. 
Mevcut haliyle bir kenarının uzunluğu 15 taş olduğu için 15 x 2 = 30 cm olur.
Taban kısmı ise 5 taştan oluştuğu için 4 x 5 = 20 cm  olur.
Yan kısım ise 4 taştan oluştuğu için 5 x 4 = 20 cm olur
Küp olabilmesi için tüm kenarlarının eşit olması gerektiğinden 30 cm olan kısmı 10 cm azaltmamız gerekir. Yükseklikten 10 ÷ 2 = 5 sıra taşı almamız gerekir.
1 sırada 20 taş olduğuna göre
20 x 5 =100 taşı kaldırmamız gerekir.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 168 Cevapları

13. (…) Bu resim çerçevelerinin içerisinde kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan dikdörtgen biçiminde eş iki fotoğraf bulunmaktadır.
Buna göre bu fotoğraflardan birinin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: B) 90

İlk şekilde resmin kısa kenarı verilmiştir. İkinci tabloda da uzun kenarı verilmiştir. Buna göre;
Kısa kenarı → 6
Uzun kenarı → 15 
Alanı → 15 x 6 = 90 cm² olur.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 87 Cevapları

14. (…) Buna göre oluşturulan yapının yüksekliği kaç santimetredir?
Cevap: B) 94

Sarı → 120 ÷ 5 = 24 her birinin uzunluğu
Kırmızı → 120 ÷ 4 = 30 cm her birinin uzunluğu
Mavi → 120 ÷ 3 = 40 cm her birinin uzunluğu
40 + 30 + 24 = 94 cm


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 88 Cevapları

15. (…) Buna göre Kerem’in boyaması gereken bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: B) 240

Her bir kutunun uzunluğu 32 ÷ 8 = 4 olur.
Bir kutunun alanı → 4 x 4 = 16 olur.
BECERİ – TEMELLİ – SORU kelimelerini boyadığımız zaman 15 tane kutu boyanmış olmaktadır. Buna göre;
15 x 16 = 240 olur.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 170 Cevapları

16. (…) Buna göre geriye kalan kağıdın bir yüzünün alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: C) 3500

Şekil 1’in alanı → 60 x 60 = 3600
Şekil 4’te kesilen küçük karenin alanı 5 x 5 = 25 cm
4 defa katladığımız iç,n 25 x 4 = 100 cm² alanı dışarı çıkarmış olduk. 
3600 – 100 = 3500 cm² alan kalır.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 89 Cevapları

17. (…) Tavan aydınlatma panelinin kare şeklindeki yüzeylerinin kenar uzunluğu 80 cm, led lambaların kare şeklindeki yüzeylerinin kenar uzunluğu ise 20 cm dir. Buna göre panelin kare şeklindeki yüzeyinde led lambaların dışında kalan bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: C) 2800

Panelin alanı → 80 x 80 = 6400 
Küçük ledlerin alanı → 20 x 20 = 400 bir ledin alanı 
400 x 9 = 3600 ledleirn alanı 
6400 – 3600 = 2800 


18. (…) Şekilde verilenlere göre bu resmin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? (1 m = 100 cm)
Cevap: D) 180

Resmin uzun kenarı bulmak için duvar kısmının uzun kenarı ve boşlukları çıkardığımız zaman resmin uzun kenarı kalmış olur. 
Duvarın uzun kenar → 3,5 m = 350 cm
Boşluk 1 → 1,4 m = 140 cm
Boşluk 2 → 1,6 m = 160 cm
140 + 160 = 300 cm boşlukların uzunluğu
350 – 300 = 50 cm resmin uzun kenarı
Kısa kenarı bulmak için, duvarın kısa kenarı ve boşlukları çıkardığımız zaman buluruz.
Duvarın kısa kenarı → 2,5 m = 250 cm
Boşluk 1 → 0,9 m = 90 cm
Boşluk 2 → 1,2 m = 120 cm
90 + 120 = 210 cm boşlukların uzunluğu
2850 – 210 = 40 cm resmin kısa kenarı
Resmin çevresi → 50 + 50 + 40 + 40 = 180 olmalıdır. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 90 Cevapları

19. (…) Bu tahtalar arasında kalan bölge bir kare prizmadır. Buna göre bu kare prizmanın dikdörtgen şeklindeki yüzeylerinden birinin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap: B) 1000

Tahtanın bir uzunluğu 40 diğerini de 100 almamız gerekir. 
40 → 20 – 20 olarak eş parçaya böldük
100 → 50 – 50 olarak eş parçaya böldük
20 x 50 = 1000 olur.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 91 Cevapları

20. (…) Bu bölmeleri yapmak için kullanılan tüm camlar Görsel 2’deki gibi aralarında hiç boşluk bırakılmadan üst üste dizilerek kare prizma biçiminde bir yapı oluşturulmuştur. Buna göre iş yerinde yapılan cam bölmeler için kaç tane dikdörtgenler prizması biçiminde cam kullanılmıştır?
Cevap: C) 25

Koyulan camın tabanı 2 m = 200 cm. Kare prizma olması için yukarıya doğru olan kısımında 200 cm olması gerekir. Bir cam 8 cm olduğuna göre;
200 ÷ 8 = 25 cam olması gerekir.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 92 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 174 Cevapları

21. (…) Buna göre kırmızı boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?
Cevap: D) 48

Yandan iki kere kıvırdığımız zaman 2 cm çıkar ve 8 cm kalır. Yukarıdan katlanan 4 cm çıkacağı için 10 – 4 = 6 kalacaktır.
Yeni oluşan şeklin alanı → 8 x 6 = 48 olur. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 93 Cevapları

22. (…) Rengi mavi kalan bölgenin alanı 51 cm2 olduğuna göre rengi kırmızı kalan bölgenin alanı rengi sarı kalan bölgenin alanından kaç santimetrekare daha fazladır?
Cevap: C) 35

Turuncu → 2 cm 
Mor  → 5 cm
Yeşil → 8 cm
Mavi kalan alan → 51 cm² 
Mavi alanın tamamı → 51  + 8 + 5 = 64 cm²
Mavi camın bir kenarı 8 x 8 = 64 ise bir kenarı 8 cm’dir.
Sarının bir kenarı 8 – 1 = 7 cm olur.
Kırmızının bir kenarı 8 + 1 = 9 cm olur. Buna göre;
Kırmızının alanı → 9 x 9 = 81 cm²
81 – 2 – 5 = 74 cm² kalan kırmızının alanı
Sarının alanı → 7 x 7 = 49 cm²
49 – 2 – 8 = 39 cm² kalan sarının alanı.
74 – 39 = 35 kalacaktır.


5.Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Cevapları 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93. Sayfa, 6. ÜNİTE: Matematik Testleri 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.