Cevap Yaz
14 Ağustos 2023, 15:37 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 2. Kitap 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38. Sayfa Cevapları

5.Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38. Sayfa Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 7. TEMA’ya ait çalışmaların olduğu 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 Cevapları konusunu paylaştık. 7. TEMA’da yer alan cevaplarla ilgili eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38. Sayfa Cevapları

5.Sınıf Beceri Temelli Test Kitabı Sayfa 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38. Cevapları 7. TEMA: Türkçe

7. TEMA Türkçe Testleri: Sayfa 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 28 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 64 Cevapları

1. Bu afişte sözü edilen etkinlikle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
Cevap: C) Düzenleniş amacına

Çünkü etkinliğin afişinde düzenlenme amacı belirtilmemiştir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 29 Cevapları

2. (…) Bu metinde Troya Antik Kenti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Cevap: B) Sahip olduğu doğal güzelliklere 

Çünkü Troya Antik Kenti’nin sahip olduğu güzelliklerden bahsedilmemiştir.


3. (…) Bu bilgilerden hareketle hangi iki kişinin kuyrukta art arda sıralandığı söylenemez?
Cevap: C) Hesap açtırmak isteyen – Havale yaptırmak isteyen 

Çünkü verilen bilgilere göre sıranın en başına hesap açtırmak isteyen kişi, en sonunda ise hava yaptırmak isteyen kişi bulunmaktadır. 


4. Kanıksama, çok tekrarlama sebebiyle alışma durumudur.
Buna göre aşağıdaki konuşmalardan hangisinde kanıksama anlamı vardır?
Cevap: D) ‒ Cadde çok gürültülü. Nasıl uyuyacaksın?
‒ Beni artık etkilemiyor.

Çünkü caddenin gürültüsüne artık alıştığını belirtmiş yani kanıksama yapmıştır. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 30 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 66 Cevapları

5. Bu görselde verilen mesajı en iyi anlatan söz aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Beşikten mezara kadar ağaca muhtacız.

Çünkü canlının yaşamı için ağaca ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. Bu afişe en uygun söz ise B şıkkıdır. 


6. (…) Bu açıklamalara göre aşağıdakilerin hangisinde satır sonundaki sözcük bölünmesi doğru gösterilmiştir?
Cevap: D) …………………………………………………………..……..…..…………………….………..ba-şeserlerden biridir

Çünkü kesilen kelime ünsüz ile başlar ifadesine uymaktadır. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 31 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 67 Cevapları

7. Bu görselden,
I. Yenilenemeyen enerji kaynakları hava kirliliğine sebep olabilir.
II. Yenilenebilir enerji kaynakları yenilenemeyenlerden daha çok kullanılmaktadır.
III Yenilenemeyen enerji kaynakları toprağın altından çıkarılmaktadır.
çıkarımlardan hangileri yapılabilir?
Cevap: A) Yalnız I.

Çünkü bu görselde yenilenemeyen enerji kaynaklarının havayı nasıl kirlettiği gösterilmiştir.


8. (…) Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
Cevap: D) lV – lll – l – ll

Çünkü ilk olarak boy uzamasından ve bunun sonucunda bisikletin küçük gelmesinden bahsetmiştir. Daha sonra çözüm önerisi sunmuş diğer cümlede ise tasarım firmasının tasarladığı üründen bahsederek bu ürünün her yaşa ve boyuna uygun ayarlandığından bahsetmiştir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 32 Cevapları

9. (…) Numaralanmış metinlerin hangisinde su tasarrufu ile ilgili bilgiye yer verilmiştir?
Cevap: C) III

Çünkü III. cümlede kullanılan suyun tekrar bir döngüye girmesinden bahsetmiş ve suyun tasarrufu anlatılmıştır. 


10. (…) Bu metinden Çin Seddi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: A) Yapımı 1950’lere kadar sürmüştür.

Çünkü metinde Çin Seddi’nin yapımının 1950^ye kadar sürmesi değil 1950 yıllarında onarılması anlatılmıştır. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 33 Cevapları

11. Hamur için gerekli malzemeleri bir kâseye koyarak yoğurun. Bu hamurdan yumruk büyüklüğünde toplar yapın. Yağladığınız fırın tepsisine bu topları yerleştirin ve üzerini nemli bezle örterek bir saat dinlendirin. Önceden ısıtılmış fırında 190 derecede ekmeklerinizi pişirin. Bu metnin görsel anlatımı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Cevap:

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 69 Cevapları


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 34 Cevapları

12. (…) Bu metnin anlatımıyla ilgili,
I. Soru sorularak okuyucunun dikkati çekilmeye çalışılmıştır.
II. Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.
III. Uygun geçiş ve bağlantı ifadesine yer verilmiştir.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
Cevap: D) I, II ve III.

Çünkü metinde üç maddede söylenmek istemiştir.


13. Vücuttaki tüm kaslar gibi beyniniz de güçlü ve sağlıklı olabilmek için egzersize ihtiyaç duyar. Bu sebeple zihnin diri tutulmasında egzersizler çok önemlidir. Kitap okumak, yapboz ve satranç gibi çeşitli oyunlar oynamak zihin için faydalı egzersizlerdir. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: C) Abartmadan yararlanılmıştır

Çünkü metinde vücuttaki tüm kaslar gibi derken karşılaştırma yapmış, zihin i,çin yapılması gerekenleri söylerken örneklendirme yapmış ve metnin hepsi bir bilgilendirmek içindir. Sadece abartmadan söz edilmemiştir.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 35 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 71 Cevapları

14. Yukarıdaki grafik 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yıllara göre spor etkinliklerine katıldığı gün sayısını göstermektedir. Bu grafikten aşağıdaki yorumların hangisi yapılamaz?
Cevap: C) 2017 yılında tüm sınıf seviyelerinde katılım düşmüştür

Çünkü 2017 yılında artış göstermeye başlamıştır. Bu yüzden böyle bir yorum yapılamaz. 


15. Türkçede sert ünsüzle (f, s, t, k, ç, ş, h, p) biten bir kelimeye “c, d, g” ünsüzlerinden biriyle başlayan ek getirildiğinde ekin başındaki ünsüzün sertleşerek “ç,t,k”ye dönüşmesine ünsüz benzeşmesi (ünsüz sertleşmesi) denir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uğramış kelime vardır?
Cevap: A) Yağmur sonrası ortaya çıkan koku, topraktaki bakterilerden kaynaklanır.

Çünkü topraktaki kelimesi toprakdaki olması gerekirken topraktakine dönüşmüştür.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 36 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 72 Cevapları

16. Bu görselde sözü edilen yarışma ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: B) Jürinin kimlerden oluştuğuna

Çünkü verilen afişte jürilerden bahsedilmemiştir.


17. Bir şeyi başarmak istiyorsan öncelikle kendini motive etmelisin. Bu da genellikle hayatında önemli bir duygusal olay meydana gelirse gerçekleşir. – – – – o duygusal olaylar, hedefine odaklanıp çaba göstermen için itici güç olur.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
Cevap: A) Başka bir deyişle

Çünkü cümle duygusal olayın farklı bir anlatımından bahsetmiştir. Bundan dolayı başka bir deyişle ifadesi en uygunudur. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 37 Cevapları

18. (…) 18. Teşbih, aralarında ilgi bulunan iki varlıktan birini diğerine benzetmeye denir. Benzetmede benzeyen ve kendisine benzetilen vardır.
Buna göre,
Tarihin dilinden düşmez bu destan
Nehirler gazidir, dağlar kahraman
Her taşı yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir
dizelerinde geçen aşağıdaki benzetme unsurlarından hangisi yanlış verilmiştir?
Cevap: A) Benzeyen = tarih
Kendisine benzetilen = destan

Çünkü benzeyen destan benzetilen ise tarihtir.


19. • “Gel bakalım buraya, ben senin büyüğünüm!” diyerek bana elini uzattı.
• – Neyin var dede, bir şeye mi canın sıkıldı?
• Kitaplar eskiyince onarılır, korunur / Özenle açılarak dikkatlice okunur.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerde kullanılan noktalama işaretlerinden herhangi birinin işlevlerinden değildir?
Cevap: D) Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren “evet, peki” gibi kelimelerden sonra virgül kullanılır.

Çünkü metinde bu cümleye uygun noktalama işareti yoktur. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 38 Cevapları

20. (…) Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: A) Bir olay, nedeniyle verilmiştir.

Çünkü metinde anne ve babaların çocuklar konusunda karşılaştırma yaptıkları, ilime ulaşmak için evine ulaşmaya çalıştığını söylerken bir eylemin yapılma amacını, en son cümlede belirtilen güçlerini birleştirirseler ustalıklarını ve hünerleri değerli olacağını söylerken şarta bağlı durum söz konusudur.


5.Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Cevapları 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38. Sayfa, 7. TEMA Türkçe Çözümlü Test Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.