Cevap Yaz
19 Ekim 2023, 19:14 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 1. Kitap 124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134. Sayfa Cevapları

5.Sınıf Beceri Temelli Testler 1. Kitap 124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134. Sayfa Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Fen Bilimleri bölümünün 3. Ünitesine ait cevapların yer aldığı 5. Sınıf Beceri Temelli Testler 2. Kitabı Sayfa 124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 1. Kitap 124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134. Sayfa Cevapları

5.Sınıf Beceri Temelli Test Kitabı Sayfa 124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134. Cevapları 3. Ünite: Fen Bilimleri

3. Ünite: Fen Bilimleri Testleri: Sayfa 124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134. Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 124 Cevapları

 

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 124 Cevapları

1. Yayın ölçebileceği en büyük değerde ibre 10 cm’yi gösterir.
Bu dinamometre ile ilgili,
I. Ölçüm aralığı 0-20 N arasıdır.
II. 10 N’lık bir cisim asılırsa ibre 6 cm noktasına gelir.
III. Daha uzun cetvel kullanılırsa daha büyük ağırlıkları ölçebilir.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
Cevap: A) Yalnız I

Taşıdığı ağırlık 6 N yarısı 3 cm yi göstermiştir. En fazla 20 N olabilir çünkü yarısı 10 cm olacaktır. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 125 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 125 Cevapları

2. Buna göre, yaylarda meydana gelen uzamanın farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: A) Dinamometrelerdeki yaylar birbirinden farklıdır.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 125 Cevapları

3. Tablodaki verilere göre,
I. 10 N’lık cisim bu dinamometrelerin hepsi ile ölçülebilir.
II. En büyük kuvveti ölçebilecek dinamometre A dinamometresidir.
III. B ve C dinamometrelerine 5 N’lık cisim asılırsa B dinamometresi daha fazla uzar.
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap:  C) II ve III

II ve III doğrudur çünkü En büyük kuvveti ölçebilecek olan A dinamometresidir. Bölme sayısı fazla ve her bölmesi 5 N’dur. III B daha fazla uzar çünkü her bölmesi 1 N’dur. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 126 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 126 Cevapları

4. Buna göre, L cisminin ağırlığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: C) II ve III

K cisminin ağırlığı 6 N’dur. Çubukta 2. çizgiye geldiğine göre 6/3 =2 şeklinde değerlendiririz. L cisminin ağırlığı da x/3 =5 olacağına göre;
5 . 3 = 15 N olarak buluruz.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 126 Cevapları

5. Buna göre,
I. Kapı menteşelerinin yağlanması
II. Parmakta sıkışan yüzüğün sıvı sabun ile çıkarılması
III. Salyangozun ıslak zeminde daha rahat hareket etmesi
olaylarından hangileri parçada anlatılan durumla benzerlik taşımaktadır?
Cevap: D) I, II ve II

Hepsi sürtünmeyi azaltarak hasarsız bir şekilde kolay hareket etmeyi sağlamaktadır. Bu da eklem ve eklem sıvısı özelliğine benzerlik gösterir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 127 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 127 Cevapları

6. Bu deneye göre havanın cisimlere uyguladığı sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
Cevap: B) Havanın temas ettiği yüzey arttıkça artar.

Yüzey ne kadar fazla olursa sürtünme de artar. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 127 Cevapları

7. Aşağıda verilen örneklerin hangisindeki amaç bu fotoğrafta verilen olay ile benzerlik taşımaz?
Cevap: A) Yelkenlilerin hızlanması için yelkenlerini açması


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 128 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 128 Cevapları

8. Verilen bilgilere göre,
I. Peri bacalarının oluşumunda hava ve su dirençleri etkili olmuştur.
II. Falezlerin oluşmasında su direncinin etkisi büyüktür.
III. Sürtünme kuvveti günlük hayatımızı kolaylaştıran bir etkiye sahiptir.
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap:  B) I ve II

Metinde Sürtünme kuvvetinin günlük hayatımızı kolaylaştırması gibi bir konuya değinilmemiştir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 128 Cevapları

9. Yukarıdaki metnin devamına ilişkin,
I. Sürtünme kuvvetinin fazla olması makinelerde kullanılan parçaların aşınmasına sebep olmaktadır.
II. Motorlarda kullanılan malzemelerin aşırı yakıt tüketimine sebep olması, sürtünmenin olumsuz etkisini gösterir.
III. Hareketli parçalarda aşınmayı en aza indireceği için parçaların kullanım ömrünü uzatır.
IV. Makinelerde yakıt tasarrufu sağlayabilir.
ifadelerinden hangileri kullanılabilir?
Cevap: ) III ve IV


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 129 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 129 Cevapları

10. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) Yelkenler hava direncini azaltarak geminin hareketini kolaylaştırmıştır.

Geminin hareketini kolaylaştıran yağlı kütükler olmuştur. Sürtünme azalmış ve geminin kolay hareket etmesi sağlanmıştır. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 129 Cevapları

11. Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: A) I. yol daha pürüzlü bir yüzey olduğu için II. yola göre daha az kaygandır.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 130 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 130 Cevapları

12. Buna göre I, II ve III ile gösterilen zeminler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
Cevap: D) Halı Cam Beton

Pürüzlü yüzey en fazla halıdadır. Bundan dolayı kuvvet daha fazla uygulanır. II numaralı yer en az kuvvet uygulanan zemindir. Bu da pürüzsüz bir zemin olması gerekir. Cam buna en uygun zemindir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 130 Cevapları

13. Buna göre, öğrencinin yolu tamamlama süreleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: C) II > III > I

I numaralı duruşta yüzey dar olduğu için hava ile teması az olur daha hızlı gider. Yavaş yavaş dikleşmesiyle hız azalır. Buna göre sıralama I > III > II şeklinde olur.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 131 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 131 Cevapları

14. Yapılan deneyden,
I. Tahta zeminde dinamometredeki değer daha büyüktür.
II. Mermer zeminde takoza etki eden sürtünme kuvveti daha fazladır.
III. Yapılan deney hipotezi doğrulamamıştır.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: B) I ve III

I vfe III numaralara ulaşılır çünkü zemin değiştikçe sürtünme kuvveti de artış veya azalış gösterir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 131 Cevapları

15. Buna göre,
I. Buzlu zeminde aracın kolay hareket etmesi için tekerleklere zincir takılması sürtünme kuvvetini azaltır.
II. Asfalt zeminde aracı harekete geçirmek için kullanılan kuvvet daha fazladır.
III. Sürtünme kuvveti fazla olduğundan buzlu zeminde araç daha zor ilerler.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
Cevap: B) Yalnız II

Yalnız II doğrudur. Çünkü asfalt zeminde kuvvet daha çok uygulanması gerekir. Buz zemin kaygan olduğu için uygulanması gereken kuvvet az olur.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 132 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 132 Cevapları

16. Aşağıda verilen örneklerden hangisi metinde verilen bu durumla benzerlik gösterir?
Cevap: D) Mermer kesme makinelerinde aşırı ısınmaya karşı su ile soğutma yapılması


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 132 Cevapları

17. Aşağıdakilerden hangisinde verilen örnekten farklı bir durum amaçlanmıştır?
Cevap: 

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 132 Cevapları

A şıkkı olur. Çünkü burada sürtünmeyi arttırarak yavaş inmesi sağlanmaktadır. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 133 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 133 Cevapları

18. Verilen grafiğe göre sürtünme kuvvetinde meydana gelen değişim aşağıdaki örneklerden hangisinde gerçekleşir?
Cevap: C) Ata sporumuz olan yağlı güreşte sporcuların vücutlarını yağlaması

B ve D şıkkında sürtünme kuvvetini arttıracak hareketler sergilenmekte iken C şıkkında sürtünme kuvvetini azaltacak hareket sergilenmiştir. 


19. Sürtünme kuvveti,
• Birbirine temas eden yüzeyler arasında gerçekleşir.
• Hareketi engeller ya da zorlaştırır.
• Pürüzsüz yüzeylerde daha azdır.
Öğretmen “Okulda öğrencilerin merdivenden kayıp düşme olayları gittikçe arttı. Sizce bu sorunu çözmek için neler
yapılmalı?” diye soruyor.
Buna göre, aşağıdaki önerilerden hangisinin merdivenlere uygulanması sorunun çözümü için uygun değildir?
Cevap:  B) Her gün paspas ile silinebilir.

Her gün paspas ile silinmesi zeminin kayganlaştıracağı için uygun bir çözüm değildir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 134 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 134 Cevapları

20. Ali yaptığı bu etkinlikte aşağıdaki hipotezlerden hangisini test etmek istemiştir?
Cevap: D) Ortamın pürüzsüzlüğü arttıkça sürtünme kuvveti azalır.

Zeminler farklı olduğu için etkinlikte farklı zeminlerde sürtünme kuvvetlerini ölçmek istemiş olabilir. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.