Cevap Yaz
19 Ekim 2023, 19:13 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 1. Kitap 136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147. Sayfa Cevapları

5.Sınıf Beceri Temelli Testler 1. Kitap 136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147. Sayfa Cevapları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Fen Bilimleri bölümünün 4. Ünitesine ait cevapların yer aldığı 5. Sınıf Beceri Temelli Testler 2. Kitabı Sayfa 136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Sınıf Beceri Temelli Testler 1. Kitap 136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147. Sayfa Cevapları

5.Sınıf Beceri Temelli Test Kitabı Sayfa 136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147. Cevapları 4. Ünite: Fen Bilimleri

4. Ünite: Fen Bilimleri Testleri: Sayfa 136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147. Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 136 Cevapları

 

1. Katı hâldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hâle geçmeden gaz hâle geçmesine süblimleşme denir. Süblimleşmenin tam tersi ise kırağılaşma olarak adladırılır.
Bu bilgiyi kullanmak isteyen bir öğrenci katı iyot parçacıklarının süblimleşmesinin ve kırağılaşmasının gözlemleneceği bir deney düzeneği hazırlayacaktır.
Buna göre, hazırlanan deney düzeneği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: 

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 145 Cevapları


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 145 Cevapları

2. Tablolara göre A ve B maddeleriyle ilgili,
I. Donma noktaları farklıdır.
II. Buharlaşmaya 6.dakikada başlamışlardır.
III. Kütleleri kaynama esnasında daha fazla azalmıştır.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
Cevap: B) I ve III

Buharlaşma dakikaları farklılık göstermektedir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 137 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 137 Cevapları

3. Buna göre, ödevin konusu aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Cevap: C) Buharlaşma ve kaynama


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 137 Cevapları

4. Donma olayını önlemek için ortama konulan madde ve geçirdiği hâl değişimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: A) Su Donma


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 138 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 138 Cevapları

5. Buna göre gözlükte,
I. Ortam sıcaklığı 25°C, gözlük sıcaklığı 5°C’dir.
II. Ortam sıcaklığı 10°C, gözlük sıcaklığı 10°C’dir.
III. Ortam sıcaklığı 30°C, gözlük sıcaklığı 35°C’dir.
durumlarından hangilerinde buğu oluşmaz?
Cevap: D) II ve III

I de buğu oluşur. Çünkü sıcaklık farkı fazladır. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 138 Cevapları

6. Buna göre aşağıdakilerden hangisi görselde meydan gelen hal değişimlerinden biri değildir?
Cevap: A) Erime

Suyun bulut olması buharlaşma, yağmura dönmesi yoğuşma, kar oluşması donmadır. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 139 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 139 Cevapları

7. Şişelerin görüntülerin farklı olması,
I. İçlerindeki sıvının sıcaklıkları
II. İçlerindeki sıvının cinsi
III. Bulundukları ortamın sıcaklıkları
özelliklerinden hangileriyle açıklanır?
Cevap: D) I ve III

Sıvının cinsi önemli değildir. Önemli olan sıcaklıkları ve bulunduğu ortamın sıcaklığıdır. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 139 Cevapları

8. Bu olay ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) Başlangıçta kapta bir sıvı, iki katı madde vardır.


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 140 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 140 Cevapları

9. Buna göre yukarıda bir kesiti verilen salça kabının belirlinen noktalarından hangilerinde buharlaşma gerçekleşir?
Cevap: D) K, L ve M 

Domatesler kaynatılmaya başlatılırken yukarıdan başlatarak en aşağıda olan sulara kadar buharlaşma gerçekleşir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 140 Cevapları

10. Bu işlem ilk sıcaklığı bilinmeyen 5 g buz ile yapılırsa aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilebilir?
Cevap: 

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 140 Cevapları

Kaynama noktaları 100°C olduğu için aynı cinstedirler. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 141 Cevapları

 

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 141 Cevapları

11. Grafiklere göre aynı cins olan maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: C) L ve M

L ve M sıcaklık değerleri aynı olduğu için aynı cinste maddelerdir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 141 Cevapları

12. Buna göre,
I. Aynı boyutlardaki odayı mum petekten daha iyi ısıtır.
II. Mum alevinin sıcaklığı peteğin sıcaklığından daha fazladır.
III. Peteğin verdiği ısı termometre ile mumun verdiği ısı kalorimetre kabı ile ölçülür.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
Cevap:  B) Yalnız II

Anlatılana göre mumun sıcaklığının kaloriferden daha fazla olduğu çıkarımında bulunuruz. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 142 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 142 Cevapları

13. Tereyağının geçirdiği işlemler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Cevap: B) Eriyen tereyağı beklerken ısı vererek katı hâle gelir.

Eriyen tereyağı sıcaklığını düşürdüğümüz zaman donmaya geçtiği için katı hale gelir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 142 Cevapları

14. Bu durumda yeterince bekletildikten sonra sıcaklıkları ölçülüyor.
Buna göre, suların son sıcaklıklarına ait grafik aşağıda verilenlerden hangisi olabilir?
Cevap:

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 142 Cevapları

İki maddenin sıcaklıkları farklı olması durumunda ısı alışverişi sonucu maddeler eşit sıcaklıklara gelir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 143 Cevapları

15. Sıcaklıkları farklı maddeler arasında ısı alışverişi olur. Isı alışverişinin yönü sıcaktan soğuğa doğrudur.
Üç madde ayrı ayrı birbirlerine dokundurulduklarında aralarındaki ısı alışverişi aşağıdaki gibidir.
• L maddesi K maddesine ısı verir.
• M maddesi L maddesinden ısı alır.
• K maddesi M maddesine ısı verir.
Buna göre, maddelerin başlangıçtaki sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
Cevap: B) 56°C 70°C 40°C

L maddesi hem K hem de M maddelerine ısı verdiği için en sıcak olur. K maddesi M maddesine verdiği için 2. sırada K maddesi olur. En soğuğu ise M maddesi olur. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 143 Cevapları

16. Buna göre,
I. Çorba suya ısı verir.
II. Suyun son sıcaklığı 20°C ile 40°C arasındadır.
III. Çorbanın içilebileceği sıcaklık vücut sıcaklığıdır.
çıkarımlarından hangileri doğrudur? (Isı alış verişinin sadece su ve çorba arasında olduğu varsayılacaktır.)
Cevap: D) I, II ve III


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 144 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 144 Cevapları

17. Bu deneye göre,
I. Isınan madde genleşir.
II. Isı alan maddenin sıcaklığı artar.
III. Sıcaklığı artan maddenin kütlesi de artar.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?
Cevap: A) I ve II


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 144 Cevapları

18. Bu maddelerde soğutma yerine ısıtma işlemi uygulanırsa genleşme miktarları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: B) L > K > M


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 145 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 145 Cevapları

19. Bu ünitedeki kavramların, oyunda kullanılan şeker ve çocukların konumlarının değişmesi ile ilişkilendirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: A) Genleşme Isı enerjisi


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 145 Cevapları

20. Şekildeki gibi birbiri içinde sıkışmış bardakları ayırmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmalıdır?
Cevap:

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 145 Cevapları


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 143 Cevapları

21. Tren rayı döşemesinde, köprü ve bina yapımında maddelerin genleşme ve büzülme miktarının dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde raylarda bozulmalar, köprülerde çatlamalar, tellerde aşırı sarkmalar meydana gelebilir.
Verilen bilgiden yola çıkarak bir sorun oluşmaması için elektrik telleri aşağıdakilerden hangisi gibi bağlanmalıdır?

Cevap: 

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 143 Cevapları

Teller yaz mevsiminde tellerin genleşemesi gerçekleştiğinden dolayı gevşek şekilde bağlanması gerekir. 


5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 143 Cevapları

5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Sayfa 143 Cevapları

22. Buna göre,
I. Balonun yükselmeye devam etmesi için verilen ısı artırılmalıdır.
II. Aşağı yönlü hareket eden balonun içindeki gaz büzülmüştür.
III. Balonun hacminin artması bir hâl değişim olayıdır.
çıkarımlarından hangileri doğrudur?

Cevap: C) I ve II

Balonun hacminin değişmesi hal değişim olayı değildir. Hal değişimi katıdan sıvıya, sıvıdan gaza gibi değişikliklerin yaşanmasıdır. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.