Cevap Yaz
10 Nisan 2023, 10:01 - Furkan Yazdı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları

5.-Sınıf-Türkçe-Ders-Kitabı-Cevapları-MEB-Yayınları

5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları


5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 12-13-14-15. Sayfa Cevapları Oyuncak

İçindekiler

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 10 Ders Kitabı Cevapları

Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor?
Cevap: Metnin başlığı ve görselleri bana bir dedenin oyuncaklarla oynamak için heves attığını çağrıştırıyor.

Unutamadığınız bir oyuncağınız var mı? Anlatınız.
Cevap: Unutamadığım bir oyuncak anım var. Bir tane mavi arabam vardı ve onu küçüklüğümden bu yana hep sakladım, arada sırada oynamaya da devam ediyorum. 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 12 Ders Kitabı Cevapları

1. Etkinlik

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.

1. Tren vagonlarını çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine.
Cevap: Lokomotif
2. Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, lokomotifin çektiği demir yolu aracı.
Cevap: Tren

3. Tren, tramvay vb. taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demirden yol.
Cevap: Ray

4. Kurdele, şerit, kumaş vb.nin kelebek şeklinde bağlanmış biçimi.
Cevap: Fiyonk

5. Döndüğünde bir mekanizmayı işleten bir eksene dikey olarak bağlanmış, iki veya ikiden çok kanattan yapılmış alet.
Cevap: Pervane

6. Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel ad.
Cevap: Romatizma

7. Topuk kemiği.
Cevap: Aşık
8. Bir şey enlemesine veya boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey.
Cevap: Kesit

9. Sözüm ona, sanki, güya.
Cevap: Sözde

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 13 Ders Kitabı Cevapları

2. Etkinlik

Metinde aynı kavram alanına giren sözcükleri aşağıdaki kutucuklara yazınız.
Cevap: Organ – Göz, Burun
Cevap: Oyun – Bebek, Oyuncak
Cevap: Oyuncak – Tren, Ray


3. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Dede, neden kızının ve torununun evden gitmesine seviniyor?
Cevap: Dede torununun oyuncaklarıyla oynayacağı için seviniyor.

2. Dedenin oyuncaklarla oynarken ara sıra dışarıya bakmasının nedeni nedir?
Cevap: Dedenin oyuncaklarla oynarken ara sıra dışarı bakmasının sebebi kızı ve torunu geliyor mu diye bakıyor. 

3. Sizce, dede neden oyuncaklarla oynamanın yetişkin işi olmadığını düşünmektedir?
Cevap: Çünkü oyuncakların çocukların hakkı olduğunu düşünmektedir.

4. Oyuncaklarla oynarken dedenin her şeyi unutmasının nedeni ne olabilir? Sizin de her şeyi unuttuğunuz anlarınız oluyor mu? Anlatınız.
Cevap: Dedenin her şeyi unutmasının nedeni oyuncaklarla oynarken çok eğlenmesidir. Ben de bisiklet gezerken, basketbol oynarken her şeyi unutuyorum ve çok eğleniyorum.
5. Metindeki dedenin plastikten yapılan kurşun askerleri sevmemesinin nedeni ne olabilir? Sizce oyuncağın malzemesi oyuncağı sevmede etkili midir? Açıklayınız.
Cevap: Dede plastikten yapılan askerleri sevmiyor çünkü onlar plastikten yapılıyor. Eskiden kurşunla yapılan askerler şimdi plastikle yapılıyor. Malzeme oyuncağı sevmede kişiden kişiye değişir ama bence sevmede etkilidir. Çünkü dayanıksız bir malzeme ile yapılan oyuncak her an bozulabilir ama kaliteli malzemeden yapılan oyuncak hemen bozulmaz.

6. Oyuncaklarla oynamak sadece çocukların mı hakkıdır? Neden?
Cevap: Bence sadece çocukların hakkı değildir çünkü büyükler çocukluk zamanında oyuncağı olmamış olabiliyor ve oynayamıyorlar her yaştaki kişiler oyuncaklarla oynarlarsa daha eğlenceli bir ortam olur.

7. Okuduğunuz metnin türü ne olabilir? Bunu metnin hangi özelliklerinden anladınız?
Cevap: Hikaye olabilir. Çünkü yaşanabilecek bir olayı anlatıyor.


4. Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen bilgiler doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız.

“Bayılıyorum torunlarımın oyuncak trenleri ile oynamaya.” cümlesinde “bayılıyorum” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.
Cevap: Yanlış

“Bir keresinde öylesine dalmıştım ki elektrikli trenle oynarken gelişlerini fark edememiştim.” cümlesinde “dalmıştım” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.
Cevap: Yanlış

“Yüksekten bir bırakıyorum aşağı, hoop! ”cümlesinde “aşağı” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.
Cevap: Doğru
“Dizlerimdeki o acımasız romatizma ağrılarını bile…” cümlesinde “ağrı” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.
Cevap: Yanlış

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 14 Ders Kitabı Cevapları

5. Etkinlik

a) Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerin altını çiziniz.

1. Pencereden dışarı bakıyorum, onlar gözden kayboluncaya kadar.
2. Onların evden çıkmalarını bekliyorum, dört gözle bekliyorum.
3. Utancımdan kıpkırmızı olmuştum.
4. Kızım beni yere yatmış, trenle oynarken görünce katıla katıla gülmüş, bana, “Ne o baba, çocukluğa mı özendin?” diye takılmıştı.

b) Yukarıdaki deyimler dışında metinde geçen farklı iki deyim bularak cümle içinde kullanınız.
Cevap:

 • Çikolata yemeye bayılıyorum.
 • 1 yaşına yeni basan bebek tıpış tıpış yürüyordu.

c) Bulduğunuz deyimler cümlenin anlamına nasıl bir katkı sağlamaktadır?
Bulduğum deyimler cümleye hoş bir anlam katıyor ve okuyucuyu biraz düşündürüyor.

6. Etkinlik

“Oyuncak” metni ile aşağıdaki metni tür ve biçim bakımından karşılaştırınız.
Cevap:
OYUNCAK:

Tür : Hikaye
Biçim: Düz yazı

OYUNCAKÇI AMCA:
Tür: Şiir
Biçim: Dörtlük

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 15 Ders Kitabı Cevapları

7. Etkinlik

Bir oyuncak tasarlasaydınız bu oyuncak nasıl olurdu? Arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap: Bir oyuncak tasarlayacak olsam bu oyuncak biraz renkli olurdu. Küçük bir oyuncak yapardım ve herkese hitap eden bir oyuncak olurdu.

8. Etkinlik

Aşağıda verilen boşluğa “oyun ve oyuncak” konulu bir hikâye yazınız.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 15 Ders Kitabı Cevapları
GELECEK DERSE HAZIRLIK
1. Ailenizdeki ya da çevrenizdeki yetişkinlerden çocukluklarında oynadıkları bir oyunu öğreniniz.
Cevap: Eskiden büyüklerimiz yakartop, futbol, voleybol gibi oyunlar oynarlarmış.

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 16-17-18-19. Sayfa Cevapları  ÇOCUKLUK

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 16 Ders Kitabı Cevapları

1. Ailenizdeki ve çevrenizdeki yetişkinlerden öğrendiğiniz oyunu anlatınız.
Cevap: Eskiden annem beştaş oynarmış. Beş tane taşı zemine koyup birtane taşı eline alıyormuş. Sonra eline aldığı taşı havaya atıp diğerlerini almaya başlıyormuş. Hepsini aldığında sonra ikiliye daha sonra üçlüye geçiyormuş.

2. Bir zaman makineniz olsa hangi zamana gitmek isterdiniz? Neden?
Cevap: Bir zaman makinem olsa çocukluğuma geri gitmek isterim çünkü o zamanlarda şimdiye kıyasla daha çok eğleniyordum ve çocuktum hiçbir şeyden haberim yoktu sadece oyun oynamayı bilirdim.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 17 Ders Kitabı Cevapları

1. Etkinlik

a) Aşağıdaki dizelerde yer alan altı çizili sözcüklerin metinde hangi anlamda kullanıldığını işaretleyiniz.
Cevap: 
Saymak: Ödemek
Sattı: Bir değer karşılığında bir malı alıcıya vermek.

b) “Saymak” ve “satmak” sözcükleri metinde gerçek anlamda mı mecaz anlamda mı kullanılmıştır? Açıklayınız.
Cevap: Saymak ve satmak kelimeleri metinde mecaz anlamda kullanılarak metine anlam kazandırmıştır.

c) “Saymak” ve “satmak” sözcüklerinin gerçek ve mecaz anlamlarıyla birer cümle yazınız.
Cevap: 
Saymak (Gerçek Anlam): Dolabımda duran kalemleri teker teker saydım.
Saymak (Mecaz Anlam): Pazarcı 2 kilo domatese 10 lira para saydı.
Satmak (Gerçek Anlam): Bu mobilyayı çok pahalıya sattılar.
Satmak (Mecaz Anlam): Yeni arkadaşlar bulunca beni sattı.

2. Etkinlik

a) Aşağıdaki dizelerde yer alan altı çizili sözcüklerin metinde hangi anlamda kullanıldığını işaretleyiniz.
Aşağıdaki soruları şiirden hareketle yanıtlayınız.
1. Şair, çocukluğuna nasıl kavuşmuştur?
Cevap: Şair çocukluğunu Affan Dede’den para karşılığı satın alarak kavuşmuştur.

2. Şairin zihnindeki çocuklukta neler vardır?
Cevap: Hiçbir şeyden haberi olmayan, sadece eğlenen birisi aklındadır.

3. Sizce şair çocukluğunu niçin arıyor olabilir?
Cevap: Şair çocukluk döneminde yeterince eğlenememiş olabilir.

4. Şiirin ana duygusu nedir?
Cevap: Çocukluk zamanına olan özlem şiirin ana duygusudur.

5. Hayatınızda geri gelmesini istediğiniz bir zaman var mı? Anlatınız.
Cevap: Hayatımda geri gelmesini istediğim bir zaman var o da çocukluk zamanlarım. O zamanlarda hiçbir şeyden haberim yoktu sadece oyun oynamayı biliyordum ve hiç dert tasam yoktu. O zamanı çok özlüyorum.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 18 Ders Kitabı Cevapları

3. Etkinlik

Cahit Sıtkı TARANCI’ya okuduğunuz metnin içeriğinden hareketle üç soru sorunuz.
Cevap: 
1- Neden böyle bir şiir yazdınız?
2- Çocukluğunuzu özlüyor musunuz?
3- Bu şiiri yazmanızdaki asıl amaç nedir?

4. Etkinlik

b) Yukarıdaki metinde yer alan sorun nedir? Anlatınız.
Cevap: Metinde yer alan sorun Affan Dede’nin çocuklar tarafından beğenilmemesi ve diğer oyuncakçıdaki oyuncakların çocukların daha çok ilgisini çekmesi. Böylelikle Affan Dede’nin de satışlarının düşmesidir.

1. Çocuklar Affan Dede’nin oyuncaklarını neden beğenmiyorlar? Önceden beğenilen oyuncakların bir zaman sonra beğenilmemesinde neler etkili olabilir?
Cevap: Çocukların Affan Dede’nin oyuncaklarını beğenmemesinin nedeni hem mahalleye yeni bir oyuncakçının açılması ve onda daha ilgi çekici oyuncaklar yapılması hem de oyuncakların artık çocukları sıkması ve renginin solması beğenmemelerinde etkili olmuştur.

2. Siz hangi oyuncaklarla oynamayı seversiniz? Neden?
Cevap: Ben arabalarla oynamayı seviyorum çünkü arabalar ilgimi çekiyor ve arabalarla oynamak hoşuma gidiyor.

3. Sizin oynadığınız oyun ve oyuncaklarla eski oyun ve oyuncaklar arasında ne gibi farklılıklar olabilir?
Cevap: Eskiden oyuncak yapımı sınırlıydı çünkü eskide yaşayan kişiler elleriyle yapıyorlardı ve bir hayli zor oluyordu ama şimdi fabrikalar olduğu için daha kolay yapılıyor ve daha ilgi çekici bir şekilde yapılıyor. Arasındaki farklar bunlar olabilir.

4. Sizce, Affan Dede yeni kuşak çocuklara oyuncak satabilmek için neler yapmalıdır?
Cevap: Bence Affan Dede yeni kuşaktaki çocuklara oyuncak satabilmek için oyuncaklarını renklendirmeli, daha yeni oyuncaklar yapmalı ve çocuklara hitap eden oyuncaklar yapmalıdır.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 19 Ders Kitabı Cevapları

6. Etkinlik

Aşağıdaki sözcüklerden hareketle bir şiir yazınız. Şiirinize bir başlık koyunuz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 19 Ders Kitabı Cevapları

7. Etkinlik

Aşağıdaki bölüme sevdiğiniz bir oyunu ya da oyuncağı tanıtan bir yazı yazınız. Ardından tanıttığınız oyunu ya da oyuncağı anlatan bir resim çiziniz.
Cevap: Arabam benim en sevdiğim oyuncağımdır. Mavi renkli üstü açılabilen bir arabadır. Arkasında rüzgarlık vardır ve dört -Resimi kendiniz çiziniz.-

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29. Sayfa Cevapları Ben Bir Çınar Ağacıydım

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 20 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Geleneksel çocuk oyunlarımızdan hangilerini biliyor ve oynuyorsunuz?
Cevap: Geleneksel çocuk oyunlarımızdan körebeyi ve istopu biliyorum. Çoğu zaman oynuyorum.

2. Oyun oynarken istemeden de olsa bir canlıya zarar verdiğiniz oldu mu? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Hayır olmadı.

3. Oyun oynarken dikkat etmemiz gereken kurallar nelerdir?
Cevap: Arkadaşlarımıza ve diğer canlılara zarar vermemeye çalışmalıyız. Adil olmalıyız, hile yapmamalıyız.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 22 Ders Kitabı Cevapları

1. Etkinlik

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.

1. Şenelmiş duruma getirmek, meskûn kılmak.
Cevap: Şeneltmek

2. Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli, epeyi, epeyce, epeyice.
Cevap: Epey

3. Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda.
Cevap: Besin

4. a) İnsan ve hayvan vücudunun kaburga ile kalça arasındaki bölümü.
Cevap: Böğür

5. Yeni dikilen fide veya fidanlara verilen az miktardaki ilk su.
Cevap: Can suyu

6. Bir şeyi çekerek uzatmak, esnetmek
Cevap: Sündürmek

7. Rüzgâr
Cevap: Yel

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 23 Ders Kitabı Cevapları

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Çınar fidanı, büyüdüğünde neler yapmayı hayal ediyor?
Cevap: Yakınındaki apartmanları şeneltecek, yeşilinden gölgesine dek her şeyi onlara sunmayı planlıyor.

2. Çınar ağacının sarı saçlı çocuğu sevmesini sağlayan olay nedir?
Cevap: Annesi ölen kuşları alıp onları besleyecek, büyütecekti. Bu davranış çınar ağacının hoşuna gittiğinden dolayı çocuğu sevmiştir.

3. Sarı saçlı çocuğun davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Onun yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?
Cevap: Yaptığı davranışı doğru buluyorum. Onun yerinde olsam ben de aynı şeyi yapardım.

4. Eğlenmek için anne kuşu vuran çocuğu, elinde sapanla gördüğünüzü düşününüz. Canlılara zarar vermemesi için ona neler söylerdiniz?
Cevap: Yaptığının yanlış olduğunu, onların da bir canlı olup anne-babaya ihtiyaç duyduklarını söylerdim.

5. Çınar ağacı, kendisine zarar veren insanların yaptıkları karşısında neler hissetmiştir?
Cevap: Acı çekmiştir, üzülmüştür.

6. Sizin çevrenizdeki ağaçlar da duygularını anlatabilseydi neler söylerlerdi?
Cevap: Bize oksijen yaydığı için mutlu olduğunu, kendisine zarar vermediğimiz için teşekkür ederdi.

7. İnsanlar niçin aynı çevreyi paylaştığı bitki ve hayvanlara zarar veriyor olabilir?
Cevap: Bitki ve hayvanların bize ne kadar faydalı olduğunu bilmeyip, bilinçsizce eğlenme amaçlı zarar veriyor olabilirler.

3. Etkinlik

Hikâye haritasını “Ben Bir Çınar Ağacıydım” metnine uygun olarak doldurunuz.

Şahıs ve Varlık Kadrosu:
Cevap: Ak saçlı adam, sarı saçlı çocuk, sapanlı çocuk, çınar ağacı, yavru kuşlar ve anneleri, eşek.

Yer:
Cevap: Cadde kıyısı

Zaman:
Cevap: Geçmiş zaman

Olay:
Cevap: Bir çınar ağacının hayaller kurup büyümesi, büyüdükten sonra insanlardan zarar görüp kuruması ve insanların ona yaptıklarına üzülmesi.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 24 Ders Kitabı Cevapları

4. Etkinlik

Okuduğunuz metindeki elinde sapan olan çocuğun ve sarı saçlı çocuğun davranışlarını karşılaştırınız.
Cevap: Birisi ahlâklı, çevresine zarar vermemeye çalışan birisi. Diğeri ise hiçbir şey umrunda olmayan, sadece eğlenceyi göze alıp canlılara zarar vermekten hoşlanan birisidir.

5. Etkinlik

Siz olsaydınız metindeki çınar ağacını korumak için neler yapardınız?
Cevap: Ağacın önünde bekler, “Çevreye zarar vermeyelim” yazısını pankartlara yazıp pankartları sokağa dağıtırdım. Yanlış bir hareket gördüğümde o kişiyi uyarırdım.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 25 Ders Kitabı Cevapları

6. Etkinlik

Okuduğunuz metinden, gerçek ve hayal ürünü olaylara örnekler veriniz.
Gerçek Olaylar:
Cevap:
1- Bir çocuğun sapanla kuşları öldürmesi.
2- Fidan dikilmesi.
3- Sarı saçlı bir çocuğun annesiz kalan kuşları büyütmek istemesi.
4- İnsanlar tarafından çınar ağacına zarar verilmesi.

Hayal Ürünü Olaylar:
Cevap:
1- Ağacın acı çekmesi.
2- Ağacın hayal kurması ve düşünmesi.

7. Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen bilgiler doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız.

“Kimi kez kahkahalar attığım da oluyordu.” cümlesinde “atmak” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.
Cevap: Yanlış

“Bir gün, bir kuş geldi, gagasında taşıdığı kuru otlarla en yüksek dallarımdan birinin arasına yuvasını yaptı.” cümlesinde “kuru” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.
Cevap: Doğru

“Cebinden keskin bir bıçak çıkardı. O iki parmaklık kabuğumu sıyırdı attı. Soluklarım boğuldu. Göğsüm yandı.” cümlesinde “yanmak” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.
Cevap: Doğru

“Ben bir çınar ağacıydım o yol kıyısında.” Cümlesinde “yol” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.
Cevap: Yanlış

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 26 Ders Kitabı Cevapları

8. Etkinlik

“Çevremizdeki canlılara nasıl davranmalıyız?” sorusundan yola çıkarak öğretmeninizin rehberliğinde bir konuşma yapınız.
Cevap: Bu etkinliği kendiniz yapınız.

9. Etkinlik

Aşağıdaki üyelik formunu yönergelere uygun olarak doldurunuz.
Cevap: Bu etkinliği kendiniz yapınız.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 27 Ders Kitabı Cevapları

10. Etkinlik

Aşağıdaki metni “Ben Bir Çınar Ağacıydım” metni ile karşılaştırınız.
Cevap:
1- Yürüyen Köşk metini tür bakımından hatıradır. Ben Bir Çınar Ağacıydım metini ise tür bakımından hikayedir.
2-Yürüyen Köşk metni 3. kişi ağzından, Bir Çınar Ağacıydım metni ise 1. kişi ağzından anlatılmaktadır.
3-Yürüyen Köşk metninde gerçek olaylar anlatılmıştır. Bir Çınar Ağacıydım metninde ise hayal ürünü olaylar anlatılmıştır.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 28 Ders Kitabı Cevapları

11. Etkinlik

a) Aşağıda daha önce okuduğunuz “Oyuncak” adlı metnin örnek bir özeti verilmiştir. Özeti okuyunuz.
b) Aşağıdaki alana “Ben Bir Çınar Ağacıydım” metninin özetini yazınız. Özetinizi yazarken öğretmeninizin verdiği ipuçlarından yararlanınız.
Cevap: Bir kişi yolun kenarına bir çınar fidanı diker. Fidan büyürken geleceğe ait türlü türlü hayaller kurar fakat hayalleri gerçekleşmez ve çok üzülür. Bir çocuk elinde sapan ile kuşların annesini öldürür, yavru kuşları annesiz bırakır. Başka bir çocuk gelerek ailesine bu kuşları büyütmek istediğini söyler. İleriki zamanda insanlar çınar ağacına bıçak aracılığıyla zarar verirler, çınar ağacı çok acı çeker. Çınar ağacının sahibi eşeğini çınar ağacına bağlar, eşeği de ağacın kabuğunu kemirmeye başlar. En sonunda bir kişi gelir ve bıçakla kabuğunu soyar ve ağaç kuruyarak ölür.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 29 Ders Kitabı Cevapları

12. Etkinlik

Aşağıda giriş bölümü verilen hikâyeyi tamamlayınız.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 29 Ders Kitabı Cevapları

 

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 30-31-32-33. Sayfa Cevapları Anlamak

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 30 Ders Kitabı Cevapları

1. “Anlamak” sözcüğü size neler çağrıştırıyor? Boşlukları doldurunuz.
Cevap: Kavramak, akıl okuma-yazma kelimelerini çağrıştırıyor.

1. Etkinlik

a) Aşağıdaki boşlukları dinlediğiniz şiire göre doldurunuz.
Cevap:
1- Bazen anlamıyorum.
2-Cin gibi maaşallah
3- Cin ne demek
4- altını üstüne getirmiş evin
5- Ninemse der bana, topaç gibi
6- Bir dedem, açık insan
7- Pek de zeki, dilinden bal akar
8- Al sana şeker der
9- Bir de gıdıklar


b) Şiirde, aile bireyleri çocuğun özelliklerini anlatırken bazı deyimler kullanmaktadır. Metni tekrar dinleyerek deyimleri bulunuz ve deyimlerin anlamlarını yazınız.
Cevap: Attaya gitmek, altını üstüne getirmek, topaç gibi, ağzından bal akmak.

Attaya gitmek: Gezmeye, dolaşmaya gitmek
Altını üstüne getirmek: (bir yeri) karmakarışık etmek, dağıtmak.
Topaç gibi: (çocuk için) vücutça toplu ve çok sağlıklı.
Ağzından bal akmak: çok güzel, çok tatlı, çok hoş konuşmak.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 31 Ders Kitabı Cevapları

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları şiirden hareketle yanıtlayınız.

1. Şiire göre çocuk ailesini anlıyor mu?
Cevap: Şiire göre çocuk ailesini biraz anlıyor, biraz anlamıyor.

2. Şiirde hangi duygular dile getirilmektedir?
Cevap: Şiirde karamsarlık duyguları dile getirilmiştir.

3. Aile bireyleri çocuğu nelere benzetiyor? Sizce çocuk hangi özelliklerinden dolayı bu varlıklara benzetilmiştir?
Cevap: Aile bireyleri çocuğu topaça ve cine benzetmektedir. Çocuk bana göre biraz kilolu ve sağlıklı olduğu için topaca, uyanık olduğu için ise cine benzetmişlerdir.

4. Çocuğu en iyi anlayan kimdir? Sizce, çocuk neden kendisini o kişiye daha yakın hissetmektedir?
Cevap: Çocuğu en iyi anlayan dedesidir. Çocuk kendisini dedesine daha yakın hissetmesinin sebebi ise akıllı olduğu için ve ona şeker verip, eğlendirdiği içindir.

5. Şair, duygularını yazarak dile getirmektedir. Siz duygularınızı nasıl anlatırsınız?
Cevap: Ben yakınımdaki kişilere duygularımı 1. kişi ağzından yani kendim anlatırım.

3. Etkinlik

Aşağıdaki simgeleri inceleyiniz

1. Yukarıdaki işaretlere nerede rastlayabilirsiniz?
Cevap: Bu işaretlere televizyonda dizi veya film izlerken rastlayabiliriz.

2. İşaretlerin altındaki kutucuklara işaretlerin anlamlarını yazınız

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 31 Ders Kitabı Cevapları

3. Medya araçlarında ya da İnternet sitelerinde sunulan bilgilerin size uygun olup olmadığını nasıl belirleyebilirsiniz?
Cevap: Akıllı işaretler sayesinde bana uygun olup olmadığını belirleyebiliyorum.

4. Etkinlik

b) Nasrettin Hoca “Bırakın münakaşayı. Çabuk bana daha önce damdan düşmüş birini bulun.” cümlesiyle ne söylemek istiyor olabilir? Anlatınız
Cevap: Daha önce başına gelmiş birisi ne yapmış olabilir diye çağırmalarını istemiştir.

c) Aşağıdaki ayakkabı görsellerinin renklerini ve belirttikleri ifadeleri inceleyiniz. Nasrettin Hoca’ya,
giydiğiniz ayakkabının belirttiği ifadelere uygun olacak şekilde cümleler söyleyiniz.
Cevap: Nasrettin Hoca duygusal bir kişiliğe sahiptir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 32 Ders Kitabı Cevapları

a) Aşağıda Tekir, noktanın kullanım alanlarıyla ilgili ipuçları vermiştir. Siz de numaralı yerlere noktanın kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız.
Cevap: Noktanın kullanımıyla ilgili cümlelerim
1. Noktayı kısaltmaların yanına koyarım.
2- Birincilik,ikincilik gibi ifadeleri belirtmek için noktayı kullanırım.
3- Tarihlerin arasında daima nokta bulunur.
4- Saati yazarken araya noktayı unutmamalıyız.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 33 Ders Kitabı Cevapları

6. Etkinlik

a) Aşağıda “Küçük Prens” adlı kitaptan bir bölüm verilmiştir. Metni okuyup soruları yanıtlayınız.

1. Küçük Prens nelerden yakınmaktadır?
Cevap: Büyük kişilerin bizlere arkadaşlarımızın sesinin nasıl olduğunu, hangi oyunları tercih ettiğini ya da kelebek koleksiyonu yapıp yapmadığını hiçbir zaman sormadığını, hep “Kaç yaşında? Kaç kardeşi var? Babası kaç lira kazanıyor?” gibi sorular sordukları için Küçük Prens bundan yakınmaktadır.

2. Büyüklerin olaylara bakış açısının küçüklerden farklı olmasının sebebi ne olabilir?
Cevap: Onların ilgileri o konular oldukları için küçüklerden farklıdırlar.

3. ‘‘Anlamak’’ şiirindeki anlatıcının yetişkinlere bakışı ile Küçük Prens metnindeki kahramanın görüşleri arasında benzerlik var mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Bence vardır. Çünkü büyükler bizim düşüncelerimize çoğu zaman yer vermez, kendi düşüncelerine göre bizleri yönetirler.

b) Küçük Prens’e bir mektup yazınız. Yetişkinlerin çocukları anlaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Mektubu defterinize yazınız.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 33 Ders Kitabı Cevapları

GELECEK DERSE HAZIRLIK
İstiklal Marşı’nın kabulü veya Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı konulu bir sunum hazırlayınız.
Cevap: Kendiniz yapınız.

5.-Sınıf-Türkçe-Ders-Kitabı-36-37.-Sayfa-Cevapları-MEB-Yayıncılık

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 36-37. Sayfa Cevapları Ünite Değerlendirme Soruları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 36 Ders Kitabı Cevapları

(1, 2, 3, 4 ve 5. soruyu metinden hareketle cevaplayınız.)

1. Yukarıdaki metnin ana düşüncesi nedir?
Cevap: Sahip olmadığımız şeyler için hayal kurabiliriz, ama kurduğumuz hayalleri gerçekleştirmek için peşinden koşmalıyız, emek harcamalıyız.

2. “İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar.” sözünden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Yaşamamızın ölmemize bağlı değil, hayal etmemize bağlı olduğunu, hayal kurmayı bırakmamamızı söylüyor.

3. Yukarıdaki metni kendi cümlelerinizle özetleyiniz.
Cevap: İnsan, hayal ettiği her şeyi başarma potansiyeline sahiptir. Geçmişte birçok kişi gerçekte yapamadığı şeyleri hayalleriyle yapmıştır. Hayal kurmak, gerçekleştirmenin yarısıdır.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 37 Ders Kitabı Cevapları

4. “Hayalden Gerçeğe” metninden hareketle hangi yargıya ulaşılamaz?
Cevap: B

5. “Ayağını yere basmak” deyimi hangi cümlede metindeki anlamına uygun kullanılmıştır?
Cevap: C

6. Noktanın kullanımı ile ilgili hata yapılan cümleleri işaretleyiniz.
Cevap:
23.Nisan.1920 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır
En sevdiğim belgesel 20:30’da başlıyor

7. Aşağıdaki şiirden hareketle şairin içinde bulunduğu ruh hâlini verilen boşluğa yazınız.
Cevap: Şair çeşit çeşit hayaller kurmaktadır.

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 40-41-42-43-44-45-46-47. Sayfa Cevapları Bilmeyen Var Mı?

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 40 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İstiklal Marşı’nın hangi bölümlerini ezbere biliyorsunuz? İstiklal Marşı’nı ezberlerken zorlandınız mı?
Cevap? 10 kıtasını da biliyorum. İstiklal Marşı’nı ezberlerken çok zorluk çekmedim, 1-2 saatte tamamını ezberleyebildim.

2. İstiklal Marşı’nı okurken neler hissediyorsunuz?
Cevap: Marşımızı okurken tüylerim diken diken oluyor.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 44 Ders Kitabı Cevapları

1. Etkinlik

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.

1. Şehitler.
Cevap: Şüheda

2. Yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden ayrılmış olan, uzak kalmış olan.
Cevap: Cüda

3. Sınır boyu.
Cevap: Bent

4. Bağımsızlık.
Cevap: İstiklal

5. Özgür.
Cevap: Hür

6. Utanma duygusu, utanç.
Cevap: Hayâ

7. Geçirmezliği sağlamak için sıkıştırılmış iki yüzey arasına yerleştirilen ince parça.
Cevap: Conta

8. Bir işi yerine getirmek için verilen söz.
Cevap: Vaat

9. Ufuklar
Cevap: Afak

10. Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set
Cevap: Bent

11. Batı.
Cevap: Garb

12. Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik.
Cevap: Ezel

13. Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş.
Cevap: Engin

2. Etkinlik

a) Aşağıdaki deyimlerle, deyimlere ait açıklamaları örnekteki gibi eşleştiriniz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 44 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 45 Ders Kitabı Cevapları

3. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Ali, niçin İstiklal Marşı’nı ezberlemeye çalışıyor?
Cevap: Öğretmeni ödev olarak verdiği için Ali İstiklal Marşı’nı ezberlemeye çalışıyor.

2. Kimler İstiklal Marşı’nı ezbere okuyarak Ali’yi şaşırtıyor?
Cevap: Salim Amcası, Mehmet Amcası, babaannesi, annesi, dedesi, babası ve ablası İstiklal Marşı’nı ezbere okuyarak Ali’yi şaşırtıyorlar.

3. Ali, niçin “İstiklal Marşı’nı bilmeyen var mı?” sorusuna “yok!” cevabını veriyor?
Cevap: Ailesindeki herkesin ezbere bildiği için ve artık kendisi de ezberlediği için.

4. Okuduğunuz metinde bazı bölümlerin koyu yazılmasının sebebi ne olabilir?
Cevap: Tüm koyu yazılanların İstiklal Marşı’ndan birer parça olduğu için yazılmıştır.

5. Metnin başlığı ile içeriği uyumlu mudur? Siz olsaydınız metne nasıl bir başlık koyardınız?
Cevap: Bence uyumlu değildir. Ben olsam metne İstiklal Marşı’nı Öğreniyorum koyardım.

6. İstiklal Marşımızı ezbere bilmek niçin önemlidir?
Cevap: Çünkü İstiklal Marşı geçmişte bizler için kan döken şehitlerimiz için yazılmıştır ve bizler de bu marşı korumalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız.

7. Mehmet Âkif Ersoy’un “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!” sözünden ne anlıyorsunuz?
Cevap: İstiklal Marşı geçmişte harp zamanı yazılmıştır. Mehmet Akif Ersoy ise bu sözüyle birdaha savaşın çıkmamasını temenni ettiğini anlatmıştır.

4. Etkinlik

a) Aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli kelimeleri bularak örnekteki gibi altlarını çiziniz.
Cevap:
Bin değil, milyon parçayım Salim Amca.
Ama daha çok kıta var.
Babaannem örgüsüne ara vermeden tamamladı kıtayı.
Salonu hızla terk edip mutfağa doğru yol aldım.
Ben bir de ablama bakayım.
Karnım ama yemekten önce işimi bitireyim.

b) Siz de içinde eş sesli kelime olan iki cümle kurunuz.
Cevap:
Çarşıya çıkmak için babasından bin lira aldı.
Su soğuk olduğu için yüzemedik.

5. Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerin ‘‘amaç-sonuç’’ mu, ‘’neden-sonuç’’ mu bildirdiklerini örnekteki gibi yazınız.
Cevap:
– Ferah bir ortamda çalışmak için salona geçtim. ( amaç / sonuç )
– Salim Amca, göz açıp kapayıncaya kadar on kıta şiiri okuyunca şaşırıp kaldım. ( neden / sonuç )
– Annem beni dalgın görünce şaşırdı. ( neden / sonuç )
– Babam banyoda musluğu onarmak için uğraşıyordu. ( amaç / sonuç )
– İstiklal Marşı’nı ezberlemek için çok çalıştım. ( amaç / sonuç )
– Ablam kulaklığı takıp müzik dinlediği için beni duyamadı. ( neden / sonuç )
– Herkesin İstiklal Marşı’nı bildiğini anlayınca pes ettim. ( neden / sonuç )
– Ödevimi yapabilmem için ailem bana destek oldu. ( amaç / sonuç )

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 46 Ders Kitabı Cevapları

6. Etkinlik

Hikâye haritasını “Bilmeyen Var mı?” metnine uygun olarak doldurunuz.
Cevap:
KİŞİLER: Salim Amca, Mehmet Amca, babaanne, anne, dede, baba ve abla
YER: Ev, evin önü
ZAMAN: Bir gün
OLAY: Bir öğretmenin Ali ismindeki çocuğa İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezberleme ödevi vermesi, Ali’nin ise nasıl yapacağım diye telaşlanması, evdeki herkesin sırayla İstiklal Marşı’nı okuması ve bu sayede İstiklal Marşı’nı ezberlemesi.

7. Etkinlik

‘‘İstiklal Marşı’nın kabulü’’ veya ‘‘Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı’’ konulu sunumunuzu yapınız.
Cevap: Kendiniz yapınız.

8. Etkinlik

Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.
a) İstiklal Marşımız nerelerde okunur?
Cevap: Milli müsabakalarda, törenlerde ve okullarda İstiklal Marşı’mız okunur.

b) İstiklal Marşımızı okurken nelere dikkat edersiniz?
Cevap: İstiklal Marşı’mızı okurken gülmemeye, düz bir şekilde durup saygılı olmaya dikkat ederim.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 47 Ders Kitabı Cevapları

9. Etkinlik

Aşağıda virgülün kullanıldığı yerler ve örnek cümleler verilmiştir. Virgüllerin hangi amaçla kullanıldığını örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap:
Söylemesi kolay, haydi oku da göreyim!
Cevap: 2

Yok, yok, yok! Dört yıllık öğrencilik hayatımda böyle ödev görmedim.
Cevap: 3

Bilmez miyim oğlum, dedi.
Cevap: 4

Hayır, şimdi olmaz Ali.
Cevap: 5

Hem de tıpkı Salim Amca, Mehmet Amca, babam, dedem, babaannem ve ablam gibi.
Cevap: 1

10. Etkinlik

Ali, İstiklal Marşı’nı başarılı bir şekilde okuduktan sonra neler yaşanmış olabilir? Hikâyenin devamını yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 47 Ders Kitabı Cevapları

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 48-49-50-51-52-53. Sayfa Cevapları Mustafa Kemal’in Kağnısı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 48 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Millî Mücadele’nin kadın kahramanlarıyla ilgili araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Kendiniz yapınız.
2. Aşağıdaki şiirin görsellerini ve başlığını inceleyiniz. İncelemenizden hareketle şiirin konusunu tahmin ediniz.
Cevap: Bence şiir geçmişte yapılan savaşlarda çekilen zorlukları anlatıyor.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 50 Ders Kitabı Cevapları

1. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız. Öğrendiğiniz yeni kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.
Cevap:
1-Acı

2-Al
3-Asker
4-Elma
5-Gece
6-Kağnı
7-Nazar
8-Ses
9-Ün
10-Yaşlı

b) Yukarıdaki sözcüklerden iki tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.
Cevap:
1- Yaşlı kadının ellerinde poşetleri görünce dayanamayıp yanına gittim ve poşetleri aldım.
2- Askerler eğitim için bir arada toplanmışlardı.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.
1. Elif’in geceleyin kağnısıyla yolda olmasının sebebi nedir?
Cevap: Elif Kurtuluş Savaşı’nda kağnıyla askerlere malzeme götürüp geliyordu.

2. Şiirde Elif’in hangi özelliklerinden bahsedilmektedir?
Cevap: Cesaretli, fedakâr ve korkusuz bir kişiliğe sahiptir.

3. Elif, niçin Kocabaş’ın ölmesinden korkmaktadır?
Cevap: Kağnıyla taşıdığı mermilerin ve cephanenin askerlere ulaşamamasından korkmaktadır.

4. Kocabaş, niçin ölmüş olabilir?
Cevap: Üstünde olan ağır yükleri artık taşıyamayacak hale geldiği için ölmüş olabilir.

5. Kocabaş öldükten sonra, Elif cephaneyi yetiştirmek için nasıl bir çözüm buluyor? Siz, Elif’in bu davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap: Elif cephaneyi yetiştirmek için ipin ucundaki kolları tutup arabayı kendisi çekiyor. Elif’in yaptığı bu davranışı doğru buluyorum.

6. Elif’in kağnıya “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adını vermesinin sebebi ne olabilir?
Cevap: Çünkü Mustafa Kemal Atatürk savaşı yönetip, kağnının da onun ve onun askerlerine hizmet etmek amacıyla çalışan bir kağnı olduğu için Elif ona “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adını vermiştir.

7. Elif’in yerinde olsaydınız cephaneyi yetiştirmek için nasıl bir yol izlerdiniz?
Cevap: Ben de yükü sırtlar, elimden geldiğince götürmeye çalışırdım.

8. Millî Mücadele’nin kadın kahramanları ile Elif’in ortak özellikleri nelerdir?
Cevap: Hepsinin içinde vatan aşkı vardır. Vatanının parçalanmaması için çalışmaktadırlar. 

3. Etkinlik

a) ‘‘Mustafa Kemal’in Kağnısı’’ şiirinde geçen aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız.
Cevap:
kara: siyah
çabuk: seri
yaşlı: ihtiyar
yürek: kalp
uzak: ırak
ün: nam
ulu: yüce
evvel: ezel
yas: matm
asker: er
güçlü: kuvvetli
yel: rüzgar
b) Siz de eş anlamlı kelimelere örnekler veriniz.
Cevap:
Adalet: Hak
Armağan: Hediye
Baş: Kafa
İhtiyar: Yaşlı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 51 Ders Kitabı Cevapları

4. Etkinlik

a) Yukarıdaki tabloda neler görüyorsunuz?
Cevap: Tabloda bir savaş esnasında kadın askerlerin yük taşırken birbirlerine yardım ettiklerini görüyorum.

b)“Türkiye Cumhuriyeti’nin esas düşüncesi, kadınları değil, erkekleri dahi savaş meydanına götürmemektir. Fakat Türk ulusunun yüksek varlığına, hangi taraftan olursa olsun, ilişildiği zaman, işte o zaman Türk kadınları Türk erkeklerinin bulunduğu yerde hazır ve uyanık ve etkin olacaklardır…” -Mustafa Kemal ATATÜRK

Atatürk’ün yukarıdaki sözü ile “Mermi Taşıyan Kadınlar” tablosu arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Herhangi bir savaş esnasında erkek/kadın fark etmeksizin aynı derecedeki işleri yapmalıdır, ayrımcılık yapılmamalıdır. 

c) Yukarıdaki tablodan ve “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinden hareketle Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında kadınlarımızın rolünü açıklayınız.
Cevap: Kahraman kadınların savaştaki etken rolleri cepheye mermi taşıyarak askerlere yardımcı olmalarıdır. En önemli etkenlerden birisini kadınlar yapmaktadır.

5. Etkinlik

Öğretmeninizin seçeceği bir arkadaşınız tahtaya çıkıp “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirindeki Elif’in yerine geçecektir. Sizler de arkadaşınıza Elif’in hayatı ile ilgili sorular sorarak ondan cevap isteyiniz.
Cevap: Kendiniz yapnız.

6. Etkinlik

a) Kocabaş’ın öldüğünü gören Elif’in yüz ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile uyumludur? İşaretleyiniz.
Cevap:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 51 Ders Kitabı Cevapları

b) Yüz ifademizin duygularımıza göre şekillenmesi konuşmamızı nasıl etkiler? Açıklayınız.
Cevap: Yüz ifademizin duygularıma göre şekillenmesi konuşmamızı yaparken karşıdaki kişiye duygularımızı daha iyi anlatmamızı sağlar. Eğer bir olayı anlatırken eğer mutlu isek gülerek karşıdakiye kişiye kendimizi daha iyi yansıtabiliriz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 52 Ders Kitabı Cevapları

7. Etkinlik

a) Aşağıda Ayşe ve Zeynep’in kelime dağarcıkları verilmiştir. Verilen kelime dağarcıklarından hareketle
Ayşe ve Zeynep’in oluşturabilecekleri kurallı cümleleri boşluklara yazınız.
Cevap:
Kelimeler: Ayşe’nin kelime dağarcığı: yola çıktı, Elif, gece
Cümle: Elif gece yola çıktı.

Kelimeler: yola çıktı, Elif, dün gece, yetişmek, cepheye, amacıyla
Cümle: Elif dün gece cepheye yetişmek amacıyla yola çıktı.

b) Hangisinin cümlesi daha açıklayıcı olmuştur? Niçin?
Cevap: Zeynep’in cümlesi daha açıklayıcı olmuştur. Çünkü olayı birden fazla kelimeyle anlatmış, bu da cümleyi daha anlaşılır hale getirmiştir.

c) Kelime dağarcığımızı zenginleştirmek için neler yapabiliriz?
Cevap: Kelime dağarcığımızı zenginleştirmek için kitap okuyabiliriz. İnternette TDK’nın sitesini kullanarak bilmediğimiz kelimelerin anlamlarına bakabiliriz.

8. Etkinlik

a) Aşağıdaki cümlelerde uygun yerlere virgül koyunuz.
Cevap: 
Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Millî Mücadele’de ön plana çıkan şehirlerimizdendir.
Mustafa Kemal, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldi, halk onu sevinç gösterileri ile karşıladı.
Evet, yurdumuzu korumak için her türlü fedakârlığı yapmalıyız.
Son düşman askeri ülkemizi terk edene kadar mücadeleye devam edeceğiz, dedi.

Çalışmak, çalışmak, çalışmak! İhtiyacımız olan tek şey çok çalışmaktır.

b) Virgülün kullanımına örnek iki cümle yazınız.
Cevap:
Annem, babam ve ablamla birlikte pikniğe gittim.
Arkadaşlar hadi toplanın gidiyoruz, dedi.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 53 Ders Kitabı Cevapları

9. Etkinlik

Elif kağnıyı çekmek için Kocabaş’ın yerine geçtikten sonra neler yaşanmış olabilir? Hikâye şeklinde yazınız.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 53 Ders Kitabı Cevapları

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 54-55-56-57-58-59. Sayfa Cevapları 15 TEMMUZ

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 54 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Özgürlüğün sizin için ne anlama geldiğini boş bırakılan yere yazınız. Benim için özgürlük:
Cevap: Benim için özgürlük, kendi hayatımızı kendi isteğimiz doğrultularında yaşayabilmektir.

2. Bir ülkeyi yönetenlerin seçilmesinde vatandaşlar etkili midir? Açıklayınız.
Cevap: Bir ülkeyi yönetenlerin seçilmesinde vatandaşlar demokrasi olan yerde etkilidir. Çünkü rejimi demokrasi olan bir ülkedeki yöneticileri vatandaşlar seçer.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 56 Ders Kitabı Cevapları

1. Etkinlik

a) Metinde geçen bazı kelimeler, harfleri karışık olarak verilmiştir. Kutu içindeverilen anlamlarına bakarak kelimeleri örnekteki gibi düzenleyiniz.
Cevap:
1- balistik: istikbal
2- bared: darbe
3- sinis: sinsi
4- azlim: zalim
5- tikislal: istiklal
6-haşit: Şahit
7- marruğ: Mağrur
8- haşedet: şehadet
9- zazi: aziz

b) Yukarıdaki kelimelerden iki tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.
Cevap:
1- Şehitlerimiz için tören yapıldı.
2- İstikbal göklerdedir.

2. Etkinlik

Yarım bırakılmış cümleleri, aşağıdaki deyimlerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.
Cevap:
1- Amcası ölünce onun çocuklarına sahip çıktı.
2-O gün trafikte çok kötü bir olaya şahit olduk.
3-Mert, yeni başladığı görevinde iş arkadaşlarının kötü muamelesine maruz kaldı.
4-Kahraman askerlerimiz vatanlarını korumak için mücadele ettiler.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 57 Ders Kitabı Cevapları

3. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.
1. Ömer Halisdemir ile Hasan Tahsin arasında nasıl bir benzerlik vardır?
Cevap: İkisi de savaşlarda ilk kurşunu sıkan kişilerdir.

2. Bu toprağın evlatlarının beslendiği kaynaklar kimlerdir?
Cevap: Bu toprağın evlatları Yunus Emre’den, Mevlana’dan, Hacı Bektaş’tan, Hacı Bayram-ı Veli’den, Pir Sultan Abdal’dan, Koca Sinan’dan beslenmişlerdir.

3. Metinde milletimizin hangi özelliklerinden bahsedilmektedir?
Cevap: Metinde milletimizin cesaretinden, kahramanlığından, vatan sevgisinden bahsedilmiştir.

4. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı hakkında bildiklerinizden hareketle “Ne çok öldük yaşamak için.” sözünü açıklayınız.
Cevap: Kendi ülkemizi ayakta tutmak için verdiğimiz mücadeleyi, harcadığımız çabayı anlatan bir sözdür.

5. “Gecenin karanlığının ardında güneşli bir gün gizlidir.” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Şu an kötü bir gün geçiriyor olabilirsin ama ileride güzel günleri de göreceksin denmek isteniyor.

6. Bir milletin, tarihindeki olayları unutmaması, o milletin geleceğine nasıl bir katkı sağlar? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Geçmişte yaşanılan bir olaydan ders alarak, ilerideki bir tarihte aynı hataya düşmemek için çok faydası olur.

4. Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin zıt anlamlılarını bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri cümle içinde kullanınız.
Cevap:
1- özgürlük: Askerlerimizi o gün esir almışlardı.
2- barış/gece: Gündüz saati bir anda savaş çıkmıştı.
3- zalim/istikbal: Mazide mazlumlar çeşitli zorluklar çekmişlerdi.
4- gençlik: İhtiyar, yolda yürürken zorlanıyordu.

5. Etkinlik

a) Bayrağımız size neler çağrıştırıyor? Noktalı yerlere yazınız.
Cevap:
1- İstikbal
2- Özgürlük
3- Şehit
4- Savaş
5- Mazi
6- Millet

b) Çağrışımlarınızdan hareketle “bağımsızlık” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda kelimeleri anlamlarına uygun kullanınız.
Cevap: Kendiniz yapınız.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 58 Ders Kitabı Cevapları

6. Etkinlik

a) Yukarıdaki sözlerin ortak özelliği nedir?
Cevap: Sözlerin ortak özelliği dostluğu vurgulaması, birbirlerimize karşı hoşgörülü olmayı söylemesidir.

b) Size göre yukarıdaki sözlerden hangisi 15 Temmuz’da milletimizin gösterdiği tepkiyi en iyi şekilde ifade ediyor? Açıklayınız.
Cevap: Hacı Bektaş Veli’nin sözü 15 Temmuz’da milletimizin gösterdiği tepkiyi en iyi şekilde ifade ediyor. Çünkü o gece milletimiz dayanışma içinde darbeyi püskürtmüştür. Eğer bir olmasaydık, iri olmasaydık, diri olmasaydık vatanımız elden gidebilirdi.

c) Yukarıda verilen sözlerden hareketle bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık koyunuz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 58 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 59 Ders Kitabı Cevapları

7. Etkinlik

Yurt dışında yaşayan ve Türkçe bilen birine Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşananları anlatan bir e-posta yazınız. E-postanızı yazarken 6. etkinlikteki özdeyişlerden en az birini kullanınız.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 59 Ders Kitabı Cevapları

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Atatürk ve Millî Mücadele hakkındaki filmleri ve kitapları araştırınız.
Cevap: Kendiniz yapınız.

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 60-61-62-63. Sayfa Cevapları DERSİMİZ ATATÜRK (Dinleme/İzleme Metni)

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 60 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. ‘‘Atatürk ve Milli Mücadele hakkındaki filmler ve kitaplar’’ konulu araştırmanızdan elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Filmler:

 •  Mustafa – Can Dündar (2008)
 • Cumhuriyet – Ziya Öztan (1998)
 • Dersimiz Atatürk – Hamdi Alkan (2010)
 • Veda – Zülfü Livaneli (2010)
 • Son Osmanlı Yandım Ali – Mustafa Şevki Doğan (2007)
 • Osmanlı Cumhuriyeti – Gani Müjde (2008)
 • Sarı Zeybek – Can Dündar (1993)
 • Son Mektup – Özhan Eren (2015)
 • Atatürk’ün Fedaisi Topal Osman – Atilla Akarsu (2013)
 • Çanakkale 1915 – Yeşim Sezgin (2012)

Kitaplar:

 •  Nutuk – Mustafa Kemal Atatürk
 • Atatürk’ü Doğru Anlamak – Sezgin Kızılçeli
 • Atatürk – Modern Türkiye’nin Kurucusu- Andrew Mango
 • Çankaya – Falih Rıfkı Atay
 • Atatürk – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Tek Adam – Şevket Süreyya Aydemir
 • Sarı Zeybek – Can Dündar
 • Hangi Atatürk – Attila İlhan
 • Türk Çağdaşlaşması 1919-1938 – Orhan Koloğlu
 • Devrim Tarihi ve Toplum Bilinci Açısından Atatürk – Emre Kongar
 • Ama Hangi Atatürk – Taha Akyol
 • Atatürk – Klaus Kreiser

2. Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı ile ilgili neler biliyorsunuz?
Cevap: Mustafa 1881’de Selanik’te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendidir. Azimli, İleri görüşlü, Vatan sever ve zor şartlar altında büyümüş devlet adamıdır.


DERSİMİZ ATATÜRK (Dinleme/İzleme Metni)

1. Etkinlik

Aşağıdaki soruları bir kez okuyunuz. “Dersimiz Atatürk” filmini izlerken soruların cevaplarını bularak not alınız.

1) Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin bir benzeri hangi şehrimizde bulunmaktadır?
Cevap: Atatürk ün Selanik teki doğduğu evin aynısı Ankara Atatürk Orman Çiftliğinde bulunmaktadır.


2) Atatürk, hayatı boyunca kaç kitap okumuştur?
Cevap: Atatürk yaşamı boyunca 3997 kitap okumuştur.


3) Atatürk, küçük bir çocukken hangi hayvandan korkuyordu?
Cevap: Atatürk küçük bir çocukken farelerden korkardı.


4) UNESCO, hangi yılı tüm dünyada “Atatürk Yılı” olarak ilan etmiştir?
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 60 Ders Kitabı Cevapları


5) Filmde, gösterdiği çabalar için alkışlanan meslek hangisidir?
Cevap: Film de gösterdiği çabalar için alkışlanan meslek öğretmenlik tir.


6) Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşında hangi ülkenin yanında yer almıştır?
Cevap: Osmanlı Birinci Dünya savaşında Almanya nın yanında yer almıştır.


7) Atatürk, düşman gemilerini boğazda görünce ne söylüyor?
Cevap: Atatürk düşman gemilerini boğazda görünce ”Geldikleri gibi giderler” demiştir.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları izlediğiniz filmden hareketle cevaplayınız.

1. İzlediğiniz filmin konusu nedir?
Cevap: İzlediğimiz filmin konusu Atatürk ün hayatıdır.


2. Mert, dedesinden hangi konuda yardım istiyor?
Cevap: Mert dedesinden ödevini beraber yapmak için yardım istiyor.


3. Mert’in dedesi, niçin Mert ve arkadaşlarına yardım etmeyi kabul etmiş olabilir?
Cevap: Mert in dedesi Atatürk ü tanımanın bir ödev değil vatandaşlık görevi olduğuna inanmaktadır. Bu neden le yardım etmiştir.


4. Atatürk “Ben, gençken elime geçen iki kuruştan biriyle kitap alırdım.” diyor. Onun bu davranışı ile daha sonra göstermiş olduğu başarılar arasında bir ilişki olabilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Atatürk, ben elime geçen iki kuruştan biriyle kitap alırdım diyor. Onun bu davranışı ile başarısının bir ilişkisi olabilir. Atatürk ün başarısı milletine duymuş olduğu derin sevginin yanında bilgeliği ve zekasına bağlıdır. Bilgeliğini de okuduğu kitaplar sayesinde kazanmıştır.


5. UNESCO’nun 1981 yılını bütün dünyada “Atatürk Yılı” olarak ilan etmesinin sebebi nedir?
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 60 Ders Kitabı Cevapları


6. Filmin sonundaki şarkıda “Ben seni hiç görmeden sevdim.” ifadesi geçmektedir. Atatürk’ün hiç görülmeden sevilmesinin sebebi nedir?
Cevap: Atatürk ün hiç görülmeden sevilmesinin nedeni şudur: İnsanları sevmek için illaki onu görmeye gerek yoktur. İnsanları davranışlarıyla ve diğer insanlara yaptığı faydaları fark ederek sevilebilir.


7. Filmde Atatürk ile ilgili olarak “Yapamayacağını söylemiyor, söylediğini yapıyor.“ ifadesi geçmektedir. Atatürk’ün bu davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap: Atatürk ün bu davranışını onun güvenilir olduğu şeklinde değerlendirilebilir.


8. Milletimizin her 10 Kasım sabahı saygı ile hazır olda beklemesinin sebebi nedir?
Cevap: Milletimizin her 10 Kasım da hazır olda beklemesinin nedeni Atatürk ün ölüm yıl dönümünde ona olan saygı sevgimizi göstermektir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 61 Ders Kitabı Cevapları

3. Etkinlik

Aşağıda, sunum öncesi planlama tablosu verilmiştir. Tablodaki boşlukları sunum konusuna göre doldurunuz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 61 Ders Kitabı Cevapları

4. Etkinlik

: “Dersimiz Atatürk” filminde geçen aşağıdaki cümlelerden nesnel olanların başına (N), öznel olanların başına (Ö) harfi koyunuz.
Cevap:

 1. N
 2. N
 3. Ö
 4. Ö
 5. N

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 62 Ders Kitabı Cevapları

5. Etkinlik

: Amerika’da yaşayan Curtis Lafrance (Körtis Lafrıns) adında 10 yaşında bir çocuk, 28 Ekim 1923’te Atatürk’e duyduğu hayranlığı ifade eden aşağıdaki mektubu gönderir.

a) Curtis LAFRANCE, Türkiye’de olup bitenlere niçin ilgi duyuyor olabilir? Sizin de ilgi duyduğunuz ve görmek isteğiniz bir ülke var mı? Açıklayınız.
Cevap: Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu yaptığı mücadele ilgisini çekmiştir ve bu yüzden ilgi duyuyor olabilir.


b) Atatürk’ün 10 yaşında bir çocuğun mektubuna karşılık vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap: Atatürk her zaman çocuklara değer veren birisidir. Bunu 23 nisan ı çocuklara hediye etmesinden anlayabiliriz.


c) Atatürk, niçin Amerikan çocuklarına Türklerle ilgili her duyduklarına inanmamalarını, bilimsel temeli olmayan incelemelere itibar etmemelerini öğütlemiş olabilir?
Cevap: Çünkü Türkiye insanı ile ilgili anlatılanlar ve bilinenler maalesef gerçeği yansıtmamaktadır. Bugünlerde bile Filmlerde Türkiye’nin çöl olduğu ve develerle gezildiği gibi davranışlar yer verilmektedir. Yalnız gerçeği yansıtılmamaktadır.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 63 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 62 Ders Kitabı Cevapları


7. Etkinlik

Atatürk, 1923 yılında çağdaş Türkiye’nin kuruluşundaki katkıları ile dünyaca ünlü Time (Taym) dergisinin kapağında yer almıştır. Siz de Time dergisinin kapağında yer aldığınızı düşünün. Ülkenize ve insanlığa yaptığınız hangi hizmetle bu derginin kapağında yer almak isterdiniz? Kendi başarınızı anlatan bir yazı yazınız.

Cevap:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 63 Ders Kitabı Cevapları


8. Etkinlik

: Kurtuluş Savaşı ile ilgili kitapların kapaklarını inceleyiniz.

a) Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir eser yazsaydınız adını ne koyardınız?
Cevap: Şehitlerin Mirası adını koyardım.

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Birlik, beraberlik ve dayanışma konulu atasözlerini araştırınız.

Cevap:

 1. Birlikten kuvvet doğar
 2. Nerede birlik orada dirlik.
 3. Bir elin nesi var iki elin sesi var
 4. Adam adama gerek olmasa her biri dağ başında olurdu.

5.-Sınıf-Türkçe-Ders-Kitabı-68-69.-Sayfa-Cevapları-MEB-Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 68-69. Sayfa Cevapları DÜŞMANIN ÖVDÜĞÜ ASKER

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 68 Ders Kitabı Cevapları

TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Çanakkale’deki Avustralyalı askerler bayram günlerini neşe ve eğlence içinde geçirmek için Türk askerleriyle nasıl bir anlaşma yapıyor?
Cevap: Çanakkale deki Avusturyalı askerler bayram günlerini neşe ve eğlence içinde geçirmek için ateşkes sözü vermiştir.


2. Avustralyalı komutan, Türk askerleri ile anlaşma yapılmasına rağmen niçin endişelenmektedir?
Cevap: Avustralyalı komutan Türk askerlerinin anlaşmayı bozup savaş yapmalarından endişeliydi.


3. Türk komutanın hangi davranışı Avustralyalı komutanı duygulandırıyor?
Cevap: Türk komutanın Avustralyalı askerlere ayran göndermesi Avustralyalı komutanı duygulandırmıştır.


4. Türk komutanın davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap: Türk komutanın davranışı Türklerin savaşta olsak dahi misafirperverliğini gösterdiğinin örneğidir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 69 Ders Kitabı Cevapları

5. Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların sonuna (Ö), nesnel olanların sonuna (N) harfi koyunuz.
Cevap:

 1. Ö
 2. N
 3. N
 4. N
 5. Ö

6. Aşağıdaki cümlelerde virgülün doğru kullanıldığı cümlelerin sonuna (D), yanlış kullanıldığı cümlelerin sonuna (Y) harfini koyunuz.
Cevap:

 1. D
 2. Y
 3. D
 4. D
 5. Y
 6. Y
 7. D

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
Cevap: A şıkkıdır.


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
Cevap: C şıkkıdır.


9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
Cevap: C şıkkıdır.

5.-Sınıf-Türkçe-Ders-Kitabı-74-75-76-77.-Sayfa-Cevapları-MEB-Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 74-75-76-77. Sayfa Cevapları ERDEMLER

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 72 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Kelile ve Dimne, Ezop Masalları veya La Fontaine Masalları” kitaplarından hangilerini okudunuz? Okuduklarınız hakkındaki görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: La Fontaine Masallarından bazılarını okudum ama en sevdiğim hikaye ise Meşe ile Saz hikayesidir.


2. Araştırdığınız “Birlik, beraberlik ve dayanışma” konulu atasözlerini arkadaşlarınızla paylaşarak anlamları üzerine konuşunuz.
Cevap: Ortaklaşarak her şeyin üstünden gelebileceğimizi anlatan at sözleridir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 74 Ders Kitabı Cevapları

1.ETKİNLİK

a) Aşağıda anlamları verilen kelimeleri ipuçlarından hareketle bulunuz. Bulduğunuz kelimelerin doğruluğunu sözlüklerinizden kontrol ediniz.
Cevap:

 • KOPARMAK
 • TUZAK
 • ZİYAFET
 • ŞÜPHELENMEK

b) Bulduğunuz kelimeleri anlamlarına uygun olarak cümle içinde kullanınız.

 1. Balıkçılar ağları hazırlamış.
 2. Ahmet çok zekidir tuttuğunu kopartır.
 3. Avcılar avları için tuzak kurdular.
 4. Sezer abi ona yaptığımız iyilikten dolayı bize ziyafet verdi.
 5. Aralarındaki köstebeğin ben olduğumdan şüpheleniyorlar.

2.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını bulunuz. Cümleleri bulduğunuz eş anlamlı kelimelerle tekrar yazınız.
Cevap:

 • Düşünce: Karga, bu fikirlerle avcıyı izlemeye başlamış.
 • Şehrin: Güvercinler yön değiştirerek kentin üstünden uçmaya başlamışlar.
 • Cevap: Zeyrek kardeş, yanıt ver, yerinde misin?

b) Eş anlamlı kelimelerle yazdığınız cümlelerin anlamında bir değişiklik oluyor mu? Açıklayınız.
Cevap: Kelimeler eş anlamlı olduğu için cümlenin anlamı değişmez.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 75 Ders Kitabı Cevapları

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Avcı, ormandaki kuşları avlamak için neler yapıyor?
Cevap: Avcı ormandaki kuşları yakalamak için bir ağacın altına tuzak kurmuştur.


2. Tuzağa yakalanan güvercinlerin ilk tepkisi nasıl oluyor?
Cevap: Tuzağa yakalanan güvercin ilk tepkisi korkudan kanat çırpmak, bağırmak ve ağlamaya başlamaktır.


3. Güvercinlerin başkanı ağdan kurtulmak için diğer güvercinlere nasıl bir çözüm önerisi sunuyor? Siz olsaydınız nasıl bir çözüm yolu bulurdunuz?
Cevap: başkan hep birlikte iş yapmalarını berber kanat çırpmalarını söylüyor bu nedenle ağla beraber havalanabilirler.


4. Güvercinlerin başkanı, fareden nasıl bir yardım istiyor? Eğer fare güvercinlere yardım etmeseydi, olay nasıl gelişirdi?
Cevap: Güvercinlerin başkanı fare den ağı kemirmesini istiyor bunun sonucunda ağdan kurtula bileceklerdir.


5. Okuduğunuz metin, konusu bakımından yaşamış olduğunuz bir olayla benzerlik gösteriyor mu? Anlatınız.
Cevap: Mahalle bakkalımızın aldığı çuvalları tek başına taşıyamayınca biziçağırdı ve hep birliklte taşıyabildik.


4.ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

 • Konusu: Güvercinlerin av olup birlik halinde kurtulmaları.
 • Ana Fikri: Her şeyi başarmanın sırrı birlik olmaktır.

b) Metnin ana fikriyle aşağıda verilen atasözlerinden hangileri aynı anlamdadır? İşaretleyiniz.
Cevap:

 • Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.
 • Birlikten kuvvet doğar.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 76 Ders Kitabı Cevapları

5.ETKİNLİK

a) Metinde insana ait davranışlar gösteren varlıkları ve gösterdikleri davranışları aşağıdaki tabloya yazınız.

 • Varlık Kadrosu: Fare, Karga, Güvercinler
 • İnsana Ait Davranışlar: Başkanlarının olması, Konuşmaları, Düşünmeleri ve Konuşmaları

b) Aşağıda verilen bilgilerden “Güvercin” metninin türüne uygun olanları işaretleyerek “Güvercin” metninin türünü bulunuz.
Cevap: Metnin türü Fabl’dır.

6.ETKİNLİK

Birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmamızın artması için neler yapmalıyız ve nasıl davranmalıyız? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmamızın artması için, Toplum içerisinde herkesin bir birine karşı saygılı davranması gerekmektedir. Bir olunarak ve çalışılarak halledilmeyecek sorun olmaz.


7.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümleleri inceleyerek soru işaretinin (?) kullanım amaçlarını noktalı yerlere yazınız.

 • Soru sorma anlamında kullanılmıştır.
 • Cevap almak için kullanılmıştır.
 • Bilinmeyen bir tarihi belirtmek için kullanılmıştır.

8.ETKİNLİK

a) Fabllarda hayvanlar, insanlara ait bazı özellikleri temsil eder. Aşağıdaki hayvanların insana ait hangi özellikleri temsil ettiğini yanlarına yazınız.

 • Aslan: Güçlülük
 • Tavşan: Hızlılık
 • Tilki: Kurnazlık

b) Aşağıya, “Kargayla Tilki” fablının giriş bölümü verilmiştir. Bu bölümden hareketle fablı tamamlayınız.
Cevap: Karga ağınızı açıp kurnaz tilkinin oyununa gelmiştir. Bu olay da karga ya son ders olmuştur. Bir daha böyle oyunlara düşmemek için ant içmiştir.

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 78-79-80-81-82-83-84-85-86-87. Sayfa Cevapları ERDEMLER

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 78 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Elinize sağlık, affedersiniz, kusura bakmayın…” ifadeleri aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? İşaretlediğiniz kuralların günlük hayatınızdaki yeri ve önemini açıklayınız.

Cevap: “Elinize sağlık, affedersiniz, kusura bakmayın…” ifadeleri görgü kuralları ve nezaket ile ilgilidir. Bu ifadeler günlük hayatımızda bizi saygın birisi göstermek için önemlidir.


2. Daha önce Karagöz oyunu izlediniz mi? Karagöz oyunu hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap: Evet daha önce Karagöz oyunu izledim. Perde arkasında oynatılan kuklaların konuşturulması ile oynanan oyundur.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 82 Ders Kitabı Cevapları

1.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili deyimlerin anlamlarını yazınız.

 • Efendim, başıma bir şapka almak için çarşıya gitmiştim. Dönerken yorgunluk çıkarmak üzere Karagöz’e uğrayayım, dedim.
  Cevap: Yorgunluk çıkarmak ata sözü biraz dinlenmek demektir.


 • Eksik olma Karagöz’üm!
  Cevap: Eksik olma ata sözü hep yanımda ol sensiz olmaz anlamı vardır.

2.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Karagöz ve Hacivat’ın kişilik özellikleri nelerdir? İlgili boşluklara yazınız.
Cevap:

 • Karagöz
  – Köylüdür.
  – Bilgisizdir.
  – Samimi kişiliği vardır.
 • Hacivat
  – Alimdir.
  – Bilgilidir.

2. Karagöz’ün Hacivat’a karşı davranışlarını nasıl buluyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: Karagöz yapısı gereğiyle Hacivat’ın dediklerini ters anlamaktadır. Onun söylediklerini hep terslemiştir.


3. Yukarıda, özelliklerini yazdığınız kahramanlardan hangisinin yerine geçmek isterdiniz? Niçin?

Cevap: Hacivat. Çünkü kendisi gayet iyi bir kişiliğe sahiptir. Okumuştur ve alim olmuştur. Bu nedenle Hacivat’ın yerine geçek isterim.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 83 Ders Kitabı Cevapları

3.ETKİNLİK

a) Günlük hayatta karşılaştığımız bazı durumlar aşağıda sıralanmıştır. Bu durumlar karşısında kullandığımız nezaket ifadelerini örnekteki gibi yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 83 Ders Kitabı Cevapları

b) Okuduğunuz metnin konusu nedir? Okuduğunuz metnin konusu ile yukarıda yaptığınız etkinlik arasında nasıl bir bağlantı vardır?

Cevap: Metnin konusu ata sözlerinin ve geleneksel oyunların önemidir.


c) Metnin ana fikrini yazınız.

Cevap: İnsanlarla günlük hayatta görgü ve nezaket kurallarını kullanarak konuşabiliriz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 84 Ders Kitabı Cevapları

4.ETKİNLİK

Metinde geçen durumlar aşağıda karışık olarak verilmiştir. Siz de bu durumları örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 84 Ders Kitabı Cevapları

5. ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen anlamlardan hangileri tiyatro ile ilgilidir? İşaretleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 84 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 85 Ders Kitabı Cevapları

b) İşaretlediğiniz anlamlar, kelimelerin günlük hayatta kullandığınız anlamıyla mı kullanılmıştır? Niçin?
Cevap: Kafiyelere uyması için bazıları gerçek manada, bazıları yan anlamında bazıları ise geçek anlamda kullanılmıştır.


c) Siz de aşağıdaki paragrafta yer alan terim anlamlı kelimeleri bularak altlarını çiziniz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 85 Ders Kitabı Cevapları


6.ETKİNLİK

“Karagöz ile Hacivat – İncelik” metni ile aşağıda yer alan “Karagöz” metnini biçim ve tür bakımından karşılaştırınız.

Cevap: Karagöz metni bilgi veren açıklama yazısıdır. Karagöz ile Hacivat – İncelik metni geleneksel Türk tiyatrosunun bir edebi eser örneğidir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 86 Ders Kitabı Cevapları

7.ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Aşağıdaki sorulardan hareketle düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Konuşmanızda yabancı kelimelerin yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

1. Dükkân sahibinin müşteriye davranışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Cevap: Dükkan sahibinin davranışı yanlıştır. Müşterilere eşit davranmamıştır.


2. Müşterinin, dükkân sahibine verdiği tepkiyi haklı buluyor musunuz? Niçin?
Cevap: Evet haklı buluyorum. Kendini kandırılmış hissettiği içindir.


8.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümleleri, ünlem işaretinin kullanıldığı yerlere dikkat ederek inceleyiniz ve soruları cevaplayınız.
Cevap:

 • 4. Oh oh! Çok sevindim!, 5. Eksik olma Karagöz’üm!
 • 3. Vay benim iki gözüm, candan dostum, şekerden tatlım!, 1. Neyse efendim, günaydın!
 • 5. Eksik olma Karagöz’üm!

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 87 Ders Kitabı Cevapları

9. Etkinlik

Aşağıdaki Karagöz oyununu okuyunuz. Metinde boş bırakılan yerleri oyunun içeriğine göre tamamlayınız.
Cevap:

 • Karagöz: Öyle söylesene!
  Hacivat: E diyorum ya zaten, nedir bu neşenin sebebi?


 • Hacivat: Şimdi anladım… Çok güzel ama kendin neden okumaya başlamadın?
  Karagöz: Şimdi değil bilgili olunca


 • Hacivat: Desene bilgi dağarcığını dolduruyorsun!
  Karagöz: Kabarcığı mı mı


 • Hacivat : Eğer dünya çok hızlı dönerse ne yapacaksın?
  Karagöz: Dünya olmadık zamanda hızlı dönmeye başlarsa, beni birden bulutlara fırlatmasın diye kendimi hemen belimden bir yere bağlayacağım.

 • Hacivat: Sen şimdi ipi bırak da soracaklarıma cevap ver. Soru sorayım mı?
  Karagöz: Sor da hemen vızır vızır cevabını al!


 • Karagöz: Mavi patik öğrenmedim.
  Hacivat: Değil efendim, yani hesap, kitap! Nerede iş miş ?

 • Hacivat: Sivrisinek deyince aklımıza ne gelir?
  Karagöz: Sineğin sivri olanı


 • Hacivat: Ağzımda kaç diş bulunur?
  Karagöz: Adamına göre değişir Hacı Cavcav!

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 94-95-96-97-98. Sayfa Cevapları Adsız Çeşme Etkinliği

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 94 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “İyilik eden iyilik bulur.” ata sözünden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Karşımızdaki kişiye iyilik yapalım da bizde ondan iyilik görelim.


2. Herhangi birine iyilik yaptığınızda veya size bir iyilik yapıldığında kendinizi nasıl hissedersiniz?
Cevap: Herhangi birine iyilik yapıldığında onun mutlu olduğunu görünce bende mutlu olurum. Birisi bana iyilik yaptığında da mutlu olurum ve karşımdakine yansıtmaya çalışırım.

1. Etkinlik

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek karşılarına yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlüklerinizden kontrol ediniz.
Cevap:

 • Bezmek: Yapılan bir işten usanmak, artık çekememek anlamına gelir.

 • Nimet: Buğday ve benzeri, kutsal olan şeyler, yiyecek içecek, özellikle ekmek.


 • Bereket: Bir şeyin olduğundan veya olacağından fazla olma durumuna denir.


 • Oluk: Genellikle dağlardaki pınarlarda, çeşmelerde bulunan, ağaçtan vb. yapılmış, suyun akmasına yarayan, üst yanı açık boru.


 • Gönül: Yürekte olduğu varsayılan nitelik, sevgi, istek, anış, düşünüş gibi duygu kaynağı, kişinin iç dünyası.

2. Etkinlik

Dinlediğiniz şiirin sizde yaptığı çağrışımları kelebeklerin altlarına yazınız.
Cevap:

 • Hayırseverlik
 • Kardeşlik
 • Yardımseverlik
 • Susuzluk
 • Minnet
 • İyilik

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 95 Ders Kitabı Cevapları

3. Etkinlik

 

Dinlediğiniz şiirin ana duygusunu yazınız.
Cevap: Karşılıksız iyilik yapmanın verdiği erdemlik.


4. Etkinlik

a) Dinlediğiniz şiirden bazı bölümler aşağıda verilmiştir. Bu bölümlerde ne anlatılmak istenmiştir? Kısaca yazınız

 • Yazılıydı bir tek isim.
  O da silik, kim bilir kim?
  Cevap: Bir adam hayır için çeşme yaptırmış kim olduğu bilinmiyor çünkü ismi silinmiş.
 • İyilik bir su, bırak aksın
  Gönül denen bu çeşmeden.
  Sen de böyle yapacaksın,
  Hiç karşılık beklemeden.
  Cevap: Şair burada çocuğuna karşılıksız iyilik yapmasını söylüyor.
 • Su yerine iyilikle dol,
  Yavrum adsız bir çeşme ol
  Cevap: Şair oğluna gösterişli iyilik yapacağına iyiliklerini gizli yapmasını söylüyor.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 96 Ders Kitabı Cevapları

b) Dinlediğiniz şiirde iyilik neye benzetilmiştir? Sizce şair niçin böyle bir benzetme yapmıştır? Yazınız.
Cevap:
Dinlediğim şiirde iyilik: Adsız bir çeşmeye ve su gibi akıp giden bir şeye benzetilmiştir. Çünkü: İyilik karşılık beklenilmeden yapılması gereken bir şeydir.


c) Şairin yerinde siz olsaydınız iyiliği neye benzetirdiniz? Niçin?
Cevap:

Eğer şairin yerinde ben olsaydım iyiliği bir annenin çocuğuna gösterdiği iyiliğe benzetirdim. Çünkü anneler çocuğuna verdiği sevginin karşılığını beklemezler.


5. Etkinlik

 

Siz olsaydınız şiire nasıl bir başlık koyardınız? Şiirin içeriğinden hareketle
aşağıdaki kutucuklara üç farklı başlık yazınız.
Cevap: İyilik, İyilikten karşılık beklememek, Gerçek iyilik


6.ETKİNLİK

Dinlediğiniz şiirde, şairin “iyilikle” ilgili görüşleri hakkında ne düşünüyorsunuz Açıklayınız.
Cevap:
Şair, iyilikle ilgili iyiliğin gizli yapılanı en güzelidir anlamına getiriyor. En iyi açıklamayı şair doğru bir şekilde söylemiştir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 97 Ders Kitabı Cevapları

7. Etkinlik

Görselleri inceleyerek aşağıdaki sorular doğrultusunda görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • 1. Sizce bu tür yapılar, hangi duygu ve düşüncelerle yapılmış olabilir?
  Cevap: İyilik yapmak ve bu dünyada sadece bizim olmadığımızı düşünerek kiminle ne paylaşırsak paylaşalım yardımseverlikle onlara yaklaşmamızı düşünülerek yapılan eserlerdir. Bunlar bir yerden de bizim kültürümüzdeki yardımlaşmanın en can alıcı örnekleridir.
 • 2. Siz olsaydınız insanlara ve diğer canlılara yardım etmek için nasıl bir yöntem geliştirirdiniz?
  Cevap: Ben olsam mesela çok meyve veren bir ağaç dikebilirim. Maksat herkes yararlansın.

8.ETKİNLİK
a) Aşağıdaki kutucuklarda verilen “Mevlana’nın Yedi Öğüdü”nü okuyarak anlamları üzerine düşününüz.

 • Devamlı yardım et manasında söylemiştir.
 • Şefkat ve merhamet i herkese göster anlamında söylemiştir.
 • Başkalarının kusurlarını gece gibi karanlıkta sakla
 • Hiddet ve asabiyette ölü gibi o karşıdaki kişiye aynı şekilde karşılık verme anlamında söylemiştir.
 • Yaptığımız bir şeyde büyüklen mememiz gerektiği hakkında söylemiştir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 98 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 98 Ders Kitabı Cevapları

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 100-101. Sayfa Cevapları Tema Değerlendirme Soruları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 100 Ders Kitabı Cevapları

TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Yazar, metinde hangi iki durumla ilgili karşılaştırma yapıyor?
Cevap: Karşımızdaki kişinin asık suratlı olmasıyla ve karşımızdaki kişinin güler yüzlü olmasını karşılaştırmıştır.


2. “Güler yüzlü insanlar her kusuru hoş gören, affeden insanlardır.” cümlesinden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Asık suratlı birisi biz bir kusur işlediğimizde bizim kusurumuzu ya fırsat eder kullanır ancak güler yüzlü insanlar bizim kusurumuzu hoş karşılabilirler.


3. Yazar, görüşünü desteklemek için hangi örnek/örneklerden yararlanmaktadır?
Cevap: Dünyada ilk adımlarını atmaya başlamış bir bebeği örnek vermiştir. Herkes kusur işleyebilir ama affedilebilir demek için.


4. Metnin ana fikrini yazınız.
Cevap: Güler yüzlü olmanın önemi


5. Aşağıda verilen deyimlerin anlamlarını metinde geçtiği cümlelerden hareketle yazınız.
Cevap:

 • Hevesi kırılmak: İstekli olan birini bir nedenle istek sizleştirmek.
 • Sohbete renk vermek: O sohbete farklılık katmak içindir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 101 Ders Kitabı Cevapları

6. Numaralanmış deyimlerden hangisi, kendinden önce verilen açıklamaya uygun değildir?
Cevap: D şıkkıdır.


7. Yukarıdaki paragrafın ana fikri, aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle karşılanabilir?
Cevap: B şıkkıdır.


8. Aşağıda verilen terim anlamlı kelimeleri ilgili olduğu alanla eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayıncılık Sayfa 101 Ders Kitabı Cevapları

9. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir?
Cevap: B şıkkıdır.

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 104-105-106-107-108-109-110-111.Sayfa Cevapları Bir Fincan Kahve

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 104 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İzlediğiniz videoda Uluslararası Uzay İstasyonu ile ilgili neler dikkatinizi çekti?
Cevap: Uluslararası uzay istasyonundaki yer çekimi çok dikkatimi çekti.


2. Sizce gelecekte uzayda yaşamamız mümkün olabilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Uzayda yaşamımız astronot kıyafetleriyle mümkün olabilir.


3. Uzayda bir yolculuğa çıkacak olsaydınız nereye gitmek isterdiniz? Niçin?
Cevap: Uzayda yolculuğa çıkacak olsaydım Mars’a gitmek isterdim.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 108 Ders Kitabı Cevapları

1. Etkinlik

a) Aşağıdaki bulmacayı örnekteki gibi doldurunuz.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 104 Ders Kitabı Cevapları

b) Bulduğunuz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

 • Biyoloji dersinden yüksek not aldım.
 • Kabindeki adamlar gizlice konuşuyordu
 • Menüdeki yemekler güzel değildi.
 • Ekip çalışması yaparak bu işi bitirebiliriz.
 • Egzersiz yaparak sağlıklı olabiliriz.
 • Aygıtlar bazen zararlı olabilir.
 • Malzemeler olmadan iş yapamayız.
 • Yörüngedeki uydular her gün dünyanın etrafında tur atıyor.
 • Yemekte bir 1,5 porsiyon yedik.
 • Yemekleri tutamaç ile tabağımıza koyduk.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 109 Ders Kitabı Cevapları

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metne göre Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşayan astronotların görevi nedir?

Cevap: Astronotların görevi, burada çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştirmenin yanı sıra istasyonun bakım ve onarımını yapmak.


2. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşayan astronotların düzenli olarak egzersiz yapmalarının sebebi nedir? Astronotlar düzenli olarak egzersiz yapamazlarsa ne gibi sorunlar yaşayabilirler?

Cevap: Egzersiz yapmak, ağırlıksız ortam nedeniyle kaslarının zayıflamasını engelliyor.

3. Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Dünya’dakinden farklı olarak neler yapıyorlar?

Cevap: Astronotlar dünyadan farklı olarak bir tulumun içine bağlanarak uyurlar.


4. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotların yaşamını kolaylaştırmak için yeni bir icat yapacak olsaydınız ne icat ederdiniz? Niçin?

Cevap: Uluslararası Uzay İstasyonu’ndakiler için yer çekimi dengeleyici geliştirirdim. Böylece hareketlerini daha kolay yapabilir ve daha rahat uyuyabilirler.


5. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki eşyaların duvarlara sabitlenmesinin sebebi ne olabilir?

Cevap: Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yer çekimi olmadığı için her şey havada uçar. Eşyalarda uçmasın diye sabitlenmiş.


6. Metinde bahsedilen uzay istasyonunda bulunmak ister miydiniz? Neden?

Cevap: Bulunmak istemezdim çünkü orada yaşam çok zor.


7. Bu metnin yazılış amacı nedir?

Cevap: Bu metnin yaşam amacı uzayda yaşamın nasıl olduğunu anlatmaktır.


3. Etkinlik

Metnin görsellerinden bazıları aşağıya alınmıştır. Görsellere ait ifadelerin numaralarını görsellerin altına yazınız.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 104 Ders Kitabı Cevapları

4. Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerin başına amaç-sonuç bildiriyorsa (A), neden-sonuç bildiriyorsa (N), koşul-sonuç bildiriyorsa (K) yazınız.

( A ) Astronotlar yeryüzündeki görev kontrol ekibiyle yapacakları günlük toplantıları için hazırlanırlar.
( N ) Uzun süre dayanmaları için yemeklerin bazılarının suyu alınmış, bazıları da dondurulmuş oluyor.
( N ) Astronotlar dişlerini yutulabilen bir diş macunuyla fırçalıyorlar çünkü banyodan çevreye saçılan su damlaları uzay aracının sistemlerine zarar verebilir.
( N ) Kesilen saçların çevreye saçılmaması için, özel bir aygıt kullanılıyor.
( N ) Uzayda yer çekimi olmadığından astronotların kasları zayıflar.
( K ) Fotoğrafları inceleyecek olursanız duvarlarda birçok eşya olduğunu görebilirsiniz.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 110 Ders Kitabı Cevapları

5. Etkinlik

“Derse Hazırlık” amacıyla yaptığınız çalışmalardan hareketle “Uzay ve Uzay Çalışmaları” konusunda arkadaşlarınıza bir sunum yapınız. Sunumunuzda aşağıdaki sorulara verdiğiniz cevaplardan yararlanabilirsiniz.

(Bu etkinliği kendiniz yapmalısınız.)


6. Etkinlik

Kendinizi Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlardan birinin yerine koyunuz. Burada yaşadığınız bir olayı hikâye şeklinde kurgulayınız. Hikâyenizi kurgularken aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplardan yararlanınız. Hikâyenizi defterinize yazınız.

(Bu etkinliği kendiniz yapmalısınız.)

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 110 Ders Kitabı Cevapları

7. Etkinlik

Aşağıdaki dilekçe örneğini inceleyiniz. Sonra öğretmeninizin yönlendirmesi ile siz bir dilekçe yazınız.
Cevap: ((Sizin için dilekçenin nasıl yazıldığını ayrı bir konuda işledik, görmek için aşağıdaki bağlantıyı takip edin.))

https://www.forumsinif.com/dilekce-nasil-yazilir.html

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 112-113-114-115-116-117. Sayfa CevaplarıSarımsak Soslu Makarna

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 112 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Televizyondaki yemek programları dikkatinizi çekiyor mu Açıklayınız.
Cevap: Televizyondaki her yemek programı dikkatimi çekmiyor ancak bazen ilginç tarifler çıkınca ilgimi çeker.

2. Hangi yemekleri seviyorsunuz? Sebepleriyle açıklayınız.
Cevap: Makarna, tatlı gibi yemekleri seviyorum.

3. Daha önce herhangi bir büyüğünüzden yardım almadan yemek yaptınız mı? Yaptıysanız hangi yemeği yaptınız?
Cevap: Daha önce kendi başıma yumurta pişirmiştim. Çok güzeldi.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 114 Ders Kitabı Cevapları

1. Etkinlik

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlük kullanarak kontrol ediniz. Daha sonra kelimeleri cümle içinde kullanınız.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 114 Ders Kitabı Cevapları


2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Makarna yapmak için hangi malzemeler kullanılmıştır?
Cevap: Malzemeler: * Taze fesleğen * Çam fıstığı * Taze kaşar ya da beyaz peynir * Zeytinyağı * Sarımsak * Tuz * Makarna


2. Yazarın yemek tarifini tamamladıktan sonra ağzının suyunun akmasının sebebi nedir?
Cevap: Leziz sos ve malzemeleri söylediği için ağzı sulanmıştır.


3. Sıcak yemeklerin, soğuk yemeklere göre daha fazla yeme isteği uyandırmasının nedeni nedir?
Cevap: Tabaktaki dumanı üstünde makarnadan yayılan sıcak hava, güzel kokuların yayılmasına katkıda bulunur ve koku algısını artırır. Bu nedenle soğuk yiyecekler az tercih edilir.


4. Bir kokunun size bir anınızı hatırlattığı oldu mu? Olduysa bu durumun sebebi ne olabilir?
Cevap: Evet oldu bir keresinde annem yokken yediğim bir makarnanın kokusunu hissedince annemin yaptığı leziz makarna geldi aklıma.


5. Tat ve koku alma duyunuz olmasaydı ne hissederdiniz? Bu duyular hayatınıza ne katıyor?
Cevap: Tat ve koku olmasaydı her şey garip olurdu. Zevk diye bir şey olmazdı.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 115 Ders Kitabı Cevapları

3. Etkinlik

Aşağıda bir gıda ürününün üzerinde yer alan bilgiler verilmiştir. Bilgilerden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Ürün hangi tarihten sonra kullanılmamalıdır?
Cevap: 02/09/2018 yani 2 Aralık 2018 tarihinden sonra kullanılmamalıdır.


2. Ürünün saklama koşulları ile ilgili verilen bilgiler nelerdir?
Cevap: Ürünü güneş ışığından koruyarak kapak açıldıktan sonra 2cm kadar sıvı yağ ilave ederek buzdolabında saklamamızı söylüyor.


3. Aşağıdakilerden hangisine alerjisi bulunan bir insan, bu ürünü tüketmekten kaçınmalıdır?
A) Kırmızı et
B) Patates
C) Domates
D) Biber

Neden bu cevabı verdiniz? Cevabınızı metindeki bilgilerle destekleyiniz.

Cevap C şıkkı çünkü bu ürün domates içerdiği için domatese alerjisi olan birisi için zararlı olabilir.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 116 Ders Kitabı Cevapları

4. Etkinlik

a) Aşağıya, okuduğunuz metinde geçen bir karşılaştırma cümlesi yazınız.
Cevap:

b) Siz de iki karşılaştırma cümlesi yazınız
Cevap: Fen Liseleri, Anadolu Liselerine göre daha başarılıdır.

c) Aşağıya, okuduğunuz metinde geçen bir örneklendirme cümlesi yazınız.
Cevap:

d) Siz de iki örneklendirme cümlesi yazınız.
Cevap: En güzel baklavadır.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 117 Ders Kitabı Cevapları

6. Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz.

a) Altı çizili kelimelerin metnin anlamını nasıl etkilediğini açıklayınız.
Cevap: Altı çizili kelimeler olmasaydı cümlelerin anlamı olmazdı.


b) Siz de bu ifadeleri kullanarak cümleler kurunuz.
Cevap: Ben çok açım ama fazla yememeliyim.
– Oysa ki Caner çok çalışıyor ama başaralı olamıyor.
– Ödevini bitir yoksa dışarı çıkamazsın.

7. Etkinlik

Görme, duyma, koku alma, tatma ve dokunma duyularına ait verilerden yararlanarak bilgilendirici bir metin yazınız.

Cevap: Vücudumuzda 5 duyu organımız vardır. Deri, göz, kulak, burun ve dildir. Bunların türlü türlü önemli işlevleri vardır. Deri hissetmemizi sağlar. Göz görmemizi, kulak duymamızı, burun kokuları koklamamızı, dil tat almamızı sağlar. Bunlar olmasaydı hiç bir şey hissedemezdik.

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 118-119-120-123. Sayfa Cevapları Bir Dahi İle Konuşmak

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 118 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Bilim insanı olmak ister misiniz? Sebepleriyle açıklayınız.

Cevap : Bilim insanı olmak isterdim. Çünkü bilim insanları hayatımızı kolaylaştıracak bir çok yeni buluşa imza atıyorlar. Bende onlardan birisi olmayı çok isterim.

2. Dünyaya fayda sağlayacak bir buluş yapsaydınız bu ne olurdu? Bu buluşu nasıl yapardınız?

Cevap : Dünyaya fayda sağlayacak bir buluş yapsaydım insanların içindeki kötülük duygusunu yok eden bir alet tasarlardım. Dünyanın budenli kötü bir yer olmasının temek sebebi insanların içindeki kötülük duygusudur.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 120 Ders Kitabı Cevapları

1.ETKİNLİK

Metinde geçen kelimelerden bazıları aşağıya alınmıştır. Bu kelimelerle kelimelerin anlamlarını örnekteki gibi eşleştiriniz. Ardından kelimeleri anlamlarına uygun olacak şekilde birer cümlede kullanınız.

Cevap :

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 120 Ders Kitabı Cevapları

2.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Oktay Sinanoğlu’nun Türkçeye verdiği önemi metindeki hangi kısımlardan anlıyorsunuz?

Cevap : “Türkçenin korunması da dâhil- ödüller alıyor. İki kere Nobel’e aday gösteriliyor. Bilim dünyasına değerli bilim adamları yetiştiriyor. Bilimsel alanda yaptığı son derece önemli işler dışında hayatını eğitimin Türkçe yapılmasının önemine ve Türk kimliğinin hak ettiği yere gelmesine adıyor” Cümlesinden anlıyorum.

2. Oktay Sinanoğlu niçin “Yale’de Bir Harika Türk”, “Altın Çocuk”, “Bilimin Harika Çocuğu” gibi isimlerle dünyaya tanıtılıyor olabilir?

Cevap : 1962 yılında, henüz 26 yaşındayken -bürokratik işlemler iki yıl sürdüğü için gazetelere 28 yaşında diye geçse de- Yale Üniversitesinde “en genç profesör” unvanını aldığı için olabilir.

3. Oktay Sinanoğlu, yaptığı işleri niçin “ben” yerine “biz” diyerek anlatıyor?

Cevap : Yaptığı bütün icraatları Türk milleti adına yaptığı için.

4. Metne göre Oktay Sinanoğlu pek çok bilim insanını Nobel’e aday göstererek onların ödül almalarını sağlamıştır. Ancak kendisi “Kaç kere Nobel’e
aday gösterildik, belgelerini yolla diyorlar, iki sandık dolusu belge, üşeniyorum, yollamıyorum!” diyerek ödül almayı önemsemiyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap : Oktay Sinanoğlu bu hareketiyle önemli olanın bir ödül olmadığını bize göstermektedir. Önemli olan yapılan buluşların insanlığa faydasıdır.

5. Siz de yenilikler ortaya koyan büyük bir bilim insanı olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bu durumda ülkeniz için neler yapardınız?

Cevap : Bende yenilikler ortaya atan büyük bir bilim insanı olmak isterdim. Ülkeme faydalı olabilecek ülkemin tüm diğer yabancı ülkelerde manşet olmasını sağlamak isterdim.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 121 Ders Kitabı Cevapları

3.ETKİNLİK

Aşağıda bazı bilim insanları verilmiştir. Bilime hizmet eden bu insanlardan seçtiğiniz birini tanıtan sunumunuzu yapınız.

Cevap : Kendiniz yapınız.

4.ETKİNLİK

Metni okuyunuz.

– Yukarıdaki metinden yararlanarak bir bilim adamının kendi dilini geliştirmek için neler yapabileceği ile ilgili görüşlerinizi yazınız.

Cevap :Bir bilim adamının kendi dilini geliştirmek için daha çok çalışmak daha çok merak edip daha çok araştırma yapması gerekmektedir. Kendini kişisel olarak geliştiren ömrü boyunca sadece öğrenmeye adanmış bir hayat kendi dilini de kolayca geliştirir.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 122 Ders Kitabı Cevapları

5.ETKİNLİK

a) Aşağıda bazı bilgisayar terimlerinin yabancı dildeki karşılıkları ile Türkçeleri verilmiştir. Bu bilgisayar terimlerinin Türkçe karşılıklarının nasıl türetildiğini arkadaşlarınızla tartışınız. Tartışma sırasında yabancı sözcükler yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 122 Ders Kitabı Cevapları

Cevap : Bence İngilizce yazılışı ile Türkçe yazılışı arasında pek bir benzerlik yok. Olsa bile belki bir iki harfin yeri değişmiştir.

b) Aşağıda verilen teknolojik aletlere görevlerinden hareketle Türkçe isimler bulunuz. Bulduğunuz isimleri görselin altına yazınız. Sizce verdiğiniz isimler uygun oldu mu? Tartışınız. Tartışma sırasında yabancı sözcükler yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap :

modem : Dağıtıcı
adaptör : Doldurucu
tablet : Tabak Bilgisayar
klavye : Tuşlu Yazıcı
navigasyon : Yön bulucu
joystick : Oyuncu Silahı

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 123 Ders Kitabı Cevapları

6.ETKİNLİK

Ödeviniz için Oktay Sinanoğlu’nun Türkçeye verdiği önemi araştırıyorsunuz. İnternet üzerinden yaptığınız araştırmada karşınıza aşağıdaki forum çıktı. Forumda yer alan metni okuyunuz. Ardından yönergelere göre etkinliği yapınız.

1. Mehmet’in ödevine yardımcı olmak için forumda boş bırakılan kısmı doldurunuz. Baş kısma
fotoğrafınızı yapıştırabilir veya kendi resminizi çizebilirsiniz

Cevap : Bunu kendiniz yapınız

2. Özcan’ın Mehmet’e “Bye Bye Türkçe” adlı kitabı önermesinin sebebi ne olabilir?

Cevap : Oktay Sinanoğlu hakkında araştırma yapan Mehmet’in bu kitapta istediği bilgileri bulabileceğini düşünmüştür.

3. Damla “gov” ve “edu” uzantılı sitelerin güvenilir bilgiler içerdiğini söylüyor. Bu İnternet
uzantıları niçin güvenilir bilgiler içeriyor olabilir?

Cevap : Bu siteler genelde kaliteli ve devlet destekli sitelerdir. İçindeki bilgiler uzman kişilerce yazılmaktadır.

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 124-125-126-127. Sayfa Cevapları Sanki Caminin Bakım Kılavuzu

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 124 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çevrenizde ilgi gören ve tarihî değeri olan mimari yapılar var mı? Varsa bunlarla ilgili neler biliyorsunuz?

Cevap : Çevremde Ayasofya camiisi var. Bu cami çok eski zamanalarda Bizanslılar tarafından yapılmıştır. O zamanalr kilise, İstanbul Fethedildikten sonra ise cami olarak kullanılmıştır. Şuan İstanbul’da Müze olarak ziyaretçilerinin ilgisini çekmektedir.

2. Mimar Sinan hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap : Mimar Sinan’ın yüzlerce dev esere imza attığını biliyorum. Bunlardan en önemlisi ise Süleymaniye camisidir.

1.ETKİNLİK

Öğretmeniniz size “Sanki Caminin Bakım Kılavuzu” adlı metni dinletirken
anlamını bilmediğiniz kelimeleri not alınız. Daha sonra not aldığınız kelimelerin
anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlük kullanarak kontrol ediniz. Daha sonra kelimeleri cümle içinde kullanınız.

Cevap :

Restorasyon
Tahminim :Bir şeyi yeniden inşa etmek
Anlamı : Yenilemek.
Cümlem : Sultan Ahmet camisinin bir kısmı restarasyonda.

Beton
Tahminim : Ev yapımında kullanılan kurduğunda sertleşen madde.
Anlamı çimentonun kum, çakıl ve uygun oranda su ile karışımı sonucu elde edilen sert, dayanıklı, taş benzeri bir yığışım.
Cümlem : Bu duvarın yapımında 2 ton beton kullanıldı.

2.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde geçen bazı cümleler aşağıda verilmiştir. Metni ikinci defa dinlerken boş bırakılan yerleri doldurunuz.

– Büyük ustanın …1543…… yılında yaptığı İstanbul’daki ……Şehzadebaşı……….. Camisi’nin 1990’lı yıllardaki restorasyonunda yaşananlar, tüm dünyayı şoke etti.
– Mimarlar ………Restore…….. konusunda karar veremedi.
– Mimarlar incelemeler sırasında caminin ……Kemerlerinde…………. bir ………Oyuk…. fark etti.
– Mektubun ………………Mimar Sinan.…..tarafından yazıldığı anlaşıldı.
– Mektubun devamında kemerin nasıl onarılacağını anlatan …………Mimar Sinan…………….,
469……. yıl sonrasına da ışık tutmuş oldu.
– Süleymaniye Camisi’ni kurtaran bu mektup şu anda ………TopKapı………… Sarayı’nda saklanıyor.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 125 Ders Kitabı Cevapları

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Mimar Sinan mektubu niçin yazmıştır?
Cevap : Caminin Kemerlerinde ki deliklerin sorun yaratacağını düşündüğü için.

2. Mimar Sinan Şehzadebaşı Camisi için “Çıraklık eserim” diyor. Bunun sebebi nedir?
Cevap : Mimar Sinan Henüz usta değilken bu camiyi yaptığı için çıraklık eserim demiştir.

3. Camiyi restore etmek için bir araya gelen mimarlar restore konusunda niçin karar verememiş olabilirler?,
Cevap : Caminin yapısını bozmadan nasıl yapacaklarla hakkında bir fikir birliği yapamadıkları için.

4. Mimar Sinan’ın geleceğe mektup bırakmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap : Mimar sinan ileride bu eserin onarılması için gizli bir şekilde bu yapıya mektup bırakmıştır. Mimar sinan bu hareketiyle ileri görüşlü birisi olduğunu göstermiştir.

5. Mimar Sinan’ın yerinde siz olsaydınız caminin restorasyonunu sağlamak için başka nasıl bir yol
izlerdiniz?
Cevap : Caminin sorunlu bölgelerini yıkar aynı şekilde inşa ederdim.

4.ETKİNLİK

a) Dinlediğiniz metinden hareketle bir haber metninin niteliklerinden hangileri aşağıda bulunmaktadır? İşaretleyiniz.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 125 Ders Kitabı Cevapları

b) Dinlediğiniz haber metninden hareketle 5N 1K sorularına cevap veriniz.

Soru ve Cevaplar :

Ne ? : Mimar Sinan Restarasyon yapmayı teklif etti.
Neden ? : Caminin kemerlerinde delikler meydana geldiği için.
Nerede ? : İstanbul- Şehzadebaşı camisinde.
Nasıl ? Caminin içine gizlediği mektup ile.
Ne Zaman ? 1990′ yıllarda.
Kim ? : Mimar Sinan

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 126 Ders Kitabı Cevapları

5.ETKİNLİK

Siz de Mimar Sinan’a cevap olarak bir ileti göndereceğinizi hayal ediniz.

a) İletinizde nelerden bahsederdiniz? Arkadaşlarınızla tartışınız. Öğretmeninizin yönlendirmesi ile
beyin fırtınası yapınız

Cevap : Bu kadar uzun süreli ayakta kalan yapıları nasıl inşa ettiğini sorardım.

b) İletinizi aşağıya e-posta şeklinde yazınız.

Cevap : Paşam Mimar Sinan, Yaptığının neredeyse bütün eserleri kendi gözlerimle gezerek gördüm. Yüz yıllar önce dehanız ile bu şaheser eserleri ortaya koymanız ve halen sapasağlam ayakta olmasını gerçekten kutluyorum. Şimdiki mühendisler bile son teknoloji ile bu kadar sağlam inşalar yapamamaktalar.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 127 Ders Kitabı Cevapları

6.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki örneği inceleyiniz. Örnekten hareketle noktalı virgülün niçin kullanıldığını yazınız.

“Mimar Sinan Şehzadebaşı, Süleymaniye, Selimiye Camilerini; Büyük Çekmece, Silivri ve Sokollu
Mehmet Paşa Köprülerini yapmıştır. ”

Cevap : Sıralı örnekleri yazarken farklı örneklere geçtiği için.

b) Noktalı virgülün yukarıdaki görevini örneklendiren iki cümle yazınız.

Cevap : Ahmet için Kalem,silgi, defter ; Elbise ve ayakkabı aldım.
Cevap : Selin bize gelirken ekmek,süt, peynir ; kardeşi osman ve ahmeti de getirmiş.

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 130-131. Sayfa Cevapları Tema Değerlendirme Soruları

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 130 Ders Kitabı Cevapları

TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI

(1, 2 ve 3. soruyu yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.)

1. Paragrafın konusu nedir?

Cevap : Teknoloji Bağımlılığı

2. Paragrafın ana fikri nedir?

Cevap : Teknolojinin bilinçsizce kullanıldığında insanda meydana getirebileceği değişiklikler.

3. Paragrafa göre teknoloji bağımlısı bir kişide aşağıdaki sorunlardan hangilerini görmek mümkündür? İşaretleyiniz

Cevap :

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 130 Ders Kitabı Cevapları

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) Çok çalıştığından yorulmuştu.
B) Dün akşam bilgisayarı bozulmuştu.
C) Kendine güzel bir saat satın almıştı.
D) Bu mahalleyi çok sevmişti.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 131 Ders Kitabı Cevapları

(1, 2 ve 3. soruyu yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.)

1. Metne, konusuna uygun bir başlık yazınız.

Cevap : Uçmak İstiyorum

2. Numaralanmış cümlelerden hangisiyle birlikte düşüncenin yönü değişmektedir?
A) 1 B) 2 C) 3 D ) 4

3. Numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

4. Erkek çocuklarına Doğan ( ) Tuğrul ( ) kız çocuklarına İnci ve Çiçek adlarını koymuş ( )
Yukarıdaki cümlede yay ayraçla belirtilen kısımlara sırasıyla hangi noktalama işaretleri
getirilmelidir?

A) (,) (;) (.)
B) (;) (,) (.)
C) (,) (,) (!)
D) (;) (,) (!)

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 131 Ders Kitabı Cevapları

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 134-135-136-137. Sayfa Cevapları Anadolu Sevgisi

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 134 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yaşadığınız yerin tarihî ve doğal güzellikleri nelerdir?

Cevap : Yaşadığım yer olan İstanbul’da bir çok tarihi ve doğal güzellik vardır. Tarihi olarak Ayasofya, Sultanahmet camisi, Galata ve kız kuleleridir. Doğal olarak ta şehrin ortasından geçen boğazı vardır.

2. Ülkemizde en çok gezip görmek istediğiniz yerler nerelerdir? Neden?

Cevap : Ülkemizde en çok Karadeniz bölgesini gezip görmek isterim. Çünkü Karadeniz’in yeşil dağları ve güzel manzarası her zaman beni etkilemiştir.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 135 Ders Kitabı Cevapları

1. Etkinlik

Şiirde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki yönergeyi uygulayınız.

ANLAMINI BİLMEDİĞİM KELİME : ova
TAHMİNİM : Boş ve düz bir arazi.
SÖZLÜK ANLAMI : daha yüksek yer biçimleriyle çevrelenmiş, çoğunlukla alüvyonla örtülü, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, eğimi az, geniş ya da dar olabilen, düz toprak parçası.

ANLAMINI BİLMEDİĞİM KELİME : kerpiç
TAHMİNİM : Taştan ve çamurdan olan evler.
SÖZLÜK ANLAMI : duvar örmek için kullanılmak üzere tahta kalıplara dökülerek güneşte kurutulmuş balçık.

ANLAMINI BİLMEDİĞİM KELİME : Gönül
TAHMİNİM : Kalp, duygu
SÖZLÜK ANLAMI : yürekte olduğu varsayılan nitelik, sevgi, istek, anış, düşünüş gibi duygu kaynağı, kişinin iç dünyası.

2.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.

1. Şair, şiirin ilk dörtlüğünde “bilmezsin” diyerek kime sesleniyor olabilir?

Cevap : Şehirde yaşayan insanlara.

2. Şiire göre Anadolu dağlarının özellikleri nelerdir?

Cevap : Boz dumanları çekilince görülmesi gerektiğini, Her haftası bayram, her günü düğün olduğunu, ve yaylalarının çok güzel olduğunu.

3. Şiirin ikinci dörtlüğünde Anadolu’nun hangi yönleri vurgulanmaktadır?

Cevap : Anadolu’nun Kağınlarının yollarda, Yoncalarının dizlerde ve ekinlerinin güzelliğinden bahsetmetkedir.

4. Şiirde geçen “Gönül perdelerinin sökülmesi” sözüyle ne anlatılmak isteniyor?

Cevap : İnsanların içindeki insanlık sevgisinin ortaya çıkmasını göstermektedir.

5. Şair siz olsaydınız metne nasıl bir başlık koyardınız? Niçin?

Cevap : ” Güzel Anadolum ” başlığını koyardım.

3.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kelimelerin anlamlı en küçük parçalarını bulunuz ve örnekteki gibi altlarını çiziniz.

kir-li
deniz-ci
kağnı-sız
sev-gi
ev-in

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 136 Ders Kitabı Cevapları

b) Aşağıdaki kelimeleri uygun eklerle eşleştirerek tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 136 Ders Kitabı Cevapları

c) Kelimelerin anlamları, ek aldıktan sonra değişmiş midir? Örnek vererek açıklayınız.

Cevap : Kelimeler ek aldıktan sonra anlamları değişmiştir. Mesela Gazete kelimesi kendi başına bir haber kaynağıdır. Ama -ci ekini alınca Gazeteci olmuş ve gazete satan kişi manası kazanmıştır.

a) Şiirin size çağrıştırdığı kavramları ve hissettirdiği duyguları dairelerin içine yazınız.

ANADOLU SEVGİSİNİN HİSSETTİRDİĞİ DUYGULAR
– Özlem
– Gurur
– Mutluluk

ANADOLU SEVGİSİNİN ÇAĞRIŞTIRDIĞI KAVRAMLAR

– Köy
– Orman
– Çiftlik
– Hayvanlar

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 137 Ders Kitabı Cevapları

5.ETKİNLİK

“Ülkemizin tarihî ve doğal güzelliklerinin korunması için neler yapılmalıdır?”

Cevap : Ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini korumak için bir çok gönüllünün çalışması gerekmektedir. Bunun yanı sıra insanları bilinçlendirmeliyiz.

6.ETKİNLİK

“Anadolu, sevgi, dağlar, yayla, ova, deniz, köy ve halk” kelimelerinden en az üçünü kullanarak bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık koyunuz.

Cevap :

ANADOLU DİYARI

Sevgisi pektir, Dağları sıralıdır
Köyleri gez gez bitmez
Ovaları, denizleri hepsi cevher
Yaylasında otur doya doya dinlen.

7.ETKİNLİK

a) Türkiye’nin tanıtımıyla ilgili videoyu izleyiniz. Kendinizi, Türkiye’yi yurt dışında tanıtan biri olarak hayal ediniz ve aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Türkiye’nin tanıtımıyla ilgili neler hazırlarsınız?

Cevap : Türkiye’nin tanıtımı ile ilgili bir çok tarihi eser ve doğal güzelliklerin yer aldığı bir poster hazırlardım.

2. Türkiye’nin en çok hangi özelliğinin yabancılar tarafından bilinmesini isterdiniz? Niçin?

Cevap : En çok tarihi yapılarının bilinmesini isterdim.

3. Yabancıları Türkiye’ye davet etmek için bir slogan üretiniz.

Cevap : “Güzelliğin Cennetine Hoş geldiniz” sloganını kullanırdım.

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 138-139-140-141-142-143-144-145.. Sayfa Cevapları Forsa

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 138 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Evinizden, ailenizden ve yaşadığınız şehirden ayrı kalsanız neler hissedersiniz? Açıklayınız.

Cevap : Evimden ve ailemden uzak kalsam özlem çekerdim. Annemin yemeklerini özlerdim. Çünkü hiç bir yer ailemizin evi gibi olamaz.

2. Ömer Seyfettin’e ait bir hikâyeyi kısaca anlatınız.

Cevap :
5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 138 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 141 Ders Kitabı Cevapları

1.ETKİNLİK

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki yönergeyi uygulayınız

ANLAMINI BİLMEDİĞİM KELİME : Şehit
TAHMİNİM : Ölen kişinin makamı
SÖZLÜK ANLAMI : kutsal bir ülkü ve inanç, özellikle yurt için savaşırken ölen kimse.

ANLAMINI BİLMEDİĞİM KELİME : Forsa
TAHMİNİM : Bir at türü, cinsi
SÖZLÜK ANLAMI : gemilerde kürek çeken mahkûm ya da tutsak erkek.

ANLAMINI BİLMEDİĞİM KELİME :Sancak
TAHMİNİM : Bayrak çeşidi
SÖZLÜK ANLAMI : genellikle askeri birliklere verilen, üzeri yazı işlemeli, kenarları saçaklı, gönderli bayrak.
2.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Kara Memiş uyanınca niçin şaşırdı?

Cevap : Kara Memiş yıllardır hayalini kurduğu Türk donanmasının karaya yaklaştığını gördü.

2. Askerler ile Kara Memiş arasında nasıl bir konuşma geçti?

Cevap : Askerler Kara Memiş’e Nereli ve kimlerden olduğunu sorup sohbet etmişlerdir.

3. Askerler, Kara Memiş’i Bey’in yanına niçin götürdüler?

Cevap : Kara Memiş’in Oğlu olduğunu sandıkları için.

4. Kara Memiş’in yerinde siz olsaydınız cenge katılır mıydınız? Neden?

Cevap : Kara Memiş’in yerinde olsaydım cenge katılırdım. Çünkü Kara MEmiş’te bir Türk.

5. “Vatan, al bayrağın dalgalandığı yer değil midir?” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap : Türk Bayrağının dalgalandığı her yer Türkün var olduğu topraklardır.

6. Daha önce “Forsa” hikâyesine tür ve biçim bakımından benzeyen bir yazı okudunuz mu? Açıklayınız.

Cevap : Evet bu tür yazıları okudum.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 142 Ders Kitabı Cevapları

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki bölüme metnin özetini yazınız.

FORSA
Kara Memiş 40 yıla aşkın süredir bu topraklarda esir kalmış bir Türk. yıllardır Türk askerinin bu toprakalra gelip gelip onu kurtarmasını beklemektedir. Ömrünün neredeyse hepsi Türk askerini beklemekle geçmiştir. Bir gün Kara memiş uyur ve rüyasında Türk donanmasının geldiğini görür birden uyanır ve rüyasının gerçek olduğunu görür. Askerlerin yanına gider kendini tanıtır ve onlara sarılarak ağlar, hasret giderir. Kendisinin de eski bir forsa olduğunu söyler bunu askerler kaptanlarına iletir. Kaptan eski forsa Kara Memiş ile tanışmak ister. Çünkü kaptan Kara Memiş’in 40 yıldır görmediği oğludur. Kara Memiş hem 40 yıllık esirlikten kurtulur, hem ailesine kavuşur hem ülkesine döner.

4.ETKİNLİK

Kara Memiş ve Turgut Bey’in kişilik özellikleri ve fiziksel özellikleri nelerdir? Yazınız.

Kara Memiş :

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ : Sabırlı, özelem dolu bir kişiliğe sahiptir.
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ : Yaşlı, beyaz saçlı ve yıpranmış.

Turgut Bey :

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ : Büyüklerine saygılı ve edepli, babasına özlem duyan, ve onu çok seven, mert, başarılı bir komutandır.
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ :Uzun boylu, genç ve bıyıklıdır

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 143 Ders Kitabı Cevapları

5.ETKİNLİK

Kara Memiş, oğlu Turgut Bey ile beraber cenk ettikten sonra deniz yoluyla Malta Adası’ndan memleketi
Edremit’ e dönecektir. Kendinizi metnin kahramanı Kara Memiş’ in yerine koyunuz. Aşağıdaki haritaya,
memlekete dönebileceğiniz rotayı çiziniz. Daha sonra aşşağıdaki bilgilerden, sorulardan ve hayal gücünüzden hareketle konuyla ilgili bir konuşma planlayınız.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 143 Ders Kitabı Cevapları

1. O dönemin ulaşım imkânlarını, teknolojisini, doğa şartlarını ve denizde karşılaşabileceğiniz zorlukları düşünerek yolculuğunuzun ne kadar süreceğini planlayınız.

Cevap : O dönem teknoloji gelişmediği için yol çok uzun sürerdi. Tahminimce yaklaşık 3 hafta.

2. Rotanız üzerinde nerelere uğramanız gerekebilir?

Cevap : Rotamıza göre Girit, Midilli, Sakız ve Andros adalarına uğramamız gerekebilirdi.

3. Yolculuk süresince başınıza neler gelebilir?

Cevap : Yolculuk sırasında şiddetli fırtınalar yaşanabilir ve bu da yolculuğu tehlikeli kılardı.

4. Yolculuk esnasında ve memleketinize ulaştığınızda neler hissettiniz?

Cevap : Vatan toprağımızın ne kadar değerli olduğunu anladım.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 144 Ders Kitabı Cevapları

6.ETKİNLİK

Aşağıda “Forsa” hikâyesinin son kısmı verilmiştir. Bundan sonra neler olmuş olabilir? Hayal gücünüzden hareketle hikâyeyi tamamlayınız.

FORSA

Oğlu, “Vurulursun! Vatana hasret gidersin!” diyerek onu gemide bırakmak istedi.
Kara Memiş, o vakit, gençleşmiş bir kaplan gibi doğruldu. Duramıyordu. Kalkan, kılıç istedi.
Sonra geminin arkasında sallanan sancağı göstererek, “Şehit olursam bunu üzerime örtün!
Vatan, al bayrağın dalgalandığı yer değil midir?” dedi. Bu sözleri ile babasını ikna edemeyeceğini anlayan
Karamemiş askerleri iel birlikte düşmana hücum eder. Şehadet şerbetini içmek için yalvaran Karamemiş dillere destan bir cenk ortaya
çıakrmıştır. Baba, oğul mutlulukla vatanlarına geri döner. Tuğrul Beyin yüreği hem babasını bulmanın hem de savaşı kazanmanın mutluluğu ile sevinç doludur.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 145 Ders Kitabı Cevapları

7.ETKİNLİK

Büyük harflerin doğru kullanıldığı sözcük ve sözcük gruplarının numaralarını takip ederek labirentin çıkışına ulaşınız.

1. Kurtuluş Savaşı (D)
2. Zafer meydanı (Y)
3. Türk dil Kurumu (Y)
4. Azerbaycan (D)
5. Ömer seyfettin (Y)
6. Türk (D)
7. İstiklâl caddesi (Y)
8. Fransızca (D)
9. Mestan sokak (Y)
10. Mimar sinan (Y)
11. İstanbul (D)
12. Ahmet bey (Y)
13. Yüzbaşı Mehmet (D)

1 – 4 – 6 – 8 – 11 – 13
GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Tamburi Cemil Bey kimdir? Araştırınız.

Cevap : 1873 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk müzik eğitimini 13 yaşlarındayken abisi Ahmet Bey’den almaya başlamıştır. Başlarda müziğe kanun ve keman ile başlamış olmasına rağmen sonrasında tanbur sazının ustası olmuştur.

2. Sevdiğiniz bir enstrümanı tanıtmak üzere konuşma planlayınız. Konuşmanızı görsellerle destekleyin.

Cevap : Dede Korkut, eski yüzyıllarda Türklerin törelerine, kültürüne hakim bilge bir hikayeciydi.

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 146-147-148-149-150-151-152. Sayfa Cevapları Tamburi Cemil Bey Enstrümanları Anlatıyor

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 146 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Hangi enstrümanı çalmak isterdiniz? Neden?
Cevap : En çok keman çalmak isterdim. Çünkü keman çok zarif ve çok güzel ses çıkartan bir enstrümandır.

2. “Müzik ruhun gıdasıdır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap : Müzik Ruhun Gıdasıdır sözü, Müziğin insanları nasıl rahatlattığını, insanların gönlünü ferahlattığını anlatmaktadır.

3. Tamburi Cemil Bey hakkında yaptığınız araştırmanın sonuçlarını paylaşınız.
Cevap : Tanburi Cemil Bey, Adile Sultan’ın saraylısı Zihniyar Hanım ile Sadrazam Hüsrev Paşa’nın kethüdarlığını yapan Mustafa Reşid Efendi’nin oğlu Cemil Bey, 1873’te Fatih’in Molla Gürani Mahallesi’nde dünyaya geldi.

Bağlama ne ile çalınır?

Cevap : Şelpe

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 148 Ders Kitabı Cevapları

Ney üfleyen sanatkâra ne denir?

Cevap : neyzen denir.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 149 Ders Kitabı Cevapları

Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri anlamları ile eşleştiriniz.

1. Şelpe —-> Bağlamayı parmakla çalma şekli.
2. kopuz —-> Bir bağlama çeşidi.
3. başpare—-> Ney üflemek için sanatkârının dudaklarına temas eden araç.
4. parazvane—-> Neyin uçlarında bulunan ve aşınmasını engelleyen metal araç.
5. mansur——> Bir ney çeşidi.
6. yay ——-> Kemençe çalmaya yarayan araç.
7- horon——> Kemençe müziği eşliğinde oynanan folklorik bir halay türü.

2.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Bağlama ne ile çalınır? Metin üzerindeki boşluklara yazınız.
Cevap : Bağalama ile Tezene çalınır.

2. Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olarak kullanılan Karadeniz kemençesinin hangi enstrüman türleriyle akrabalığı vardır?
Cevap : Rebab, Keman ile ilişkisi vardır.

3. Ney üfleyen sanatkâra ne denir? Metin üzerindeki boşluklara yazınız.
Cevap : Ney üfleyen sanatkâra Neyzen denir.

4. Üflemeli enstrümanlara da saz denilmesinin sebebi nedir?
Cevap : Çalgılı aletlerin birden fazla anlamı vardır.

5. Siz olsaydınız metinde, hangi enstrümanı tanıtırdınız? Neden
Cevap : Kemençe tanıtırdım. İnsanları hemen havaya sokan bir sesi vardır.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 150 Ders Kitabı Cevapları

3.ETKİNLİK

Metinde geçen terim anlamlı sözcüklerden bazıları soldan sağa ve yukarıdan aşağıya olmak üzere bulmacada verilmiştir. Sözcükleri örnekteki gibi bularak işaretleyiniz.

Cevap :
5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 150 Ders Kitabı Cevapları

4.ETKİNLİK

Aşağıdaki görsellerde bulunan enstrümanlar nelerdir? Enstrümanların isimlerini bularak örnekteki gibi ilgili gruplara yazınız.

Cevap :
5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 150 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 150 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 151 Ders Kitabı Cevapları

5.ETKİNLİK

a) Karikatürden ve şiirden hareketle bir slogan yazınız.

Cevap : “Müzik Hepimizin Dünyası” sloganını kullandım.

b) Yandaki bölüme seçtiğiniz bir enstrümanla ilgili karikatür çiziniz. Karikatürünüzün mesajını içeren bir slogan yazınız.

Cevap : Bunu kendiniz yapınız.

6.ETKİNLİK

Sevdiğiniz bir enstrümanı tanıtmak amacıyla hazırlamış olduğunuz sunumunuzu yapınız.

Cevap : Tanıtmak istediğim enstrüman Kemençedir : Kemençe, biri Osmanlı Müziğinde, diğeri Karadeniz yöresi halk müziğinde kullanılan iki ayrı yaylı çalgının ortak adıdır. Bunlardan ilki için yirminci yüzyılın ortalarına kadar kullanılan “armudî kemençe”, “fasıl kemençesi” gibi adlar, artık yerini “klasik kemençe” adına bırakmış gibi görünmektedir.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 152 Ders Kitabı Cevapları

7.ETKİNLİK

Aşağıdaki boşluklara, davul ve zurna hakkında bilgilendirici bir yazı yazınız.

Davul : Daha çok düğünlerde karşılaştığımız davul iki tane sert tokmak yardımı ile çalınmaktadır.
Zurna : Üflemeli bir çalgı olan Zurna da genelde düğünlerde çalınan bir çalgıdır.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Dede Korkut kimdir? Araştırınız.
Cevap : Dede Korkut eski Türk kültürünü ve töresini bilen önemli bir bilgindir.

2. Dede Korkut’un en az bir hikâyesini okuyup derse hazırlıklı geliniz.
Cevap: (İnternetteki diğer sitelerden araştırarak yapınız.)

 

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 153-154-155-156. sayfa cevapları Dede Korkut- Boğaç Han

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 153 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Dede Korkut kimdir? Sizce gerçekten yaşamış mıdır?

Cevap : Dede Korkut Türk töresini ve kültürünü çok iyi bilen bir hikaye anlatıcısıdır. Bence gerçekten yaşamıştır.

2. Dede Korkut hikâyelerinden birini anlatınız.

Cevap : (Diğer İnternet sitelerinden bulup kendiniz cevaplayınız.)

1.ETKİNLİK

Çizgi filmi izlerken kahramanların isimlerini ve özelliklerini aşağıda verilen bölümlere not alınız.

ŞÖKLİ BELİK : Köylere saldıran acımasız bir komutan.
ARUZ BEY : Ailesine sadık, cesur ve kahraman birisi.
ARUZ BEY’İN EŞİ : Ailesine sadık, annelik duygusu ağır basan birisi.
BASAT : Ormanda Aslanlar tarafından büyütülen bir çocuk.
BAYINDIR HAN : Civardaki boyların kralı.
DEDE KORKUT : ihtiyar,yaşlı ve bilge bir kişiliktir. İnsanlar ona hürmet eder ve onu dinler.,
DİRSE HAN : Boğa sahibi güçlü bir adam.
URUZ : İyi bir nişancı olan asker.
BOĞAÇ HAN : Boğa kadar güçlü bir asker.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 154 Ders Kitabı Cevapları

2.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz çizgi filmden hareketle cevaplayınız.

1. Obaya gelen atlı nasıl bir haber getirmektedir?
Cevap : Obaya gelen atlı Obaya bir çete ile saldıracaklarını haber verir.

2. Aruz Bey’in kaybolan oğlunun başına neler gelmiştir?
Cevap : Aruz Bey’in oğlunu ormanda aslanlar büyütmüştür. Ve başına bir çok zorluk gelmiştir.

3. Boğaç Han’ın yaşadığı obanın beyi kimdir?
Cevap : Boğaç Han’ın yaşadığı obanın beyi Dirse Han’dır.

4. Dede Korkut; Dirse Han ve Aruz Bey’e nasıl bir öğüt veriyor?
Cevap : Onlara fakirleri doyurup sevindirmelerini istemiş ve bu konularda öğütler vermiştir.

5. On iki yıl sonra obada neler değişmiştir? Kısaca anlatınız.
Cevap : Obada ki herkes büyümüş ve değişmiştir.

6. Dirse Han’ın oğlu nasıl bir kahramanlık yapıyor ve hangi ismi alıyor? Kısaca anlatınız.
Cevap : Dirse Han’ı oğlu güçlü bir boğa ile güreşip onu durdurduğu için boğaç lakabını alıyor.

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde, açık olarak söylenmeyen anlamları bularak örnekteki gibi yazınız.

1. Şökli Belik yine obayı talan etmeye geliyordu.
Cevap : Demek ki Şökli Belik obayı daha önce de talan etmiş.

2. Canını seven kaçsın.
Cevap : Saldırganların ne kadar tehlikeli olduğunu analtmış.

3. Boğaç Han obanın en güçlüsüydü.
Cevap : Obanın en güçlüsü Boğaç Han’dı.

4. Dirse Han da boğayı durduramadı.
Cevap : Boğayı durdurmaya çalışanlar olmuş ama Kimse Boğaç Han kadar güçlü olamadığı için başaramamış.

4.ETKİNLİK

Dede Korkut’un, Boğaç Han’a ad verdiği bölümü okuyunuz. Ad verme geleneği ile ilgili görüşlerinizi ifade ediniz.
Cevap : Bence ad verme güzel bir olay. İnsanlara özellikleri ile ilgili lakap takılıyor.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 155 Ders Kitabı Cevapları

5.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki görselleri izlediğiniz çizgi filmden hareketle, oluş sırasına göre numaralandırınız.

Cevap :

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 155 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 155 Ders Kitabı Cevapları

 

1. Şökli Belik ve Askerleri obaya saldırmaya gider.
2. Aruz Bey’in oğlunu esir alırlar.
3. Aruz Bey’in oğlunu bir Aslan bulur ve kendi yavrusu gibi büyütür.
4. Dede Korkut, Aruz bey ve Dirse Han’a bu konu için nasihatlar verir.
5. Uruz ve Dirse Han’ın oğlu ok talimi yaparlar.
6. Dirse Han’ın boğasını obada ki kimse durduramaz.
7. Boğaç Han Boğayı durdurur.
8. Dede Korkut boğayı durdurduğu için ona Boğaç Han lakabını takmıştır.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 156 Ders Kitabı Cevapları

6.ETKİNLİK

1. İsim almak için nasıl bir kahramanlık yapardınız?

Cevap : İsim almak için Kartalları eğitmek isterim. Onları vahşi birer asker yapmak isterdim.

2. Bu kahramanlık sonucunda hangi ismi almak isterdiniz?

Cevap : Hür kanat lakabını almak isterdim.

7.ETKİNLİK

Dede Korkut, Dirse Han’ın oğluna isim verdikten sonra olaylar nasıl gelişmiş olabilir? Olayların gelişimine uygun bir son yazınız.

Cevap : Boğaç Han artık obanın en güçlü erkeği olarak bilinir. Bunun üzerine Boğaç Han Obanın güç gerektiren her türlü işini kendi yapar. Bunu gören oba halkı Boğaç Han’ı çok sever. Onu evlendirir ve mutlu bir yuvası olmasını salarlar.

5.-Sınıf-Türkçe-Ders-Kitabı-160-161.-Sayfa-Cevapları-MEB-Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 160-161. Sayfa Cevapları Tema Değerlendirme Soruları

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 160 Ders Kitabı Cevapları

TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI

(1, 2, 3 ve 4. soruyu metne göre cevaplayınız.)

1. Yukarıdaki metnin konusu nedir?

Cevap : Cihan Padişahı Sultan Selim’in Ramazan Ayında kılık değiştirerek yoksul bir aile ile iftar yapmasıdır.

2. “Her evin önünde ev sahibi ya da o evden bir genç, kapısını açmış; konuk beklemektedir.” sözündeki konukseverlik anlayışını yorumlayınız.

Cevap : Bu söz Türk milletinin ne kadar misafir Perver olduğunu anlatmaktadır.

3. Yukarıdaki metinle ilgili iki soru yazıp cevaplayınız.
Cevaplar :

1. Soru : Yavuz Sultan Selim Hangi Ayda Kılık Değiştirmiştir.
Cevap : Ramazan Ayında.

2. Soru : Yavuz Sultan Selim Kim ile kıyafet değiştirmiştir.
Cevap : Can dostum dediği Hasan Can ile değiştirmiştir.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 161 Ders Kitabı Cevapları

4. “Ne var ki fazla bir şey ikram edemeyeceği için üzgündür. Padişah, onun üzüntüsünü gidermek için:
— Bu akşamki kısmetimiz ne güzel, ne lezzetli çorba bu, diye iltifat eder.” metinden alınan bu
bölümden hareketle Yavuz Sultan Selim’in davranışını yorumlayınız.

Cevap : Yavuz Sultan Selim alçak gönüllülüğü ile ailenin gururunu kırmamak için bu ince davranışı yapmıştır.

5. “Bu gelenek Edirne’de de vardır.” cümlesinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili aşağıdaki kurallardan hangisi bulunmaktadır?
A) Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar.
B) Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar.
C) Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar.
D) Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Arkadaşım çok iyi ingilizce konuşur.
B) Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, bir ramazan ayını Edirne’de geçirir.
C) Mehmet Âkif Ersoy Ortaokulu, Yunus Emre Mahallesi’nde bulunmaktadır.
D) Ben Türk’üm, oğullar, ben Türk’üm!

7. “Ev sahibi, sevinçlidir, önce tuzla iftarı açar, sonra çorbaya başlarlar.” cümlesinden alınan aşağıdaki kelimelerden hangisi ek alarak yeni bir anlam kazanmıştır?

A) ev
B) iftarı
C) çorbaya
D) sevinçlidir

8. Aşağıdaki kelimelerin köklerini bulup yanlarındaki kutulara yazınız.

balıkçı —-> Balık
tatlı —-> Tat
topraksız —-> Toprak
bilgi —–> Bil
şekerli—->Şeker
yazlık—->Yaz

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 164-165-166-167-168-169-170-171. Sayfa Cevapları Okuma Kitaplarım

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 164 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Daha önceki sınıflarda okuduğunuz ders kitaplarınızı saklıyor musunuz? O kitapları bugün gördüğünüzde neler hissediyorsunuz?

Cevap : Bazılarını saklıyorum. O kitaplara bakınca zamanın ne kadar hızlı geçtiğini ve ne kadar hızlı büyüdüğümü anlıyorum.

2. Eski ders kitaplarınızdaki okuma parçalarına dair aklınızda kalanları anlatınız.

Cevap : Bir sürü var en önemlisi de Nasreddin Hoca’nın Ya Tutarsa metniydi.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 166 Ders Kitabı Cevapları

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki yönergeyi uygulayınız.

Anlamını bilmediğim kelime : İmtihan
Metinde hangi cümlede? : İmtihanların başlayacağı günleri hayal ederdim.
Tahminim : Mülakat veya sınav tarzı bir şey.
Sözlük anlamı : direnme, dayanma, katlanma, güç gerektiren, sonuçta bir deneyim kazandıran zor durum.
Cümlede kullanıyorum! : Bu hayatta ki imtihanlarım bitmiyor.


Anlamını bilmediğim kelime : Yemiş
Metinde hangi cümlede? : Bahar yemişlerini satan satıcıların sesleri, bağrışmaları duyulacaktı.
Tahminim : Küçük yiyecek.
Sözlük anlamı : Bitkilerde, döllenme sonunda çiçeğin meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan organ.
Cümlede kullanıyorum! : Bu yemişleri topraklara bırakıyorum.


Anlamını bilmediğim kelime : Tomurcuk
Metinde hangi cümlede? : Sonra, o resimlerde yavaş yavaş dallar tomurcuklanır, ağaçlar çiçek açar, paltolu çocuklar paltolarını çıkarmaya başlarlardı.
Tahminim : Açılan veya yeşeren çiçek
Sözlük anlamı : bir bitkinin üzerinde bulunan ve daha sonra sap, çiçek ya da yaprak olacak filiz.
Cümlede kullanıyorum! : Bahçemizdeki bütün çiçekler tomurcuk açtı.
2.ETKİNLİK

Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlılarını örnekteki gibi bulunuz. Ulaşacağınız anahtar kelimeyi belirleyiniz.

Cevap :

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 166 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 167 Ders Kitabı Cevapları

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yazar okuma kitaplarındaki resimleri nasıl betimliyor? Anlatınız.

Cevap : Yazar okuma kitaplarındaki resimleri özlemle, duygu dolu bir biçimle betimlemiştir.

2. Ders kitaplarınızı aldığınızda siz de yazarın hissettiği gibi hissediyor musunuz? Niçin?

Cevap : Evet hissediyorum. Eski günlere özlem duyuyorum.

3. Yazar gelecek derslerde okuyacağı okuma parçalarının resimlerine baktığında neler hayal etmektedir?

Cevap : Yaz ayı ile hayaller kurup sıcak günlerin gelmesini beklemektedir.
4. Yazar okuma kitaplarına niçin özlem duymaktadır? Açıklayınız.

Cevap : Geçen zamanın değerini anlar ve eski günlerde yaşadığı güzel günleri özlediği için özlem duymaktadır.

5. Sizin de yazar gibi okumayı özlediğiniz kitaplarınız var mı?

Cevap : Evet tabi ki var. Geçen sene okuma kitaplarımda ki romanları çok özlüyorum.

4.ETKİNLİK

Aşağıdaki kök ve ekleri anlamlı kelimeler oluşturacak şekilde örnekteki gibi eşleştiriniz.

Cevap :

– palto -lu
– resim -ler
– Kitap -lar
– İyi -lik

b) Eşleştirme sonrasında yeni anlam kazanan ve anlamları değişmeyen kelimeleri gruplandırınız.

Yeni Anlam Kazanan Kelimeler : Paltolu ve iyilik kelimesi yeni anlam kazanmıştır.

Anlamları Değişmeyen Kelimeler : Resimler ve kitaplar kelimelerinin anlamları değişmemiştir.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 168 Ders Kitabı Cevapları

5.ETKİNLİK

“Okuma Kitaplarım” metninden ve aşağıdaki görsellerden hareketle yazarın okuma kitaplarında neler bulunduğunu yorumlayınız

Cevap : Yazar bu kitaplarda geçen zamanın yaşanan güzel zamanların özlemini çekmektedir. Yazar her mevsimin ayrı bir özlemini çekmektedir. Okunan o eski kitapların hepsinden ayrı bir ders ayrı bir bilgi aldığını hatırlar.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 169 Ders Kitabı Cevapları

7.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini örnekteki gibi yazınız. Bu anlam özellikleri ile ilgili birer cümle de siz kurunuz.

Cevap :

Neden-Sonuç —- > Paltolu çocuklar, havalar ısındığı için paltolarını çıkarmaya başlarlardı.

Örnek 1 —> Malzeme yetersizliğinden inşaat yarım kaldı.
Örnek 2 —> Okulların açılmasıyla masraflar arttı.

Amaç- Sonuç —> Sınava zamanında girebilmek için erkenden okula gittim.

Örnek 1 —> Şifreyi çözmek adına kanlı ter döktük.
Örnek 2 —> Takdir almak için tüm derslerini beş yaptı.

Koşul-Sonuç —> Temiz bir dünya istiyorsan yerlere çöp atma.

Örnek 1 —> İstediğin her şeyi alırım, yeter ki sınıfını geç.
Örnek 2 —> Akşama geri vermek üzere bu kitabı alabilirsin.

7.ETKİNLİK

Aşağıdaki sözü açıklamak amacıyla bir konuşma planlayınız. Konuşma esnasında beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap : Bunu kendiniz Yapınız.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 170 Ders Kitabı Cevapları

8.ETKİNLİK

Yazar, metinde okuma kitaplarına duyduğu özlemi dile getirmiştir. Aşağıdaki kavram havuzundan kelimeler seçerek okuma-yazma öğrendiğiniz kitaplarınız ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir yazı yazınız.

“yazar, dost, kitaplar, imtihan, öğretmen, öğrenci, hayal, okuma, bahar, özlem, okul, sınıf”

Cevap : Ben okuma yazmaya başladığımda kitap cenneti de bana kapılarını açmıştı. Okulda sınıfa girer girmez öğretmenimizin bize vereceği kitapları okumak için can atardım. Okuldaki öğrenciler arasında okumayı benim kadar seven belki de yoktur. Yazarlar dostum, Kitaplar imtihan hayatım olmuştu artık. Çiçeklerin bahara aşkı gibi bir sevda oluşmuştu içimde.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 171 Ders Kitabı Cevapları

9.ETKİNLİK

a) Aşağıda sayıların yazımıyla ilgili kurallar ve örnekler verilmiştir. Kuralları ve örnekleri eşleştiriniz.

Cevap :
5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 170 Ders Kitabı Cevapları

b) Aşağıda sayıların yazımı ile ilgili örnek cümleler verilmiştir. Yazımı yanlış olan cümleleri (X) ile işaretleyiniz

(X)Cevizleri 5’er 5’er bölüşmüştük.
(X)Türkçe dersinde 5’2 (5 tam, onda 2) kesrinin yazılışını öğrendik.
(X)Yarışmada birinci olması hepimizi gururlandırmıştı.
( ) Yüz ölçümü 25437 km2 olan Ankara’nın nüfusu 5 milyon 346 bin 518’dir.
(X) Beyşehir Gölü, ülkemizin 3’üncü büyük gölüdür

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Kâğıt ne zaman ve kimler tarafından icat edilmiştir? Araştırınız.

Cevap : Kağıt Milattan Önce 3500 yıllarında Çinliler tarafından icat edilmiştir.

2. Kâğıt nasıl üretilir? Araştırınız.

Cevap : Kağıt doğada bulunan ağaçlardan üretilir.

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 172-173-174-175-176-177. Sayfa Cevapları Kitabın Serüveni

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 172 Ders Kitabı Cevapları

1. Kâğıt ne zaman ve kimler tarafından icat edilmiştir?

Cevap : Kağıt milattan Önce 3500 yılında Çinliler tarafından icat edilmiştir.

2. Kâğıdın icadı neden önemlidir? İnsanlık tarihine katkısı nedir?

Cevap : Kağıdın icadı ile insanlar yaşanan olayları daha kaliteli ve sağlıklı şekilde yazıp not etmiş ve tarih sayfalarında yer almasını sağlamıştır.

3. Kâğıt nasıl üretilir? Kısaca anlatınız.

Cevap : kağıt ağacı işleyerek hamur haline getirdikten sonra inceleştirerek üretilir.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 173 Ders Kitabı Cevapları

1.ETKİNLİK
Şiirde geçen aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını verilen boşluklara örnekteki gibi yazınız. Bu sözcükleri birer cümlede kullanınız.

sabah – akşam —> Akşamları kitap okumaktan çok hoşlanırım.
yer – Gök —-> Gökteki bulutlar adeta ağlarcasına bağırıyordu.
bulmak – kaybetmek —-> Annemin bana verdiği kitabı kaybettim.
tatlı – acı —> Ne olursa olsun dost acı söyler.
uzun – kısa —-> Kısa boylu insanlar daha atik olurlar.
dip – uç —-> Bu binanın en uç kısmı çok güzel bir yer.

2.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.

1. Okuduğunuz şiirin kahramanı kimdir?

Cevap : Okuduğum şiirin kahramanı Kavak Ağacı’dır.

2. Kahramanın başına neler gelmektedir? Kısaca anlatınız.

Cevap : Kavak Ağacı ilk baş kesiliyor daha sonra işlenerek kağıt haline getirilmektedir.

3. Şiirin son bölümünde geçen “Sıkıntılı da olsa, / Benimle tatlı geçer / En uzun yolculuklar.” dizelerini yorumlayınız.

Cevap : Kitapların insanların sıkıcı geçen vakitlerine çare olduğunu anlatmaktadır.

4. Sizce, ağaç kitaba dönüşmekten memnun mudur? Bunu şiirdeki hangi ifadelerden çıkarıyorsunuz?

Cevap : Ağaç kitaba dönüşmekten fazlasıyla mutludur.
Yine yapraklarım var.
Yükselir yıldızlara,
Beni seven çocuklar. — > ifadesinden çıkardım.
5. Kâğıt israfıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Açıklayınız

Cevap : Kağıt ve her türlü israf insana ve çevremize fazlası ile zarar vermektedir. İsrafı engellemek için insanları bilinçlendirmeliyiz.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 174 Ders Kitabı Cevapları

3.ETKİNLİK

a) Şiirin ana duygusunu belirleyiniz.

Cevap : Şiirin ana duygusu Ağacın kitap olmaktan duyduğu mutluluk.

b) Siz olsaydınız şiire nasıl bir başlık koyardınız? Aşağıdaki boşluklara başlık önerilerinizi yazınız.

Cevap :

-Ağacın hayatı
-Ağaçtan Kitaba
-Ağacın faydaları

4.ETKİNLİK

“Kâğıt nasıl üretilir?” adlı videoyu izlerken aşağıda verilen boşlukları kâğıt yapım aşamalarına göre doldurunuz.

– Selüloz tabakaları ….Fabrikalara….. naklediliyor
– Selüloz ile birlikte tanka ..Klor ve Hidrosülfit.. ekleniyor
– ……Hamur…….. suda eritiliyor
– Kâğıt hamuru işlenirken içine …..Klor…….. ekleniyor.
– Kâğıt hamuru ….30 ….. dakika karıştırılıyor.
– Daha sonra hamur ……..Uzun………… gönderiliyor.
– Basınç ve vakumla kâğıttaki ……Kayıp Oranı.…… düşürülüyo
– Daha sonra hamur ………..İşlenmek Üzere..… gönderiliyor
– ………….Preslerden……… geçen hamur kâğıda dönüşüyor.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 175 Ders Kitabı Cevapları

5.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümleleri, karşılarındaki söz sanatlarından uygun olanlarıyla eşleştiriniz.

Cevap :

Arı gibi durmadan çalışıyordu —> Benzetme
Yavrusunu kaybeden kedi üzgün üzgün dolaşıyordu. —> Kişileştirme
Buz gibi suyla yüzümü yıkadım. —> Benzetme
Kitaplar arkadaş canlısıdır. —> Kişileştirme
Çiçekler, minik kıza masal anlatıyordu. —> Kişileştirme
Elma gibi kıpkırmızı yanaklarıyla gülücükler saçıyordu. —> Benzetme

b) Şiirdeki benzetme ve kişileştirme sanatlarını örnekteki gibi bulunuz.

Cevap :

– 2. Kıtada yer alan ” O kadar Leventlisin, Fidan gibisin” sözünde -benzetme- vardır.
– 3. Kıtada yer alan “Her dalın bir yay ki zümrüt okundan” sözünde -benzetme- vardır.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 176 Ders Kitabı Cevapları

c) “Kitabın Serüveni” şiirinde benzetme ve kişileştirme sanatlarından hangisi veya hangileri bulunmaktadır? Örnek dizeleri yazınız.

Cevap :

– “Bir sabah testere beni de serdi yere ” cümlesinde kişileştirme vardır.
– ” Şimdi bir kitabım işte, yine yapraklarım var cümlesinde de kişileştirme vardır.
6.ETKİNLİK

“Kitapsız yaşamak; kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.” sözünden hareketle bir konuşma planlayınız. Konuşmanızda ama, fakat, ancak ve lakin gibi geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanmaya çalışınız.

Cevap :Kitapsız bir hayat, kör ve dilsiz bir insanın hayatına benzer. Lakin Kitap okuyan insanlar dünyaya daha farklı bakar ve hayatını buna göre şekillendirir.

7.ETKİNLİK

Kendinizi şiirdeki kavak ağacının yerine koyarak duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık belirleyiniz.

FAYDAM İNSANLARA

Hizmet için kesildim
Fabrikada işlendim
Çocukları eğitmek için
birer kitaba döndüm.
Böyle daha mutluyum
Çünkü yapraklarım artık
kitaplarda yeşerecek

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 177 Ders Kitabı Cevapları

8.ETKİNLİK

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 177 Ders Kitabı Cevapları

Cevap :

Güzel bir bahar ayında ali ve ali ve ailesi ormanda piknik yapmak için yola çıktılar. Ormana vardıklarında bir grup işçinin ağaçları keserek araçlara yüklediklerini gördüler. Bunu göre Alinin babası işçilerin yanına giderek ağaçların neden kesildiğini sordu. İşçilerin şefi Ali’nin Babasına ; Bu ağaçlar yaşlandı ve işlevini yitirdi bunları fabrikaya götürerek işlenecek ve kağıt haline dönecek. Kesilen ağaçların yerine ise yeni fidanlar ekilecek dedi. Bunu öğrenen Ali’nin babası durumu ailesine anlattı ve pikniklerine devam etmişler.
GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Karikatür nedir? Özellikleri nelerdir? Araştırınız.

Cevap :Önemli bir sanat türü olan resmin, alt dallarından birisi de karikatürdür. Karikatür, hem komik hem de eleştirel eserler ortaya konulan önemli bir resim çeşididir. Karikatür sanatçılarına karikatürist adı verilir.

2. Sevdiğiniz bir karikatürü getiriniz.

Cevap :

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 177 Ders Kitabı Cevapları

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı178-179-180-181-182-183. Sayfa Cevapları Karikatür

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 178 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Karikatür okumayı ve yorumlamayı sever misiniz? Getirdiğiniz karikatürü anlatınız.

Cevap : Karikatür okumayı severim. Karikatürlerde ki güzel çizimler ve yazılar her zaman hoşuma gitmiştir.

2. Karikatürün özellikleri nelerdir? Karikatür farklı kişiler tarafından farklı biçimlerde yorumlanabilir mi? Niçin?

Cevap : Karikatür farklı insanlar tarafından farklı şekilde yorumlanabilir. Karikatürün özellikleri Çizim sanatı ile yapılır ve düşündürürken aynı zamanda güldürmelidir.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 179 Ders Kitabı Cevapları

1.ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri izleyerek karikatürleri yorumlayınız.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 179 Ders Kitabı Cevapları

Karikatürde verilmek istenen mesaj nedir?

Cevap : Herkesin dışarıda asık surat ile dolaşırken birilerinin güler yüz ile etrafa mutluluk saçmasını konu almaktadır. Tebessüm her insanı renklendiren ve hayata bağlayan yegane unsurdur.

Siz olsaydınız bu mesajı nasıl karikatürize ederdiniz? Yandaki bölüme kendi çiziminizi yapınız.

Cevap : Bu karikatüre benzer bir karikatür çizerdim.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 179 Ders Kitabı Cevapları

Karikatürde verilmek istenen mesaj nedir?

Cevap : İnsan toplumdan ve dünya hayatından ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın kitap insanın yegane dostudur.

Siz olsaydınız bu mesajı nasıl karikatürize ederdiniz? Yandaki bölüme kendi çiziminizi yapınız.

Cevap : Bu karikatüre benzer bir karikatür çizerdim.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 179 Ders Kitabı Cevapları

Karikatürde verilmek istenen mesaj nedir?

Cevap : Bir insanın cebinin boş olması onun hayal gücünün de boş olacağı manasına gelmez.

Siz olsaydınız bu mesajı nasıl karikatürize ederdiniz? Yandaki bölüme kendi çiziminizi yapınız.

Cevap : Bu karikatüre benzer bir çizim yapardım.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları

2.ETKİNLİK

Aşağıdaki sorulardan ve karikatürden hareketle bir konuşma planlayınız.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları

– Karikatüristin bu karikatürle vermek istediği mesaj ne olabilir?
Cevap : Bir insanın yegane dostunun kitap olduğunu anlatmaktadır.

– Karikatüristin vermek istediği mesaja katılıyor musunuz?
Cevap : Karikatüristin verdiği mesaja katılıyorum.

– Karikatüre uygun bir slogan üretiniz.
Cevap : Tek dostumuz kitabımız.
3.ETKİNLİK
Aşağıda verilen karikatürlerin konusundan hareketle uygun sözler yazarak kahramanları konuşturunuz.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları

Cevap : İnsanların asık suratlara karşı tek silahı her zaman tebessüm olmuştur.


5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları

Cevap : İnsanı en yalnız zamanında bile yalnız bırakmayan tek unsur kitaplardır.


5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları

Cevap : İnsanın maddiyat bakımından yoksul olması maneviyat bakımından da yoksul olduğu manasına gelmez.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 181 Ders Kitabı Cevapları

4.ETKİNLİK

a) Yukarıdaki metinde yazarın “karikatürün evrenselliği” hakkındaki düşüncesi nedir?

Cevap : Farklı ırk,din ve millete sahip olan insanların karikatürlere bakınca anladığı ve anlatmak istediği mesajı herkes aynı şekilde anlar. Bu yüzdendir ki karikatür sanatı evrenseldir.

b) Karikatürün evrenselliği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Cevap : Karikatür evrensel bir sanat olduğu için dünyanın her yerinden insanlar karikatürlere baktığında aynı duygular içerisine girebilmektedir.

c) Farklı kişiler aynı karikatüre baktığında değişik mesajlar çıkarabilirler mi? Açıklayınız.

Cevap : Çoğu zaman çıkarırlar. Fakat insanlar çoğu zaman verilen mesajı 1 anlamda anlarlar.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 182 Ders Kitabı Cevapları

d) Alttaki karikatürü inceleyiniz. Karikatürden çıkardığınız mesajları yazınız.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 180 Ders Kitabı Cevapları

Cevap : Bir insanın tanıyabileceği asıl ve gerçek dünya güzelliği her zaman kitapların içindedir.
5.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleri ile doldurunuz

Çocuklar Kitaplar Arasında Oynasın

O evde iken kitapları teklifsizce karıştırmak bana yasaktı ( . ) Fakat babam yokken onları kucak kucağa ortaya yığarak altlarından girer ( , ) üstlerinden çıkardım( . ) Pek az sonra fare gibi onları kemirir( , ) gizli gizli resimlerini keser ve boyarken yine fare gibi burnumdan yakalanırdım( . ) Gidiş o gidiş( . ) Onun için uzunca öğretmenlik hayatımda etrafımdakilere tavsiyem daima şu olmuştur( : ) ( ” )Bırakın çocukları( , ) kitaplar arasında oynasınlar ( . )Ne pahasına olursa olsun( . )( ” )
b) “Fakat babam yokken onları kucak kucağa ortaya yığarak altlarından girer, üstlerinden çıkardım.”
cümlesindeki deyimi bularak anlamını tahmin ediniz. Deyimin sözlük anlamını yazınız

Tahminim :Yapılan işi sağlam bir şekilde yapmak.

Sözlük Anlamı : bir işi yapabilmek ya da yaptırabilmek uğruna insanın kişiliğinden ödün verecek şekilde davranması, dil dökmesidir.

c) “Bırakın çocukları, kitaplar arasında oynasınlar. Ne pahasına olursa olsun.” tavsiyesi ile yazar ne
anlatmak istemiştir? Yazarın bu tavsiyesine katılıyor musunuz? Niçin?

Cevap : Çocukların ne olursa olsun asla kitaplardan ayrılmamaları gerektiğini vurgulamıştır.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 183 Ders Kitabı Cevapları

6.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan kısa çizginin ve konuşma çizgisinin kullanım amaçlarını ilgili yerlere yazınız.

“Sevgili okuma kitaplarım! O kitaplar, aylara bölünmüştü. Kış aylarına düşen parça-
larda kış resimleri vardı.”

Cevap : Sayfaya sığmayan kelimelerin hecelerine dikkat ederek alttan devam etmesini sağlar.

” İhtiyar durmadı, bağırdı:
—Ben Türk’üm oğullar, ben Türk’üm! ”

Cevap : Konuşma çizgisidir.

” Aydın-İzmir karayolu trafiğe kapatıldı.”

Cevap : İsimleri ayırmak için kullanılır.

” Türkçede kelime türetmek amacıyla “-lı, -lık, -sız vb.” yapım ekleri kullanılır. ”

Cevap : Ek anlamında kullanıldığında kullanılır.

” Okumak kelimesi “o-ku-mak” şeklinde hecelenir. ”

Cevap : Bir kelime hecelerine ayrıldığı zaman kullanılır.

Tahtaya kalktığımda çok heyecanlıydım ancak öğretmenim “10-5=?” işlemini
sorunca soruyu kolayca çözdüm.

Cevap : Sayıları bir birinden çıkartmak için kullanılır.
GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çevrenizdeki veya ülkemizdeki bir kütüphane hakkında bilgi toplayınız. (Kuruluş tarihi, kim tarafından yaptırıldığı, adını nereden aldığı, içinde kaç kitap bulunduğu, hangi tür kitapların bulunduğu,
kaç kişinin görev yaptığı vb.)

Cevap : İstanbul’da Beyazıt Camii yanına devlet eliyle inşa edilen ilk kütüphanedir. Kurulduğunda adı Kütübhane-i Umumi-i Osmani adı ile anılmakta olup daha sonradan Bayezid Umumi Kütüphanesi son olarak 1961 yılında ise Beyazıt Devlet Kütüphanesi olarak adı değiştirilmiştir.

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 184-185-186-187-188. Sayfa Cevapları KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKÂYESİ – Kütüphane (Dinleme/İzleme Metni)

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 184 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sizce kütüphaneye gitmek bir ihtiyaç mıdır? Neden?

Cevap : Bence kütüphaneye gitmek bir ihtiyaçtır. İnsanların hayatlarını değiştirecek, ve insanlara lazım olan her şey kitaplarda vardır.

2. Kütüphanelerin hangi saatlerde açık olmasını istersiniz?

Cevap : Bence kütüphaneler 7/24 açık olmalıdır. İnsanların istedikleri zaman ulaşabilecekleri vakitlerde de açık olmaları lazım.

3. Araştırma yaptığınız kütüphane hakkında bilgi veriniz.
Cevap : -düzenlenecek-

KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKÂYESİ – Kütüphane (Dinleme/İzleme Metni)
1.ETKİNLİK

“Küçük Şeylerin Hikâyesi – Kütüphane” adlı videoyu izlerken aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

NOTLARIM
1. Okuyanı için her defasında yeni bir dünyaya açılan bir kapıdır ………..Kitap..……………………..

2. Her biri bambaşka bir dünyaya açılan kitapların buluşma yeri …..Kütüphanelerdir.……………………

3. Kütüphane kitaplarını hafızasına kaydeden kütüphaneciye, Osmanlı’da “……Hafızı Kütüp..………. ……” denirdi.

4. ...İskenderiye Kütüphanesi..……………, döneminin en önemli bilim merkezlerinden biri olmuştur.
5. Türklere ait ilk kütüphane Orta Asya’da ………Uygur Devleti……. zamanında kurulmuştur.

6. Kültürümüzün en kıymetli eserlerinden Dîvânu Lugâti’t-Türk, kütüphaneci ..1910 yılında Ali Emiri... tarafından bulunmuştur.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 185 Ders Kitabı Cevapları

2.ETKİNLİK

İzlediğiniz videoda geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri
örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.
5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 185 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 186 Ders Kitabı Cevapları

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz videodan hareketle cevaplayınız.

1. “Kütüphanelerin toplumsal hafıza merkezi olması” sözünden ne anlıyorsunuz?
Cevap : Kütüphanelerde binlerce yazarın kitabı ve hepsi bir birinden farklı bilgiler olmak üzere bulunmaktadır. Bunların hepsi kaydedilmiş olduğundan dolayı toplumsal hafıza merkezi denmiştir.

2. Hafız-ı Kütüp kimdir? Görevi nedir?
Cevap : Yazılan kitapları ezberleyen ve bu ezberlerini başkalarına öğreten kütüphane görevlileri.

3. İskenderiye Kütüphanesi, neden döneminin en önemli kültür merkezidir?
Cevap : Eski zamanlarda bilgiye bu kadar önem verilmiyordu. İskenderiye kütüphanesi zamanın en büyük ve en kaliteli kitaplarını barındıran kütüphanesi olduğundan dolayı o dönemin en önemli kültür merkeziydi.

4. İskenderiye Kütüphanesi günümüze ulaşmış olsaydı insanoğluna katkıları neler olurdu?
Cevap : İskenderiye kütüphanesinde zamanının en önemli kitaplarını barındıran bir kütüphaneydi. Kütüphane şimdiye kadar ayakta kalsaydı elimizde tarihe dair bir çok bilgi olmuş olacaktı.
5. Sarayda; felsefe, tarih, coğrafya, tıp konularında Arapça, Farsça ve Türkçe eserler hazırlatan, eski Yunanca kitaplar yazdıran Osmanlı padişahı kimdir?
Cevap : Fatih Sultan Mehmet’tir.

4.ETKİNLİK

Kendinizi bir kütüphane görevlisi olarak düşününüz. Kütüphanenize gelen ziyaretçiler için kütüphanenizi tanıtan bir konuşma planlayınız. Konuşma planınızı oluştururken aşağıdaki sorulardan faydalanabilirsiniz.

1. Kütüphanenizin kuruluş tarihi nedir? Kim tarafından yaptırılmıştır? Adını nereden almıştır?
Cevap : Kütüphanemizin kuruluş tarihi 1600 yılına dayanmaktadır. Zamanının padişahı olan 3. Mehmet tarafından yaptırılmıştır. İsmi ise yaptırıcısı olan Mehmet Han Kütüphanesi’dir.

2. Kütüphanenizde kaç kitap var? Kütüphanenizde hangi tür kitaplar bulunmaktadır?
Cevap : Kütüphanemizde 2.500 bine yakın kitap var. Bütün kitap türlerinden bulunmaktadır.

3. Kütüphanenizde kaç kişi görev yapmaktadır?
Cevap : Kütüphanemizde 30 kişi görev almaktadır.

5.ETKİNLİK

Aşağıdaki afiş size neler çağrıştırmaktadır? Afişle ilgili duygu, düşünce ve hayallerinizi anlatan bir yazı yazınız.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 185 Ders Kitabı Cevapları

Cevap :Kitap okuyan ve okumayan insanların görüp göremeyeceklerini ele almıştır. Afişte de göründüğü gibi kitap okuyan insanların dünyada daha çok şey görüp kazandıklarını ve okumayanların ise bir hiç ile karşı karşıya olduklarını anlatmaktadır.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 187 Ders Kitabı Cevapları

6.ETKİNLİK

Aşağıdaki kütüphane yerleşim planını inceleyiniz. Soruları bu plana göre cevaplayınız.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 185 Ders Kitabı Cevapları

1. Ödeviniz için İngilizce bir roman okumanız gerekmektedir. Aradığınız kitabı bulabileceğiniz en uygun bölümü yerleşim planı üzerinde daire içine alınız.
Cevap : Yabancı Diller Bölümü.

2. Her ay takip ettiğiniz bir derginin eski sayılarını okumak istiyorsunuz. Aradığınız sayıları bulabilmek için uygun bölümü yerleşim planı üzerinde daire içine alınız.
Cevap : Süreli Yayınlar Bölümü.

3. Kütüphaneden aldığınız kitabın iç kısmında aşağıdaki gibi bir tablo bulunmaktadır. Bu tabloda kitabı ödünç alanların, kitabı aldıkları ve iade ettikleri tarihler gösterilmektedir. Buna göre;

a) Kitabı en uzun süre elinde bulunduran kimdir?
Cevap : Zeynep.

b) Aşağıdaki aylardan hangisinde kitap ay boyunca kütüphanede kalmıştır?
A) Nisan B) Mayıs C) Haziran D) Temmuz

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 188 Ders Kitabı Cevapları

7.ETKİNLİK

Kütüphane kayıt formunu, yönergelerine uygun olarak doldurunuz.
Cevap : Bu formu kendinize göre doldurunuz.


8.ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleri ile doldurunuz.

KİTABA HÜRMET

Sırasıyla noktalama işaretleri: (,) (.) (.) (-) (.) (,) (,) (.) (.) (.) (,) (,) (,) (.)


9.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımına dikkat ediniz. Büyük harflerin mdoğru kullanıldığı cümlelerin başına gülümseyen yüz, yanlış kullanıldığı ifadelerin başına üzgün yüz çiziniz.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 188 Ders Kitabı Cevapları

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Atların Türk kültüründeki yeri ve önemi konulu bir araştırma yapınız.

Cevap : Türkler, tarihte atları ilk evcilleştiren kavimler arasında yer almışlar ve atları günlük hayatta ve savaşlarda etkin şeklide kullanmışlardır. Türk kültüründe atlara zaman içinde değişik isimler verilmiş, zaman içinde “at”, “yund” ve “göçüt” isimleri ile anılmıştır.

5.-Sınıf-Türkçe-Ders-Kitabı-190-191.-Sayfa-Cevapları-MEB-Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 190-191. Sayfa Cevapları Tema Değerlendirme Soruları

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 190 Ders Kitabı Cevapları

(1, 2 ve 3. soruyu metne göre cevaplayınız.)

1. Yukarıdaki metnin konusu nedir?
Cevap : Kitap okumanın önemi

2. Metinde geçen “… hikâye ve romanlarla geçen saatlerin kaybolmadığına inanan adam ömründe asla yalnız kalmaz.” ifadesiyle yazar ne anlatmak istemiştir?
Cevap : İnsanlar okudukları kitaplar ile dost olur kendilerini kitapların içindeki hikayelere kaptırır ve yalnızlık çekmez.

3. “Sadece biliyorsunuz ki bir romandır. Hiç durmadan açın, belki içindeki elemleri, sevinçleri,
muhabbetleri veya nefretleri sizi alakadar edecek bir veya birkaç insanla tanışacaksınız.
Onlarla birkaç saat veya birkaç gün beraber yaşayacak, onların saadetleri ile sevineceksiniz.”

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 191 Ders Kitabı Cevapları

a. Metinden alınan yukarıdaki bölümden hareketle “kitap kahramanlarıyla kurulan dostluk”
hakkındaki düşüncelerinizi yazınız.
Cevap : Kitaplarda anlatılan kahramanların yerine kendilerini koyarak o kahramanlar ile dostluk kurarlar.

b. Siz de kitap okurken kitap kahramanlarıyla kendinizi özdeşleştirir misiniz? Onlarla dostluk
kurar mısınız? Açıklayınız.
Cevap : Evet bunu yaparım. Bu şekilde kitabın fırtınasına kendimi kaptırırım.

4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Her takım beşer oyuncudan oluşuyor.
B) Problemin sonucu 5,20 (5 tam, yüzde 20) çıktı.
C) Geçen yıl kitap okuma yarışmasında 2’inci olmuştum.
D) Şehrimizin nüfusu 325.296’dır.

Cevap C şıkkıdır.

5. Aşağıdaki söz sanatlarının karşısına örnekteki gibi uygun cümleler yazınız.

BENZETME : Benim babam aslanlar gibidir.
KİŞİLEŞTİRME : aslanlar gibi kükredi bulutlar.

BENZETME : Yıldızlar gibi parıldıyordu.
KİŞİLEŞTİRME : Çiçekler şarkı söylüyorlardı.

6. Aşağıdaki cümlelerdeki boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleri ile doldurunuz.

– 2016 ( – ) 2017 Eğitim-Öğretim yılı benim için çok özeldir( . )
– Ankara ( , ) Antalya uçak seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiştir( . )
– Çok okuyan, hikâye ve romanlarla geçen saatlerin kaybolmadığına inanan adam öm( – ) ründe asla yalnız kalmaz( . )
– Bey ellerine sarıldı. Öpmeye başladı. ( . ) Ben senin oğlunum!
– Türkçede çoğul ekleri ( – )ler ve ( – )lar ekleridir.

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 194-195-196-197-198-199. Sayfa Cevapları Anadolu’nun Cirit Oyunları

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 194 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Atların Türk kültüründeki yeri ve önemi” konulu araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap : Eski Türkler bozkırda yaşadıkları için sıcak havada çok fazla kalmamalı bu nedenle hızlı hareket etmeleri gerekirdi. Bu nedenle hızlı bir hayvan olan at sıkça tercih edilmiştir. At ile çok uzun yollar gidilebiliyor ve at sayesinde savaş yapılabiliyordu.

2. “Spor yapmalıyız çünkü…” Yarım bırakılan cümleyi kendi düşüncelerinize göre tamamlayınız.

Cevap : Sağlıklı bir hayat yaşamak her bireyin hakkıdır.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 196 Ders Kitabı Cevapları

1. Etkinlik

a) Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimeler, harfleri eksik olarak verilmiştir. Sözlük anlamlarından hareketle eksik harfleri örnekteki gibi tamamlayınız.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 194 Ders Kitabı Cevapları

Sözlük Anlamları

1. Uygulamalı olarak yapılan askerlik eğitimi. —-> Talim
2. Göçebelerin konak yeri.—–> Oba
3. At üzerinde sopa ile oynanan bir tür top oyunu. —–> Polo
4. Uzun saplı, sivri demir uçlu silah.—–> Mızrak
5. Kolaylık ve çabuklukla davranan, atik. —–> Çevik
6. Silah olarak kullanılan ağır topuz. ——> Gürz
7. Binek hayvanları yöneltmeye yarayan kayış.——–> Dizgi
8. Atlı asker. ——> Süvari
9. Silahlardan korunmak için giyilen giysi. ——> Zırh
10. Belli günlerde yapılan, coşku veren, eğlendirici gösterilerin tümü.——> Şenlik

b) Yukarıdaki kelimelerden üçünü seçerek bu kelimelerle birer cümle kurunuz.

Cevap : Askerler zırhlarını giymiş oba’nın meydanında talim yapıyorlardı.

2. Etkinlik

a) Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimeler, harfleri eksik olarak verilmiştir. Sözlük anlamlarından hareketle eksik harfleri örnekteki gibi tamamlayınız. Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metnin konusu nedir?

Cevap : Cirit oyunları.

2. Cirit oyununun ortaya çıkışı hakkında bilgi veriniz.
Cevap : Eski zamanlarda aileler aralarında tatlı bir eğlence olması için ucu körertilmiş sopaları birbirlerine mızrak gibi fırlatmışlardır bu şekilde ortaya çıktı.

3. Siz olsaydınız iki oba arasında çıkan anlaşmazlığı nasıl çözerdiniz?
Cevap : Bende bu oyuna benzer bir yol bulurdum.

4. Obanın yaşlıları araya girip sorunu çözmeselerdi neler yaşanabilirdi?
Cevap : İki aile arasında kavga çıkabilir birileri ölebilirdi.

5. Cirit oyununa hangi kuralları eklemek istersiniz?
Cevap : Sivri uçlu sopalar yerine daha az zarar verebilecek bir sopa kullanırdım.

6. Rakibe atılacak ciritler hangi ağaç türlerinden yapılmaktadır?
Cevap : Genellikle meşe ağaçlarından yapılır.

7. İyi bir cirit oyuncusu hangi özelliklere sahip olmalıdır?
Cevap : İyi bir cirit oyuncusu güçlü olmalı, at sürmesini bilmeli ve isabeti iyi olmalıdır.

8. Cirit oyunu ile Türklerin askerî başarıları arasında nasıl bir ilişki olabilir?
Cevap : Cirit oyunu için at sürmek gerekir ve herkes neredeyse at sürmeyi öğrenmeye başladı. Bunun dışında cirit oyunu oynandığı için at üzerinde mızrak atmak savaşlarda daha isabetli ve daha kolay olduğu için askeri alanda başarı sağlanmıştır.

3. Etkinlik

Ciritle ilgili aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) harfi koyunuz.

Cevap :

– Oyuncular, iki metre uzunluğunda sopalar kullanır. ( Y )
– Rakip grupların atları arasında 100-200 metre mesafe bulunur. ( D )
– Rakibin atını vuran oyuncu puan kazanır. ( Y )
– Cirit oyununun amacı rakibin ciridini ele geçirmektir. ( Y )
– Oyuncular, atılan ciritten kaçmak için at üzerinde çeşitli hareketler yaparlar. ( D )
– Rakibe en fazla ciridi isabet ettiren taraf oyunu kazanır. ( D )
– Cirit, atlar olmadan da oynanabilen bir oyundur. ( Y )
– Bugün, yurdumuzun çeşitli bölgelerinde cirit oyunları oynanır. ( D )

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 197 Ders Kitabı Cevapları

4. Etkinlik

Dünya Etnospor Konfederasyonu, geleneksel sporlarımızın günümüzde yaşatılması amacıyla Etnospor Festivali düzenlemektedir. Aşağıda festival alanı için hazırlanan harita yer almaktadır. Haritayı inceleyerek soruları cevaplayınız.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 194 Ders Kitabı Cevapları

1. Siz, bu festivale katılıyor olsaydınız ziyaret edeceğiniz ilk bölüm neresi olurdu? Niçin?
Cevap : Yemek alanı olurdu. Pestivalde dağıtılan yemeklerden yer karnımı doyururdum.

2. Haritada uçak resminin kullanılmasının sebebi ne olabilir?
Cevap : Pestivale ulaşım için sadece uçak yolunun olduğu anlatılmak istenmiştir.

3. Festival alanında eksik olduğunu düşündüğünüz bir bölüm var mı? Alana hangi bölümü eklemek isterdiniz? Niçin?
Cevap : İnsanların konaklayabileceği bir bölüm olması gerektiğini düşünüyorum.

4. Menzil Okçuluğu bölümünden Çarşı Meydanı’na giden en kısa yolu harita üzerinde işaretleyiniz.
Cevap : Bunu kendiniz yapınız.

5. Giriş kapısından en kısa yolu tercih ederek Çarşı Meydanı’na giden birisi aşağıdakilerden hangisini görmüş olamaz?

A) At Meydanı B) Han Çadırı C) Talimhane D) Konser Alanı

Cevap C şıkkıdır.

6. Festivali ziyaret eden bir kişi aşağıdaki spor faaliyetlerinden hangisini görmüş olamaz?

A) okçuluk B) gülle atma C) güreş D) binicilik

Cevap B şıkkıdır.

5. Etkinlik

Sınıf arkadaşlarınızın cirit oyunu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını düşününüz. Onlara cirit oyununu tanıtan bir konuşma yapınız.

Cevap : Cirit oyunu at üzerinde oynana ucu köreltilmiş sopaları at üstünde kaçan diğer rakibe atarak oynana bir oyundur.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 198 Ders Kitabı Cevapları

Cümlelerdeki yazım yanlışlarını düzelterek verilen boşluklara cümlenin doğru biçimlerini yazınız.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 194 Ders Kitabı Cevapları

7.ETKİNLİK

Kutucuklarda verilen eklerden uygun olanları aşağıdaki boşluklara yazınız.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 194 Ders Kitabı Cevapları

– Cirit, Selçuklularla birlik .-te…. Anadolu’ya gelmiştir.
– Biz, aynı soydan, aynı kök ..-ten. gelmiş, iki kardeş obayız.
– Buna öteki dizi ..-den... başka bir atlı karşı çıkar.
– Sopalar; meşe, şimşir, hurma gibi ağaçların dalların .-dan.. kesilir.
– Cirit oyununun Anadolu’ ..-da.. en azından 900 yıllık bir tarihi vardır.
– Kars’..-ta.. ,Erzurum’da düzenlenen şenlik ve yarışmalarda cirit oyunları başta gelir.
– Cirit oyununu, eski Türkler..-de.. bir savaş manevrası sayanlar da vardır.
– Anadolu’nun geleneksel sporu cirit unutulmak ..-tan.. kurtarılmalıdır.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 199 Ders Kitabı Cevapları

8.ETKİNLİK

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 199 Ders Kitabı Cevapları

a) Altı çizili kelime ek aldığında nasıl bir ses değişikliği olmuştur?
Cevap : Altı çizili kelime olan ” Kaynağı ” kelimesinde Ünsüz yumuşaması olmuştur. Kelimenin kökü “Kaynak” ‘ tır. Ek aldığından dolayı ” k ” harfi ” ğ ” harfine dönüşmüş ve yumuşamıştır.

b) “Kaynak” kelimesinde yaşanan ses değişikliğinde kelimenin aldığı ekin bir etkisi olmuş mudur?
Cevap : Evet olmuştur. Kelimenin kökü “Kaynak” ‘ tır. Ek aldığından dolayı ” k ” harfi ” ğ ” harfine dönüşmüş ve yumuşamıştır.

c) Aşağıdaki cümlelerde, aldığı ekten dolayı ses değişimi olan kelimelerin altını çiziniz.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 199 Ders Kitabı Cevapları

9.ETKİNLİK

Aşağıdaki bölümleri doldurarak sevdiğiniz bir oyunu tanıtınız.

Oyunun Adı : Körebe
Oyuncu Sayısı : en az 2
Oyun Alanı : trafik ve tehlike arz etmeyen her yer.
Oyunun Kuralları : Göze bağlanan kumaşın açılmaması gerekmektedir.
Nasıl Oynanır? : Bir kura ile ebe seçilir ve seçilen ebenin gözü bağlanır. Ebe diğer arkadaşlarını yakalamaya çalışır.

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 200-201-202-203-204-205-206-207. Sayfa Cevapları Sağlıklı Yaşıyorum

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 200 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yeterli ve dengeli beslenme nasıl olmalıdır? Açıklayınız.
Cevap: Yeterli ve dengeli beslenmek günde 3 öğün ve her biri arasında azar azar ara öğün yemekle olur. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği yiyerek 3 öğünü tamamlamalı ve aralarda acıktığımız zaman elma, portakal gibi meyvelerle atıştırmalık almalıyız.

2. Sağlığınızı korumak için nelere dikkat edersiniz?
Cevap: Sağlığımızı korumak için dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Spor yapmalıyız ve zararlı yiyecek-içecek tüketmemeliyiz.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 204 Ders Kitabı Cevapları

1. ETKİNLİK: ‘‘Sağlıklı Yaşıyorum’’ broşürünü okurken aşağıdaki kutulara notlar alınız.

Yapmam Gerekenler: Elimizi yıkamalıyız, temiz su içmeliyiz, sıramızı temiz tutmalıyız, paketlenmiş yiyecek tüketmemeliyiz, tuvaleti temiz tutmalıyız, sınıfımızdaki çöpleri çöp tenekesine atmalıyız, yeteri kadar uyumalıyız, spor yapmalıyız, dengeli ve yeterli beslenmeliyiz, hareket etmeliyiz, yeterince su içmeliyiz; et, yumurta, kuru baklagiller, sebze-meyve, süt ve süt ürünleri, etmek ve tahıl grubundan yiyecekleri tüketmeliyiz.

Yapmamam Gerekenler: Abur cubur yemek, çöpleri yere atmak, açıkta satılan gıdalardan tüketmek, tuvaleti kirli bırakmak, sıralara yazı yazmak, dengesiz uyumak, boyalı ve renkli gıda tüketmek, aşırı teknoloji kullanmak, az beslenmek, dengesiz beslenmek.


2. ETKİNLİK: Aşağıdaki soruları okuduğunuz broşürden hareketle cevaplayınız.

1. Okulda dikkat edilmesi gereken temizlik kuralları nelerdir?
Cevap: Okuldaki tuvaletimizi temiz tutmalıyız, sınıfta çöpümüzü çöp tenekesine atmalıyız, sıramızı temiz tutmalıyız.

2. Yetişkinlerin 6-8 saat uyuması yeterliyken bu süre sizler için daha fazladır. Bu farkın sebebi ne olabilir?
Cevap: Çocuklar gün içerisinde daha fazla enerji harcadığı için daha fazla uyumaları gerekir.

3. Tüketmekten kaçınılması gereken gıdalar hangileridir?
Cevap: Açıkta satılan gıdalar, paketlenmiş gıdalar, abur cuburlar ve zararlı içecekler.

4. Oynadığınız hangi oyunların vücudunuz için sağlıklı olduğunu düşünüyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Körebe, yakalamaca, al satarım bal satarım gibi oyunlar vücudumuz için yararlıdır.

5. Kişisel bakımımıza özen göstermezsek sosyal hayatta ne gibi problemler yaşayabiliriz?
Cevap: Kişisel bakımımızı yapmak bizim hem kendimize hemde başkalarına karşı saygımızı gösterir.

6. Metni okuduktan sonra daha önce yapmış olduğunuz hangi davranışların hatalı olduğunu fark ettiniz?
Cevap: Yaptığım hatalı davranış yok.

7. Sağlıklı yaşam kurallarına dikkat etmeyen insanlar, hangi problemlerle karşılaşabilir?
Cevap: Sağlıklı yaşamayan insanlar hasta olabilir ve çabuk yaşlanabilirler.

8. Metinde eksik bulduğunuz, sağlıkla ilgili verilmesi gereken başka bilgiler var mı Açıklayınız.
Cevap: Hayır, yok.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 205 Ders Kitabı Cevapları

3. ETKİNLİK: Aşağıdaki görsellerden okuduğunuz broşürle ilgili olanları işaretleyiniz.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 205 Ders Kitabı Cevapları

4. ETKİNLİK: Görsellerden hareketle sınıf arkadaşlarınıza “sağlıklı yaşam” hakkında bir konuşma yapınız. Sorular sorarak arkadaşlarınızı da konuşmanıza dâhil ediniz.
Cevap: Sabah uyandığımız zaman elimizi yüzümüzü yıkayıp kahvaltı yapmalıyız. Günün en önemli öğünü kahvaltıdır. Kahvaltıyı yaptıktan sonra arkadaşlarımızla dışarıda oyun oynamalı ve enerji harcamalıyız. Öğleden biraz sonra öğle yemeğini yemeliyiz. Yemeden önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız. Akşam vaktinde ise yemeğimizi yemeli ve yine ellerimizi yıkamalıyız. Yatmadan önce dişlerimizi fırçalamalı ve erkenden uyumalıyız.


5.ETKİNLİK:

a) Aşağıdaki görselden hareketle teknoloji bağımlılığının insanlara verebileceği zararları söyleyiniz.
Cevap: Teknoloji bağımlılığı insanları asosyal yapar ve aşırı radyasyondan dolayı hasta yapabilir. İnsanlar hareketsizlikten dolayı şişmanlar ve obezite olur.


b) Teknolojinin hayatımıza getirdiği yenilikleri en faydalı şekilde nasıl kullanabiliriz? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap. Teknolojik aletleri bağımlılık derecesinde kullanmadan eğlenmek ve gün içerisindeki ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullanırsak en faydalı şekilde kullanmış oluruz.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 206 Ders Kitabı Cevapları

6. ETKİNLİK: Dört yapraklı yoncadan hareketle çevrenizdeki insanların beslenme alışkanlıklarını değerlendiriniz?
Cevap: Çevremdeki insanlar dört yapraklı yoncadaki yiyeceklerin hepsini tüketiyor. Kahvaltıda tahıl, et ve süt tüketiyor, öğle ve akşam yemeklerinde sebze et ve yine tahıl tüketiyorlar.

7. ETKİNLİK: Doktor Ayşe Hanım ve Mehmet Bey’e ait ifadeleri okuyunuz.

a) Hangi doktorun açıklamalarını daha iyi anladınız? Niçin?

Cevap: Doktor Ayşe Hanım’ın açıklamalarını daha iyi anladım çünküi Dr. Mehmet yabancı terimler kullanıyor ancak Dr. Ayşe Hanım Türkçe terimler kullanıyor ve bizimde anlamamızı sağlıyor.


b) Hasta ziyaretinde dikkat etmemiz gereken kuralları yazınız. Yazınızda yabancı dillerden dilimize giren kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen gösteriniz.
Cevap: Hasta ziyaretlerinde üstümüzdeki kıyafetler ve ellerimiz temizlenmiş olmalıdır. Ziyaret esnasında doktorların ve hemşirelerin verdiği yönlendirmelere uymalıyız. Hasta ziyaretini kısa tutarak hasta ziyaretini sonlandırmalıyız.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 207 Ders Kitabı Cevapları

8.ETKİNLİK:

a) Altı çizili kelimenin anlamlı en küçük parçası nedir?
Cevap: “yiyorum” kelimesinin kökü yani en küçük parçası “ye” dir.


b) Ek aldıktan sonra altı çizili kelimede ses değişimi olmuş mudur?
Cevap: Ek aldıktan sonra altı çizili kelimenin kökteki ikinci harfi değişmiştir.


c) Aşağıdaki cümlelerde yukarıdaki ses olayının görüldüğü kelimelerin altını çiziniz.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 207 Ders Kitabı Cevapları

5.-Sınıf-Türkçe-Ders-Kitabı-208-209-210-211.-Sayfa-Cevapları-MEB-Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 208-209-210-211. Sayfa Cevapları Cazgır

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 208 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.” sözünden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Atatürk, sporcunun çalışkan olanını, zeki olanını ve ahlaklı olana değer verir, bu vasıflara sahip olmayan sporcuları sevmezmiş.

2. Güreş hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap: Güreş ata sporumuzdur. Güreşçilere pehlivan denir ve bu pehlivanlar güreşmeden önce üzerilerine zeytinyağı dökerler.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 209 Ders Kitabı Cevapları

1.. ETKİNLİK: Aşağıdaki kelimeleri, metinde geçtiği yerlerden hareketle örnekteki gibi eşleştiriniz.

 1. Peşrev
 2. Şahan
 3. Pazı
 4. Dülger
 5. Çığ
 6. Diyar
 7. Özge
 8. Karayel

2. ETKİNLİK: Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.

1. Şiirin konusu nedir?
Cevap: Şiirin konusu güreştir.

2. Şiirde hangi isimler geçmektedir? Bu isimlerin şiirde yer almasının sebebi ne olabilir?
Cevap: Şiirde Bekir, Osman, Mestanoğlu, Dülger ve Ahmet isimleri geçer. Bu isimlerin geçme sebebi en ünlü pehlivanlar olduğundan dolayı olabilir.

3. Şiirdeki abartılı ifadeleri bularak altlarını çiziniz.
Cevap: “Çığlar devirmek, yanardağ gibi emretmek, gök yerinden kaymalı”

4. Şiire göre iyi bir güreşçi hangi özelliklere sahip olmalıdır? Açıklayınız.
Cevap: Güreşçiler zeki olmalı, güçlü olmalı ve saygılı olmalıdır.

5. Sizce şiirin başlığı ile içeriği uyumlu mudur? Siz olsaydınız şiire hangi başlığı koyardınız?
Cevap: Şiirin başlığı şiir ile uyumludur çünkü cazgır güreş terimidir.

6. Size göre şiir akıcı ve etkileyici midir? Niçin?
Cevap: Şiir akıcı ve etkileyicidir. Bağıran kişinin çıkardığı gürültülü sesleri hissettirmesi ve övgüler yağdırması çok etkileyici.

7. Siz hangi sporu yapıyorsunuz / yapmak istersiniz? Niçin?;
Cevap: Ben yüzme sporunu yapmak isterdim. Yüzme bana çok güzel geldiği için yapmak isterdim.


3.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kelime gruplarından hangileri güreş sporundan dilimize geçmiş olabilir? Örnekteki gibi İşaretleyiniz.

Cevap:

 • meydan okumak
 • yenilen pehlivan güreşe doymaz
 • sırtı yere gelmemek
 • pehlivan yapılı
 • meydanı dar etmek

b) İşaretlediğiniz deyimlerden biriyle cümle kurunuz.
Cevap: Yıllara taş çıkarmış pehlivanın sırtı yere hiç gelmedi.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 210 Ders Kitabı Cevapları

5.ETKİNLİK: Mete GAZOZ, 17 yaşındayken ülkemiz adına 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’na katıldı. Genç yaşına rağmen okçuluk müsabakalarında gösterdiği başarıyla dikkat çekti. Siz, ülkemizi olimpiyat oyunlarında temsil edecek olsanız hangi alanda yarışmak isterdiniz, niçin?
Cevap: Ben ülkemi temsil edecek olsaydım yüzme dalında temsil ederdim. Yüzme sporunu seviyorum ve yapmak istiyorum bu konuda ülkemiz temsil etmek isterim.


6. ETKİNLİK: Türk kültürünün en eski spor etkinliklerinden biri olan Kırkpınar Güreşleri’ne, yurt dışında yaşayan bir arkadaşınızı davet etmek için kısa mesaj yazınız.

Cevap:

Dostum, Merhaba!

Cumartesi günü Edirne’de “Kırkpınar Güreşleri” düzenlenecek. Güreş bizim ata sporumuz olduğu için bunu biz çok severiz. Bu müsabakayı heyecanla izleyeceğinden eminim. Bunu izlemek için seni Cumartesi günü Edirne’ye bekliyorum. Orada görüşürüz!

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 211 Ders Kitabı Cevapları

 

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 212-213-214-215. Sayfa Cevapları Bilinçsiz İlaç Kullanımı

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 212 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İlaçlarla ilgili araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: İlaçlar bilim insanları tarafından titizlikle üretilmektedir. İlaçlar doğadan bitkilerden ve bazen kimyasal maddelerin kullanılmasıyla üreten hastalıklara karşı kullanılan maddelerdir. Genellikle hap şeklinde üretilen ilaçlar bazen şurup, sprey, damla gibi türleride olabiliyor.

2. İlaçların bilinçsiz kullanılması, ifadesinden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Bilinçsiz ilaç kullanımı doktorun vermediği kendi kafamıza göre kullandığımız yada doktorun verip bizden istediği kullanım düzenine uymayıp kendi kafamıza göre kullanmamız demektir.

BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANIMI (Dinleme/İzleme Metni)

1.ETKİNLİK: Aşağıdaki soruları izlediğiniz videodan hareketle cevaplayınız.

1. İzlediğiniz videonun konusu nedir?
Cevap: İzlediğimiz videonun konusu bilinçsiz ilaç kullanımıdır.

2. Makbule Hanım, eczaneden niçin ilaç alamıyor?
Cevap: Eczacı adam bu ilacın ağrıyan yeri ile alakası olmadığını ve doktora görünmesini söylediği için ilaç alamıyor.

3. Makbule Hanım, ilaç istemek için sizin kapınızı çalsaydı ona ne söylerdiniz?
Cevap: Makbule Hanım’a doktora gitmesini ve bilinçsiz olarak ilaç kullanmasının hastalığının daha da kötüleşmesine yol açabileceğini söylerdim.

4. Sizce Makbule Hanım, midesi ağrıdığında ilk olarak ne yapmalıydı?
Cevap: Midesi ağrıdığında doktora gitmesi gerekiyordu.

5. Makbule Hanım, niçin doktora gitmemiş olabilir?
Cevap: Doktorluk bir durumu olmadığını düşünüyor ve herkesin aynı ilacı kullanıp iyileştiğini düşünüyor.

6. Olayın geçtiği apartmandaki komşuların aynı ilacı kullanmasını doğru buluyor musunuz? Niçin?
Cevap: Hayır doğru bulmuyorum. Her hastalık için her kişi için farklı ilaç gerekebilir.

7. İzlediğiniz videodan nasıl bir sonuç çıkardınız?
Cevap: Bilinçsiz ilaç kullanımının doğru olmadığını bir kez daha anladım.


2. ETKİNLİK: İzlediğiniz videodaki oyuncuların beden dilleri ile ne anlatmak istediklerini boşluklara yazınız.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 212 Ders Kitabı Cevapları

3. ETKİNLİK: İzlediğiniz videodan hareketle aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) harfi koyunuz.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 212 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 213 Ders Kitabı Cevapları

4.ETKİNLİK: Yukarıda bir ilacın kullanım şekli ve dozu ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden hareketle ilacı doğru kullanan kişileri bularak alttaki bölüme yazınız.
Cevap: Nalan, Filiz, Hüseyin, Bircan, Öykü doğru kullanıyor.


5.ETKİNLİK: Aşağıdaki ifadelerin sizin dâhil olduğunuz bir sosyal medya grubunda paylaşıldığını düşününüz. Boş bırakılan yere kendi görüşünüzü yazınız.
Cevap: Arkadaşlar sakın almayın. Böyle şeyler güvenli bir kurum tarafından onaylanmamışsa asla almamalıyız.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 214 Ders Kitabı Cevapları

6. ETKİNLİK: “Antibiyotik Kullanımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler” broşürünü inceleyiniz. Ece, antibiyotik kullanımı ile ilgili bazı hatalar yapmıştır. Broşürden hareketle Ece’nin hatalarını örnekteki gibi tespit ediniz.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 214 Ders Kitabı Cevapları

7. ETKİNLİK:

a) Bilim insanları ile ilgili bilgileri okuyunuz.

b) Siz de bir bilim insanı olduğunuzu düşünün. İnsanlığın hangi sorununa çare bulmak isterdiniz, niçin?
Cevap: Ben insanlar ölmesin diye kansere çare bulurdum. Günümüzde her yıl binlerce insan kanserden dolayı ölüyor. Bu hastalığın çözümü için hayatımı bu çalışamalara atamak isterdim.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 215 Ders Kitabı Cevapları

9. ETKİNLİK: Altı çizili kelimelerde görülen ses olaylarını uygun yerlere işaretleyiniz.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 215 Ders Kitabı Cevapları

5.-Sınıf-Türkçe-Ders-Kitabı-218-219.-Sayfa-Cevapları-MEB-Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 218-219. Sayfa Cevapları Tema Değerlendirme Soruları

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 218 Ders Kitabı Cevapları

MÜREKKEP BALIĞININ DİŞ AĞRISI

( 1, 2, 3, 4 ve 5. soruyu metne göre cevaplayınız.)

1. Mürekkep balığının hayatının tadı tuzu niçin kalmamıştır?
Cevap: Mürekkep balığının dişi ağrıdığı için tadı tuzu kalmamıştır.

2. Mürekkep balığı niçin doktora gitmeye karar vermiş?
Cevap: Mürekkep balığı dişi çok ağrıdığı için diş doktoruna gitmeye karar vermiştir.

3. Doktor, mürekkep balığını nasıl tedavi etmiş?
Cevap: Doktor, mürekkep balığına dişleri olmadığını düşünmesini istemiş ve dişinin ağrısını tedavi etmiş.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 219 Ders Kitabı Cevapları

4. Mürekkep balığının dişi olmadığı hâlde diş ağrısı hissetmesinin sebebi ne olabilir?
Cevap: Diş ağrısı hissetmesinin sebebi psikolojik yada korktuğu dişçiden dolayı olabilir.

5. Sizce, mürekkep balığı korkusunu yenip diş doktoruna gitmeseydi neler olurdu?
Cevap: O ağrıyla ömür boyu yaşayacak ve ziyafetten yoksun kalıp açlıktan ölecekti.

6. Altı çizili kelimelerde görülen ses olayları hangileridir? Eşleştiriniz.

Hayatın tadı tuzu kalmamış mürekkep balığı için. (3 )
Günlerdir bir tek balıkçık bile yiyememiş. (1 )
Yosun çorbası içmekten ağzının tadı tuzu kalmamış. (5 )
Bakmış bu sefer olmayacak, oturmuş dişçi koltuğuna. (2 )


7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

Cevap C şıkkıdır.


8. Yukarıdaki bilgilerden hareketle öğrencilerin gittikleri kursları bulunuz.

Tolga: Tekvando
Merve: Tenis
Hatice: Basketbol
Ahmet: Futbol
Onur: Güreş
Sema: Voleybol

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 222-223-224-225-226-227. Sayfa Cevapları Yüksek Evde Oturanın Öyküsü

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 222 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Nasıl bir ortamda yaşıyorsunuz? Yaşadığınız çevrenin özellikleri nelerdir?
Cevap: Apartmanda yaşıyorum. Yaşadığım apartmanda insanlar sadece apartmandakileri tanıyor ancak dışarıdakileri çok az tanıyan var.

2. Doğa ile iç içe bir ortamı mı yoksa şehir hayatını mı tercih edersiniz? Niçin?
Cevap: Doğa ile iç içe bir ortam tercih ederim çünkü şehir hayatındaki stresten doğadaki sakinliğe isterim.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 223 Ders Kitabı Cevapları

1.ETKİNLİK:

a) Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri iki gruba ayırmak isterseniz nasıl bir gruplandırma yaparsınız?

I) : toprak, ev, ağaç, su, balkon.
II) : cam, beton, ev

b) Kelimeleri gruplandırırken neye dikkat ettiniz? Yazınız.
Cevap: Gruplandırmayı yaparken şehir hayatı ve doğa hayatına dikkat ettim.


2. ETKİNLİK: Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.

1. Şair, şiirde nelerden şikâyet ediyor?
Cevap: Şair, şiirde insanların yüksek apartmanlarda yaşayıp aşağıdaki hayattan, doğadan koptuklarından dolayı şikayet ediyor.

2. Şairin şikâyet ettiği durum hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yazınız.
Cevap: Şair çok doğru bir konuda şikayet etmiş. İnsanlar yükseklere taşındıkça hemen yanındaki insanları tanımıyor ve doğadan kopuyor.

3. Siz olsaydınız, şiirinizde nelerden bahsederdiniz?
Cevap: Ben olsaydım şiirde insanların hayvanların neslini tüketmesiyle alakalı bir yazı yazardım.

4. Şiirle ilgili iki soru da siz yazınız ve arkadaşlarınıza sorunuz.
Sorularım:
a. : Dostluklar neden uzakta kaldı? (Yüksek apartmanlarda yaşadıkları için.)
b.: Topraktan neden uzakta kaldılar? (Yüksek apartmanlarda yaşadıkları için.)

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 224 Ders Kitabı Cevapları

4. Metnin görsellerini inceleyiniz. Görseller metnin anlaşılmasına katkı sağlıyor mu? Yorumlayınız.
Cevap: Evet katkı sağlıyor, resimde insanlar yukarıdan aşağıya bakıyor ve bu özlemi kastediyor.


4. ETKİNLİK: Okuduğunuz şiirin temasını ve ana duygusunu aşağıdaki boşluklara yazınız.

Teması: Yüksek apartmanda yaşamanın getirdiği sorunlar.
Ana Duygusu: Doğadan ayrılma/kopma duygusu.

5. ETKİNLİK:

a) Aşağıdaki broşürü inceleyiniz.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 225 Ders Kitabı Cevapları

– Siz de incelediğiniz örnekten hareketle “atık” konulu bir broşür hazırlayınız.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 225 Ders Kitabı Cevapları

b) “Çevreyi temiz tutmak” konusunda bir konuşma hazırlayınız. Konuşmayı arkadaşlarınıza sununuz.
Cevap: İnsanlar geliştikçe, güçlendikçe çevrelerini daha çok kirletmeye başladı. Sanayi devriminden sonra güçlenen insanlar doğayı ve çevreyi daha hızlı ve daha çok kirletmeye başladı. Bunu düzeltmemiz için insanları bilinçlendirmeli ve gelecekte karşımıza çıkacak sorunlar için önlemler almalıyız.


6.ETKİNLİK:

a) Aşağıdaki cümleleri köşeli ayracın kullanımına dikkat ederek okuyunuz.

b) Yukarıdaki cümlelerde köşeli ayraç hangi amaçla kullanılmıştır? Yazınız.
Cevap: Köşeli ayraçlar parantez içinde yeni bir parantez açılacağı için kullanılmıştır.

c) Köşeli ayraç kullanarak iki cümle yazınız.

 1. Türkiye Cumhuriyet’inin ilk cumhurbaşkanı [Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938)] halka seslendi.
 2. İntibah isimli eserin yazarı [Namık Kemal (1840-1888)] duyguyu çok güzel vermiş.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 226 Ders Kitabı Cevapları

7.ETKİNLİK: Okuduğunuz şiirin ana duygusunu göz önünde bulundurarak ve görsellerden faydalanarak siz de bir şiir yazınız.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 226 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 227 Ders Kitabı Cevapları

8. ETKİNLİK: Farklı bir şehirde yaşayan arkadaşınızın size aşağıdaki e-postayı gönderdiğini hayal ediniz. Metindeki soruna bir çözüm üreterek arkadaşınıza bir e-posta gönderiniz. E-posta üzerindeki kime ve konu kısımlarını doldurmayı unutmayınız.
Cevap: Oranın belediyesine dilekçe vererek fabrikanın bacalarına filtre takılmasını isteyebilirsin. Ya da başka bir yere taşınabilirsin. Dediğin gibi fabrikayı kapatmak çözüm değil çünkü bir sürü kişi çalışıyor. En iyi çözümü belediye yapacaktır.

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 228-229-230-231-232-233. Sayfa Cevapları Reçete

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 228 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Doğada vakit geçirmeyi sever misiniz? En son ne zaman doğada vakit geçirdiniz? Anlatınız.
Cevap: Doğada vakit geçirmeyi severim. En son geçen haftasonu doğada vakit geçirdim.

2. Günümüzde doğa ve insan ilişkisi nasıldır? Açıklayınız.
Cevap: Doğa insanın evidir. Günümüzde insan evini pek umursamasa da bazı insanlar var ki doğaya sahip çıkıyor.

3. Teknolojinin doğaya ve insan hayatına etkileri nelerdir?
Cevap: Teknolojiyle birlikte doğayı kirletiyoruz. Ağaçlarımızı, hayvanlarımızı öldürüyoruz. İnsanları hasta yapıyor bu teknoloji.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 230 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 229 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 231 Ders Kitabı Cevapları

2. ETKİNLİK: Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Mevsimlere göre hazırlıklar nasıl yapılır? Sizin çevrenizde de mevsimlere göre hazırlıklar yapılır mı?
Cevap: Mevsimlere göre hazırlıklar ev temizliği ve alışveriş olarak yapılır. Bizim evde de mevsime göre hazırlık yapılır.

2. Yazara göre metinde, doğada vakit geçirildiği takdirde insanın içindeki tüm dertlerden ve sıkıntılardan kurtulacağı anlatılmaktadır. Yazarın bu düşüncesine katılıyor musunuz? Neden?
Cevap: Yazarın bu düşüncesine katılıyorum çünkü doğada insan sakinleşir ve stresten uzaklaşır böylelikle rahatlar.

3. Yazarın, insanın kendisini yenilemesi için verdiği reçeteyi kısaca anlatınız.
Cevap: Kırlara çıkın, kuzukulağı, yemlik ve madımak toplayıp bunların çorbasını yapıp yememizi istiyor.

4. Metinde geçen “maneviyat gıdaları” sözünü yorumlayınız.
Cevap: İnsanın ruhu aç kalabilir. Bu yemekle doyulacak bir şey değil insanın rahatlamasıyla olacak bir şeydir.

5. Yaşadığınız yerde hangi doğal güzelliklerin olmasını istersiniz? Bu, yaşamınıza ne katar?
Cevap: Yaşadığım yerde şelaleler olmasını isterdim. Şelalelerin altında ağaçlar olmasını isterdim. Bunlar olsaydı oralarda vakit geçirir ve stresten uzaklaşırdık.


3. ETKİNLİK: Aşağıda metinden alınan eş ve zıt anlamlı kelimeler karışık olarak verilmiştir. Kelimeleri karşılarındaki anlamlar ile eşleştiriniz.

(3) doğa
(7) rüzgar
(3) ev
(6) pis
(5) tür
(2) yer
(4) bayat
() yukarı
(1) okul
(3) bahçe

4. ETKİNLİK: Barış Manço’nun “Nane Limon Kabuğu” şarkısını dinleyiniz. Daha sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız.

“Nane Limon Kabuğu” şarkısında geçen tarifte neler bulunmaktadır? Yazınız.
Cevap: Şarkıda, bir tutam zencefil otu, biraz tarçın ve limon çiçeği karışımı vermiştir.

“Nane Limon Kabuğu” şarkısıyla “Reçete” metni arasında nasıl bir benzerlik vardır?
Cevap: Nane limon kabuğu şarkısında da Barış Abi bizlere tavisyelerde bulunmuş ve bir reçete çıkarmış, reçete metninde de bize tavsiyelerde bulunulup reçete çıkarılmıştır.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 232 Ders Kitabı Cevapları

5. ETKİNLİK: Yazar, tabiatın baharda yenilenmesi gibi insanın da yenilenmek için bir reçeteye ihtiyacı olduğunu anlatmaktadır. Yazarın bu görüşüne katılıp katılmadığınızı yazarın reçetesinden alıntılar yaparak ve örnekler vererek önce sözlü olarak yorumlayınız. Daha sonra yorumunuzu aşağıdaki bölüme yazınız.

Cevap: Yazarın bu görüşüne katılıyorum insanlar koşuşturmalardan dolayı kendilerine bakamıyor ve hissetmeseler bile ruhları yoruluyor. Bunun için yenilenmesi gerek ve bunun en iyi yolu doğada dolaşmaktır.


6.ETKİNLİK Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan kelimelerdeki ses olaylarını ilgili yerlere yazınız.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 231 Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 233 Ders Kitabı Cevapları

7.ETKİNLİK Aşağıda serim (giriş) bölümü verilen hikâyeyi tamamlayınız. Hikâyenize uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 233 Ders Kitabı Cevapları

 

5.-Sınıf-Türkçe-Ders-Kitabı-234-235-236-237-238-239-240-241.-Sayfa-Cevapları-MEB-Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 234-235-236-237-238-239-240-241. Sayfa Cevapları Reçete

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 234 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. En sevdiğiniz yağış türü nedir? Niçin?
Cevap: En sevdiğim yağış kardır. Çünkü kar yağdığı zaman onunla oynayabiliyoruz ve bazen okul tatil oluyor.

2. Yağış türlerinin farklı şekillerde olmasının sebebi ne olabilir?
Cevap: Yağış türleri bölgeden bölgeye soğuk yere göre değişiyor olabilir.

3. Yağış türlerinin oluşumuyla ilgili bildiklerinizi anlatınız.
Cevap: Öncelikle denizlerdeki sular buharlaşarak bulutlara gider ve bulutlar dolunca bulunduğu yerlere su damlacıklarını bırakır.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 237 Ders Kitabı Cevapları

1. ETKİNLİK: Metinde geçen aşağıdaki kelimeleri anlamları ile eşleştiriniz.

(1) Su koymaya yarayan kulplu, emzikli kap.
(3) Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz.
(2) Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif.
(4) Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe.
(2) Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu.

2.ETKİNLİK: Metinde geçen aşağıdaki kelimeleri anlamları ile eşleştiriniz.
Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan eş sesli (sesteş) kelimeleri farklı anlama gelecek şekilde birer cümlede kullanınız.

İki ay önceydi.
Dün gece ay hilal olmak üzereydi.

Ben Hazar Denizi’nde bir damla suydum.
Yüzümde çıkan benler rahatsız ediyor.

Sıcak bir yaz günüydü.
Çalışmak için yazmam gerek.

Bak, ben kar olmaya başladım bile.
Ticaretten çok iyi kar elde etti.

Tam pencerenin önünde geçerken bir el uzandı.
Gurbet ellerde harap oldu gitti.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 238 Ders Kitabı Cevapları

3. ETKİNLİK: Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Çocuk, kar tanesiyle nasıl tanışmıştır?
Cevap: Çocuk kar tanesi penceresinin önünde düşerken elini açarak tutmuş ve öyle tanışmıştır.

2. Kar tanesinin yavaş yavaş deniz yüzeyinden ayrılıp yükselmesinin sebebi nedir?
Cevap: Buharlaştığı için yüzeyden ayrılıp yükselmiştir.

3. Kar tanesi yağmura dönüşemeyeceğini duyunca niçin üzülmektedir?
Cevap: Kar tanesi yağmur damlacığı olup yeryüzüne inmek istediği için üzülmektedir.

4. Sizce metinde hayal ürünü unsurlara yer verilmiş midir? Örnek vererek açıklayınız.
Cevap: Evet verilmiştir. Kar tanesinin konuşması bir hayal ürünüdür.

5. Metinde anlatılan kar tanesinin oluşum aşamaları ile kar tanesinin gerçek oluşum aşamaları arasında benzerlik var mıdır? Anlatınız.
Cevap: Evet bir biriyle benzerlik var. Kar tanesinin tanıttığı gibi sıcaklaşan damlacıklar buharlaşarak bulutlara gider ve bulutlardan kar, yağmur gibi yağışlar olarak yeryüzüne geri inerler.


4. ETKİNLİK: Aşağıdaki görseller kar tanesinin başına gelenleri anlatmaktadır. Görselleri metinden yararlanarak sıraya diziniz.

Cevap: 4-1-5-3-2

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 239 Ders Kitabı Cevapları

5. ETKİNLİK: Aşağıda verilen bölüme metnin özetini yazınız.
Cevap: Kar tanesi eskiden Hazar Deniz’inde bir damlacıktı. Bu damlacık bir yaz günü çok sıcak olduğu için buharlaşmaya başlamış ve bulutlara yükselmiş. Bulutlara yükselince kuzey yarım küreye gidip soğuk yerlerde kara dönüşünce çok üzülmüş çünkü o yağmur olmak istiyordu. En sonunda bulut tanecikleri tutamayıp hepsini bırakmış ve penceredeki çocuğun eline düşmüş.


6. ETKİNLİK: Aşağıdaki tabloyu metinden yararlanarak doldurunuz.

Gerçek hayatta karşılaşılabilecek durumlar: Su damlacığının kara dönüşmesi.

Gerçek hayatta karşılaşılamayacak durumlar: Kar tanesinin çocukla konuşması.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 240 Ders Kitabı Cevapları

7.ETKİNLİK: Aşağıda Ankara iline ait 5 günlük hava tahmin raporu verilmiştir. Tabloyu inceleyiniz.

a) Aşağıdaki soruları tabloya göre cevaplayınız.

1. Ailenizle birlikte sıcak ve yağışsız bir günde pikniğe gideceksiniz. Piknik için en uygun gün hangisidir?
Cevap: Piknik için en iyi gün 29 Nisan Cumartesi günüdür.


2. Gün içindeki sıcaklık farkının en az olduğu gün hangisidir?
Cevap: En az olduğu gün 25 Nisan Salı günüdür.

5.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 242-243-244-245. Sayfa Cevapları Kuş Ağacı

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 242 Ders Kitabı Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Olağanüstü olaylar anlatan metinler dikkatinizi çeker mi? Açıklayınız.
Cevap: Hayır dikkatimi çekmez çünkü gerçek olmayan bir şeye inanmam ve hoşuma da gitmez.

2. Büyüttüğünüz herhangi bir bitki var mı? Varsa onu büyütmek ve canlı tutmak için neler yapıyorsunuz?
Cevap: Evimde baktığım bir bitkim var onu büyütmek için güneşte bırakıyorum ve suluyorum.


1. ETKİNLİK: “Kuş Ağacı” adlı metni dikkatle dinleyiniz. Dinleme sırasında öğretmeniniz metni durdurup metnin devamı ile ilgili tahminlerde bulunmanızı sağlayacak sorular soracak. Tahminlerinizi aşağıdaki boşluklara yazınız.

1. soruya verdiğim cevap: Ağaç yaprakları kuş olup uçmasını isteyecek.
2. soruya verdiğim cevap: Ağaçkakan ile ağaç arasında kuş olup uçmak ile ilgili bir konuşma geçecektir.
3. soruya verdiğim cevap: Ağaç, beyaz kuşu ikna edip yanmaktan kurtulur bence.
4. soruya verdiğim cevap: Ağaç en sonunda yanacak.


2. ETKİNLİK: Öğretmeniniz size “Kuş Ağacı” adlı metni dinletirken anlamını bilmediğiniz kelimeleri not alınız. Daha sonra not aldığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlük kullanarak kontrol ediniz. Daha sonra kelimeleri cümle içinde kullanınız.

Cevap: (Bunu kendiniz yapınız.)

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 243 Ders Kitabı Cevapları

3.ETKİNLİK Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 243 Ders Kitabı Cevapları

4.ETKİNLİK: Dinlediğiniz metni özetleyiniz

Kuş Ağacı Metni


6.ETKİNLİK Dinlediğiniz metni özetleyiniz. Dinlediğiniz masalda, bir masalda bulunabilecek aşağıdaki özelliklerden hangileri vardır? İşaretleyiniz.

[ ] Kalıp ifadelerle başlar ve kalıp ifadelerle biter.
[X] Yaşanması mümkün olmayan olaylar vardır.
[X] Olağanüstü özellikleri olan varlıklar vardır.
[X] Mutlu sonla biter.
[ ] Zaman ve mekân belirsizdir.
[ ] Genellikle anonimdir.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 244 Ders Kitabı Cevapları

7.ETKİNLİK Bir masal kurgulayınız. Masalınızı kurgularken aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplardan yararlanınız. Masalınızı yazdıktan sonra dilerseniz çoklu medya ortamlarında paylaşabilirsiniz.

1. Masalım hangi kalıplaşmış ifadelerle başlayacak ve bitecek?
Cevap: Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur saman içinde diye başlayacak ve gökten üç elma düşerek biter.

2. Masalımın kahramanları kimler olacak? Bunların olağanüstü özellikleri neler olacak?
Cevap: Masalın kahramanlarından biri cadı olacak. Cadı sopasıyla birlikte uçabilecek.

3. Ne tür olağanüstü olaylara yer vereceğim?
Cevap: Cadılar uçabilecek.

4. Nasıl bir sonla bitireceğim.
Cevap: İyilerin kazandığı kötülerin kaybettiği bir sonla bitireceğim.

5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 245 Ders Kitabı Cevapları

8.ETKİNLİK Dinlediğiniz metinde kuş ağacı ile beyaz kuş ve kuş ağacı ile ağaçkakan arasında geçen konuşmaları hatırlayınız.

a) Bu konuşmalardan hareketle beyaz kuşun ve ağaçkakanın, kuş ağacının geleceği ile ilgili bakış açıları nelerdir? Aşağıdaki boşluklara yazınız.

Beyaz Kuşun Bakış Açısı: Ağacın yaşaması için onun yanması gerektiğini düşünmektedir.

Ağaçkakanın Bakış Açısı: Ağaç yanacak olursa evsiz kalacak ve bu nedenle ağacın yanmasını istemez.


b) Beyaz kuş ve ağaçkakanın bakış açılarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Kısa bir konuşma metni hazırlayarak arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap: Her kuş kendi çıkarlarını düşünerek hareket ettiği için iki kuşunda tarafını tutmuyorum ancak elbette ağaçların yok olmaması için ağaçkakana biraz hak veriyorum.

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.